Uitslagenlijst 36e Sneek-Bolsward-Sneek Sneek - Zaterdag 27 augustus 2005 ========================================================================== M SEN, 20 KM KNAU Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Gerrit Kramer Horror 1:06:15 2 Olfert Molenhuis Groningen Atletiek 1:06:48 3 Saher Yousef AV '55 1:07:54 4 Rudi van der Lelie Athlon Loopgroep Hee 1:10:04 5 Jeroen Koot Sparta 1:10:24 6 Raymond van Lunzen Lionitas 1:12:06 7 Jan Albert Veenema Nestlé Bolsward 1:12:31 8 Douwe Rijpstra Impala 1:14:28 9 Wabe Roskam Horror 1:16:36 10 Jan Willem Nieboer Triathlon 1:17:34 11 Willem Koet Athlon Loopgroep Hee 1:18:31 12 Harmen Jorritsma AV '55 1:18:53 13 Sjirk Dotinga AAC '61 1:19:13 14 Jappie Brandenburg Horror 1:20:18 15 Marco Verkaik Groningen Atletiek 1:21:49 16 Foppe van der Heide Impala 1:24:37 17 Cor de Vries Lionitas 1:27:55 18 Remco Dijkstra Horror 1:29:14 19 Raymond Blaeser Start '78 1:34:20 20 Wim Hospes Friesland 1:36:58 M 40+, 20 KM KNAU Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Konstantin Poltavets AV '55 1:11:09 2 René van Kaam Friesland 1:11:36 3 Jan Boonstra Friesland 1:12:17 4 Klaas Talma Impala 1:12:43 5 Dick Gelderblom Impala 1:15:38 6 Jacob van der Ley Leeuwarden 1:17:14 7 Nico de Graaf Veteranen Nederland 1:18:06 8 Hein Keekstra Horror 1:18:20 9 Harry Jorritsma Horror 1:19:25 10 Hielke Schaper Friesland 1:19:47 11 Henri Veldman Athlon Loopgroep Hee 1:19:48 12 Doeke Otter Impala 1:20:47 13 Tjalling Westra Friesland 1:21:41 14 Lars Wudich Lionitas 1:23:32 15 Cor Wijnja AV '55 1:24:32 16 Ed van der Steeg Friesland 1:24:46 17 Kees v.d Wetering Isala '96 1:28:29 18 Jouke Jorritsma Impala 1:28:51 19 Francois Flisijn Sportvereniging Spor 1:29:11 20 Klaas Jan Dijkstra Friesland 1:30:40 21 Bouwe van der Steeg Friesland 1:31:34 22 Symen van der Velde Horror 1:33:15 23 Leo van Herksen St Annaparochie 1:36:53 M 50+, 20 KM KNAU Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Auke Postma Lionitas 1:16:34 2 Jan Bijlsma Friesland 1:19:58 3 Karst Anema Friesland 1:22:06 4 Ype Bosma Friesland 1:22:58 5 Lex de Boer Veteranen Nederland 1:23:05 6 Beke Cnossen Horror 1:23:22 7 Otto de Boer Friesland 1:24:09 8 Wim van Winsen Impala 1:26:33 9 Johan van Noordenbos AV '55 1:27:49 10 Wiebrand Top Sportvereniging Spor 1:28:03 11 Ubel Dijk Impala 1:28:54 12 Johan Leeverink Friesland 1:29:00 13 Klaas Muller Lionitas 1:30:54 14 Eppie Oosterhuis Friesland 1:31:41 15 Marcel Kortehaar Heerenveen 1:32:13 16 Johannes de Jong Parthenon 1:33:00 17 Peter Balk Horror 1:33:34 18 Guns Dirksen Drachten 1:35:02 19 Wolfgang Roeske Duisburg 1:36:18 20 S. Herder NOP 1:38:00 21 Thijs Dijkstra Horror 1:39:40 22 Appie de Bruin Friesland 1:45:01 23 Herman Hommen Wieringermeer 1:49:56 24 Jan van der Hoek Friesland 1:51:22 M 60+, 20 KM KNAU Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Ko Streumer Impala 1:29:16 2 Ele Boskma Friesland 