Uitslagenlijst Electrabel Burgum Run Burgum - Zondag 13 september 2009 ========================================================================== MAN, 5 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Riekele Kobes Nij Beets 17:27 17:25 2 Arjen van der Logt Goutum 21:14 21:11 3 John Westra Zwaagwesteinde 21:14 21:08 4 Thomas Stobbe Leeuwarden 22:21 22:13 5 Wilco Bruining Kollum 22:30 22:26 6 Albert de Bakker Wageningen 22:57 22:55 7 Jelte van der Wal Burgum 23:25 23:23 8 Marten Hellinga Burgum 23:28 23:09 9 Mark van der Wal Burgum 23:29 23:25 10 Jint Martijn v.d. Gali Drachten 23:38 23:35 11 Jorrit Cuperus Groningen 23:48 23:28 12 Domien Mulder Joure 23:52 23:46 13 Martijn Toering Groningen 24:11 24:05 14 Harry Papjes Bergum 24:26 24:18 15 Jaap Rozendal Burgum 25:03 24:41 16 Sytse Jorrit Wijnja De Wilgen 25:32 25:31 17 Peter Minnema Hurdegaryp 25:43 25:37 18 Gerrit van Koningsveld Ter Apel 25:50 25:39 19 Tim Groeneveld Dokkum 26:44 26:06 20 Bernhard de Vries Burgum 26:56 26:31 21 Rene de Wolff Burgum 26:58 26:34 22 Elzo Jan Huizing Burgum 27:12 27:02 23 Hans Venema Kantens 27:54 27:48 24 Henk Bulthuis Uithuizen 27:59 27:51 25 Gerben Heidstra Twijzel 28:06 27:47 26 Jeroen van Ark Heerde 28:32 27:58 27 Sietse Vlietstra Burgum 29:03 28:39 28 Auke van der Galiën Buitenpost 29:11 29:06 29 Pyter Boomsma Leeuwarden 29:38 29:14 30 Frits Ottens Ureterp 30:25 30:19 31 Gerd Renkema Ureterp 30:27 30:12 32 Herman hoekstra Leeuwarden 30:33 30:05 33 Theo Soepboer Hurdegaryp 30:57 30:43 34 Dennis Soepboer Hurdegaryp 31:09 30:58 35 Gosse Bies Burgum 31:21 30:46 36 Patrick Hoek Leeuwarden 31:25 31:03 37 Wieger Grijpstra Burgum 35:09 34:32 38 Johannes van der Wal Burgum 35:48 35:29 39 Gerard de Vries Noardburgum 36:13 36:02 40 Lieuwe Walda Burgum 37:12 36:36 VROUW, 5 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Lydia Klessens Leeuwarden 21:11 21:09 2 Sjoukje van der Wal Burgum 24:56 24:55 3 Gerdina Brouwer Burgum 25:39 25:35 4 Roos Boerma Garyp 27:03 26:53 5 Yfke de Vries Wageningen 27:11 27:01 6 Simone van der Wal Burgum 27:27 26:55 7 Wendela Hielema Burgum 27:50 27:36 8 Anita Glas Bergum 28:05 27:57 9 Wietske Offringa Burgum 28:35 28:11 10 Fardau de Vries Drachten 29:21 29:17 11 Jolijn de Vries Leeuwarden 29:28 29:16 12 Jenny Siderius Burgum 29:30 29:21 13 Doetie Scherjon Twijzel 29:36 29:17 14 Gea Geertsma Burgum 29:40 29:22 15 Tjitske van der Vinne Kollum 29:45 29:40 16 Jantsje Visser Kollum 29:49 29:43 17 Martsje Mud Eastermar 29:50 29:37 18 Nynke Abbink Tytsjerk 29:53 29:37 19 Tjitske Kuiper Nietap 30:21 30:15 20 Sjoukje Heidstra Groningen 30:21 30:03 21 Miranda Hooijenga Burgum 30:35 30:34 22 