Uitslagenlijst 14e strontraceloop van Workum Workum - Zaterdag 16 oktober 2004 ========================================================================== HSEN, 15KM WEDSTRIJD Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Remon van Lunzen Lionitas 50:07 2 Bob de Vries Veluwe 52:19 3 Tiedo Tinga Friesland 52:23 4 Jan Albert Veenema Bolsward 52:27 5 Klaas Zijlstra AV '55 55:21 6 Wabe Roskam Horror 58:58 H40+, 15KM WEDSTRIJD Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Jan Boonstra Horror 53:27 2 IJnze Stienstra Lionitas 55:14 3 Harry Wijnja AV '55 55:15 4 Ritske Flootman Lionitas 55:19 5 Johannes van der Veen Lionitas 55:53 6 Henk Hoekman Friesland 55:58 7 Hero Polet Horror 56:32 8 Cor Wijnja AV '55 1:01:11 9 Hein Keekstra Horror 1:01:49 10 Freark Kaspersma Horror 1:01:53 11 Bouwe vd Steeg Friesland 1:02:08 12 Herman Geritz Friesland 1:02:09 13 Laas Bonnema Friesland 1:03:06 14 Klaas Keizer Friesland 1:04:08 H50+, 15KM WEDSTRIJD Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Koen Kiestra Lionitas 59:48 2 Keimpe Jager Friesland 59:57 3 karst Anema Friesland 1:00:01 4 Peter Wolters Lionitas 1:00:37 5 Dirk Slimmen Friesland 1:01:56 6 Andre van der Werf Lionitas 1:03:03 7 Henk Kooistra Veteranen Nederland 1:04:24 8 Wiebe Talsma Friesland 1:04:48 9 Wim Mouwer Nunspeet 1:05:22 10 Jos Tempelman Friesland 1:06:24 11 Anne Miedema Athleta 1:06:36 12 Johan Knoester Athlon Loopgroep Hee 1:09:15 H60+, 15KM WEDSTRIJD Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Sjaak van Helden Veteranen Nederland 1:05:46 2 Fedde Mast AV '55 1:08:05 3 Jacob Visser Athlon Loopgroep Hee 1:09:09 4 Koos Pietersma Lionitas 1:13:14 5 Rinze Koistra Friesland 1:13:58 H70+, 15KM WEDSTRIJD Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Tjaard raadsveld Horror 1:24:52 D35+, 15KM WEDSTRIJD Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Inge Wulffele Lionitas 1:02:12 2 Liesbeth Steenbergen Horror 1:05:24 3 Willy Heidinga Lionitas 1:07:20 4 Rennie Talsma Friesland 1:10:20 5 caroline Huitema Horror 1:12:39 6 Minke Oord Friesland 1:14:08 7 Ria van der Schoot Lionitas 1:15:43 8 Tjitske Kooistra Veteranen Nederland 1:18:52 9 Ineke Scheffer Friesland 1:23:49 10 Cindy Hesse Lionitas 1:23:59 TRI15, 15KM TRIMLOOP Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Peter Velt Friesland 56:10 2 Adrie Boersma Warga 58:54 3 Ype de Boer It Heidenskip 59:56 4 Alco Kruithof Lemmer 1:01:35 5 Aise Bouma Friesland 1:01:54 6 Jaap Ypma Horror 1:04:26 7 Jacob Tichelaar Friesland 1:04:27 8 Johan Leeverink Bolsward 1:05:23 9 Reitze Kooistra Oudehaske 1:05:40 10 Wietse Jonker Friesland 1:05:41 11 Kees Visser AV '55 1:05:41 12 Rasy Schiffer Haarlem 1:06:22 13 Bote Yntema Grouw 1:07:08 14 jos Bruin Friesland 1:07:37 15 Tsjerk Viersen Hommerts 1:07:55 16 Sybren Bakker Lionitas 1:08:21 17 Pedro Bakker Schettens 1:08:32 18 Tjepke Stelwagen Friesland 1:08:43 19 Sjoerd Wesselius Hommerts 1:09:45 20 Jappie van der Veer Oude Bildtzijl 1:09:46 21 Peter Faber Friesland 1:09:49 22 Symen van der Velde Horror 1:10:19 23 sjoerd Holtrop Lionitas 1:10:38 24 Martin van der Burg Sneek 1:10:55 25 Douwe sikkes Friesland 1:12:38 26 Menno Bosma Sneek 1:13:10 27 Jan Panhuis Friesland 1:13:18 28 Yme Lautenbach Sneek 1:17:52 29 Bodo Amsterdam 1:17:54 30 Marga Zwanenburg Sneek 1:18:43 31 Sita Plaizier NOP 1:18:54 32 Soraya de Boer Horror 1:18:55 33 Joop Boonstra Friesland 1:18:59 34 Ineke Altenburg Horror 1:19:30 35 Harry Zwanenburg Lionitas 1:19:35 36 Ytsje Kingma