1:30:41 3 Johan Knoester Athlon Loopgroep Hee 1:35:34 4 Willem Landman Spirit Lelystad 1:35:35 5 Theo van Vliet Veteranen Nederland 1:36:02 6 Herman Deiman Impala 1:41:24 7 Jan Post Impala 1:43:55 8 Ron de Boer Loopservice Nederlan 2:04:48 V SEN, 20 KM KNAU Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Hella Yntema Horror 1:31:01 2 Wilma van der Wal AV '55 1:32:58 V 35+, 20 KM KNAU Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Anne van Schuppen Epe 1:14:30 2 Janneke noorlander Horror 1:24:07 3 Tineke van der Vliert Horror 1:25:36 4 Liesbeth Steenbergen Horror 1:28:21 5 Erika Roeske Duisburg 1:35:39 6 Willemien Zandberg Impala 1:36:04 7 Rennie Talsma Friesland 1:40:48 8 Bineke IJdema Horror 1:50:11 9 Lies de Vries - Groen AV '55 2:11:54 M 70+, 20 KM KNAU Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Piet Deen Friesland 1:52:59 V 45+, 20 KM KNAU Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Rosa Greijdanus Friesland 1:40:08 TRIM, 20 KM TRIM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Klaas Kroese Scharnegoutum 58:38 2 Dirk Londema Sneek 1:16:56 3 Fre Adema Oranjewoud 1:18:29 4 Douwe Nauta Gauw 1:20:37 5 Ype de Boer It Heidenskip 1:20:49 6 Sjoerd boskma Bolsward 1:22:05 7 Sipke Zeldenrust Veenstra Transport 1:23:44 8 Gerrit Gerritsma De Knipe 1:24:07 9 Gerrit Greven Steenwijk 1:24:35 10 Fokke Hoeksma onbekend 1:24:35 11 Paul Penneweert Sneek 1:25:33 12 Harm de Roo De Friesland Zorgver 1:25:56 13 Peter Westerhof Sneek 1:26:23 14 S. Dunnink Arnhem 1:26:29 15 Theo Boorsma Veenstra transport 1:26:34 16 Jaap Vink onbekend 1:26:40 17 Theo Wolfs Warstiens 1:26:44 18 Tentius Middeldorp Arnhem 1:27:12 19 Hans Wognum Emmeloord 1:27:27 20 Marcel Dijkstra Sneek 1:27:33 21 Andrew guest Sneek 1:27:51 22 Auke Wind Sneek 1:27:53 23 Ton Visser Bolsward 1:27:55 24 Silvio Teunissen Bolsward 1:28:18 25 Siebolt Haytema Workum 1:28:45 26 Piet Miedema IJlst 1:28:45 27 Ronald E. Sluyter Sportcl. F en F Inne 1:29:38 28 Harold Oeverhaus Emmeloord 1:29:45 29 Bert Barhorst IJlst 1:30:18 30 Philip de Groen Luttelgeest 1:30:47 31 Bram Noordhuis Appingedam 1:30:57 32 Erik Kleppe Empatec 1:31:10 33 Herman Sibma Scharnegoutum 1:31:13 34 Benno de Groot Heerenveen 1:31:18 35 Fekke Fekkes Koudum 1:31:23 36 Murk Postma Nijland 1:31:24 37 Giovanni Andriol Bolsward 1:31:51 38 René Meekma Witmarsum 1:31:52 39 Cees Boxum Tuk 1:31:59 40 Reinder Maakma Ferwert 1:32:00 41 Henk Bremer Emmeloord 1:32:08 42 Jaap Ypma Hartwerd 1:32:23 43 Oeli Reitsma Oppenhuizen 1:32:40 44 Sjouke Meekma Leeuwarden 1:32:46 45 Piebe v/d Berg Joure 1:32:59 46 Cor van Sluis De Friesland Zorgver 1:33:18 47 jouke Hoekstra koudum 1:33:24 48 Jacob Tichelaar Midlum 1:33:30 49 Jan Jellema IJlst 1:33:33 50 Martin Wijnia Bolsward 1:33:37 51 Henk Nauta Bolsward 1:33:57 52 Willem de Vries Heerenveen 1:34:09 53 Frederik Wilbrenninck Balk 1:34:31 54 Marcel Zwetering Bennekom 