Nienke Profijt Tytsjerk 30:48 30:30 23 Mieke Profijt Tietjerk 31:00 30:42 24 Yasmin de Groot Nietap 31:13 31:08 25 Linda Bruinsma Leeuwarden 31:13 30:52 26 Maria Driehuijs-Looman Heerenveen 31:14 30:41 27 Lotte Hofstede Leeuwarden 31:19 31:05 28 Annemarie van der Stee Burgum 31:20 31:11 29 Maaike Offringa Burgum 31:23 30:59 30 Marijke Terpstra Nieuwehorne 31:59 31:46 31 Thea Feenstra-Wijnsma Damwoude 32:00 31:30 32 Gerda van der Meer Burgum 32:05 31:45 33 Lida Nauta Kollum 32:52 32:36 34 Nathasja Hietkamp Kollumerzwaag 32:52 32:36 35 Blijke Korvemaker-Snij Burgum 32:54 32:19 36 Renate Wassenaar Burgum 32:55 32:18 37 Karin Zijlstra Burgum 33:01 32:55 38 Ansje Gros Burgum 33:01 32:55 39 Marieke Bosma Burgum 33:12 32:36 40 Tabitha van Zuylen Leeuwarden 33:34 33:03 41 Akke vlietstra-v/d Mee Burgum 33:51 33:31 42 Corinne Boomsma Burgum 34:07 33:46 43 Ank Jonker Leeuwarden 34:12 33:54 44 Marlies de Boer Lelystad 34:24 34:00 45 Elske Booi Burgum 35:48 35:30 46 Anita Dijker Terschelling West 36:01 35:46 47 Willeke Bruinsma Westergeest 38:34 38:04 48 Janna Jansma Burgum 39:33 38:55 49 Trijnie de Vries-Wille Burgum 39:33 38:55 50 Iemie Visser Burgum 39:51 39:18 51 Epie Bosma Eastermar 40:03 39:30 52 Maayke Stobbe Amsterdam 45:00 44:34 53 Hendrikje Talsma Veenwouden 45:32 44:55 MAN, 10 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Erik Bakker Terherne 38:55 38:53 2 Henk Sikma Zwaagwesteinde 39:17 39:14 3 Gerrit Betzema Tytsjerk 39:31 39:29 4 Elmar Ruiter Hurdegaryp 40:27 40:27 5 Ate Bijlsma Garijp 40:41 40:39 6 Bouke de Roos Burgum 40:43 40:34 7 Adwin de Kluyver Leeuwarden 40:53 40:52 8 Pieter Talsma Warten 41:26 41:25 9 Jan Auke Bos De Valom 41:56 41:51 10 Frank Scholte Groningen 42:02 42:01 11 Peter Sibma garijp 42:17 42:15 12 Henk van der Meer Gorredyk 42:20 42:20 13 Eelco Rem Goor 42:48 42:44 14 Dorus Wolthekker Nietap 43:36 43:29 15 Uwe Baldamus Burgum 43:52 43:47 16 Binne Feenstra Burgum 43:57 43:44 17 Klaas Jan van der Kooi Burgum 44:13 44:09 18 Jelle Postma Kollum 44:47 44:46 19 Jelle de Jong Joure 44:52 44:49 20 Douwe Graansma Hurdegaryp 45:46 45:42 21 Johannes Bos De Valom 46:13 46:05 22 Jelte Reitsma Ryptsjerk 46:17 45:53 23 Klaas Sikkema Langweer 46:29 46:22 24 Geale Simon Postma Kollum 46:45 46:44 25 Ate Oosterhof Hurdegaryp 47:06 46:52 26 Jan Hooghiemstra Oenkerk 47:17 47:00 27 Feije Jan van der Meul Joure 47:24 47:18 28 Mike Alma Burgum 47:44 47:27 29 Henk de Vries Zwaagwesteinde 47:53 47:39 30 Harm de Roo Leeuwarden 47:58 47:48 31 Sytse Evert Adema Burgum 48:01 47:51 32 Andre Jellema Leeuwarden 48:05 47:59 33 Dedde de Jong Dokkum 48:07 47:59 34 Erik Zwart Winsum Gn 48:27 48:19 35 Kees