Uitslagenlijst BurgumRun Burgum - Zondag 9 september 2012 ========================================================================== MANNE, 16.1 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Benjamin Kok Jistrum 57:11 57:09 2 Jan Stuurma Run2day Leeuwarden 58:37 58:37 3 Riekele Kobes Haskerhorne 1:01:39 1:01:38 4 Fokko Schrikkema Hoogezand 1:03:19 1:02:51 5 roelof de Roos leeuwarden 1:04:11 1:04:09 6 Herman Regnerus De Regnerus dravers 1:04:14 1:04:13 7 Chris Draijer Oudega gem Smallinge 1:07:11 1:07:10 8 Willem de Haan Garyp 1:08:08 1:08:06 9 Freddy van der Veer C1000 v/d Veen Team 1:09:15 1:09:07 10 Tjeerd Veenstra Burgum 1:09:25 1:09:24 11 Peter Sibma Garyp 1:09:43 1:09:41 12 Johan Reitsma Augustinusga 1:10:21 1:10:18 13 Frans bolier Beetsterzwaag 1:10:44 1:10:42 14 Hans Groenewoud Menaam 1:11:15 1:11:14 15 Syb van der Ploeg Jorwert 1:11:38 1:11:37 16 Klaas Graansma Groningen 1:12:18 1:10:59 17 Durk Polet Fam. Polet-Van der K 1:12:21 1:12:18 18 Jacob van der Ploeg Damwoude 1:12:35 1:12:34 19 Nico de Jong Dokkum 1:13:24 1:13:10 20 Robert Ovbiagbonhia Drachten 1:13:35 1:13:21 21 Marco Sluijk Burgum 1:13:44 1:13:33 22 Rienk de Vries Burgum 1:13:58 1:13:56 23 Marco Kingma Sneek 1:14:11 1:14:01 24 Andries Wijma Kollum 1:14:33 1:14:31 25 Marten van Houten Burgum 1:15:09 1:14:46 26 Luuk Dijkhuis Leeuwarden 1:15:33 1:15:32 27 Jacob Andringa C1000 v/d Veen Team 1:15:57 1:15:48 28 Kees van der Werff Beetsterzwaag 1:16:18 1:16:15 29 Douwe Graansma Hurdegaryp 1:16:29 1:15:57 30 Binne Feenstra Burgum 1:16:42 1:16:27 31 Tsjeard Hofstra Wommels 1:17:04 1:16:58 32 Bareld Kootstra Garyp 1:17:05 1:17:01 33 Gerrit Jepma Drachten 1:18:08 1:18:03 34 Robert Martens Drachten 1:18:28 1:17:48 35 Jenno Plantinga Garyp 1:18:31 1:18:27 36 Gjalt Weistra Drachten 1:18:32 1:18:23 37 Gerrit Hummel Feanwalden 1:18:44 1:18:37 38 Ype Boelens De Hoop Installaties 1:19:10 1:18:23 39 Leon Schut Grou 1:19:26 1:19:15 40 Jan Horenga Sebaldeburen 1:19:29 1:19:02 41 Frits van Santen Augustinusga 1:19:35 1:19:13 42 Tjisse Schaap C1000 v/d Veen Team 1:19:51 1:19:41 43 Sije Boskma Hurdegaryp 1:20:22 1:20:17 44 Sytse Evert Adema Reset Team 1 1:20:25 1:20:19 45 Jaap Bosma Garyp 1:20:28 1:20:21 46 Harm de Boer Burgum 1:20:44 1:20:41 47 Jaap Sije Bosgraaf Kollumerzwaag 1:20:52 1:20:10 48 Sietze Jelsma Garyp 1:21:05 1:21:00 49 Klaas Bosma Garyp 1:21:42 1:21:38 50 Rones Spinder Buitenpost 1:21:56 1:21:51 51 Robin Quee Coevorden 1:22:09 1:21:35 52 Anne Willem Penninga Leeuwarden 1:22:23 1:21:48 53 Tsjerk-Sake Castelein Grou 1:22:29 1:22:22 54 Jaap Baalbergen Dokkum 1:22:31 1:22:19 55 Jildert Andringa Oentsjerk 1:22:33 1:22:13 56 Heije Schaper Oudebildtzijl 1:22:55 1:22:47 57 Ludo Abbink Grijpskerk 1:23:06 1:22:28 58 Auke Ykema Sexbierum 1:23:11 1:22:09 59 Klaas van Heeringen Hurdegaryp 1:23:22 1:23:17 60 Fimme Jan van der Wal Arrix Automatisering 1:23:23 1:23:07 61 Hans Nagtegaal Grou 1:23:30 1:23:16 62 Jan van der werf Oentsjerk 1:23:33 1:23:21 63 Jos Postma Leeuwarden 1:23:33 1:23:13 64 Jaap Schut Grou 1:24:14 1:24:03 65 Wiep van der Heide Drachten 1:24:17 1:24:10 66 William Teinsma Noppert Beton 1:24:23 1:24:11 67 René van der Baan Tytsjerk 1:24:46 1:24:23 68 Richard Jonkman Leeuwarden 1:24:46 1:24:23 69 Arie Hoogsteen Leeuwarden 1:24:46 1:23:57 70 Dicky Veenstra Reset Team 2 1:24:50 1:24:32 71 Louis Bakker Ryptsjerk 1:25:05 1:24:44 72 Marten van der Kamp Nij Beets 1:25:29 1:25:25 73 Anne Epema C1000 v/d Veen Team 1:25:56 1:25:45 74 Marcel Bomas Leeuwarden 1:25:57 1:25:38 75 Gba Meijwaard Feanwalden 1:26:57 1:26:15 76 Martin Willems Fun2Run 1:27:05 1:26:54 77 Ulbe van der Wal Zwagerbosch 1:27:51 1:27:38 78 Heine Vries Boornbergum 1:28:56 1:28:48 79 Jacob-Jan Jager Burgum 1:29:39 1:29:37 80 Marcel de Roo Leeuwarden 1:29:57 1:29:53 81 Jeroen Geenen Burgum 1:30:18 1:30:15 82 Harold ten Dam Drachten 1:30:36 1:30:15 83 Jorn Boringa Leeuwarden 1:30:37 1:30:11 84 Jonne Steeman Ferwert 1:30:56 1:30:41 85 