1:34:38 55 Jan Roelof Middeldorp Sneek 1:34:39 56 Sido de Boer Hardegarijp 1:34:40 57 Jildert Andringa Oenkerk 1:34:42 58 Jan van der Zweep Sneek 1:34:51 59 martinus Dijkstra Bolsward 1:35:09 60 Liemo de Boer Amsterdam 1:35:09 61 Dedde de Jong Dokkum 1:35:12 62 Klaas Miedema Tzummarum 1:35:13 63 Haijo Cnossen De Knipe 1:35:31 64 Klaas Hiemstra Koudum 1:35:32 65 Theo De Groot Witmarsum 1:35:37 66 gerrit Lageveen IJlst 1:35:38 67 Wim Wuestenenk Creil 1:35:40 68 sjoerd kuperus Sneek 1:35:41 69 Jouke Terpstra Menaldum 1:35:43 70 Henk Wind Sneek 1:36:07 71 Wim Potick Willemsoord 1:36:25 72 Marloes Rottier Heerhugowaard 1:36:28 73 Patrick Agterberg Engelum 1:36:28 74 Jappie v.d. Veer onbekend 1:36:40 75 Oeds Stienstra Sneek 1:37:17 76 Klaas Abma Wommels 1:37:33 77 Robbert-Jan Boonstra Nieuwkoop 1:37:35 78 Huub Rommers Sneek 1:37:36 79 Piet Bijlsma Empatec 1:37:54 80 Martijn Takens Amsterdam 1:37:56 81 Henk Haisma Groningen 1:38:11 82 tonny Ferwerda Bolsward 1:38:20 83 Hessel Boersma Boksum 1:38:27 84 Henny Dijkstra Sneek 1:38:32 85 Ronnie Wind Sneek 1:38:48 86 Pedro Bakker Skettens 1:38:50 87 Harm Andringa De Friesland Zorgver 1:38:51 88 Nico brandsma Sneek 1:38:56 89 Tjeerd Visser Franeker 1:39:04 90 Haye Talsma Sneek 1:39:06 91 Niels Lanshorst Sneek 1:39:10 92 Johan Leistra Franeker 1:39:21 93 Jelco Hovinga Nestle 1:39:31 94 Sjoerd van Aalzum Joure 1:39:56 95 Sido van de Wal Weidum 1:40:00 96 Albert Vaartjes Willemsoord 1:40:04 97 Nanning Orré Sneek 1:40:11 98 Peter Piet Jubbega 1:40:13 99 Cor van de Meer Openhuizen 1:40:24 100 Klaas van Kalsbeek Scharnegoutum 1:40:29 101 Peter Smit Sportcl. F en F Inne 1:40:47 102 Wijtze Mink Sportcl. F en F Inne 1:40:47 103 Peter Been Sneek 1:40:47 104 Piet van Gorkum Sneek 1:40:53 105 Johannes Agricola Joure 1:41:02 106 Peter Faber Workum 1:41:12 107 Frank Troelstra IJlst 1:41:17 108 Hans Hylkema Workum 1:41:32 109 Jacoba Marinus Den Helder 1:41:38 110 Lieuwe Krol Heerenveen 1:42:24 111 Philip van Donselaar Apeldoorn 1:42:27 112 Atze van der Bos Harlingen 1:42:33 113 Karin Smit Gezondheidscntrm Wat 1:42:50 114 Peter Londema Sneek 1:42:50 115 Hemke Rozema Sneek 1:42:52 116 Peter Wortman Sneek 1:42:57 117 Bert Fleer Joure 1:43:07 118 Gerrit Kramer Heerenveen 1:43:29 119 Watze van der Meer Wirdum 1:43:33 120 Marcel Boonstra Winsum 1:43:42 121 Anneke de Boer Nijlan 1:43:44 122 Sietse La Roi Bolsward 1:43:44 123 Tsjerk Viersen Hommerts 1:43:47 124 Wijbrand de Groot De Friesland Zorgver 1:43:48 125 Houbein Gerard Franeker 1:43:56 126 Marco van der Bos Sneek 1:44:15 127 Haye Postma Reahus 1:44:24 128 Nico Janssen Steenwijk 1:44:28 129 Nico Essing Noordwolde (frl) 1:44:28 130 Sietze Bergsma Heerenveen 1:44:40 131 Berend Kouwenhoven Jutryp 1:44:41 132 Tony Verboom Nes (Ameland) 1:44:44 133 Jacob Coens Delft 1:44:46 134 Yde haarsma Sneek 1:44:47 135 Adriaan Versluys Alblasserdam 1:44:50 136 Ben Sibon