Uitslagenlijst Oudejaarsloop Marrum - Zaterdag 18 december 2010 ========================================================================== MSEN, HALVE MARATHON Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Ben Stellingwerf Loopgroep PK 1:13:38 2 Franke Smidstra Lionitas 1:14:21 3 Jan Albert Veenema Horror 1:19:19 4 Douwe Nauta Lionitas 1:20:03 5 Harry Wiersma Friesland 1:20:20 6 Roij Vervoort Groningen 1:22:15 7 Gerrit Duits Horror 1:22:22 8 Peter Sibma Athleta 1:30:54 9 Willijan Veltman Friesland 1:31:55 10 Wiebe Koopmans Friesland 1:32:32 11 Jacob Jan de Vries Tytsjerk 1:35:21 12 Alle Sterk Friesland 1:35:58 13 Klaas Stielstra Stiens 1:38:54 14 Wiebe Kootstra Friesland 1:39:32 15 Sjoerd de Vries Hallum 1:46:23 16 IJne Terpstrra Marrum 1:46:56 17 Chris Oosterbaan Harlingen 1:47:31 18 Sander Reenink Harlingen 1:47:32 19 Paul Smeding Boelenslaan 1:47:47 M40, HALVE MARATHON Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Remon van Lunzen Lionitas 1:13:46 2 Jan Verhuizen Groningen Atletiek 1:16:44 3 Eelco Hoogeveen Friesland 1:20:05 4 Albert van der Ziel Friesland 1:20:14 5 Saco Hemstra Friesland 1:21:49 6 Richard Kienstra Lionitas 1:22:13 7 Sieds Wiersma Impala 1:22:59 8 Tjerk Bruinsma Friesland 1:23:28 9 Jacob v.d. Ploeg Friesland 1:25:35 10 Daan van der Geest Friesland 1:26:35 11 Jouke Jorritsma Impala 1:31:49 12 Dirk van der Schulp Heerenveen 1:35:38 13 Jaap Bosgraaf Friesland 1:37:10 14 Menno Cramer Friesland 1:37:23 15 Keimpe de Vries Gytsjerk 1:37:42 16 Jurjen v.d. Kooi Ferwert 1:37:42 17 René Swart Loopgroep Leeuwarden 1:38:20 18 Pieter Kroodsma Friesland 1:38:46 19 Hielke Nienhuis Friesland 1:38:55 20 Janke Douma Lichtaard 1:39:26 21 Hans Breuker Friesland 1:39:37 22 Pieter Dijkstra Stiens 1:40:07 23 Uwe Baldamus Burgum 1:44:05 24 Richard van Lunzen Lionitas 1:47:09 25 Feike Politiek Lwdn (16 km gelopen) 1:47:24 26 Jeffreij Robbens Friesland 1:47:40 27 Bouke Fennema Friesland 1:48:44 28 Martijn Venema Veenwouden 1:49:27 29 Hendrik Hiemstra Friesland 1:49:29 30 Aise Bouma Friesland 1:50:01 31 Andre Bar Lionitas 1:56:37 32 Albert v.d. Belt Friesland 1:58:40 33 Herman van der Geest Oudebiltzijl 1:58:53 34 Jeen Holwerda Earnewald 2:04:06 M50, HALVE MARATHON Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Hendrik Por Groningen Atletiek 1:21:06 2 Otto de Boer Friesland 1:25:03 3 Jasper Keizer Friesland 1:25:09 4 Chris Draijer Impala 1:26:02 5 Willie Kiewiet Lionitas 1:27:00 6 Hans van der Steen Lionitas 1:27:51 7 Beke Cnossen Horror 1:35:45 8 Hans Nagtegaal Lionitas 1:37:46 9 Roelof Houttuin Loopgroep Leeuwarden 1:38:19 10 Frits Feddema Friesland 1:38:28 11 Julius van der Werf Loopgroep Leeuwarden 1:38:57 12 Cor Trompetter Wolvega 1:39:21 13 Laas Bonnema Friesland 1:39:31 14 Lammert Wolters Friesland 1:39:46 15 Peter de Jong Loopgroep Leeuwarden 1:40:10 16 Benn Hoekman Impala 1:40:18 17 Louis Bakker Friesland 1:43:22 18 Meindert Mak Berlikum 1:44:34 19 Herman Wassens Lionitas 1:45:32 20 Alfons van Vliet Friesland 1:46:07 21 Hilke Bosma AV Heerenveen 1:48:36 22 Lieuwe Visser Franeker 1:48:46 23 Wieger v. Keulen Friesland 1:49:08 24 Tjeerd Visser Friesland 1:49:21 25 Hessel de Boer Loopgroep Leeuwarden 1:49:27 26 Johan Beintema Friesland 1:49:42 27 Piet van der Heide Friesland 