Uitslagenlijst Langste Straat van Nederland loop St.-Jacobiparochie - Zaterdag 26 mei 2012 ========================================================================== MSEN, 30 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Erik Negerman GAC Hilversum 1:49:34 2 Willem de Boer Horror 1:53:41 3 Giorgio Delea SV Friesland 2:14:12 4 Jelte Hijlkema Achlum 2:21:28 5 Freek Jaarsma Makkum 2:28:23 6 Gerrit Duits SV Friesland 2:28:41 7 Durk Tigchelaar Achlum 2:40:02 8 Bart van der Veen SV Friesland 2:44:09 9 Thierry van Groen SV Friesland 2:44:33 10 Klaas de Groot Leeuwarden 2:46:44 11 Rudy Francke Loopgroep Hugo Veenk 2:55:11 12 Johan Spoelstra Delft 3:04:10 M40, 30 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Albert van der Ziel SV Friesland 1:58:15 2 Adrie Boermans SV Friesland 2:13:02 3 Alfred Kuiper Leek 2:13:42 4 Theo Haarsma Rotterdam 2:19:34 5 Jan Wijnsma Lionitas 2:20:50 6 Klaas Willem Zwaagstra Ylst 2:25:23 7 Tjerk Bruinsma SV Friesland 2:25:32 8 Jan Hartman Makkum 2:25:43 9 Gerrie Boersma SV Friesland 2:32:47 10 Reno Papa Leeuwarden 2:33:24 11 Marten Jager SV Friesland 2:36:19 12 Edwin Bors Franeker 2:37:07 13 Richard van Lunzen Lionitas 2:42:01 14 Harry Oosterhuis Stiens 2:46:42 15 Bert van der Veen Hijum 2:56:25 16 Jelle Koen De Knipe 2:56:26 17 Sije Roolvink Burgum 3:07:21 18 Ot Klunder Spartacus 3:14:18 M50, 30 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Jasper Keizer SV Friesland 2:22:28 2 Sieds Wiersma SV Friesland 2:26:04 3 Piet van der Heide SV Friesland 2:28:49 4 Dirk Groen Lionitas 2:29:51 5 Jildert Andringa SV Friesland 2:39:59 6 Wieger van Keulen SV Friesland 2:44:01 7 Ed van der Steeg SV Friesland 2:44:09 8 Hans Nagtregaal Lionitas 2:45:35 9 Jaap Baalbergen Dokkum 2:55:15 10 Marinus Voskuil Horror 2:56:30 11 Reinder Tel Surhuizum 3:10:18 12 Lolke Cnossen Horror 3:11:37 M60, 30 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Koen Kiestra Lionitas 2:28:13 2 Keimpe Jager SV Friesland 2:36:17 3 Sybe Swart Franeker 2:47:03 4 Karst Anema SV Friesland 2:51:59 5 Yde Haarsma SV Friesland 3:03:18 6 Karel Moojen SV Friesland 3:03:18 V35, 30 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Bettie Agricola AV Heerenveen 2:36:29 2 Janke Douma Lichtaard 2:45:34 3 Tracy van der Ploeg SV Friesland 2:55:15 4 Walda van Gosliga Spartacus 3:08:44 V45, 30 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Inge Wulffelé Lionitas 2:28:13 2 Inge van Schaick Lionitas 2:30:45 3 Wilma Hemstra SV Friesland 3:04:08 4 Corlienke de Jong Jutrijp 3:20:38 V55, 30 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Minke Oord SV Friesland 3:26:17 MSEN, 21.1 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Johan Kooistra SV Friesland 1:44:40 2 Peter Wijnia Wommels 2:01:10 3 Jonne Steeman Leeuwarden 2:01:20 M40, 21.1 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Pieter Kroodsma SV Friesland 1:25:18 2 Peter Groothoff Sneek 1:34:22 3 Fedde Beijert Ureterp 1:40:48 4 Henk Veenstra Dronrijp 1:45:02 5 Chris Jansen Horror 1:45:05 6 Louis Peter Ubbens Horror 1:45:50 7 Luuk Naarding Horror 1:48:42 8 Paul Jansen Bolsward 1:54:41 9 Cor de Groot SV Friesland 2:04:54 M50, 21.1 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Rob Kuipers Sneek 1:41:36 2 Aise Bouma SV Friesland 1:41:36 3 Bouwe Bruinsma Bolsward 1:45:02 4 John van de Wiel Horror 1:45:10 5 Wim Vuist Bolsward 1:54:41 6 Rienk Wiersma Wommels 1:56:42 7 Kees Visser Tjerkgaast 2:00:00 8 Louke Berretty Wommels 2:00:18 9 Jan Leijstra Witmarsum 2:00:46 10 Femme de Bruin SV Friesland 2:08:41 M60, 21.1 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Wijbrand de Graaf SV Friesland 2:03:57 2 Jan Panhuis SV Friesland 2:06:00 3 Jan Hubers Goutum 2:06:50 VSEN, 21.1 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Femke Hulzinga Wommels 