Versprille Burgum 48:39 48:32 36 Carlo Loos Leeuwarden 48:40 48:12 37 Tjipke Joustra Ryptsjerk 48:55 48:51 38 Klaas Piersma Buitenpost 49:03 48:48 39 Raoul van Balen Sint Annaparochie 49:17 48:53 40 Lut Postma Burgum 49:33 49:20 41 Ron Lindeman Leeuwarden 49:41 49:24 42 Remco ter Horst Zutphen 49:44 49:35 43 Henk Stienstra Drachten 49:51 49:37 44 Sytze Klaastra Aldtsjerk 50:09 50:04 45 Andries Bakker Leeuwarden 50:39 50:25 46 Siebren Boerma Garyp 50:44 50:32 47 Stefan Stoop Suwald 50:48 50:26 48 Alex Kooistra Burgum 50:53 50:42 49 Dirk Jan Rijpstra Burgum 51:06 51:00 50 Niels Ottink Heerenveen 51:22 50:50 51 Jouke Rinze Douma Burgum 51:26 51:05 52 Jos Vegt Groningen 51:53 51:43 53 Catrinus vander Leest Burgum 51:56 51:35 54 Dirk Faber Ryptsjerk 52:16 52:13 55 Sjoerd Zijlstra Ee 52:21 52:05 56 Sipco Visser Burgum 52:28 52:08 57 Marlon Vrolijk Heerenveen 52:40 52:07 58 Klaas Sipma Ee 52:43 52:27 59 Robbert Reijn Burgum 53:14 52:53 60 Arie Nanninga Kollum 53:14 53:10 61 Jan Wester Drachtster Compagnie 53:40 53:17 62 Jelke Visser Twijzelerheide 54:11 53:59 63 Homme Kalma Drachten 54:36 54:08 64 Rijk van Elteren Leeuwarden 54:57 54:31 65 Van Egmond Drachten 55:01 54:32 66 Harry van der Velde Leeuwarden 55:21 55:11 67 Sander Smit Sneek 55:39 55:14 68 Dick van der Vecht Burgum 56:19 55:58 69 Jos Meeuwsen Burgum 56:32 56:03 70 René lont Burgum 56:32 56:10 71 Djurre van der Schaaf Oentsjerk 56:47 56:24 72 Cor van Sluis Franeker 57:20 57:09 73 Wybrand de Groot Veenwouden 57:20 57:10 74 Joep Steeman Zwaagwesteinde 57:33 57:09 75 Peter Viersen Burgum 57:38 57:04 76 Richard Weel Leeuwarden 57:39 57:31 77 Ferdinand Kits Drachten 58:13 57:42 78 Hans Berkhof Veenwouden 58:15 58:04 79 Herman Beek Burgum 58:16 58:04 80 R. Noppert VeenwoudenBurgum 58:27 58:21 81 Teake Hogedorp Burgum 58:36 58:24 82 Bertus Dillema Burgum 59:08 58:40 83 Joost Driehuijs Heerenveen 59:10 58:37 84 Zweitze de Roos Burgum 59:16 59:04 85 Tjibbe Sikkes Leeuwarden 59:26 59:09 86 Rein Baarsma Hurdegaryp 59:49 59:21 87 Jaap Klaster Nij Beets 59:51 59:38 88 Klaas Duits Sneek 59:53 59:27 89 Klaas de Jong Drachten 1:00:03 59:32 90 Jonne Steeman Zwaagwesteinde 1:00:12 59:48 91 Kor Postma Tytsjerk 1:00:48 1:00:13 92 Marc van Gelder Leeuwarden 1:01:22 1:00:59 93 Tjerk de Jong Buitenpost 1:01:24 1:00:56 94 Perdok Reint Tolbert 1:01:36 1:01:29 95 Age Vallinga WOmmels 1:03:11 1:02:36 96 Andre Booi Drachten 1:03:24 1:02:50 97 Wibo Ausma Drachten 1:04:50 1:04:16 98 Olaf Kerstholt Burgum 1:05:00 1:04:24 99 Reinder Sinnema Leeuwarden 1:05:28 1:05:00 100 Jelle Hiemstra Giekerk 1:06:06 1:05:39 101 Pieter Oosterhof Gytsjerk 1:10:28 1:10:05 102 Cor Nederveld