Jacob Jan Hamstra It Pelderhûs 1:31:08 1:30:57 86 Auke Feenstra De Westereen 1:31:22 1:31:06 87 Syds Homan Leeuwarden 1:32:18 1:32:14 88 Gerrit Jousma Skingen 1:32:31 1:31:50 89 Jouke van der Zwaag Sneek 1:32:33 1:31:57 90 Maurice Tax Sneek 1:32:33 1:32:02 91 Bauke van Houten Leeuwarden 1:32:41 1:32:33 92 Bert Haakma EKB Noord Team 1 1:32:55 1:31:45 93 Aise Bouma Kimswed 1:32:55 1:32:15 94 Pier Miedema Hurdegaryp 1:32:57 1:32:24 95 Sid Overdijk Buitenpost 1:32:58 1:32:33 96 Meindert Dijk Tytsjerk 1:33:14 1:33:02 97 Piet Drost Noardburgum 1:33:40 1:33:19 98 Pierre Zondervan Leeuwarden 1:34:01 1:33:51 99 Siebren Elzinga Burgum 1:34:09 1:33:38 100 Henk Meijer Loopcircuit Middelst 1:34:30 1:34:11 101 Henk de Vries Surhuisterveen 1:34:44 1:33:53 102 Amir Amini Leeuwarden 1:35:14 1:34:59 103 Frank Schaafsma Terwispel 1:35:24 1:35:18 104 Rikus van Wijk EKB Noord Team 3 1:35:48 1:34:38 105 Izaak Talsma Achlum 1:35:59 1:35:25 106 Willlem Dantuma Gytsjerk 1:36:26 1:35:29 107 Coos van der Meulen Surhuisterveen 1:36:37 1:35:45 108 René Lont Burgum 1:37:23 1:36:18 109 Jan Binnema Burgum 1:37:50 1:37:10 110 Henk de Groot Burgum 1:37:51 1:37:10 111 Hans van Egmond Drachten 1:37:55 1:37:22 112 Eppie van der Veer Oudebildtzijl 1:38:06 1:36:58 113 Herman Wassens Leeuwarden 1:38:33 1:37:44 114 Gerben Koopman Loopcircuit Middelst 1:38:36 1:38:18 115 Sieb Jan Wichers Burgum 1:39:36 1:38:56 116 Berend Schaap Gytsjerk 1:39:38 1:39:02 117 Damiano Ramalli EKB Noord Team 2 1:39:53 1:38:42 118 Dick van der Vecht Deventer 1:39:55 1:38:49 119 Hans Laanstra Assen 1:40:18 1:39:42 120 Andries Rinsma Leeuwarden 1:40:26 1:39:38 121 Kor Kingma C1000 v/d Veen Team 1:40:27 1:40:19 122 Anne-Oetze van der Bur Burgum 1:40:28 1:39:48 123 Gerben Yedema Leeuwarden 1:41:01 1:40:47 124 Jan Reitsma Eastermar 1:41:20 1:41:12 125 Ane de Jong Leeuwarden 1:41:23 1:40:15 126 Reinout Jansen Broeksterwald 1:42:18 1:41:28 127 Rob Pestman Dokkum 1:42:57 1:41:59 128 Jan Minnema FactorNoord Makelaar 1:43:15 1:42:21 129 Raymond Buis Harlingen 1:43:20 1:42:27 130 Aeger Bouma Menaam 1:43:26 1:42:19 131 Jan Barkmeijer Akkrum 1:44:05 1:43:46 132 Andre Ignatius Leeuwarden 1:44:47 1:43:59 133 Jos Meeuwsen Gem. Tytsjerksteradi 1:45:36 1:44:36 134 Roelof Houttuin Leeuwarden 1:45:51 1:44:44 135 Anne Flapper Leeuwarden 1:46:04 1:45:01 136 Johan Betsema GDF-Suez 1:46:18 1:45:20 137 Anne Cuperus Trije Knappe Kerels 1:46:32 1:45:44 138 Marc van Gelder Leeuwarden 1:46:41 1:45:38 139 Jelle Hiemstra Gytsjerk 1:47:57 1:47:00 140 Bonne de Haan Twijzelerheide 1:49:22 1:48:31 141 Marco Bansema Hurdegaryp 1:50:11 1:49:49 142 Sjoerd van der Bij Goutum 1:50:25 1:49:17 143 Ronald Ars Stiens 1:50:45 1:50:30 144 Marten Hooijenga Leeuwarden 1:52:51 1:51:53 145 Tjeerd Kemper Dronryp 1:53:28 1:52:58 146 Erwin Krol Drachten 1:54:30 1:53:32 147 Douwe Bethlehem Tjalleberd 1:55:56 1:55:28 148 Klaas Struiving Surhuisterveen 1:58:23 1:57:27 149 Reinder Sinnema Leeuwarden 2:00:25 1:59:23 150 Hylke Kalwij Grou 2:01:15 2:00:26 151 Cor Stienstra Leeuwarden 2:08:48 2:07:59 VROUW, 16.1 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Brenda de Jong Impala Drachten 1:16:53 1:16:52 2 Janetta Wolthekker Nietap 1:25:12 1:25:08 3 Elly Rooda-Voogd Grootegast 1:25:29 1:25:04 4 Margre Mulder Tytsjerk 1:27:37 1:27:03 5 Aaltsje Deinum Jistrum 1:29:58 1:29:50 6 Gerda van Klaarbergen Leeuwarden 1:31:37 1:30:48 7 Janneke Wittebol Hurdegaryp 1:33:47 1:33:30 8 Hester Schotanus Leeuwarden 1:34:10 1:33:56 9 Mariche Abbink Grijpskerk 1:34:14 1:33:36 10 José Sinnema Oentsjerk 1:35:30 1:35:27 11 Marja Bruin Gytsjerk 1:36:39 1:36:37 12 Silke Visser Hurdegaryp 1:37:41 1:37:29 13 Fenna Jansen de Vries Hurdegaryp 1:38:37 1:38:22 14 Tini Huisma Sebaldeburen 1:38:59 1:38:31 15 Brigitte Feenstra Ryptsjerk 1:40:01 1:39:10 16 Minke Oord Joure 1:40:47 1:40:31 17 Cora van Zwol Leeuwarden 1:41:01 1:40:46 18 Yvonne Miedema Hurdegaryp 1:41:28 1:40:54 19 Geart de Jong Unive Burgum 1:41:49 