Uitslagenlijst Galamadammen Kika Run Koudum - Zondag 11 december 2011 ========================================================================== 10EM, 16.1 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Jan Stuursma Sappemeer 56:08 2 Willem de Boer Exmorra 58:54 3 Luitzen de Vries Koudum 1:02:22 4 Henk Por Groningen 1:02:47 5 Kor Broers Lemmer 1:03:00 6 Tjerk Bruinsma Makkum 1:03:14 7 Otto de Boer Leeuwarden 1:04:51 8 Gerrit Duits Sneek 1:04:51 9 Huib jan Imbers Wirdum 1:06:38 10 Marcel Hoekstra Harlingen 1:07:06 11 Ylona Kruis Ysbrechtum 1:07:07 12 Jacinta Fancel Leeuwarden 1:09:29 13 Thijs Tuinstra Hemelum 1:09:48 14 Sipke Schaap Lemmer 1:10:23 15 Rene Schaap Eesterga 1:11:08 16 Jelle Wolthuizen Sneek 1:11:28 17 Fekke Fekkes Koudum 1:11:32 18 Johan de Witte Makkum 1:11:36 19 Anneke de Boer Nijland 1:11:43 20 Marten Sjoerds workum 1:11:58 21 Alco Kruithof Lemmer 1:12:08 22 Arnoud Huisman Sneek 1:12:29 23 Beke Cnossen Boazum 1:12:30 24 Liesbeth Steenbergen Sneek 1:12:32 25 Ruurd van Wieren Heeg 1:12:58 26 Roan van Rossum Joure 1:13:19 27 Karel Vis Himmelum 1:13:24 28 Wiebe Jongsma Katlijk 1:13:29 29 Keimp Jager Dronrijp 1:13:59 30 Douwe de Jong Wolsum 1:13:59 31 Emiel de Jong Franeker 1:14:05 32 Sietze pieter Stilma Koudum 1:14:19 33 Joël Postma Nijemirdum 1:14:39 34 Andries van Dijk Lemmer 1:14:45 35 Murk Postma Nijland 1:14:49 36 Cor Wijnja Heerenveen 1:15:35 37 Wabe Roskam Easterlittens 1:15:36 38 Piet Boelens Kollumerzwaag 1:16:23 39 J w Vernhout Lemmer 1:16:54 40 J de Graaf Wijckel 1:16:54 41 Klaas Hiemstra Koudum 1:17:04 42 John van de Wiel Sneek 1:17:35 43 S Witteveen Blauwhuis 1:17:59 44 Henriet kuipers Bremer Workum 1:18:00 45 Acronius Kramer It Heidenskip 1:18:57 46 René Spaan Sneek 1:19:07 47 Jan Brinkman Harich 1:19:19 48 Nanne van der Veer Elahuizen 1:19:41 49 Paulus Schakel Sneek 1:19:57 50 Anno Zwerver IJlst 1:21:37 51 Paul Jansen bolsward 1:22:01 52 Peter Yntema Ypecolsga 1:22:36 53 Anco Heida Koudum 1:22:38 54 Theo Mestrini Bolsward 1:22:53 55 GerbenBrouwer Sneek 1:22:55 56 Douwe Bokma Hindeloopen 1:22:56 57 Ankie Hanzers Sloten 1:22:56 58 Frank Sanders Lemmer 1:22:58 59 Rinus Witte Bolsward 1:23:02 60 Luuk Naarding Oosthem 1:23:07 61 J Mulder Lemmer 1:23:07 62 B Feenstra Tjerkwerd 1:23:08 63 Sjoerd Hiemstra Ferwoude 1:24:21 64 Jan Nauta Workum 1:24:41 65 Clasien Andela oudega 1:25:19 66 Jeroen Tiesma Bolsward 1:25:25 67 Cor Bron Sneek 1:26:03 68 Ingeborg Holtman den haag 1:26:34 69 Tjeerd Osinga Balk 1:26:51 70 Christiaan Pander Sloten Fr 1:27:07 71 Leo van der Meulen Sneek 1:27:11 72 Yolanda Brouwer heerenvee 1:27:52 73 Ymkje Brattinga Woudsend 1:28:14 74 Marijke de Jong Wolsum 1:28:27 75 Christina de Haan Bolsward 1:29:37 76 Fan Fai Tsang Bolsward 1:29:38 77 Marijke Bekkema Itens 1:29:38 78 Fedde Bloemhof itens 1:29:39 79 Rijpkema harich 1:29:51 80 Aad van der