Uitslagenlijst Oudejaarsloop Marrum - Zaterdag 27 december 2008 ========================================================================== MSEN, HALVE MARATHON Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Remon van Lunzen Lionitas 1:11:55 2 Hilbert de Vries Friesland 1:15:12 3 Jan Albert Veenema Horror 1:16:54 4 Martin Ketellapper Lionitas 1:18:18 5 Harry Wiersma Friesland 1:20:28 6 Hielke Nienhuis Friesland 1:29:44 7 Geart Sierd v.d. Zee Lionitas 1:33:45 8 Anton Spinder Impala 1:37:37 9 Eelco Hoogeveen Friesland 1:38:15 M40, HALVE MARATHON Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Jan Venhuizen AAC '61 1:14:19 2 Saco Hemstra Friesland 1:20:55 3 Jappie Doller Friesland 1:21:16 4 Sieds Wiersma Impala 1:21:31 5 Ritske Flootman Lionitas 1:21:55 6 Erik Bakker Friesland 1:22:51 7 Daan van der Geest Friesland 1:26:44 8 Jaring de Groot Lionitas 1:27:19 9 Huib Jan Imbens Friesland 1:29:22 10 Herman Geritz Friesland 1:31:19 11 Jouke Jorritsma Impala 1:32:02 12 Dimitri Ravensbergen Lionitas 1:32:56 13 Egbert Top avVN 1:34:26 14 Klaas Jan Dijkstra Friesland 1:38:37 M50, HALVE MARATHON Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Sjoerd Boskma Horror 1:24:43 2 Willie Kiewiet Lionitas 1:26:21 3 Jacob van der Ley Lionitas 1:26:28 4 Hans van der Steen Lionitas 1:26:38 5 Beke Cnossen Horror 1:27:01 6 Otto de Boer Friesland 1:29:44 7 Laas Bonnema Friesland 1:33:13 8 Lutsen Wijma Friesland 1:33:25 9 Eppie Oosterhuis Friesland 1:34:58 10 Jan Remery Horror 1:45:36 11 Meine Hoitsma Friesland 1:48:13 M60, HALVE MARATHON Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Karst Anema Friesland 1:28:15 2 Arie Smedinga Friesland 1:42:54 3 Jacob Visser AV Heerenveen 1:43:49 4 Rudie Ten Friesland 1:50:31 5 Jo Knoester AV Heerenveen 1:51:41 6 Cor Zeemans Friesland 2:12:12 7 Gijs Honing avVN 2:15:11 MREC, HALVE MARATHON Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Klaas Kroese Scharnegoutum 1:23:02 2 Keimpe de Vries Giekerk 1:31:26 3 Pieter Kroodsma Lichtaard 1:31:39 4 Eilert Lubbers Drachten 1:31:44 5 Henk Veenstra Drachten 1:32:14 6 Klaas van Heeringen Hurdegarijp 1:34:02 7 Haije Stellingwerf Berlikum 1:35:46 8 Frits Feddema Heerenveen 1:37:09 9 Durk Haitsma Franeker 1:39:10 10 Foppe Gall De Wilgen 1:39:43 11 Hans Breuker Leeuwarden 1:39:48 12 Jurjen v.d. Kooi 1:40:22 13 Roelof Houttuin Leeuwarden 1:40:35 14 Meindert Mak Berlikum 1:41:06 15 Louis Bakker Rijpsjerk 1:41:38 16 Yeme de Boer Nyland 1:41:48 17 Johan de Lange 1:41:49 18 Piet Jetze Faber St. Annaparochie 1:42:20 19 Jaapsije Bosgraaf Kollumerzwaag 1:43:08 20 Jappie v.d. Veer Oude Biltzijl 1:43:27 21 Mark Tolbert Ternaard 1:43:43 22 Henri Hofman Sneek 