1:49:59 28 Jacob Dijkstra Friesland 1:51:30 29 Gerard Hooghiem Ferwert 1:52:10 30 Chris Fahner Lionitas 1:53:32 31 Aad v.d.Burg Friesland 1:54:20 32 Djurre v.d. Schaaf Friesland 1:54:39 33 Jan Miedema 1:55:58 34 Femme de Bruin Friesland 2:01:19 M60, HALVE MARATHON Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Johan de Lange Munein 1:40:43 2 Peter Glim Friesland 1:50:08 3 Gerard Houbein Spartacus 1:51:54 4 Jan de Heer Loppersum 1:54:50 5 Gijs Honing avVN 1:59:12 6 Rudy Ten Friesland 2:03:34 7 Cor Zeemans Friesland 2:05:20 8 Jippe Bokma Friesland 2:05:20 VSEN, HALVE MARATHON Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Yvonne Kassenberg Lionitas 1:25:08 2 Bertha Bruggenkamp AAC '61 1:30:01 3 Inge van Schaick Lionitas 1:32:15 4 Liesbeth Steenbergen Horror 1:35:45 5 Jantsje Lageveen Impala 1:37:48 6 Andrea Hofstra Feenstr Horror 1:39:48 7 Geke Venema Friesland 1:41:42 8 Betty Osinga Friesland 1:45:08 9 Inge Wulffelé Lionitas 1:50:14 10 Jeltsje van der Wal Lionitas 1:51:52 11 Tessa Boot Horror 1:52:05 12 Anke Peterson Leeuwarden 1:53:43 13 Ineke Scheffer Friesland 1:59:12 14 Antsje Boersma Heerenveen 2:03:51 MSEN, 10,8 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Remco Bijlsma Friesland 37:41 2 Herman Regnerus Marrum 44:04 3 Sipke Talsma Hogebeintem 45:39 4 Jogchum Dijkstra Friesland 47:06 5 Jelle van der Kooi Ferwert 48:42 6 Wilco Kok Marrum 52:35 7 Remco Grijdanus Marrum 53:24 8 Jan Willem de Vries Hallum 56:20 9 Eelco Dekkers Leeuwarden 56:20 10 Ruben de Vries Hallum 57:35 11 Sjouke Lanting Stiens 57:35 12 Martin Schoorstra Dokkum 57:43 13 Hendrik Poelstra Hallum 1:00:52 14 Durk van der Meij Leeuwarden 1:01:08 15 Patrick Dijkhuizen Friesland 1:15:12 M40, 10,8 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Adwin de Kluyver Lionitas 42:14 2 Ritske Flootman Lionitas 42:59 3 Simon Regnerus Friesland 45:14 4 Johan Meinsma Lionitas 45:47 5 Geert Luinstra Lionitas 47:55 6 Harrie Wetterhahn Lionitas 48:22 7 Syb van der Ploeg Friesland 49:10 8 Fedde Beijert Ureterp 50:17 9 KLaas Jan Huizing Lionitas 50:34 10 Herman Wassenaar Friesland 53:30 11 Sjoerd Holtrop Lionitas 54:09 12 Klaas Kempenaar Zwagerbosch 54:20 13 Nanne Attema Stiens 55:54 14 Durk Wierstra Marrum 57:35 15 Jaap Heslinga Hallum 57:35 16 Marc van Gelder Lionitas 59:33 17 Pieter Loonstra Minnertsga 59:41 18 Joep Meloen Vrouwenparochie 1:01:23 19 Johan Jongsma Holwerd 1:01:44 20 Gerard van Keulen Stiens 1:03:08 21 Marianne Waterman Artemis 1:09:03 22 Stefan Schlieske Oudeleije 1:18:32 M50, 10,8 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Jan Bijlsma Friesland 47:28 2 Douwe Brouwer Ferwert 50:36 3 Harry Pechler Friesland 51:56 4 Peter de Vries Friesland 52:47 5 Domien Mulder Friesland 53:39 6 Aad van Kleef Hallum 53:49 7 Jan van de Wal Friesland 55:03 8 Benny Bijlsma Friesland 55:47 9 Piet Struiksma Lionitas 55:48 10 Tieme ten Berge Leeuwarden 57:58 11 Geert Vogelzang Leeuwarden 58:14 12 Wybrand de Groot Friesland 59:03 13 Cor Poelstra Hallum 1:00:52 14 Piet Runia Stiens 1:02:09 15 Rense Zwerver Leeuwarden 1:03:47 16 Jaap Zijlstra Oudehorne 1:04:27 17 Willem de Beuker Leeuwarden 1:04:47 18 Reinder Sinnema Lionitas 1:12:10 19 Herman Hoekstra Friesland 1:12:46 20 Jan Kuitert Oudebiltzijl 1:20:10 M60, 