Burg easterlittens 1:30:21 81 Karin Boersma Sint Nicolaasga 1:30:26 82 Pietsje Fekkes Koudum 1:30:39 83 Sarina Jannes Heerenveen 1:31:04 84 Marloes van der Wal leeuwarden 1:31:04 85 Egbert Engelsma Groningen 1:31:30 86 Aafje de Graaf Wijckel 1:33:09 87 Jeen Holwerda Earnewald 1:34:04 88 Afke Brandenburg Wirdum 1:34:06 89 Douwe Sikkes St Niek 1:35:22 90 Fokke Hoekstra menaam 1:35:34 91 Marc van Gelder Leeuwarden 1:36:51 92 Andries Oenema heerenveen 1:37:01 93 Anne Hoekstra Lemmer 1:39:46 94 Jeannet van der Heide Lemmer 1:39:50 95 Durk van Tuinen Workum 1:41:06 10KM, 10,5 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Jappie Brandenburg oudemirdum 39:55 2 Simon Regnerus marrum 40:29 3 Gerald Hoogeveen bolswardd 40:45 4 Daan van der Hoek Tilburg 43:04 5 H Hiemstra Surhuisterveen 44:51 6 Jacob van den Berg harlingen 45:17 7 Wilco Tijmers Bolsward 45:23 8 Joost Bijlsma Makkum 46:56 9 Andrea Hofstra bolsward 47:01 10 Johannes de Boer It Heidenskip 47:58 11 Sjoerd Wesselius hommerts 48:00 12 E van der Werff it heidenskip 48:05 13 Gerry Laagland koudum 48:34 14 Yvo Kramer koudum 48:35 15 Chris Jansen Sneek 48:42 16 Arnoud Rijpstra balk 49:02 17 Cor van Sluis Franeker 49:22 18 Harmen Bijlsma Bakhuizen 49:52 19 Anske arjen Schotanus Koudum 50:13 20 Marga Zwanenburg sneek 50:20 21 Tom Stellingwerf Koudum 50:25 22 M Wouda koudum 50:26 23 Lolke Okkema burgwerd 50:37 24 Johannes de Boer stavoren 51:09 25 Benny Bijlsma Marsum 51:30 26 Jan Feenstra workum 52:16 27 KARIn Danhof irnsum 52:28 28 Frank Klasen sneek 52:47 29 Jaap Ypma hartwerd 52:51 30 Marten van der Wal it heidenskip 52:57 31 Roland Mestrum Heerenveen 52:59 32 P Wouda workum 53:23 33 J Akkerman nijemirdum 53:25 34 Pieter Siem Wijnja Boornzwaag 53:51 35 Wim Hospes Balk 54:00 36 Eric Ringma sneek 54:11 37 Arjen Kemker koudum 54:21 38 Saakje Regnerus Broeksterwoude 54:47 39 Oane Bootsma ijlst 55:32 40 Trudy Sanders sneek 56:03 41 Johny Sikkema indijk 56:05 42 G Hoejkstra Lemmer 56:09 43 Johan Brandsma workum 56:23 44 Roelof Hoekstra heeg 56:31 45 Aukje Jorritsma sneek 57:00 46 Chrsitian Vessies koudum 57:25 47 Fokje Altenburg ijlst 58:02 48 Jefta Boogaard Grou 58:17 49 Djurre van der Schaaf Oentsjerk 58:35 50 Harry Zwanenburg Sneek 58:37 51 Greeult de Vries Workum 58:37 52 Anja Jongsma Katlijk 59:52 53 Jan Reinsma Balk 59:54 54 Johanna de Vries oudega w 1:00:24 55 Jose Armin oosthem 1:00:33 56 Erna Kaptein folsgare 1:00:43 57 Anthe Veldhuis Aldeboarn 1:00:47 58 Anea Somers Lemmer 1:00:54 59 Nynke Bootsma Balk 1:01:04 60 Erna de Vries koudum 1:01:07 61 Druk Brouwer sneek 1:01:10 62 Jeltsje Draaijer Nijemirdum 1:01:16 63 Ida Hylkema it heidenskip 1:01:22 64 Marja van dr werf Zoer Joure 1:01:30 65 T Douma hemelum 1:01:38 66 Jurjen Faber Wijckel 1:02:07 67 Schoutje de Boer koudum 1:02:21 68 Anton Stokman koudum 1:02:22 69 E Witteveen