2:09:19 V35, 21.1 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Ylona Kruis Horror 1:30:08 2 José van der Lijke Horror 1:57:30 3 Tineke van Dijk WZK Tri Team Wassena 1:57:41 4 Antsje Smeding Sint Nicolaasga 2:00:47 5 Dieuwke Bootsma Horror 2:14:42 6 Henrietta van der Pol Franeker 2:33:04 V45, 21.1 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Portena Klaske Sint Nicolaasga 2:00:45 2 Gerda Breeuwsma Horror 2:04:13 3 Ernestine Stipkovits Horror 2:11:45 4 Ciske Kroets Witmarsum 2:14:41 MSEN, 16.1 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Dennis Dijkstra Lekkum 1:26:48 2 Jeroen Boshuijzen Loopgroep Leeuwarden 1:36:50 M40, 16.1 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Ritske Flootman SV Friesland 1:05:37 2 Harm Alberts SV Friesland 1:16:24 3 Age Metzlar Tzummarum 1:32:38 4 Uilke Schotanus Horror 1:37:52 5 Sjoerd Anjema Dokkum 1:37:52 6 Van der veer Eppie Oudebildtzijl 1:38:25 M50, 16.1 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Meine Hoitsma SV Friesland 1:21:18 2 Piet Runia Stiens 1:33:31 3 Wybrand de Groot SV Friesland 1:37:52 M60, 16.1 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Frank Klasen Sneek 1:27:29 2 Djurre van der Schaaf SV Friesland 1:38:49 3 Joop Boonstra SV Friesland 1:42:00 V55, 16.1 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Aafke Keizer-Zijlstra SV Friesland 1:48:52 MSEN, 10 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Haye de Jong Burdaard 47:30 2 Simon Visbeek SV Friesland 47:40 3 Cor Visser Gytsjerk 51:43 4 Paul Dijkstra St.-Annaparochie 53:59 5 Douwe Paulusma Oudebildtzijl 54:33 6 Raoul van Balen St.-Annaparochie 54:56 7 Arjen Overman Alde Leije 1:05:51 8 Jan-Anne Postma SV Friesland 1:08:39 9 Natanael Zijlstra Lionitas 1:12:19 M40, 10 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Simon Regnerus SV Friesland 42:32 2 Johan Jorritsma Horror 51:26 3 Sikko Ros St.-Annaparochie 52:52 4 Jaap Overman Alde Leije 59:22 5 Theo Runia Leeuwarden 1:19:13 M50, 10 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Teatse Tichelaar SV Friesland 45:50 2 Melle Paulusma Oudebildtzijl 1:02:51 3 Reinder Sinnema Lionitas 1:19:00 4 Herman Hoekstra SV Friesland 1:20:10 M60, 10 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Johan Zwerver SV Friesland 55:57 2 Piet Kerstholt SV Friesland 57:56 3 Klaas Duits SV Friesland 1:18:45 4 Meindert Roosjen SV Friesland 1:21:14 VSEN, 10 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Hiske Kuipers Akkrum 1:07:41 V35, 10 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Corine Visser SV Friesland 51:24 2 Karin Danhof SV Friesland 53:34 3 Anita van der Wal SV Friesland 56:16 4 Martina Blanke Gytsjerk 1:00:35 5 Marianne Waterman Artemis 1:05:01 V45, 10 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Saakje Regnerus SV Friesland 53:17 2 Janneke Althuis Vrouwenparochie 1:04:08 3 Annechien van der Veen Lionitas 1:06:24 4 Gelna Beimers St.-Annaparochie 1:06:52 5 Hannah Lente Oudebildtzijl 1:21:14 V55, 10 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Anneke Sijtsma SV Friesland 1:05:18 2 Nanette Caviet SV Friesland 1:27:36 NVT, VAN 21 NAAR 10 Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Geart Sierd van der Ze Lionitas 44:38 NVT, VAN 16 NAAR 10 Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Otto de Boer SV Friesland 47:17 2 Johanna Noot SV Friesland 1:02:38 3 Jan van der Wal SV Friesland 1:02:38 NVT, VAN 30 NAAR 16 Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Renate Boes Franeker 1:13:33 NVT, VAN 30 NAAR 21 Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Johannes de Boer It Heidenskip 1:38:25 2 Walle Jelsma IJlst 1:41:36 Sportvereniging Friesland ========================================================================== www.uitslagen.nl 29-05-2012 19:37