1:40:55 20 Annechien van der Veen Leeuwarden 1:42:42 1:41:39 21 Alisa Nijdam Noordwijk Gn 1:43:05 1:42:25 22 Marianne Waterman Sauwerd 1:43:29 1:42:26 23 Karin Tjepkema Leeuwarden 1:43:58 1:43:05 24 Marjan Veenstra Warffum 1:44:06 1:43:02 25 Ienskje van der Weg Ouwsterhaule 1:44:18 1:44:10 26 Helene Lauvenberg Oldekerk 1:46:39 1:46:10 27 Rina Sijtsma Britsum 1:47:34 1:47:18 28 Wytske van der Kooi-Po Burgum 1:47:57 1:47:36 29 Ingrid Prins Leeuwarden 1:47:58 1:46:55 30 Janneke Bakker Leeuwarden 1:47:59 1:46:55 31 Rinny Polet Burgum 1:49:04 1:48:12 32 Danielle Hartman Horjus Team 1 1:49:50 1:49:18 33 Krista Sijtsma Leeuwarden 1:50:46 1:50:30 34 Berber Nijholt Tijnje 1:50:57 1:50:22 35 Alie Vissia Drogeham 1:51:59 1:51:07 36 Jeanet Braaksma Leeuwarden 1:53:28 1:52:58 37 Martha Binnerts Garyp 1:55:00 1:54:34 38 Ingrid Droogers Surhuisterveen 1:55:15 1:54:19 39 Jeltje Hoekstra Akkrum 1:55:36 1:54:57 40 Judith Goslinga Leeuwarden 1:56:59 1:56:30 41 Femke Nijder-Kamperman Leeuwarden 1:56:59 1:56:29 42 Annemiek Oldenburg Leeuwarden 1:57:55 1:56:55 43 Carla Droogers Surhuisterveen 1:58:22 1:57:26 44 Sietske Grenzenberg Surhuisterveen 1:58:22 1:57:26 45 Henrietta van der Pol Franeker 2:02:33 2:02:27 MANNE, 10 KILOMETER WE Plts Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Ben Stellingwerf Run2day Leeuwarden 34:39 34:37 2 Johannes Postma Leeuwarden 37:32 37:31 3 Kees Noppert Noppert Beton 39:55 39:54 4 Eddy Elsinga Heerenveen 40:21 40:20 5 Andries Vlietstra Burgum 40:31 40:30 6 Auke Postma Damwald 40:39 40:38 7 Simon Regnerus De Regnerus dravers 40:43 40:42 8 Dorus Wolthekker Nietap 41:10 41:07 9 Gerrit Betzema Tytsjerk 42:13 42:10 10 Hans Hiemstra Harkema 44:56 44:54 11 Faissal Atmit Horjus Team 2 45:00 44:58 12 Pieter Prins Burgum 45:06 44:08 13 Jeroen Wels Leeuwarden 45:34 45:24 14 Klaas Jan van der Kooi Fam. Polet-Van der K 45:37 45:33 15 Sietse Rozema Burgum 45:52 45:47 16 Anton Theo Borger Surhuisterveen 46:14 46:14 17 Gerk Dijkstra Nij Beets 47:03 46:54 18 Theo de Vries Leeuwarden 48:29 48:12 19 Roel Smit GDF-Suez 48:29 47:54 20 Ronald Vanger Burgum 48:34 48:27 21 Jan Douwe Zuidema Damwald 49:01 48:57 22 Johannes Faro Wolvega 49:04 48:50 23 Henk Wijbenga Suameer 49:20 49:10 24 Dirk Kampen C1000 v/d Veen Team 49:20 49:08 25 Raji Hakim C1000 v/d Veen Team 49:20 49:07 26 Wouter Meer Leeuwarden 49:33 49:23 27 Auke Kuipers Leeuwarden 49:45 49:03 28 Klaas Tinga Vianen Ut 50:05 49:58 29 Thomas Visser Arrix Automatisering 50:15 49:59 30 Johannes Schilstra Scharnegoutum 50:19 50:12 31 Dick Wobbes Hurdegaryp 50:28 50:09 32 Broer Sijtsma Dokkum 50:32 50:26 33 Mark van der Made Burgum 50:33 50:29 34 Stefan Siderius Horjus Team 1 50:37 50:32 35 Siebren Boerma Garyp 51:04 50:22 36 Uwe Baldamus Fun2Run 51:05 50:59 37 Jouke van der Ploeg Garijp 51:06 50:40 38 Lút Postma Burgum 51:12 51:06 39 Jurjen Grijpstra Burgum 51:20 50:37 40 Sico van der Wal Drachten 51:23 50:59 41 Jacob Munneke Leeuwarden 51:43 51:33 42 Frans Haitsma Leeuwarden 51:52 51:40 43 Jef Nienhuis Ureterp 52:05 52:02 44 Tjalling Westra Oentsjerk 52:23 52:12 45 Marten Hellinga Burgum 52:30 52:02 46 Harm Jan Veldstra Burgum 52:37 51:54 47 Tjeerd Jongsma Dokkum 53:14 53:07 48 Arno Miedema Leeuwarden 53:17 52:48 49 John Bolt GDF-Suez 53:22 52:45 50 Arnold Kooiker Arrix Automatisering 53:29 53:12 51 Robert van der Wal Burgum 53:41 53:05 52 Fedde Hoekstra Noardburgum 53:46 52:44 53 Gerard van der Veen C1000 v/d Veen Team 53:48 53:36 54 Simon Simon C1000 v/d Veen Team 53:51 53:42 55 Ronald Voersma Kollum 53:55 53:32 56 Henk Boonstra Hurdegaryp 54:04 53:21 57 Auke Baron Hurdegaryp 54:07 53:39 58 Marten Jan vd Ploeg Burgum 54:28 54:21 59 Jelte Jan Hopman Noardburgum 54:29 53:56 60 Jochum Prins EKB Noord Team 3 54:32 53:27 61 Bryan Holwerda Hurdegaryp 54:46 54:19 62 Sander Moojen Leeuwarden 54:58 54:32 63 Martijn Lantinga Hurdegaryp 55:07 54:41 64 Ruud Fransz Leeuwarden 55:12 54:44 65 Remco Fikkert Birdaard 55:39 