Stegeren 1:11:17 1:10:55 VROUW, 10 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Sandra van Strien Burgum 44:35 44:29 2 Aniek Steenhuisen Assen 44:41 44:38 3 Jacinta Fancel Leeuwarden 44:54 44:49 4 Patricia Zweers Goutum 47:10 46:52 5 Tessa Boot Sneek 51:20 50:53 6 Minke Kooistra Dokkum 51:41 51:20 7 Tracy van der Ploeg Damwoude 51:41 51:25 8 Marieke van Houten Leeuwarden 53:22 53:17 9 Aaltsje Deinum Jistrum 53:24 53:10 10 Minke Oord Joure 53:28 53:16 11 Gerrie de Jong Ee 53:40 53:24 12 Sjoerdje Keizer Tzum 54:02 54:02 13 Fokelien. Bouma Burgum 54:19 54:11 14 Inge Wiersma Dokkum 54:39 54:26 15 Carla Vaessen Dokkum 55:02 54:41 16 Sjoerdtje Veenstra Noard Burgum 55:35 55:05 17 Laura Sonnega Leeuwarden 55:50 55:30 18 Geke Reitsma-Koonstra Damwoude 55:53 55:33 19 Baukje de Vries Dokkum 56:21 55:51 20 Doreen De Jong Leeuwarden 56:22 56:05 21 Berber Akkema Leeuwarden 56:24 55:54 22 Ingrid van der Veen Leeuwarden 57:38 57:21 23 Irene de Vries-Tigchel Munein 57:50 57:24 24 Marlies van der Werff Leeuwarden 57:55 57:38 25 Fransisca Vreeling-Spa Siegerswoude 58:52 58:25 26 Aukje Boersma Leeuwarden 58:53 58:38 27 Christine Douma Burgum 58:55 58:51 28 Fokelien van der Meule Leeuwarden 59:01 58:44 29 Jeanet Braaksma Burgum 59:08 58:47 30 Wikje de Roos Burgum 59:21 59:10 31 Tineke van der Wal De Tike 1:00:00 59:34 32 Helga Boersma Leeuwarden 1:00:06 59:38 33 Johanna Hoekstra Burgum 1:00:26 1:00:06 34 Fokje Grijpstra Burgum 1:00:32 1:00:18 35 Anna Schipper Groningen 1:00:40 1:00:11 36 Annemiek Oldenburg Leeuwarden 1:00:43 1:00:14 37 Monique van den Heuvel Burgum 1:00:51 1:00:38 38 Gerda Elzinga-Wagenaar Munein 1:01:04 1:00:51 39 Dirry te Kiefte Zelhem 1:01:05 1:00:34 40 Cobe de Wilde Burgum 1:01:09 1:00:50 41 Diane Hemstra Apeldoorn 1:01:10 1:00:38 42 Wiesje Kloosterman Burgum 1:01:14 1:00:54 43 Janneke van de Polder Gytsjerk 1:01:48 1:01:22 44 Wiepie Kooistra Rinsumageest 1:02:02 1:01:47 45 Hilda Scheenstra Noardburgum 1:02:11 1:01:45 46 Marije Punt Hurdegaryp 1:02:15 1:01:48 47 Klaske Betsema Ten Boer 1:02:17 1:01:51 48 Joke Ritsma van der Le Burgum 1:02:21 1:02:00 49 Wiep de Vries-Groen Broek 1:03:30 1:03:00 50 Froukje Hietkamp Leeuwarden 1:04:24 1:03:56 51 Nynke Sibma Burgum 1:04:51 1:04:15 52 Pietsje Sipma-Tillema Eastermar 1:05:39 1:05:28 53 Rieneke Kamminga Eastermar 1:05:40 1:05:29 54 Jantien Martens Goor 1:07:26 1:06:54 55 Marieke Pama Burgum 1:10:03 1:09:45 56 Van Gorkum Suwald 1:10:13 1:09:43 57 Hester Luinstra Aldtsjerk 1:10:28 1:10:18 58 Roosmarijn Punt Hurdegaryp 1:12:41 1:12:15 59 Baukje Westra Burgum 1:19:27 1:19:09 MAN, 16.1 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Jan Albert