Hengelo 1:45:09 137 durk gros Loopgroep Dokkem 1:45:19 138 Teun van der Meij Franeker 1:45:31 139 Linda Sluyter Sportcl. F en F Inne 1:45:37 140 Gaatje Westra Empatec 1:45:42 141 Febo Perdonk Heerenveen 1:45:55 142 Klaas Kampen Sneek 1:45:57 143 Toine van Dinkelberg H.S.C.G. 1:46:00 144 Bouke van der Hem Groningen 1:46:01 145 Andre Van der Linden IJlst 1:46:03 146 Fernando Sanchez Sneek 1:46:05 147 Danny Creteer Sneek 1:46:46 148 Henk Klompmaker Joure 1:47:01 149 Frank de Ruiter Sneek 1:47:20 150 Marja van der Werf-Zoe Joure 1:47:28 151 Jochem Dreist harlingen 1:47:29 152 Jan Panhuis Empatec 1:47:31 153 Femme de Bruin Leeuwarden 1:47:31 154 Arie Terluin Joure 1:47:56 155 Gaby de Vos Leeuwarden 1:48:17 156 Harry Heinsius Lelystad 1:48:18 157 Jouke Andringa Oudehorne 1:48:48 158 Jan Voogd Sneek 1:49:10 159 Pierre Hoekstra Sneek 1:49:18 160 Theo Elsinga Sneek 1:49:35 161 Anke Wieringa Langweer 1:49:35 162 Raymond Evers Lemmer 1:49:46 163 Mohammed Farmani Leeuwarden 1:49:53 164 Wim Corbijn Blokker 1:49:55 165 Djurre v.d. Schaaf Sneek 1:50:05 166 Tjalling Kuipers Nestlé 1:50:18 167 Douwe Plantinga Heerenveen 1:50:34 168 Jan Hoekstra IJlst 1:50:52 169 willem Aukema Sloten 1:51:00 170 jan Feenstra Leeuwarden 1:51:13 171 Koos Elzinga Nestle 1:51:20 172 Auke Jan v/d Pal Nijeholtwolde 1:51:51 173 Jaap van de Winden Gravenhage 1:51:53 174 Gerrit Haanstra Joure 1:52:08 175 Hans Feddema Sneek 1:52:24 176 Marrit Korreweg Groningen 1:52:56 177 Henk Postma Sneek 1:53:05 178 Gerrit Haanstra Joure 1:53:06 179 annet Kienstra Ameland 1:53:22 180 Johan Dijkstra Bolsward 1:53:34 181 Wietze van der Schaaf Elburg 1:53:36 182 Johan Koning Leeuwarden 1:53:45 183 Renie Plantinga Heerenveen 1:54:22 184 Henk Sterk Empatec 1:54:27 185 Jos Schouwenaars Oosthem 1:54:36 186 Cornelis Wiersma Gorredijk 1:54:58 187 Cees Kamminga Leeuwarden 1:55:25 188 Bauke de Jong Goutum 1:56:26 189 Ria van den Burg-Eijge Sneek 1:56:42 190 Martin van den Burg Sneek 1:56:42 191 Douwe Zijlstra IJlst 1:57:10 192 Karen van Aken Deventer 1:57:30 193 Bert Rienstra Sneek 1:59:59 194 Tine Jellesma Heidenskip 2:00:14 195 Linda Sluyter Sportcl. F en F Inne 2:05:20 196 Peter Draaisma Sneek 2:06:15 197 Johannes Wijnja Oudega 2:06:27 198 Mona Medenblik IJlst 2:11:12 TRIM, 10 KM TRIM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Geart Sierd Leeuwarden 35:48 2 Wiebe Pieter Mulder Burggraaf De Jong 36:41 3 Bob van der Weg Ouwsterhaule 37:58 4 Roel de Jong Joure 38:19 5 Dirk Muizer Leeuwarden 38:46 6 Riekele Kobes nijbeets 39:23 7 Jan de Groot Douma Staal 40:16 8 Sietse van der mei Sint Johannesga 40:18 9 Arnold van der Meulen Sneek 40:19 10 Janaldo Keulen Sneek 40:21 11 Bouke de Jong Bolsward 40:50 12 Nils Ykema Gaast 40:56 13 Jan Andringa Heerenveen 40:59 14 Rinze Bootsma Burggraaf De Jong 41:13 15 Aise Bouma Kimswert 42:00 16 Ronald de Lange Sneek 42:28 17 Rene Beetsma Burggraaf De Jong 