1:43:53 23 Hessel de Boer Leeuwarden 1:43:57 24 Julius v.d. Werf Leeuwarden 1:44:09 25 Jan Zondag Leeuwarden 1:44:26 26 Hans Westra Leeuwarden 1:44:46 27 Johan Beintema Leeuwarden 1:44:58 28 Wieger van Keulen Leeuwarden 1:44:58 29 Jacob de Groot Leeuwarden 1:45:16 30 Wietse Jonker Wommels 1:45:34 31 Jan Wiersema Dokkum 1:45:37 32 Teun v.d. Meij Tzum 1:47:18 33 Vincent v.d. Horst Barendrecht 1:47:50 34 Hans Nauta Kolham 1:47:55 35 Gerard Houbein Franeker 1:48:35 36 Sjoerd de Vries Hallum 1:49:26 37 Siebren Bosma 1:49:35 38 Piet Boelens Kollumer waag 1:49:42 39 Uilke Bosma Joure 1:50:35 40 Henk Schaafsma Stiens 1:50:47 41 Klaas Jasper Berlikum Fr 1:51:13 42 Hessel Turkstra Oenkerk 1:51:25 43 Peter Witsmeer Leeuwarden 1:52:37 44 Karel Moojan Beetsterzwaag 1:53:33 45 Febo Perdok Heerenveen 1:57:03 46 Fokke Hoeksma Berlikum 1:58:04 47 Klaas Kroezen Hoogeveen 1:58:21 48 Yde Haarsma Sneek 1:59:34 49 Feike Politiek Leeuwarden 2:01:22 50 Aad van der Burg Easterlittens 2:02:20 51 Jan W. de Vries Hallum 2:04:26 52 Aad v. Kleef 2:06:18 53 Tjeerd Visser Franeker 2:06:18 VSEN, HALVE MARATHON Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Bertha Bruggenkamp AAC '61 1:27:02 2 Alletta Wedzinga Impala 1:37:01 3 Anneke de Boer Horror 1:41:47 4 Toos van der Vliet Friesland 1:45:36 5 Jeltsje van der Wal Lionitas 1:46:27 6 Els Annegarn Greene Amsterdam 1:47:44 7 Geke Venema Athleta 1:48:02 8 Anke Peterson Lionitas 1:53:33 VREC, HALVE MARATHON Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Jacob Zijlstra Beetgumermolen 1:56:15 2 Lucia Hollander Leeuwarden 2:03:21 MSEN, 10,8 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Alphayo Sambu Friesland 39:48 2 Ivo van der Meer Lionitas 44:18 3 Arnoldus v.d. Werff Rinsumageest 45:42 4 Herman Regnerus Marrum 47:10 5 Rene Swart Loopgroep Leeuwarden 51:51 6 Fedde Beisert Ureterp 52:06 7 Feije v.d. Meulen AV Heerenveen 56:07 M40, 10,8 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Wilco Berga Ter Wispel 46:24 2 Dedde de Jong Friesland 46:50 3 Simon Regnerus Friesland 47:31 4 Johan de Boer Rotterdam Atletiek 48:35 5 Feiko de Boer Lionitas 50:19 6 Klaas-Jan Huizing Lionitas 50:40 7 Harm Alberts Friesland 50:50 8 Geert-Jan Bosma Friesland 50:56 9 Jaap Baalbergen Dokkum 51:28 10 Sjoerd Holtrop Lionitas 52:07 11 Wiebe Haisma Loopgroep Hugo Veenk 53:38 12 Klaas Kempenaar Zwagerbosch 54:10 13 Jaap Veenstra Stiens 54:14 14 Peter Nijholt Leeuwarden 54:44 15 Geert Luinstra Lionitas 55:29 16 Arjen Bruinsma Friesland 56:15 17 Lolke Cnossen Horror 58:56 18 Hendrik Hiemstra Friesland 1:01:30 19 Herman Wassenaar Menaldum 1:01:49 20 Hendrik Kingma Friesland 1:03:23 21 Dries Kalsbeek