Uitslagenlijst 2e winterloop 2011-2012 Sneek - Zondag 4 december 2011 ========================================================================== WL, WINTERLOOP Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Siep Nota Sneek 31:40 2 Gerrit Kramer Bolsward 31:45 3 Willem de Boer Exmorra 31:51 4 Jappie Brandenburg Oudemirdum 33:21 5 Klaas Kroese Scharnegoutum 33:24 6 Erik Bouma IJlst 33:42 7 Jetze Genee Makkum 34:07 8 Marco van Meerveld Sneek 34:13 9 Wabe Roskam Easterlittens 34:16 10 Richard de Jong Sneek 34:33 11 Arnoud Huisman 34:56 12 Gerald Hoogeveen Bolsward 35:22 13 ylona Kruis Ysbrechtum 35:22 14 Hein Keekstra Bolsward 35:50 15 Harmen de Hoop Sneek 36:27 16 Beke Cnossen Boazum 36:28 17 Douwe Yska Nijland 36:37 18 Jacob Oden Sneek 36:46 19 Albert van Ramshorst Sneek 37:25 20 Reinier de Vries Sneek 37:28 21 Jelle Wolthuizen Sneek 38:11 22 Symen van der Velde Waaksens 38:15 23 Ruurd Jouke van Wieren Heeg 38:17 24 Marco van der bos sneek 38:18 25 Jan de Groot Steenwijk 38:42 26 Edwin Gerritsma Makkum 38:49 27 Janaldo Keulen Sneek 38:52 28 Jaap Ypma Hartwerd 39:01 29 Jeroen Ensing Sneek 39:07 30 Ruud Beukema Groningen 39:13 31 Richard van Lunzen franeker 39:22 32 Wim Kuipers Sneek 39:25 33 Douwe de Jong Wolsum 39:32 34 Mildo Kock 39:34 35 Joost Bijlsma Makkum 39:45 36 Liesbeth Steenbergen Sneek 39:46 37 Jan Albert Veenema Sneek 39:49 38 Henk Canrinus Nijland 39:50 39 Marcel Lemstra Sneek 39:58 40 Bert Barhorst ijlst 39:59 41 Robert Rijpma Sneek 40:05 42 Theo Zijlstra Sneek 40:07 43 Folkert Jellesma Ysbrechtum 40:13 44 Jan Boonstra Sneek 40:16 45 Henk Wetting Bolsward 40:31 46 Bowe Bruinsma Bolsward 40:37 47 Arnoud Rijpstra Balk 40:42 48 Eelce van der werff heidenskip 40:43 49 Piet Miedema 40:44 50 Marcel Dijkstra IJlst 40:49 51 Jan Faber Sneek 40:51 52 Ineke Altenburg Sneek 40:57 53 Robin Abma Sneek 41:10 54 Cor Wijnja Heerenveen 41:19 55 Rene Spaan Sneek 41:27 56 John van de Wiel Sneek 41:36 57 Gerrit Lageveen IJlst 41:40 58 Eric Ringma Sneek 42:04 59 onbekend 42:06 60 Janet Werkema Sneek 42:52 61 Ysbrand Valkema Sneek 43:01 62 Brattinga van der weg sneek 43:05 63 Peter Yntema 43:09 64 Jan Egbert krikken Heerenveen 43:15 65 Durk Bouma Oppenhuizen 43:23 66 Ulke Schotanus Sneek 43:25 67 Marco Leeverink Bolsward 43:59 68 Piet Gemser sneek 44:00 69 Cor van Sluis Franeker 44:17 70 Manga Zwanenburg Sneek 44:36 71 Ronald Hettinga Bolsward 44:44 72 Jan Feenstra workum 44:44 73 Grietsje Valkema Sneek 44:45 74 Ria Leeverink Bolsward 44:51 75 Gerben Brouwer Sneek 44:53 76 Sjoukje Koudenburg Goenga 44:58 77 Pieter Visser Leeuwarden 44:59 78 Majella de Vries Amsterdam 45:00 79 Leo van der Meulen Sneek 45:02 80 Jellie Corbee Sneek 45:20 81 Àlbert Rijpma Sneek 45:24 82 Klaas Westra Makkum 45:25 83 Marten van der Wal It Heidenskip 45:28 84 Simon Sijtsma Ysbrechtum 45:35 85 Peter Londema Sneek 45:36 86 Koos van Zegeren Sneek 45:37 87 Jan Dotinga Oosthem 45:53 88 Klaas van Kalsbeek Scharnegoutum 45:58 89 Giny Hettinga ijlst 46:02 90 Erik Gaastra Sneek 46:05 91 André Jerusalem Sneek 46:06 92 Marijke de Jong Wolsum 46:06 93 Jan Akkerman Nijemirdum 46:24 94 Albert van der laan Scharnegoutum 46:44 95 Aukje Jorritsma Sneek 47:04 96 Sytze de Witte Sneek 47:26 97 Thijs Sijbranda Sneek 47:30 98 Tineke Bajema Wommels 47:32 99 Jeroen Tiesma Bolsward 47:35 100 