Uitslagenlijst Oudejaarsloop Marrum - Zaterdag 31 december 2011 ========================================================================== MSEN, HALVE MARATHON Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Jan Albert Veenema Horror 1:15:18 2 Ben Stellingwerf Loopgroep PK 1:16:31 3 Willem de Boer Horror 1:17:23 4 Harry Wiersma Friesland 1:19:10 5 Rinze Smits Lionitas 1:25:45 6 Willi-Jan Veltman Friesland 1:26:33 7 Willem de Haan Impala 1:32:06 8 Wiebe Kootstra Friesland 1:52:38 9 Alle v.d. Wal 1:54:59 M40, HALVE MARATHON Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Remon van Lunzen Lionitas 1:11:37 2 Albert van der Ziel Friesland 1:19:17 3 Konstantin Poltavets AV Heerenveen 1:22:07 4 Sieds Wiersma Impala 1:22:44 5 Ritske Flootman Lionitas 1:26:19 6 Huib Jan Imbens Friesland 1:28:54 7 Jelle Wolthuizen Horror 1:33:28 8 Jaap Sije Bosgraaf Friesland 1:36:35 9 Hielke Nienhuis Friesland 1:37:00 10 Guus Hoekstra Friesland 1:41:50 M50, HALVE MARATHON Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Jasper Keizer Friesland 1:24:32 2 Chris Draijer Impala 1:26:38 3 Auke Postma Lionitas 1:27:40 4 Hans van der Steen Lionitas 1:27:58 5 Ed v.d. Steeg Friesland 1:34:10 6 Beke Cnossen Horror 1:35:20 7 Laas Bonnema Friesland 1:37:00 M60, HALVE MARATHON Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Wijbrand de Graaf Friesland 1:56:58 MREC, HALVE MARATHON Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Jan Roelof Hofstra Leeuwarden 1:32:46 2 Keimpe de Vries Gytsjerk 1:36:43 3 Bert Kobus Leeuwarden 1:37:18 4 Alle Sterk Bitgum 1:38:10 5 Aise Bouma Kimswerd 1:38:59 6 Gerrie Boersma Twijzel 1:40:10 7 Jeffrey Robbers Leeuwarden 1:41:09 8 Nico Veninga Wijnjewoude 1:41:40 9 Alfons van Vliet Leeuwarden 1:43:05 10 Jan Stienstra Ferwert 1:44:07 11 Hans Westra Leeuwarden 1:46:13 12 Marcel Bomas Leeuwarden 1:46:31 13 Wieger van Keulen Leeuwarden 1:46:32 14 Tsaard Wijma Feanwalden 1:46:54 15 Harm Andringa Stiens 1:48:46 16 Johan Beintema Leeuwarden 1:48:50 17 Meinte Wesselius Midlum 1:49:46 18 Meindert Dijk Tytsjerk 1:49:53 19 Bouke Fennema Britsum 1:50:41 20 Gerard Hooghiem Ferwert 1:50:53 21 Acronius Hettinga Deinum 1:53:31 22 Remmelt Kootstra Wirdum 1:53:32 23 Ype Hempenius Echten Fr 1:53:58 24 Bart van der Veen Kollum 1:54:40 25 Jouke Douma Burgum 1:54:51 26 Geert Jan Bosma Leeuwarden 1:57:18 27 Karel Moojen Beetsterzwaag 1:57:28 28 Henk Schaafsma Stiens 1:57:38 29 Benne Vellema Berltsum 1:58:32 30 Joeke Vellema Ferwert 1:58:32 31 Ulbe v.d. Wal Zwagerbosch 1:59:06 32 Hendrik Hiemstra Franeker 1:59:06 33 Fokke Hoeksma Menaam 2:00:23 34 Gerard Houbein Franeker 2:01:25 35 RenÚ Keuter Leeuwarden 2:01:25 36 Mike van Vught Hallum 2:05:14 37 Marc van Gelder Leeuwarden 2:07:46 38 Gerwin van Oene Bergum 2:08:13 39 Tjeerd Daane Suwald 2:16:24 VSEN, HALVE MARATHON Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Mariska Kramer-Postma Friesland 1:18:22 2 Yvonne Kassenberg Lionitas 1:22:44 3 Inge van Schaick Lionitas 1:29:34 4 Jacinta Fancel Lionitas 1:31:38 5 Liesbeth Steenbergen Horror 1:35:19 6 Geke Venema Friesland 1:36:21 7 Andrea Hofstra