Veenema Sneek 57:42 57:42 2 Stefan van der Pal Leeuwarden 58:56 58:55 3 Douwe-peter Rijpstra Oentsjerk 1:02:30 1:02:29 4 Sjaco Kramer Drachten 1:03:08 1:03:07 5 Auke Postma Damwoude 1:06:02 1:06:01 6 Dirk Muizer Leeuwarden 1:06:42 1:06:40 7 Willem Hoogsteen Jistrum 1:06:46 1:06:43 8 Stefan van der Wal Drachten 1:07:11 1:07:08 9 Chris Draijer Oudega 1:07:13 1:07:11 10 Tjeerd Veenstra Burgum 1:08:21 1:08:20 11 Pieter Visser Driesum 1:09:18 1:09:16 12 Meint Lei Hempens 1:09:23 1:09:21 13 Hans Nagtegaal Grou 1:09:28 1:09:21 14 Durk Polet Burgum 1:09:34 1:09:28 15 Klaas Graansma Groningen 1:09:58 1:09:55 16 Peter Groothoff Sneek 1:10:38 1:10:35 17 Jouke Jorritsma Drachten 1:10:54 1:10:51 18 Klaas Dijkstra Twijzelerheide 1:12:05 1:12:02 19 Rudolf Das Leeuwarden 1:12:23 1:12:21 20 Lutsen Wyma Oudega 1:12:32 1:12:26 21 Rienk de Vries Burgum 1:12:56 1:12:50 22 Adrie Atsma Leeuwarden 1:13:13 1:13:04 23 Remco Samuels Zutphen 1:13:37 1:13:30 24 Harm de Boer Burgum 1:13:42 1:13:36 25 Geert Stelpstra Burgum 1:13:50 1:13:44 26 Jaap Sije Bosgraaf Kollumerzwaag 1:13:52 1:13:48 27 Jan Castelein Westereen 1:14:07 1:14:04 28 Rene Swart Leeuwarden 1:14:13 1:14:05 29 Bauke van der Loon Leek 1:14:31 1:14:27 30 Tseard Wijma Feanwalden 1:14:42 1:14:30 31 Piet van der Steeg Hurdegaryp 1:15:21 1:15:13 32 Hans Westra Leeuwarden 1:15:43 1:15:41 33 Henk Wilbers Gytsjerk 1:15:48 1:15:45 34 Frits van Santen Augustinusga 1:15:56 1:15:52 35 Henk Veenstra Drachten 1:16:30 1:16:21 36 Sieds Wiersma Drachten 1:16:30 1:16:15 37 Dries Wedzinga Drachten 1:16:40 1:16:27 38 Henk Harmens Zwolle 1:17:14 1:17:05 39 Ruurd Veenstra Twijzelerheide 1:17:25 1:17:19 40 Martijn Venema Veenwouden 1:17:43 1:17:32 41 Jan Smit Heerenveen 1:17:57 1:17:47 42 Jaap Baalbergen Dokkum 1:18:27 1:18:19 43 Wiebe Buruma Augustinusga 1:18:27 1:18:26 44 Henk Dijkstra Zwolle 1:18:49 1:18:48 45 Broer Sijtsma Dokkum 1:19:21 1:19:07 46 Aant Zuidema Grootegast 1:20:01 1:19:53 47 Jappie van der Veer Oude Bildtzijl 1:20:28 1:20:21 48 MArten van der Meer Augustinusga 1:20:43 1:20:38 49 Rienk van der Veen Leeuwarden 1:21:00 1:20:44 50 Bert Kobus Leeuwarden 1:21:08 1:20:43 51 Barry Haas Vriescheloo 1:21:23 1:21:07 52 Albert de Ruiter Leeuwarden 1:21:43 1:21:18 53 Duco Zijlstra Lekkum 1:21:51 1:21:38 54 Bouke Fennema Britsum 1:22:02 1:21:45 55 Johannes Idema Noardburgum 1:22:23 1:22:18 56 Louis Bakker Tytsjerk 1:23:18 1:23:00 57 Menno Brouwer Burgum 1:23:30 1:23:23 58 Meindert Dijk Tytsjerk 1:23:32 1:23:19 59 Marco Bays Surhuisterveen 1:23:44 1:23:18 60 Tieme ten Berge Leeuwarden 1:23:47 1:23:47 61 Wiep van der Heide Drachten 1:24:51 1:24:48 62 Klaas Kempenaar Zwagerbosch 