10,8 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Arie Smedinga Friesland 53:07 2 Ruurd Veenstra Twijzelerheide 53:26 3 Klaas van der Kooij Friesland 53:30 4 Johan Zwerver Friesland 54:01 5 Karst Anema Friesland 54:59 6 Cor van Sluis Friesland 55:23 7 Jaap Dijkstra Friesland 55:27 8 Rinze Kooistra Friesland 58:21 9 Jacob Schaap Friesland 59:33 10 Willem Doppenberg Garijp 1:01:06 11 Jan Beukel Friesland 1:01:42 12 Lubbert Kloosterman Zwaagwesteinde 1:03:32 VSEN, 10,8 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Liesbeth Andrea Lionitas 48:14 2 Marit Houtsma Lionitas 53:10 3 Rintsje Bosch Marrum 57:35 4 Karin Danhof Friesland 58:26 5 Joyra Woltinga Heerenveen 1:01:17 6 Saakje Regnerus Br.woude 1:01:28 7 Marianne Verweij Leeuwarden 1:04:52 8 Fraukje Wierstra Marrum 1:04:52 9 Anneke Regnerus Marrum 1:05:41 10 Annigje Bakker Stiens 1:06:09 11 Henny Zijlstra Marrum 1:06:09 12 Ida Grijdanus Nij Altoenae 1:08:25 13 Iriz v.d. Wijk 1:18:32 14 Hanneke Lente Oudebiltzijl 1:20:10 JONGS, 5,4 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Rene v. Dijk Marrum 27:34 2 Pieter Hoekstra Marrum 27:34 3 Sybrand Sleen Marrum 30:08 4 Remco Poelstra Marrum 30:53 5 Lars Bijlsma Marrum 30:53 6 Hessel Kingma Ferwert 35:12 7 Gijsbert Lettinga 35:27 MAN, 5,4 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Peter Janssen Stiens 20:16 2 Ronald Dijkstra Sneek 21:45 3 Cees Lindeboom Marrum 23:23 4 Mark Folbert Ternaard 24:19 5 Hendrik Hoogland Blije 24:36 6 Folkert Visser Bergum 25:05 7 Stefan Stoop Suwald 25:36 8 IJntze Pon Hallum 25:49 9 Jesse Ronner Ferwert 25:55 10 Gerben Dijkstra Hallum 25:55 11 Erik Regnerus Marrum 26:19 12 Job Luinstra Leeuwarden 27:15 13 Auke Akkerman 27:16 14 Jelle Luinstra Dronrijp 27:19 15 Wiebe Dijkman Marrum 27:53 16 Redmer Steen Marrum 28:07 17 Gerrit Gros Hallum 28:10 18 Thijs Plantega Grou 29:22 19 Steven de Boer Ferwert 30:14 20 Meindert Roosjen Leeuwarden 30:52 21 Cor Zijlstra Marrum 30:55 22 Thijs Hofstra Wytgaard 32:32 23 Huite Morssuikkog Stiens 32:40 24 Frits Ottens Leeuwarden 32:43 25 Knillus Oevering Ferwert 33:21 26 Tineke Halbersma Leeuwarden 33:48 27 Jurjen Kingma 35:29 28 Klaas Duits Sneek 35:51 29 Jan van der Hoek Sint Annaparochie 36:00 30 Fran Prins Leeuwarden 36:53 MEISJ, 5,4 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Janke v. Slooten Oude Bildtzijl 35:13 2 Wilmoed Palstra Leeuwarden 36:09 VROUW, 5,4 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Regine Postma St.Nicolaasga 24:32 2 Sigrid Postma Koufuderrige 24:32 3 Lieuwkje Holwerda Ferwert 26:58 4 Anouk de Vries Franeker 28:21 5 Geertje van der Hem Hallum 31:54 6 Alice Beimers St. Annaparochie 31:58 7 Gelna Beimers St Annaparochie 31:58 8 Alie van Oosten Hallum 32:24 9 Martha Boersma Holwerd 32:53 10 Marion Visser Marrum 33:07 11 Anneke Roorda Leeuwarden 33:52 12 Ina Kleefstra-Buis Leeuwarden 34:09 13 Rinnij Polet Burgun 34:22 14 Astrid Zijlstra-Edens Lekkum 34:28 15 Tineke Zijlstra Marrum 34:43 16 Anke Bos Dokkum 34:45 17 Itty van Oosten Dokkum 34:45 18 Margriet de Vries Marrum 35:13 Voor opmerkingen over de uitslag kun je een mailtje zenden naar sytze.wetting@hetnet.nl ========================================================================== www.uitslagen.nl 19-12-2010 17:05