55:16 66 Koos Postma Buitenpost 55:39 55:23 67 Meindert Sterenberg Loopcircuit Middelst 55:43 55:30 68 Hugo Reitsma Hurdegaryp 56:01 55:45 69 Bauke van den Berg Drachten 56:01 55:24 70 Wessel Bouman Dokkum 56:20 56:09 71 Jetze Lont Leeuwarden 56:21 56:14 72 Willem Doppenberg Garyp 56:24 55:40 73 Matthijs Fennema Burgum 56:26 55:44 74 Peter van der Lugt Goutum 56:28 55:33 75 Remko van der Heide Drachten 56:36 56:26 76 Matthė ten Wolde Leeuwarden 56:43 56:39 77 Catrinus van der Leest Burgum 56:43 55:58 78 Jan Hooghiemstra Oentsjerk 56:47 56:11 79 Peter Breukers Hurdegaryp 56:55 55:55 80 Rintje Noppert Burgum 57:11 56:57 81 Andries Schipper Hurdegaryp 57:15 56:55 82 Sietse Vlietstra Burgum 57:19 56:40 83 Duco Zijlstra Lekkum 57:21 57:04 84 Dennis Dijkstra Lekkum 57:27 56:52 85 Albert Vrolijk Drachten 57:28 57:09 86 Maurice Middendorp Leeuwarden 57:32 57:10 87 Marco Vries Augustinusga 57:41 57:39 88 Siebe Postma Leeuwarden 57:44 57:25 89 Bauke Deinum Drachten 57:47 56:46 90 Henk van der Heide Boornbergum 57:58 57:48 91 Edward Jorritsma GDF-Suez 57:58 57:22 92 Eelze Cuperus Trije Knappe Kerels 58:15 57:26 93 Johan Poortinga Leeuwarden 58:21 57:49 94 Jurjen Stellingwerf Ryptsjerk 58:31 58:12 95 Joost van der Meulen Burgum 58:32 57:33 96 Joop van der West Hurdegaryp 58:54 58:24 97 Remco Bosma Steggerda 59:07 58:56 98 Djurre Joh van der Sch Oentsjerk 59:13 58:39 99 Jan van der Meulen Sexbierum 59:18 58:50 100 Olaf Kerstholt Burgum 59:23 58:34 101 Jan Kempenaar Zwagerbosch 59:26 59:10 102 Edwin Dijkstra Dokkum 59:27 58:46 103 Klaas van Tricht Sneek 59:31 58:54 104 Elger Spijksma Leeuwarden 1:00:01 59:35 105 Nico Wijma Burgum 1:00:05 59:13 106 Ultsje Geart Epema Noardburgum 1:00:09 59:53 107 Robbert Reijn Burgum 1:00:17 59:12 108 Ton Edelijn Burgum 1:00:33 59:27 109 Gerben Heidstra Twijzel 1:00:37 1:00:07 110 Henk Postma Deinum 1:00:40 1:00:05 111 Siebe de Jong Kollum 1:00:42 1:00:14 112 Aant Zuidema Grootegast 1:00:49 1:00:19 113 Gideon Oudshoorn Leeuwarden 1:00:49 59:41 114 Marco Haanstra Burgum 1:00:50 1:00:33 115 Eelke de Vreis Feanwalden 1:01:11 1:00:05 116 Jouke de Vries Leeuwarden 1:01:15 1:00:54 117 Hendrik Oosting Leeuwarden 1:01:22 1:01:18 118 Robin Telgenhof Leeuwarden 1:01:41 1:00:45 119 Jan Spoor GDF-Suez 1:01:54 1:01:16 120 Anton Langeberg Reduzum 1:02:10 1:01:18 121 Harry Plokkaar Raerd 1:02:14 1:01:28 122 Gerrit Bosma Ryptsjerk 1:02:18 1:01:41 123 Jan van der Weg Leeuwarden 1:02:29 1:02:16 124 Anco Schipper Hurdegaryp 1:02:40 1:02:19 125 Sjuk Dijkstra Reset Team 2 1:02:41 1:01:48 126 Jan Panhuis Leeuwarden 1:02:43 1:02:21 127 Fokko v/d Veen Reset Team 1 1:02:45 1:02:35 128 Pieter Schipper Feanwalden 1:02:50 1:02:29 129 Theo Wijma Drogeham 1:02:59 1:02:11 130 Auke Peringa Goutum 1:03:19 1:02:51 131 Stijn van Gijssel Gem. Tytsjerksteradi 1:03:23 1:02:22 132 Tjerk de Jong Buitenpost 1:03:40 1:03:11 133 Sytze Beuving Hoogeveen 1:03:55 1:02:50 134 Gerrit Miedema Garyp 1:04:13 1:03:48 135 Abe Kampen Loopcircuit Middelst 1:04:14 1:03:53 136 Bertus Dillema Burgum 1:04:20 1:04:03 137 Jan Dirk Pruimboom Sneek 1:04:43 1:04:18 138 Durk Brouwer Sneek 1:04:43 1:04:01 139 Johan Fonk Hurdegaryp 1:04:53 1:04:18 140 Natanael Zijlstra Leeuwarden 1:04:58 1:04:51 141 Janjaap Betten Leeuwarden 1:04:58 1:04:14 142 Steven Sijtsma Leeuwarden 1:05:11 1:04:40 143 Rinke Booi Burgum 1:05:26 1:05:02 144 Eppie Pijl Sumar 1:06:01 1:05:48 145 Arie Poortinga Burgum 1:06:06 1:05:18 146 Hans ten Houten Leeuwarden 1:06:08 1:05:31 147 Rob Wijnstra Tytsjerk 1:06:09 1:05:56 148 Leen Plokkaar Julianadorp 1:06:10 1:05:25 149 Herman Rouppé Appingedam 1:06:17 1:05:31 150 Daniël Beimers C1000 v/d Veen Team 1:06:35 1:06:22 151 Harrie Woudwijk Burgum 1:06:40 1:06:03 152 Michel Boelsma EKB Noord Team 2 1:07:17 1:06:12 153 Dion van der Kerk Leeuwarden 1:07:27 1:06:40 154 Edwin van der Kerk Leeuwarden 1:07:31 1:06:44 155 Ronald Hoekstra Reduzum 1:08:03 1:07:11 156 Jurn Spijksma Leeuwarden 1:09:41 1:09:08 