1:25:20 1:25:06 63 Lammert Profijt Tytsjerk 1:25:52 1:25:36 64 Jurjen Stellingwerf Ryptsjerk 1:26:20 1:26:03 65 Alfons van VLiet Leeuwarden 1:26:30 1:26:09 66 Johan Betsema Ten Boer 1:26:32 1:26:05 67 Henk de Groot Burgum 1:26:58 1:26:50 68 Jan Boersma Ryptsjerk 1:27:08 1:26:51 69 Theunis Bekkema Burgum 1:27:41 1:27:30 70 Peter Kamsma Leeuwarden 1:27:41 1:27:09 71 Leen Oldenburg Leeuwarden 1:27:43 1:27:11 72 Jan Watse Jousma Leeuwarden 1:28:01 1:27:38 73 Henk Buwalda Burgum 1:28:34 1:28:19 74 Menno Feenstra Hurdegaryp 1:28:49 1:28:30 75 Sije Roolvink Burgum 1:29:13 1:28:44 76 Reinder Tel Surhuizum 1:29:23 1:28:52 77 Sjaak Schipper Groningen 1:29:39 1:29:10 78 Andre van der Graaf Leeuwarden 1:29:40 1:29:20 79 Dowan van Hijum Kollum 1:29:41 1:29:22 80 Eric Pronk Leeuwarden 1:30:30 1:30:08 81 Donald Rijfkogel Leeuwarden 1:30:34 1:30:20 82 Hessel Hansma Burgum 1:33:27 1:33:03 83 Dantuma Willem Gytsjerk 1:34:09 1:34:01 84 Rene Lourens Groningen 1:34:28 1:34:01 85 Jan Binnema Burgum 1:35:18 1:34:55 86 Alex Poppen Borgercompagnie 1:36:26 1:35:58 87 Fokke Boersma Burgum 1:37:17 1:36:52 88 Foeke Idzenga De Wilgen 1:37:17 1:36:56 89 Hendrik Hiemstra Franeker 1:37:18 1:36:54 90 Siegfried Weitenberg Leeuwarden 1:39:00 1:38:26 91 Anne-Oetze van der Bur Burgum 1:39:23 1:39:00 92 Niek Uijttenboogaart Hurdegaryp 1:40:09 1:39:45 93 Gerard Rietdijk Leeuwarden 1:41:19 1:40:47 94 Fokke van der Veen Burgum 1:43:13 1:42:44 95 Dimitri Ravensbergen Grou 2:04:13 2:03:41 VROUW, 16.1 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Mariska Kramer Drachten 59:59 59:58 2 Yvonne Kassenberg Burgum 1:03:10 1:03:07 3 Inge van Schaick Leeuwarden 1:10:06 1:10:02 4 Bettie Agricola Goingarijp 1:15:11 1:15:08 5 Janke Douma Ternaard 1:16:40 1:16:27 6 Jolita Bekhof Zwolle 1:17:27 1:17:23 7 Marije Jasper Leeuwarden 1:21:33 1:21:25 8 Ellis Heshusius Leeuwarden 1:24:19 1:23:56 9 Tiny Wouda Kollum 1:25:08 1:24:56 10 Foekje van der Zee Kollum 1:26:59 1:26:39 11 Suzanne van Wylick Burgum 1:27:11 1:27:04 12 Jolanda Muizer Leeuwarden 1:29:46 1:29:24 13 Nienke Bays Surhuisterveen 1:29:50 1:29:23 14 Jeannet Nagtegaal Grou 1:31:29 1:31:11 15 Siska Bongenaar Leeuwarden 1:36:05 1:35:40 16 Wytske van der Kooi-Po Burgum 1:36:38 1:36:32 17 Margriet van der Werf Hurdegaryp 1:38:35 1:38:17 18 Lucinda Sjoerdsma Leeuwarden 1:39:51 1:39:26 19 Greet Andringa Suwald 1:39:56 1:39:30 20 Gea Huisman Drachten 1:40:27 1:39:52 21 Geiske Zijlstra Leeuwarden 1:41:19 1:40:48 22 Rinny Polet Burgum 1:43:34 1:43:12 23 Els Roosma Franeker 1:47:35 1:47:07 24 Ellen Visser Wergea 2:04:13 2:03:41 MAN, JEUGDLOOP Plts Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Alger