Loopgroep Hugo Veenk 1:04:08 22 Jan Hofstra Friesland 1:07:08 M50, 10,8 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 J. van der Veen Lionitas 45:22 2 Jan Bijlsma Friesland 45:30 3 Teatse Tichelaar Friesland 46:02 4 Willem Hofman Friesland 46:39 5 Henk Muller Loopgroep Leeuwarden 46:50 6 Has Nagtegaal Lionitas 49:20 7 Jan Hooghiemstra Oenkerk 51:03 8 Johan Zwerver Friesland 51:58 9 Roelof Elzinga Friesland 54:41 10 Wybrand de Groot Friesland 56:25 11 Cor van Sluis Friesland 56:26 12 Jelke Visser Twijzelerheide 56:30 13 Gerben Brouwer Friesland 57:57 14 Jacob Schaap Friesland 58:56 15 Jippe Bokma Friesland 1:00:50 16 Age Vellinga Friesland 1:04:40 17 Johan van de Werf Friesland 1:04:46 18 Benne Vellema Reitsum 1:06:16 19 Herman Hoekstra Friesland 1:07:08 20 Pieter Oosterhof Giekerk 1:12:04 M60, 10,8 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 A.D. Wedringa Impala 47:20 2 Jaap Dijkstra Franeker 54:32 3 Klaas v.d. Kooy Friesland 54:33 4 Piet Kerstholt Friesland 56:56 5 Bouke v.d. Hem Groningen 57:38 6 Dirk van Zon Friesland 57:48 7 Henk Juffer avVN 58:14 8 Jelte de Jager Dokkum 58:25 9 Jan Feenstra Friesland 58:37 10 Joop Boonstra Friesland 59:34 11 Jan Kooistra Friesland 1:02:05 12 Klaas Duits Horror 1:07:00 13 Gerrit ten Kate Friesland 1:07:08 14 Joop Wagenaar Friesland 1:15:31 VSEN, 10,8 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Jacinta Fancel Lionitas 50:45 2 Debora Peter Lionitas 55:44 3 Willemien Runia Friesland 59:11 4 Tineke Onnes Friesland 1:00:55 5 Ida Hoektra Athleta 1:01:53 6 Hanny Laskewitz Impala 1:03:11 7 Dukke Bosma Loopgroep Hugo Veenk 1:04:07 8 Aulina Luinstra Lionitas 1:04:38 9 Jose Baas Athleta 1:05:45 10 Jildou oosterhof Leeuwarden 1:06:55 11 Joyra Woltinga AV Heerenveen 1:09:23 MREC, 10,8 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Adwin de Kluyver Leeuwarden 44:24 2 Giorgio Delea Leeuwarden 45:27 3 Johan Heslinga Hegebeintum 46:44 4 Johhny v. Zurk Leeuwarden 47:31 5 Wiebe Kootstra 50:06 6 Piet v.d. Heide 50:33 7 Ed Velderman Gietsjerk 51:18 8 Gerrie Kloosterman Stiens 53:47 9 Edo Eisma Goutum 53:51 10 Marten de Vries Buitenpost 56:31 11 Sytze Hellema Dokkum 56:45 12 Rense Zwerver Leeuwarden 56:53 13 Keimpe Vlietstra Hallum 57:06 14 Gerard Kort Leeuwarden 57:31 15 Arie Staal Leeuwarden 58:13 16 Frank Hoegen Leeuwarden 58:14 17 J. Visser Dokkum 58:56 18 Gosse Koopmans 58:56 19 Peter Helius 58:59 20 Piet Runia Stiens 59:11 21 Patrick van Vals Leeuwarden 59:51 22 Jan Pieters Tietjerk 1:00:34 23 Cor Poelstra Hallum 1:03:24 24 Robert Kloosterman Ywaagwesteinde 1:03:25 25 Harrie Noppers Hegebeintum 1:04:53 26 Bert Scheepers 1:05:03 27 Jaap Zijlstra Oudehorne 1:05:31 