157 Rob JAger Tytsjerk 1:09:55 1:08:45 158 Frans Smid GDF-Suez 1:11:57 1:11:20 159 Erwin Hooijenga Burgum 1:12:59 1:12:31 160 Rients Tijsma Raerd 1:13:31 1:12:46 161 Peter Kuiper EKB Noord Team 1 1:13:53 1:12:43 162 Janwillem Bethlehem Tjalleberd 1:16:56 1:16:26 163 Fred Reiffers Loopcircuit Middelst 1:19:55 1:18:48 164 Oeds Helder Kootstertille 1:22:44 1:22:19 VROUW, 10 KILOMETER WE Plts Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Immy Auck Kersbergen Wommels 40:05 40:04 2 Jellie van der Kloet Impala Drachten 41:26 41:25 3 Mettie de Vegt Ureterp 50:44 50:36 4 Harmke Boringa Leeuwarden 53:16 52:51 5 Janneke Spronk Leeuwarden 54:48 53:47 6 Tamara van der Leij Drachten 54:57 54:33 7 Geke Koonstra Damwald 55:19 54:30 8 Minke Kooistra Dokkum 55:45 55:32 9 Alien de Vries Drachten 55:53 55:43 10 Martina Blanke Gytsjerk 56:20 55:30 11 Saskia Scholtens Leeuwarden 56:23 55:32 12 Marian v/d Schaaf Oentsjerk 56:30 56:17 13 Tracy van der Ploeg damwoude 56:58 56:41 14 Ria van der Schoot Goutum 57:05 56:54 15 Gerda Elzinga-Wagenaar Munein 57:12 57:10 16 Carla Vaessen Dokkum 57:35 56:54 17 Gerdina Brouwer FactorNoord Makelaar 57:37 57:31 18 Ingrid van der Veen Leeuwarden 58:08 57:13 19 Dieke de Boer Burgum 59:02 58:21 20 Fokje Boers Leeuwarden 59:02 58:07 21 Anne Cecile Houttuin Leeuwarden 59:09 58:43 22 Helga van der Kerk Leeuwarden 59:29 58:42 23 Lenie Wilms Ureterp 59:30 58:21 24 Wike Bruinsma Leeuwarden 1:00:03 59:15 25 Sonja van der Veen Leeuwarden 1:00:04 59:02 26 Dieneke de Groot Leeuwarden 1:00:10 59:49 27 Jolanda Muizer Leeuwarden 1:00:23 1:00:05 28 Anca Meijer Hurdegaryp 1:00:26 1:00:23 29 Kim Keidel Leeuwarden 1:00:37 59:45 30 Joël Weerts Leeuwarden 1:00:46 59:44 31 Marianne Visbeek Gytsjerk 1:00:48 59:57 32 Hilda Scheenstra Noardburgum 1:01:10 1:00:24 33 Sandra Schievink Burgum 1:01:10 1:00:25 34 Tea Busstra Leeuwarden 1:01:16 1:00:54 35 Berber akkerman Wommels 1:01:35 1:01:22 36 Joyce Looijenga- v/d L Oentsjerk 1:01:37 1:01:34 37 Agnes de Boer Hurdegaryp 1:01:49 1:01:43 38 Akke Vlietstra Burgum 1:02:20 1:01:32 39 Gea Huisman Drachten 1:02:28 1:02:19 40 Nelie Schut Drachten 1:02:44 1:02:27 41 Jolanda van Duinen Drachten 1:02:46 1:02:22 42 Amelie Krijnsen Unive Burgum 1:03:14 1:02:34 43 Suzan Bergsma Sumar 1:03:18 1:02:52 44 Marjan Miedema Leeuwarden 1:03:20 1:02:21 45 Jannie Idema Leeuwarden 1:03:24 1:02:41 46 Christine Douma Burgum 1:03:42 1:03:01 47 Jenny Siderius Burgum 1:03:50 1:03:11 48 Carmen Jorritsma Groningen 1:03:53 1:03:22 49 Fenna van der Leeuw Sintjohannesga 1:04:06 1:03:48 50 Cobe de Wilde Burgum 1:04:09 1:03:30 51 Janneke Visser It Pelderhûs 1:04:26 1:03:55 52 Sandra van Diemen Groningen 1:04:42 1:04:20 53 Jittie Oosterdijk Burgum 1:04:51 1:04:29 54 Froukje Mulder Drachten 1:05:34 1:05:25 55 Petra Pol Leeuwarden 1:05:36 1:04:41 56 Janny Wijnstra-Bakker Tytsjerk 1:05:39 1:05:26 57 Simone Minnema Leeuwarden 1:05:54 1:05:29 58 Carla Buurman Leeuwarden 1:06:04 1:05:19 59 Nynke Schraa Hurdegaryp 1:06:23 1:05:14 60 Tine Siebenga Burgum 1:06:36 1:05:58 61 Douwina Woudwijk Burgum 1:06:40 1:06:04 62 Jellie Rijpma Gytsjerk 1:06:47 1:06:04 63 Wiesje Kloosterman Burgum 1:07:04 1:06:39 64 Tytsje Schievink Burgum 1:07:17 1:06:06 65 Meenskje van der Leij Kollumerpomp 1:07:27 1:06:32 66 Gretha van der Meulen Garyp 1:07:36 1:07:06 67 Nynke Sibma Burgum 1:07:45 1:07:14 68 Anita Mast Menaam 1:07:53 1:06:46 69 Annemarie van der Stee Burgum 1:07:53 1:06:48 70 Marloes van der Meulen Hurdegaryp 1:07:53 1:06:49 71 Natasja lagemaat - Kro Oentsjerk 1:08:05 1:07:04 72 Esther van der Pol Harlingen 1:08:44 1:07:40 73 Johanna Haanstra-Tinga Burgum 1:09:13 1:08:56 74 Gryt Terpstra Gytsjerk 1:09:25 1:08:30 75 Marijke de Hoop - Veen De Hoop Installaties 1:10:01 1:09:01 76 Anita Glas Burgum 1:10:14 1:09:34 77 Jelma de Jonge-Visser Oentsjerk 1:10:16 1:10:03 78 Marie Woudwijk Burgum 1:10:41 1:09:47 79 Mettje Tinga Burgum 1:10:43 1:10:28 80 Majella Geerdink Burgum 1:11:00 