Horror 1:36:38 8 Vera Keidel Lionitas 1:44:55 9 Toos van der Vliet Friesland 1:46:30 VREC, HALVE MARATHON Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Marijke Terpstra Stiens 1:49:55 2 Ingrid van der Veen Leeuwarden 1:57:18 3 Anke Peterson Leeuwarden 1:57:28 4 Sarina Jannes Heerenveen 2:05:07 5 Afke Brandenburg Wirdum 2:07:46 6 Anneke Lubbers Leeuwarden 2:09:28 7 Fennie Rinzema Garijp 2:16:24 8 Christine Douma Burgum 2:16:24 MSEN, 10,8 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Peter Janssen Lionitas 37:44 2 Gerrit Duits Horror 42:59 3 Sipke Talsma Hegebeintum 45:25 4 Jogchum Dijkstra Friesland 46:26 5 Pieter Talsma Athleta 47:58 6 Willem Postma Friesland 49:07 7 Remco Greijdanus Marrum 54:46 8 Ruben de Vries Hallum 56:07 9 Jeroen Boshuijzen Loopgroep Leeuwarden 1:04:30 10 Jan-Anne Postma Friesland 1:09:41 M40, 10,8 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Saco Hemstra Friesland 41:39 2 Sjaco Kramer Friesland 41:53 3 Simon Regnerus Friesland 42:08 4 Jacob v.d. Ploeg Friesland 43:24 5 Peter Boersen Friesland 49:16 6 Jan Dijkstra Loopgroep Hugo Veenk 52:09 7 Klaas Kempenaar Zwagerbosch 52:21 8 Sjoerd Holtrop Lionitas 55:29 9 Hendrik Kingma Friesland 57:30 10 Ja de Vries Hallum 57:30 11 Haije Schaper Oudebildtzijl 58:28 12 Sjoerd Span Menaldum 58:45 13 Eddy Brouwer Friesland 1:01:04 M50, 10,8 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Jan de Vries Impala 43:01 2 Johannes van der Veen Lionitas 43:15 3 Johan van Zurk Loopgroep Leeuwarden 44:47 4 Teatse Tichelaar Friesland 46:15 5 Hans Breuker Loopgroep Leeuwarden 47:34 6 Hendrie van de Werf Friesland 49:55 7 Piet Boelens Friesland 50:04 8 Roelof Houttuin Loopgroep Leeuwarden 50:07 9 Herman Geritz Friesland 50:32 10 Peter de Vries Friesland 50:36 11 Jan Hooghiemstra Loopgroep Leeuwarden 52:08 12 Aad v.d. Kleef Lionitas 53:14 13 Dirk Venema Leeuwarden 54:28 14 Edo Eisma Goutum 55:14 15 Bauke Keekstra Friesland 58:08 16 Menne Brouwer Friesland 58:11 17 Chris Fahner Lionitas 58:45 18 Dick Nagelkercke Friesland 1:08:28 19 Reinder Sinnema Lionitas 1:12:09 20 Jan v.d. Wal Friesland 1:12:27 M60, 10,8 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Cor van Sluis Friesland 51:30 2 Klaas v.d. Kooij Friesland 55:26 3 Jaap Dijkstra Friesland 57:38 4 Ane Smedinga Friesland 58:57 5 Dirk van Zon Friesland 59:10 6 Djurre v.d. Schaaf Friesland 59:49 7 Karst Anema Friesland 1:00:25 8 Jan Remery Horror 1:01:04 9 Jan Beukel Friesland 1:02:35 10 Benny Bijlsma Friesland 1:03:15 11 Jan Kalsbeek Friesland 1:03:49 12 Jippe Bokma Friesland 1:08:28 13 Joop Boonstra Friesland 1:08:28 14 Foeko Idzenga Friesland 1:09:50 VSEN, 10,8 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Stefanie Bouma Impala 39:55 2 Karin Danhof Friesland 56:57 3 Tracy v.d. Ploeg Friesland 58:53 4 Jeannet Huitema Lionitas 1:01:14 5 Carin Kuiper Lionitas 1:02:28 6 Corina Stou Lionitas 1:04:50 7 Annechien v.d. Veen Lionitas 1:05:55 8 Sabine Bomas Loopgroep Leeuwarden 1:05:55 9 Aafke Keizer Friesland 1:08:32 10 Tineke Dijkstra Friesland 1:12:09 11 Anneke de Witte Ferwert 1:14:41 VREC, 10,8 