42:29 18 Hendrie van de Werf Bolsward 42:32 19 Jacob van der berg harlingen 42:35 20 Jacob Oden Sneek 42:49 21 Sjaco de Waal Sneek 43:11 22 Bennie Moed Tuk 43:48 23 bart de ley Gorredijk 44:02 24 Chris Busser Sneek 44:15 25 Dikkie v.d. Werf Bolsward 44:27 26 Wieger Buis Sneek 44:35 27 Johan Huitema Leeuwarden 44:45 28 Feye Jan Van der Meule Joure 44:49 29 Herman Geritz midlum 45:02 30 Willem Zijlstra Nijland 45:32 31 Johan Faber Hoekstra Transport 45:38 32 Geery van Huisstede Gymnasion 45:45 33 Jaap Ory Callantsoog 45:54 34 Sido Martens Leeuwarden 46:08 35 Sytze Kaastra Aldtsjerk 46:11 36 Jolanda Zwambach Sportcl. F en F 46:19 37 Sjoerd Holtrop Leeuwarden 46:24 38 Johan Vogelzang Sneek 46:37 39 Tom Hoekstra Amsterdam 46:39 40 Henk Jan Nieuwenweg Gymnasion 46:58 41 Gerrie van de Meer Heerenven 46:59 42 Rinus Rankenberg wolvega 47:05 43 Menno Bosma Sneek 47:07 44 Han de Hair Gymnasion 47:19 45 Gert-Jan Pels Sportcl. F en F Inne 47:28 46 Freark Kaspersma VEM 47:37 47 Gerben Brouwer Sneek 48:00 48 Peter Boersen Leeuwarden 48:06 49 Janet Tromp Sneek 48:08 50 Ridzert Postma Sneek 48:17 51 Joost Breedeveld Heerhugowaard 48:23 52 Koos Pietersma Leeuwarden 48:30 53 Peter Glas St Annaparochie 49:01 54 Jan Lettinga Terschelling 49:06 55 Harry v.d. Laan IJsbrechtum 49:08 56 Esther Swart Sneek 49:14 57 William Reekers Sneek 49:16 58 Johannes de Boer Sportcl. F en F Inne 49:23 59 Willie Muizer Leeuwarden 49:25 60 Deborah de Jong Heerenveen 49:32 61 Jan Boekema Sneek 49:33 62 Hester Groenveld Rabobank 49:55 63 Simon Leeverink Bolsward 49:56 64 Trudy Postma Sneek 49:57 65 Rommert de Jong Heeg 50:11 66 Richard de Jong Sneek 50:17 67 Jarig Pluister Schoonoord 50:18 68 Lolke Cnossen Sneek 50:18 69 Stefan Sluyter Sportcl. F en F Inne 50:19 70 Maria de Jong Woudsend 50:22 71 Anny Top-Glas onbekend 50:43 72 Olaf Kistenmacher Apotheek v/d Sluis 50:54 73 Ruthger Geurtsen Heerenveen 51:14 74 René Spaan Sneek 51:16 75 Dominius Mulder Leeuwarden 51:54 76 Thijs Sybranda Sneek 52:15 77 Jan Echten Wolvega 52:16 78 Peter IJsbrandy Berkhout 52:23 79 Marilou troelstra IJlst 52:26 80 Richard Poiesz Sneek 53:10 81 Stephan Rekker Rabobank 53:17 82 Idskje Andela Swart Oudemirdum 53:32 83 Elly Sjollema Bolsward 53:37 84 Meindert Roosjen Leeuwarden 53:55 85 Jan Kalsbeek Stiens 54:12 86 Nelja Kaspersma Veenema Oliemaatscha 54:13 87 Leng Visser Sneek 54:16 88 Richard Bergman Sneek 54:33 89 Belle Smit-Dijkstra Sportcl. F en F Inne 54:41 90 Harry Zwanenburg Sneek 54:50 91 Eric Ringma Lemmer 54:58 92 Eric Nab Hallum 55:05 93 Ria Leeverink Bolsward 55:21 94 Bertus van Ruiten Sneek 55:40 95 Jos van Gend Weert 55:46 96 Gerrit Hottinga Sumar 56:34 97 Robin Boonk Almere 56:40 98 Gerardus Laagland Sneek 56:49 99 Maltie Zijlstra Sneek 56:57 100 Diederick Zijlstra Sneek 56:59 101 Rhea Rekker Bennekom 56:59 102 Ageeth van Bergen-Jasp Sneek 57:00 103 Paul Hartog Sneek 57:04 104 Jettie