1:10:00 81 Hester Luinstra Oudkerk 1:11:55 1:11:52 82 Ellie Nicolai Oentsjerk 1:12:21 1:11:17 83 Bianca Beemer Joure 1:12:21 1:11:17 84 Coby Kamstra- de Swart Bitgum 1:12:25 1:11:24 85 Hennie Westerhuis Leeuwarden 1:12:40 1:11:35 86 Hieke Veenstra Noardburgum 1:13:22 1:12:36 87 Martine poortinga Burgum 1:13:28 1:12:28 88 Miranda Rijfers Harlingen 1:14:35 1:14:19 89 Elsbeth Venema-de Graa Feanwalden 1:14:46 1:13:54 90 Thea de Vries Deinum 1:15:02 1:14:01 91 Annelies Hofstra Harkema 1:15:07 1:14:10 92 Renate Nouta Hurdegaryp 1:15:13 1:14:25 93 Els Roosma Franeker 1:16:22 1:15:34 94 Tineke Woudwijk Burgum 1:16:43 1:15:49 95 Tina Reitsma Zwolle 1:16:43 1:15:31 96 Miranda Hooijenga Burgum 1:17:38 1:17:11 97 Duleke Zeinstra Garyp 1:17:49 1:16:54 98 Wina Hoekstra Leeuwarden 1:19:55 1:19:21 99 Anita Dijker West-Terschelling 1:20:12 1:19:53 100 Janet Lampers Burgum 1:21:07 1:20:15 101 Alina Tiemersma Burgum 1:21:29 1:20:42 102 Ytje Groenhof Burgum 1:21:29 1:20:36 MANNE, 5 KILOMETER WED Plts Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Paul Geertsma Harlingen 18:13 18:08 2 Marcel Adema Akkrum 18:23 18:23 3 Oane van der Heide Groningen 19:08 19:07 4 Steven Koffijberg Leeuwarden 19:13 19:09 5 Theo van der Veer Ede Gld 19:34 18:15 6 Sibbele van der Meulen Kollum 20:02 20:01 7 Johan Walda Burgum 20:45 20:43 8 Harold Brouwer Heerenveen 20:46 20:42 9 Jair Salverda Drachten 20:47 20:46 10 Wytse Mantel Burgum 21:02 20:57 11 Yesak Ghebremariam Fse Burgum 21:06 21:06 12 Harmen Vlietstra Burgum 21:28 21:25 13 Folkert Visser Burgum 21:31 21:30 14 Berend Pijlman Gem. Tytsjerksteradi 22:06 21:58 15 Erwin Born C1000 v/d Veen Team 22:39 22:33 16 Klaas Willem Dijkstra Tytsjerk 23:19 23:16 17 Rene Swart Run2day Leeuwarden 23:22 23:19 18 Tom van het Hoff Reset Team 1 23:26 23:06 19 Janco Rijpstra Oentsjerk 23:29 23:25 20 Hildebrand Dijkstra Groningen 23:44 23:22 21 Yme Joustra Ryptsjerk 23:45 23:39 22 Jan Bosgraaf Burgum 23:53 23:28 23 Douwe-peter Rijpstra Oentsjerk 23:54 23:50 24 Pieter Sikkema Burgum 24:16 24:14 25 Robert Snoek Buitenpost 24:18 23:34 26 Ricardo Papa Wergea 24:38 24:29 27 Stefan Stoop Suwald 24:50 24:45 28 Michiel Teunissen Burgum 24:58 24:52 29 Wout Brinkman Burgum 24:58 24:52 30 Hendrik de Jong Opende 25:00 24:41 31 Sjoerd Kempenaar C1000 v/d Veen Team 25:05 24:57 32 Roel de Wilde Burgum 25:20 25:16 33 Pieter Visser Dokkum 25:31 25:14 34 Aron Snippe Drachten 25:40 25:26 35 Marc Walda Burgum 25:41 25:39 36 Reno Papa Leeuwarden 25:53 25:45 37 Johan van Duuren GDF-Suez 26:04 25:19 38 Simon Andringa Tytsjerk 26:05 25:44 39 Rik Faber Ryptsjerk 26:05 26:00 40 Jan Nanninga Leeuwarden 26:12 25:38 41 Andries Meijer Noppert Beton 26:12 26:03 42 Willem Huizenga Hallum 26:21 26:12 43 Eric Douma Noardburgum 26:24 26:19 44 Willem de Vries EKB Noord Team 3 26:27 25:28 45 Jacob Voogt Burgum 26:28 25:51 46 Theo Posthumus C1000 v/d Veen Team 26:42 25:24 47 Dirk Faber Ryptsjerk 26:45 26:41 48 Jaap Kingma Burgum 26:45 26:12 49 Jan Sikke Postma Leeuwarden 26:47 25:57 50 Douwe Gros Burgum 27:11 27:05 51 Wim Zwartveld GDF-Suez 27:11 26:36 52 Dirk Jan Rijpstra Burgum 27:12 27:06 53 Sicco Procee Trije Knappe Kerels 27:18 26:30 54 Bart van der Kooi Dokkum 27:25 26:35 55 Repke van der Leest Burgum 27:32 27:09 56 Tadesse Gebremedhin Burgum 27:50 27:48 57 Peter Arnold Jellema Gytsjerk 28:02 27:26 58 Bas Koopman Loopcircuit Middelst 28:27 28:08 59 Hendrik Jan de Vries Drachten 28:45 28:30 60 Jacob Frölich Drachten 29:07 28:31 61 Ulbe Keegstra Dokkum 29:09 28:59 62 Roy Hoeve Arrix Automatisering 29:21 28:24 63 Jorrit Booi Burgum 29:28 29:05 64 Gerben Snippe Drachten 29:36 29:11 65 Harry Snippe Drachten 29:36 29:22 66 Harry van der Meulen Horjus Team 1 29:45 29:28 67 Anne van der Berg Hurdegaryp 29:46 28:50 68 Aaron Dumas EKB Noord Team 1 30:25 29:14 69 Johannes van der Wal Burgum 30:25 29:58 70 Jan Auke Post C1000 v/d Veen Team 30:51 30:37 71 Johannes de Hoop De Hoop Installaties 30:55 29:52 