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Janke Douma Lichtaard 51:01 2 Sandra Hoekstra Amstelveen 51:47 3 Dieneke de Groot Leeuwarden 56:07 4 Saakje Regnerus Broeksterwoude 56:17 5 Reina Hes Dokkum 57:38 6 Esther Russchen Hallum 58:28 7 Mirjam Terpstra Marrum 1:00:35 8 Femke Spragg Stitswerd 1:01:04 9 Jayra Woltinge Heerenveen 1:01:46 10 Hannie Keidel Wirdum 1:02:56 11 Fokje Grijpstra Bergum 1:03:06 12 Greetje v.d. Hem Hallum 1:03:12 13 Mattie de Boer Joure 1:03:13 14 Fokje Jansma Hallum 1:03:38 15 Ida Greydanus Ny Altoenae 1:04:19 16 JosÚ Gillissen Harlingen 1:04:31 17 Annigje Bakker Ferwert 1:04:47 18 Martha Binnerts Garyp 1:04:50 19 Lidwien Broenink Joure 1:05:45 20 Dorota Szweda Wier 1:06:58 21 Anneke Sijtsma Leeuwarden 1:07:53 22 Anneke Wierstra Almere 1:08:34 23 Joke Blijerveld Dokkum 1:09:05 24 Ramona Bakker Berltsum 1:10:40 25 Riemmy Okkema Hallum 1:12:09 26 Tea Helder Menaam 1:12:09 27 Annemieke de Haan Marrum 1:12:09 28 Henrietta v.d. Pol Franeker 1:16:09 MREC, 10,8 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Herman Regnerus Marrum 42:02 2 Jaap Vink Beetgum 47:19 3 Herman Wassens Leeuwarden 48:19 4 Tjerk Haagsma Leeuwarden 48:31 5 Johan Bloemhof Bolsward 48:38 6 Daniel de Jong Blije 49:05 7 Cor Bouma Ferwert 49:23 8 Tjeerd Rijpma Gytsjerk 50:34 9 Sander Reeronk Harlingen 50:36 10 Jan Hiemstra Berltsum 50:56 11 Jurjen v.d. Kooi Ferwert 51:01 12 Catrinus Vroom Hijum 51:07 13 Hotze Brouwer Rinsumageast 51:10 14 Paul Dijkstra St.-Annaparochie 52:14 15 Sjoerd de Vries Hallum 52:15 16 Niels Blaauw Leeuwarden 52:47 17 Wilstje Siderus Rottevalle 53:07 18 Gerrit Jouwsma Skingen 53:24 19 Vinzent Messerli Frutigen (Zwi) 53:35 20 Gerard Ocum Dokkum 54:50 21 Tieme ter Berg Leeuwarden 55:40 22 Gosse Kempenaar Dokkum 55:43 23 Henk v.d. Werf Franeker 56:00 24 Jan Holwerda Earnewald 56:00 25 Jan Miedema Boijl 56:06 26 Jan Kempenaar Zwagerbosch 56:07 27 Johan Zwerver Leeuwarden 56:07 28 Auke Feenstra De Westereen 56:31 29 Tsebbe de Vries Weidum 56:45 30 Spiagg Stitswerd 56:49 31 Aije Klaren Maarssen 57:06 32 Luuk Westra Leeuwarden 57:15 33 Johan Luinstra Leeuwarden 57:17 34 Gerrit Gros Hallum 57:22 35 Herman Hoekstra Leeuwarden 58:08 36 Geert Vogelzang Leeuwarden 58:15 37 Herman v.d. Geest Oudebildtzijl 58:28 38 Lieuwe Visser Franeker 58:28 39 Eppie Pijl Sumar 58:28 40 Frank Wanders Franeker 58:28 41 Willem de Beuker Leeuwarden 58:50 42 Bo Rodenhuis 's-Gravenhage 58:59 43 Johan Jongsma Holwerd 59:19 44 Jacob Visser Dokkum 59:37 45 Rob van Ginneken Wier 59:40 46 Piet Runia Stiens 59:48 47 Jelte de Jager Dokkum 1:00:13 48 Jaap Heslinga Hallum 1:00:23 49 Startnummer 651 1:00:25 50 Cor Poelstra Hallum 1:01:04 51 Mark Spragg 1:01:04 52 Rense Zwerver Leeuwarden 1:01:16 53 Jaap Zijlstra Oudehorne 1:01:24 54 Matthijs van Vliet Leeuwarden 1:01:33 55 Theo de Jager Bitgummole 1:01:41 56 Wieger Monsma Marrum 1:01:54 57 Peter Tuurenhout Harlingen 1:03:53 58 Cor Zeemans Goutum 1:04:50 59 Startnummer 527 1:07:06 60 Keimpe Heslinga Hijum 1:08:08 61 Martin Stavleu Hallum 1:08:08 62 Gerben Boersma Marrum 1:09:01 63 Wiebe Bouma