Negerman Bolsward 57:08 105 Johanne Noot Veenwoud 57:32 106 Jose Baas-Zondag Grouw 57:38 107 Harry Lijzenga Sneek 57:43 108 Herman Hoenstra Leeuwarden 57:46 109 Tjaart Raadsveld Sneek 57:49 110 Pieter van dijk Nes Boarnsterhim 58:16 111 Ingrid de Jong Sneek 58:18 112 Klaas Duits Sneek 58:23 113 jaap koopmans akkrum 58:26 114 Ritske Flootman Menaldum 58:27 115 Inge Kools leeuwarden 58:33 116 Johan Reitsma Scharnegoutum 58:38 117 Renate Kistenmacher Apotheek van de Slui 58:54 118 Ienskje v/d Weg Ouwsterhaule 59:22 119 Anette van Egmond Sneek 59:25 120 Albert Oudendag Sneek 59:32 121 Henk Meyer Sneek 59:57 122 Hannie van der Feer Bolsward 1:00:00 123 Sidney Mathilda Amsterdam 1:00:10 124 Margriet van de Weg- b Sneek 1:00:35 125 Sjikkie de Boer Sneek 1:00:35 126 Marrit Yntema Dronrijp 1:00:57 127 Ingrid Sjollema Bolsward 1:00:59 128 Sita Groenveld Bolsward 1:01:45 129 Boudien de Boer Apotheek v/d Sluis 1:02:10 130 Margo Wuestenenk Creil 1:02:11 131 Steinar de vries Broek 1:02:20 132 Miny Ensing Sneek 1:02:57 133 Griet Atsma Woudsend 1:03:03 134 Frank Atsma Woudsend 1:03:03 135 Erna Buiter Drachten 1:03:09 136 Marjet Veltman Leeuwarden 1:03:22 137 Saskia Van Ruiten Leeuwarden 1:03:23 138 Gerrit ten Cate Beetgummermolen 1:04:11 139 Patrick Dijkhuizen Sneek 1:10:20 TRIM, 5 KM TRIM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Louis Herrema leeuwarden 19:36 2 Paul Borst SIRO NETWORKS 24:51 3 Bart Remery Hoekstra Transport 25:20 4 Ton Timmermans De Friesland Zorgver 26:01 5 Martijn de Vries grou 26:30 6 Liesbeth Bruinsma De Friesland Zorgver 26:33 7 Annemieke de Boer It heidenskip 26:34 8 Peter Nonhof Sneek 26:43 9 Johan melein joure 26:47 10 Sharon Marinus Julianadorp 27:46 11 Marlou Poiesz Sneek 27:47 12 Anniek de Jong Joure 28:06 13 Hilbert van der Werf joure 28:10 14 Robin Sluyter Sneek 28:19 15 Aukje Bijlsma De Friesland Zorgver 28:46 16 Tonnie Bakker Sneek 29:15 17 Anneke Zijlstra Sneek 29:21 18 Joost Feddema Sneek 29:55 19 Fenny Postma Sneek 29:57 20 Pijtsje Melein joure 30:42 21 Desiree v. Terwisga Sneek 30:47 22 Annemarie Markies IJlst 30:49 23 Mariët Janssen Sneek 30:50 24 Klaas Boonstra Sneek 30:51 25 Rick Poiesz Sneek 30:52 26 Marjo van Pommeren Gezondsh.centr.Water 31:32 27 Thea Jorna Gezondheidscentrum W 31:33 28 Romy Ysbrandy Berkhout 33:24 29 Karin Zwerver IJlst 33:26 30 Johanna IJsbrandy Berkhout 33:32 31 Truus Moed Tuk 33:36 32 Sigrid Borst SIRO NETWORKS 37:15 33 Caren Borst SIRO NETWORKS 37:17 34 Geertrui Potveer Sneek 38:13 35 Jeltsje Bangma Apotheek v/d Sluis 38:18 36 Douwina v/d Zee Apotheek v/d Sluis 38:19 37 Wybren Visser Harlingen 49:10 HOOFDSPONSORS: POSTBANK RUNNERSWORLD, DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR Dank aan alle vrijwilligers, sponsors en iedereen die meegewerkt hebben! ========================================================================== Uitslagen.nl 15-10-2005 21:13