72 Gosse Sikkema Burgum 30:59 30:02 73 Timon Spijksma Leeuwarden 31:00 30:27 74 Marcel van Beusekom Leeuwarden 31:01 30:08 75 Erik Veenstra Groningen 31:01 30:23 76 Dirk de Leeuw Jistrum 31:26 30:39 77 Marcel Horjus Horjus Team 2 31:27 30:53 78 Remco van Wieren EKB Noord Team 2 31:38 30:27 79 Henk Mollrma Burgum 32:03 31:39 80 Anne Veenstra Buitenpost 33:14 32:42 81 Wietze Woudwijk Burgum 33:20 32:24 82 Klaas Duits Sneek 33:21 33:01 83 Djoni Maatita Ureterp 33:34 32:26 84 Sander Bosch Burgum 33:41 32:44 85 Paul van der Wolf Leeuwarden 33:44 32:39 86 Niels Reiffers Middelstum 33:51 32:41 87 Henk de Haan Burgum 33:52 33:13 88 Manfred Benus Burgum 33:53 33:12 89 Sybren Bosma Burgum 33:54 33:11 90 Daniel de Jager Hurdegaryp 33:57 33:14 91 Menne Talsma Nijmegen 34:21 34:01 92 Albert Rameau Rien 34:27 33:21 93 Jaap van der Meer Noardburgum 34:29 33:29 94 Rick Spijksma Augustinusga 34:29 33:20 95 Sietze Betzema Tytsjerk 34:29 33:48 96 Theunis Bekkema Burgum 34:42 34:17 97 Johannes Spijksma Augustinusga 34:49 33:39 98 Hendrik Hiemstra Franeker 34:50 33:48 99 Frank Miedema Arrix Automatisering 35:10 34:13 100 Otto Minnema FactorNoord Makelaar 35:30 34:36 101 Klaas Keimpema Horjus Team 2 35:38 34:19 102 Robert Sinnema C1000 v/d Veen Team 35:43 35:34 103 Herman Hoekstra Goutum 35:54 34:53 104 Martin Groters Gytsjerk 36:33 35:25 105 Meint Scheenstra Burgum 37:10 36:22 106 Jan Dupon Noardburgum 38:21 37:28 107 Sybren Havinga Leeuwarden 39:29 38:57 VROUW, 5 KILOMETER WED Plts Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Sandra van Strien Fun2Run 20:53 20:51 2 Trudy Veenstra Surhuisterveen 21:25 21:24 3 Elsa Rijpstra Oentsjerk 23:53 23:49 4 Jetty Veenstra Surhuisterveen 24:08 24:06 5 Roos Boerma Garyp 25:12 25:04 6 Saakje Regnerus De Regnerus dravers 25:27 25:13 7 Melissa Papa Wergea 25:53 25:45 8 Jildou Struiving Surhuisterveen 26:02 25:59 9 Geartsje Zandstra Eastermar 26:06 25:58 10 Liesbeth van den Berg Engwierum 26:25 26:21 11 Ilja Dijk Burgum 26:46 26:34 12 Elisabeth Postma Impala Drachten 27:31 27:28 13 Joke de Graaf Leeuwarden 27:58 27:51 14 Yvonne Luinge Niebert 28:04 27:49 15 Suzanna Havinga Leeuwarden 28:18 28:03 16 Sandra Veenstra Burgum 28:31 28:06 17 Moniek Boskma Hurdegaryp 28:40 28:36 18 Wilma Stelpstra Leeuwarden 28:50 28:43 19 Hilly Veenstra-Posthum Surhuisterveen 29:03 28:50 20 Michelle Melessen Burgum 29:24 28:44 21 Jacqueline Boersma Burgum 29:29 29:16 22 Van der Wal Opeinde 29:46 29:33 23 Karin Ploeg Drachten 29:55 29:43 24 Elske Wind Eastermar 30:01 29:54 25 Ilse Oldenburg Leeuwarden 30:02 29:57 26 Joke Bleijerveld Dokkum 30:10 30:01 27 Aly van der Meulen Garyp 30:21 29:52 28 Greta van der Meer Grou 30:24 29:06 29 Pieteke Binnema It Pelderhûs 30:25 29:40 30 Elske Booi Burgum 30:25 29:54 31 Monique Bening Burgum 30:27 29:48 32 Annet de Vries Kommerzijl 30:38 29:38 33 Nynke Mulder Eastermar 30:38 30:33 34 Bianca Timmermans Ureterp 30:39 30:33 35 Liesbeth Spijksma Leeuwarden 30:39 30:08 36 Lotte Hofstede Leeuwarden 30:44 30:18 37 Regina Liekelema Drachten 30:50 30:27 38 Miranda Tehubijuluw Drachten 30:52 30:30 39 Susanne Dijkstra Eastermar 30:54 30:48 40 Martine van der Galien Groningen 31:01 30:23 41 Fokje Grijpstra Burgum 31:02 30:48 42 Siska Kingma Burgum 31:05 30:54 43 Kim Bode Groningen 31:14 30:01 44 Janine van der Kooi Dokkum 31:16 30:25 45 Gerda Van der Meer Burgum 31:18 30:36 46 Margrit Boelens Burgum 31:19 30:59 47 Debby Wiersma Wergea 31:50 31:31 48 Johanna Hoekstra Burgum 31:51 31:13 49 Afina van der Galien Leeuwarden 31:55 30:52 50 Nely Nicolai Leeuwarden 32:20 31:38 51 Dineke Meester Jistrum 32:23 31:36 52 Annefleur Oldenburg Leeuwarden 32:29 32:24 53 Hester Meijer-Roosjen Stiens 32:30 31:52 54 Lysbert Noppert Burgum 32:36 31:54 55 Esther Boskma Hurdegaryp 32:44 32:29 56 Greta Homma Drachten 32:51 32:40 57 Mirthe Ritsma Burgum 33:00 32:15 58 Nynke Dupon Burgum 33:03 32:22 59 Corinne Boomsma Burgum 33:06 32:43 60 Hannah Lente