Blauwhuis 1:02:29 70 Riemke de Jong Blauwhuis 1:02:30 71 Meindert Roosjen leeuwarden 1:02:31 72 Etty Kramer It Heidenskip 1:03:08 73 Elsemieke Stokman koudum 1:03:28 74 Patrick Dijkhuizen Sneek 1:03:45 75 Ingrid Swieringa Bontebok 1:04:07 76 Henk Sterk gauw 1:04:07 77 Johan Oosterweld Warns 1:04:07 78 Thea de Vries st.nicolaasga 1:04:11 79 Rene de Vries st. nicolaasga 1:04:12 80 Joukje de Vreeze oudemirdum 1:04:24 81 Sybren evert Couperus Workum 1:04:41 82 Wilma Visscher Genemuiden 1:04:50 83 Herman Hoekstra Leeuwarden 1:06:35 84 Rixt de Jong Koudum 1:08:16 85 Cilia Brandsma 1:10:36 86 Reinder Sinnema leeuwarden 1:11:13 87 Jantina Feenstra Koudum 1:11:13 88 Jan vd Hoek st annaparochie 1:14:13 89 Steven Slaap Sneek 1:18:08 5KM, 5,8 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Erik Kleppe Franeker 25:59 2 Jaap Vlasblom nijland 26:41 3 Jos Geggers Groningen 27:26 4 Regine Postma sint nicolaasga 27:37 5 Bernardine de Vries Workum 27:43 6 Arnold van der Wekken Balk 29:05 7 Nikos Leijenaar Balk 29:38 8 Vincent E Wassenaar Wolvega 29:57 9 Robert van Bodegraven Garic 30:01 10 Fedde Hoekstra noordbergum 30:19 11 Eelco Werkman Balk 30:45 12 Wieke Nijdam Groningen 30:59 13 Iris Bouman Niewolda 31:13 14 Karin van der Meulen Sneek 31:41 15 Anton de Boer Urk 32:06 16 Jelle Asma scharsterbrug 32:10 17 Marije Vlasbolom nijland 32:11 18 Marieke Nieuwenhuis Balk 32:35 19 Femke Kuindersma Aldeboarn 32:50 20 Joke Heida Koudum 33:01 21 Jildou hobma Feenstra hindeloopen 33:03 22 Jaldert Sjoerds Workum 33:13 23 Nadine Sjoerds Workum 33:13 24 Rita Bijlsma Makkum 33:24 25 Lies van Boegraven Haric 33:50 26 Julia Melchers Idskenhuizen 33:58 27 Lars de Vries Koudum 34:01 28 Silke Jellesma ysbrechtum 34:08 29 Antje van der Wal Ysbrechtum 34:20 30 Afke Roskam Balk 34:55 31 Welmer de Boer Nijland 35:20 32 Yeme de Boer Nijland 35:20 33 Anneke Ypma Zijlstra Hartwerd 35:33 34 Fenny Postma Sneek 35:38 35 Ron Postma Sneek 35:38 36 Klaske de Jong Oudemirdum 36:22 37 Grietje Faber oudemirdum 36:26 38 Jannie van der Wal Sneek 36:29 39 Wendy Visser Heeg 37:08 40 Joke Wesselius balk 37:09 41 Ellen Sjoerdmsa Leeuwarden 37:37 42 Sascha Bruinsma Harich 37:53 43 Alet Hoeksma Menaam 38:34 44 Mineke Bekkema Molkwerum 38:43 45 Margriet vd Weij rijs 38:54 46 Klaas Duits Sneek 38:57 47 Laura Sarina Bruinsma Harich 39:12 48 Alie Numan Grou 41:02 49 Tineke de Jong Oudemirdum 42:06 50 Veerle de Vos rijs 42:12 51 Lizette de Beer joure 42:19 52 Ilona de Ringh Workum 42:54 53 Nellie de Vos rijs 43:00 54 Jilke Postma koudurderigge 43:39 55 Bijlstra Mestrien Bakhuizen 44:47 56 Jan Mestrum Heerenveen 44:48 Opmerkingen over deze uitslagenlijst: jjorritsma@versatel.nl Met dank aan alle vrijwilligers,medewerkers en personeel Galamadammen ========================================================================== Uitslagen.nl 02-01-2012 13:51