Marrum 1:09:50 64 Arnold ter Haar Dokkum 1:12:09 65 Michiel Hilgenga Menaldum 1:12:09 JONGS, 5,4 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Stefan de Jong Blije 27:53 2 Wiebe Luinstra Leeuwarden 28:51 3 Luca Hoekstra Amstelveen 29:48 4 Herman Kingma Ferwert 30:58 5 Hessel Kingma Ferwert 33:33 6 Kjeld Heslinga Hijum 34:52 7 Nils Bouma Marrum 37:12 MAN, 5,4 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Gerrit Wolbers Franeker 18:40 2 Edward Hillenga Harlingen 20:50 3 Vincent Houttuin Leeuwarden 22:23 4 Folkert Visser Burgum 22:39 5 Winand de Jong Blije 23:36 6 Rinke v.d. Werf Franeker 24:55 7 William Teinsma Stiens 25:08 8 Wilco Kok Marrum 25:12 9 Job Luinstra Leeuwarden 25:50 10 Hendrik Hoogland Blije 25:50 11 Jelle Luinstra Dronrijp 26:20 12 Yntze Ponne Hallum 26:38 13 Anne Russchen Hallum 27:14 14 Dikkie v.d. Werf Bolsward 27:30 15 Johan Greydanus Wijnjewoude 28:23 16 Roelof Elzinga Dokkum 29:00 17 Sibrand Steen Marrum 29:08 18 Lieuwe Hoekstra Amstelveen 29:49 19 Cor Zijlstra Marrum 30:45 20 Jacob Haagsma Berltsum 31:27 21 Lubbert Kloosterman De Westereen 31:33 22 Patrick Dijkhuizen Sneek 32:02 23 Piet v.d. Veer Harlingen 32:02 24 Harm de Boer Ferwert 32:38 25 Knillus Oevering Ferwert 34:00 26 Willem Buijs Harlingen 34:06 27 Jan v.d. Hoek St.-Annaparochie 35:22 28 Friso Hoogsteen Leeuwarden 35:51 29 Frits Ottens Leeuwarden 37:21 30 Klaas Duits Sneek 38:02 31 Siep Tilstra Harlingen 38:02 32 Berend Schreuder Zweeloo 46:48 MEISJ, 5,4 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Welmoed Poelstra Hallum 35:00 2 Sabine Dijkstra Walterswald 36:10 3 Lianne Dijkstra Walterswald 44:34 VROUW, 5,4 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Charissa Zijlstra Lekkum 21:13 2 Anita v.d. Wal Harlingen 25:22 3 Monique Pascha Leeuwarden 27:53 4 Liesbeth v.d. Berg Engwierum 27:53 5 Tessa Boot Sneek 28:07 6 Hink Baas Dokkum 29:05 7 Anoek de Vries Franeker 30:38 8 Susan Greydanus Wijnjewoude 30:41 9 Henny Zijlstra Marrum 30:50 10 Esther Miedema Boksum 31:27 11 Marion Regnerus Marrum 31:33 12 Alice Beimers Leeuwarden 31:33 13 Gelna Beimers St.-Annaparochie 31:33 14 Anneke Roorda Surhuisterveen 31:33 15 Anneke Regnerus Marrum 31:54 16 Maaike Gredanus Marrum 32:02 17 Inge Kools Leeuwarden 32:09 18 Astrid Zijlstra-Edens Lekkum 32:25 19 Saskia de Boer Leeuwarden 32:25 20 Ingrid Slager Marrum 32:37 21 Jellie Rijpma Gytsjerk 32:39 22 Anneke Houttuin Leeuwarden 33:08 23 Marleen Bakmeijer Tytsjerk 34:36 24 Yvonne Hoogland Blije 34:40 25 Jetty Tromp Ferwert 34:41 26 Nynke Ponne Bolsward 35:23 27 Marijke Visbeek Ferwert 36:01 28 Albertha op den Kelde Hallum 36:17 29 Attje Visbeek Marrum 36:27 30 Janneke van Vliet Leeuwarden 36:52 31 Rebekka van Vliet Leeuwarden 36:53 32 Hanneke van Vliet Leeuwarden 37:06 33 Nanette Caviet Dokkum 38:38 34 Anneke Papma Ferwert 42:15 35 Signe Sanne Oortgijsen Jelsum 42:43 36 Corine Pondman Ferwert 44:50 Voor opmerkingen over de uitslag kun je een mailtje zenden naar sytze.wetting@hetnet.nl ========================================================================== www.uitslagen.nl 09-01-2012 20:50