hiemstra Sibrandahus 9:43 2 Folkert Visser Burgum 9:46 3 Harmen Vlietstra Burgum 10:13 4 Age Heegstra Burgum 10:57 5 Merijn Feenstra Burgum 11:04 6 Patric Datema Appingedam 11:27 7 Wiebe Merkus Jistrum 11:29 8 Roel de Wilde Burgum 11:53 9 Arnold Hiemstra Sibrandahus 11:56 10 Ulko Stelpstra Burgum 12:02 11 Jelmar Hempenius Burgum 12:22 12 Willem Veenstra Eastermar 12:33 13 Diedrik Dillema Burgum 12:40 14 Marc Walda Burgum 12:43 15 Peter van der Wielen Burgum 13:04 16 Geert-Jan van Assen Burgum 13:13 17 Jouke van der Veen Burgum 13:55 18 Bryan de Jong Jistrum 14:59 19 Dylan Valkenborg Kantens 15:09 20 Dion van der Kerk Leeuwarden 15:13 21 Sybren Bosma Burgum 15:14 22 Erwin de Boer Burgum 15:29 23 Jarik Visser Kanten 15:39 24 Wojtec Bolt Appingedam 17:09 25 Jaimy Valkenborg Kantens 17:33 VROUW, JEUGDLOOP Plts Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Ilse Oldenburg Leeuwarden 11:30 2 Annefleur Oldenburg Leeuwarden 12:01 3 Tsjetty Visser Burgum 12:01 4 Hendrica de Hoop Burgum 15:12 5 Minke de Hoop Burgum 15:15 6 Pieta van der Wal Burgum 15:17 7 Joukje de Wilde Burgum 15:21 8 Dianne Wijma Burgum 15:34 9 Marije Hoogeveen Burgum 15:35 10 Simone Geertsma Burgum 15:36 11 Afke van der Veen Burgum 17:41 51016, TEAMRUN Plts Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Martin Willems Fun2Run 22:40 22:36 2 Marco Postema Electrabel Nederland 24:54 24:47 3 Johannes de Hoop De Hoop Installaties 27:11 26:53 4 Pytsje Veenstra C1000 Team 3 30:17 30:08 5 Kiki Bremer Univé Friesland 30:48 30:24 6 Otto Minnema Factor Noord 34:15 33:38 7 Gerda de Boer Univé Friesland 34:24 34:00 8 Marije Kempenaar C1000 Team 2 38:41 38:33 9 Gooitske Jongsma C1000 Team 1 38:45 38:36 10 John Bolt Electrabel Nederland 47:08 47:01 11 Dirk Kampen C1000 Team 3 48:56 48:42 12 Almer Scholten Fun2Run 50:58 50:54 13 Jort Reitsma C1000 Team 1 50:58 50:50 14 Egbert Allema C1000 Team 2 55:09 55:01 15 Jan Minnema Factor Noord 57:12 56:41 16 Johan Krijnsen Univé Friesland 59:38 59:27 17 Amélie Krijnsen Univé Friesland 1:01:08 1:00:57 18 Franke Freerk Smidstra C1000 Team 3 1:01:10 1:01:06 19 Marijke de Hoop De Hoop Installaties 1:03:12 1:02:54 20 Johan van Duuren Electrabel Nederland 1:04:46 1:04:45 21 Frits Feddema Fun2Run 1:11:33 1:11:29 22 Kees Noppert De Hoop Installaties 1:16:02 1:15:47 23 Sjoerd Hoekstra Univé Friesland 1:19:19 1:19:00 24 Stendert Steen C1000 Team 2 1:23:20 1:23:06 25 Jan Bakker Univé Friesland 1:27:19 1:27:07 26 Theo Posthumus C1000 Team 1 1:31:06 1:30:57 27 Christiaan Viersen Factor Noord 1:31:32 1:30:58 ========================================================================== www.uitslagen.nl 16-09-2009 20:52