H Vijver Zwolle 47:36 101 Ton v/d Mark Sneek 47:49 102 Samantha Kouwenhoven ijlst 47:56 103 johan bandstra workum 48:00 104 Margriet Akkerman Nijemirdum 48:05 105 Andries van der greft Goenga 48:14 106 Hans van der Meulen Sneek 48:15 107 Ida Hylkema It Heidenskip 48:16 108 Anthoon Haagsma Sneek 48:20 109 Onno Thooft Sneek 48:30 110 Hendrik Drenth Sneek 48:39 111 Baukje Smink Ysbrechtum 48:39 112 Veerle de Vries Groningen 49:05 113 Lieuwe van der pol heeg 49:41 114 Sarina Jannes Heerenveen 50:03 115 Irene Kriele Sneek 50:05 116 Pytsje Rijpma Heeg 50:09 117 Ilonka Marcelis Sneek 50:14 118 Evert van Dijk Sneek 50:46 119 Harry Zwanenburg Sneek 50:47 120 Ria Grimberg Sneek 51:47 121 Bauke Kroontje 51:57 122 Rita Bijlsma Makkum 52:01 123 Boudewijn Wolthuizen Sneek 52:14 124 Irene Wolthuizen Sneek 52:42 125 Jannie v/d Wal Sneek 52:44 126 Anneke Toering Nijland 52:45 127 Renske Breeuwsma 52:56 128 Jose Berends Akkrum 53:00 129 Anneke de Groot Jorwer Goënga 55:23 130 Tineke Speelman Sijbrandaburen 55:23 131 Yvonne de Jong Sneek 56:46 132 Francisca van der Temp 57:02 133 Tonie Bakker sneek 58:42 134 Jos van de Meeren Uitwellingerga 59:39 135 Aletta Meijberg Sibrandaburen 1:01:41 136 Steinar de Vries Broek 1:02:29 137 Ytje Holtrop Joure 1:02:30 138 Appie de Vries Broek 1:02:31 139 Margreet Bosma 1:02:31 140 Ella v/d Feer 1:04:27 141 Maaike Stienstra oppenhuizen 1:05:30 JONG, MINI PUPILEN Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Timen de Boer Wommels 8:21 MEIS, MINI PUPILEN Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Femke Yska Nijland 6:30 2 Lotte van Meerveld Sneek 8:24 JONG, PUPILLEN C Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Abe Santema Sneek 8:11 MEIS, PUPILLEN C Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Suze de Vries Sneek 6:30 2 Bethe Siemonsma Sneek 6:30 3 Bo Slot Sneek 7:52 4 Hannah Hubanic Sneek 8:33 MEIS, PUPILLEN B Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Ilse Meerding Sneek 5:26 2 Ilse Jerusalem Sneek 6:27 3 Demelza Guest Sneek 6:57 JONG, PUPILLEN A Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Sjoerd de Boer Wommels 4:59 2 Rein Kramer Bolsward 5:25 3 Moos Matser Sneek 6:04 4 Dimitri Haringa IJlst 6:13 5 Sam Slot Sneek 6:30 MEIS, PUPILLEN A Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Vera de Vries Sneek 5:36 2 Roeline Yska Nijland 5:47 3 Nikée Siemonsma Sneek 5:49 4 Jade de Boer Oosthem 6:25 5 Karlijn van der Meeren Jutrijp 6:43 6 Marrit Oosterbaan Goënga 7:37 JONG, JUNIOREN D Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Roman de Boer Hommerts 4:56 2 Jobb Krijnsen Bolsward 5:06 3 Klaas Douwe Yska Nijland 5:11 4 Wouter Baljet Oosthem 5:16 5 Alan Guest Sneek 5:20 6 Sytze Bram de Witte Oosthem 5:34 7 Meinte Hibma Oosthem 5:45 8 Xander v/d Akker Akkrum 6:29 JONG, JUNIOREN C Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Stijn van Bodegraven Harich 13:38 MEIS, JUNIOREN C Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Melissa v/d Akker Akkrum 11:49 2 Silke Jellesma IJsbrechtum 12:57 MEIS, JUNIOREN B Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Marianne Galama Sneek 14:57 Opmerkingen over deze uitslag: jjorritsma@versatel.nl Dank aan alle vrijwilligers. ========================================================================== Uitslagen.nl 07-12-2011 22:56