28 Reiner Sinnema Leeuwarden 1:06:55 29 Patrick Dijkhoven Sneek 1:08:35 30 Hielke Kalwij Grou 1:08:50 31 Meindert Roosjen Leeuwarden 1:09:04 32 Aelse Pronk Leeuwarden 1:09:22 VREC, 10,8 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Froukje v Althuis-Luin Leeuwarden 59:48 2 Linda Mud Leeuwarden 1:04:38 3 Jacinta Posthuma Ferwert 1:06:35 4 Annie Roosjen Leeuwarden 1:07:00 5 Ria Luinstra Leeuwarden 1:08:53 6 Maaike Meindertsma Reitsum 1:09:14 7 Irma Reitsma Jannum 1:09:14 JONGS, 5,4 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Alger Hiemstra Sijbrandahuis 24:38 2 Markus Meekma Drachten 25:22 3 Maarten Postuma Tilburg 28:22 4 Folkert Visser Burgum 28:42 5 Job Luinstra Leeuwarden 31:11 6 Remco Poelstra Marrum 31:20 7 Hendrik Poelstra Hallum 31:54 8 Lars Bijlsma Marrum 32:13 9 Sape v.d. Veen Ternaard 32:55 10 Rene Marrum 33:22 11 Derk Marrum 33:22 12 Menno Sijtsma Marrum 34:59 13 Wieger Monsma Marrum 35:03 14 Erik v.d. Ploeg Ferwert 35:09 15 Wiebe Luinstra Leeuwarden 40:26 16 Ruben Luinstra Leeuwarden 45:46 17 Annelies Luinstra Leeuwarden 45:47 MAN, 5,4 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Meinsma Leeuwarden 22:46 2 Jaap Bijlstra Dokkum 22:59 3 Sipke Talsma Hogebeintum 22:59 4 v. Zutphen Stiens 23:54 5 Siebren Boersma Garijp 25:40 6 Dikkie van der Werf Bolsward 26:11 7 Zntye Ponne Hallum 26:52 8 Herman Wassens Leeuwarden 28:22 9 Jilles Bijlstra Dokkum 29:32 10 Hugo Veenker Damwoude 29:32 11 Roos Boersma Garijp 29:43 12 Cor Zijlstra Marrum 30:42 13 Geert Keizer 31:19 14 Peter Velt Stiens 31:54 15 T. Zijlstra Marrum 33:56 16 Bouke Sijtsma Marrum 34:59 17 Jaap v.d. Ploeg Ferwert 35:09 18 Siep Tilstra Harlingen 35:34 19 Postmus Leeuwarden 35:49 20 S.J. de Jong Franeker 36:23 21 F.A. de Vries Marrum 36:44 22 Johan Luinstra Leeuwarden 40:26 23 Almuth de Groot Wunswert 41:46 24 Tsjerk de Groot Wanswert 41:55 25 J. Jorna Harlingen 51:58 26 Wiebren Visser Harlingen 59:00 MEISJ, 5,4 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Fleur Baljet Oosthem 21:54 2 Charissa Zijlstra Lekkum 23:45 3 Eva Postuma Tilburg 28:54 VROUW, 5,4 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Liesbeth Voorthuijsen Den Haag 22:09 2 Ydwine van der Veen Goutum 22:37 3 Tessa Boot Bolsward 26:39 4 Korina Hoekstra Marrum 28:10 5 Silke Visser Leeuwarden 31:05 6 Henny Zijlstra Marrum 31:20 7 Marion Postuma Tilburg 31:54 8 T.Bijlsma Marrum 32:13 9 Astrid Zijlstra Lekkum 32:21 10 Tamara Brander Harlingen 34:29 11 Anneke Regnerus Marrum 34:40 12 Annette Rozenga Marrum 35:56 13 Reina de Vries Tietsjerk 36:46 ========================================================================== www.uitslagen.nl 27-12-2008 15:39