Veenwouden 1:19:55 37 Meine Pultrum AV '55 1:19:55 38 Aad van der Burg Friesland 1:20:12 39 jouke Andringa AV '55 1:20:39 40 Lysbet Heeres Loopgroep Nienoord 1:21:28 41 Peter van der Meeren Jutrijp 1:22:17 42 Ankie Brandsma Sneek 1:22:28 43 Willie van der Wal NOP 1:23:49 44 Meindert Roosjen Friesland 1:24:46 45 Bernardus van der Laan NOP 1:27:34 46 Renske Floksma Leeuwarden 1:30:05 47 Age Vallinga Wommels 1:30:54 48 Jeannet Huitema Lionitas 1:31:17 49 Huib v.d. Horst Friesland 1:33:21 50 A Oudendag Sneek 1:34:57 51 Enno Kim Oosthem 1:36:44 TRI10, 10KM TRIMLOOP Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Gerrit van Diepen Heerhugowaard 37:36 2 doeke Otter Impala 38:08 3 P Talsma Athleta 38:30 4 Chris Draijer Friesland 38:43 5 Klaas Douwe Zwaan Friesland 39:35 6 Sybolt Haitema Workum 40:51 7 Klaas Dijkstra Friesland 41:07 8 Ruurd Hans de Boer Oudemirdum 42:53 9 Siko Martens Friesland 44:06 10 Jacob van den Berg Friesland 44:36 11 Jacob Kobes Marum 44:43 12 Oeds StienstA Horror 46:07 13 Evert van Dijk Horror 46:31 14 Henk Rozema Horror 46:52 15 Hans Hylkema Workum 46:58 16 Frank Postma Horror 47:43 17 Jolanda Zwambag Heeg 47:46 18 Klaas Salverda Witmarsum 48:01 19 Oeli Reitsma Oppenhuizen 48:10 20 Bouke de Boer Westhem 49:04 21 Wietze Nicolai Horror 49:18 22 Durk Duyf Hemelum 49:32 23 jan Zwerwer Friesland 49:40 24 Idskje Andela-Swart Oudemirdum 49:48 25 Ridzert Postma Friesland 49:49 26 Herre Atsma Friesland 49:55 27 Jacqueline de Witte Koudum 50:32 28 Jakob Gooijer Huizen 50:32 29 Anita Boschma Horror 50:54 30 Andries Feenstra It Heidenskip 51:17 31 Auke Wouda Workum 51:17 32 Jan de Boer Friesland 51:22 33 Trudy Postma Sneek 52:10 34 Jan Nauta Workum 53:08 35 Eelco v.d. Werff It Heidenskip 54:31 36 Marten v.d. Wal It Heidenskip 54:31 37 Ankje Duyf Hemelum 54:35 38 Mettje Friesland 54:45 39 Ankie Kats Heerenveen 57:07 40 Hellen Drost Heerenveen 57:08 41 Tine Jellesma It Heidenskip 59:09 42 Gerardus Laagland Friesland 1:00:50 43 Joke Andela Dronrijp 1:03:03 44 Maaike vd Goor-Andela Sneek 1:03:21 45 Appie Kuipers Friesland 1:03:39 46 karin Zwerwer Ysbrechtum 1:06:42 47 Wybren Visser Friesland 1:27:36 TRIM5, 5KM TRIMLOOP Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Peter Balk Horror 21:29 2 Jose Faber Horror 21:52 3 paul Clement Horror 22:51 4 Greet Oudhuis Hera 24:57 5 Annemieke de Boer It Heidenskip 25:19 6 janny Boorsma Odoorn 26:08 7 petra Balk Wons 26:25 8 Gerrie de Jong Workum 26:57 9 Nienke Kuperus Odoorn 28:05 10 Wieten onbekend 32:00 11 Wiebren de Vries Hallum 32:18 12 Tietsje Wijmenga Oudega gem Smallinge 36:02 JTM9, 2KM JEUGDLOOP Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Murk Heegma Abbega 9:33 2 Folkert Boersma Wommels 10:40 3 Pieter Hielkema Tjerkwerd 11:55 MTM9, 2KM JEUGDLOOP Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Charlotte Clement Sneek 13:26 JTM12, 2KM JEUGDLOOP Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Matisse de Boer Horror 8:09 2 Ivar van der Werf Horror 9:14 3 Sven van der Werf Abbega 9:17 4 Hielke Hielkema Tjerkwerd 11:45 MTM12, 2KM JEUGDLOOP Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Tamara van den Berg Harlingen 8:29 2 Aly Boersma Horror 8:32 3 Regina Witteveen Oudemirdum 9:24 4 Amarins de Boer Oudemirdum 9:37 MTM15, 2KM JEUGDLOOP Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Wilmke Boersma Horror 7:40 Met dank aan al onze sponsors ========================================================================== Uitslagen.nl 18-02-2005 13:15