Oudebildtzijl 33:10 32:52 61 Sil drentje-Sasabone Drachten 33:13 32:51 62 Marjam Issa Leeuwarden 33:13 32:41 63 Hinke Sikkema Suwald 33:14 32:42 64 Hinke Zandstra Burgum 33:14 32:53 65 Gerbrich Nijdam Burgum 33:17 32:14 66 Joke Ritsma-van der Le Burgum 33:22 32:37 67 Adri van Klaarbergen Leeuwarden 33:22 33:14 68 Yvette Mollema Drachten 33:30 33:05 69 Ineke Visser Kollum 33:33 32:20 70 Willy de Jong Burgum 33:33 32:36 71 Marjan Bijlsma Ruiter Drachten 33:42 33:34 72 Thea Boskma Hurdegaryp 34:09 33:52 73 Henriëtte Schievink Burgum 34:09 33:58 74 Chantal Droste Drachten 34:17 34:07 75 Coco Haveman Sumar 34:19 33:52 76 Astrid Douma Burgum 34:28 33:29 77 Monique Walstra Leeuwarden 34:37 33:48 78 Titia Westra Burgum 34:39 33:40 79 Marijke Land Buitenpost 34:41 34:19 80 Klasina Vonk Burgum 34:42 33:43 81 Matty Kloosterman Grou 34:42 34:19 82 Hilda van Duuren GDF-Suez 34:44 33:59 83 Regina Boomker GDF-Suez 34:44 33:59 84 Anja de Jong Burgum 34:45 33:52 85 Carla Hoekstra Tytsjerk 34:47 34:14 86 Hilde Koopmans Drachten 34:56 34:10 87 Tiny van der Wal Drachten 34:58 34:11 88 Martha Hooijenga Hurdegaryp 34:58 33:59 89 Marjan Spijksma Drachten 34:59 34:13 90 Margriet Nauta Noardburgum 35:05 34:47 91 Dorien Teernstra Loopcircuit Middelst 35:06 33:56 92 Aukje Fokkema Eastermar 35:26 35:19 93 Tialda Brouwer Sneek 35:32 34:54 94 Lammy Nauta-Veenstra Drachten 35:42 34:38 95 Tialda Zwart Hurdegaryp 35:45 35:13 96 Daniella Bruinsma Hurdegaryp 35:45 35:11 97 Marijke Scheenstra Stiens 35:47 35:00 98 Joukje Venema Reset Team 2 35:50 35:33 99 Tanja van Poelgeest Drachten 35:53 34:49 100 Margreet Tadema Eastermar 36:00 34:47 101 Evelien Schotanus Leeuwarden 36:04 34:54 102 Sjanien Vogelzang Heerenveen 36:13 35:39 103 Tjerkje Postma Noardburgum 36:16 35:26 104 Anna Venema Ryptsjerk 36:17 36:11 105 Lutske Bousma Kootstertille 36:21 35:07 106 Patricia Roodhof Leeuwarden 36:22 35:12 107 Ingrid van der Velde Burgum 36:34 35:37 108 Willy Bannink Buitenpost 36:43 36:36 109 Berber vd Wal Burgum 36:48 35:54 110 Johanna Klompstra Burgum 36:55 36:20 111 Els Boersma Burgum 36:55 36:20 112 Marianne Sollie Burgum 36:58 36:15 113 Nynke Talsma Suwald 37:06 36:49 114 Aleida Vanger Burgum 37:24 36:24 115 Teddy Mulder Ureterp 37:25 36:16 116 Aafke Veenstra Buitenpost 37:28 37:06 117 Meta Poort Burgum 38:05 37:07 118 Johanneke Heidstra Burgum 38:08 37:09 119 Irma Douma Hurdegaryp 38:14 37:43 120 Anette Kerstholt Burgum 38:19 37:58 121 Christina Bruinsma Burgum 38:22 37:27 122 Wia Doevendans Leeuwarden 38:22 37:32 123 Anneke Vledder Driezum 38:27 37:33 124 Ria van der Werff Drachten 38:40 38:27 125 Margriet Bakker Leeuwarden 38:49 38:22 126 Meiny Antonides Rottevalle 38:55 38:06 127 Chantal Onclin Leeuwarden 39:16 38:26 128 Nancy L. Caviet Dokkum 39:19 38:49 129 Alie Visser Leeuwarden 39:28 38:55 130 Miranda Posthumus Leeuwarden 39:34 38:52 131 Annatea de Vries Noardburgum 39:37 38:58 132 Margreet Tromp Drachten 39:51 39:01 133 Anjetta Hamstra Buitenpost 39:51 39:43 134 Ina Stevens Tjalleberd 39:52 39:21 135 Baukje Westra Burgum 40:16 39:52 136 Karen de Jong Burgum 41:21 40:26 137 Corine Gaastra Drachten 41:22 40:22 138 Alie Braaksma Unive Burgum 41:25 40:44 139 Jeanet Edelkoort Loopcircuit Middelst 42:09 41:10 140 Jacolien Prins-Hamersm Feanwalden 42:22 41:10 141 Teatske Wijma-Joustra Feanwalden 42:29 41:33 142 Petra van der Meulen Burgum 42:29 41:58 143 Ineke Idzerda Feanwalden 42:37 41:42 144 Linda Eising Noardburgum 44:23 43:44 145 Francina Veerman Utrecht 44:37 44:26 146 Renate Lems Utrecht 44:37 44:25 147 Connie van assen Noardburgum 45:51 44:39 JONGE, 2.5 KILOMETER J Plts Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Benny Dijkstra Tytsjerk 9:19 9:18 2 Jan Oldhoff Leeuwarden 10:07 10:05 3 Roy Storm Burgum 10:10 10:10 4 Jouke van der Veen Burgum 10:21 10:19 5 Jarin van der Kooi Burgum 10:22 10:20 6 Rutger Hoekstra Gytsjerk 10:25 10:24 7 Bard Pultrum Surhuisterveen 11:00 10:59 8 Simon Hoekstra Burgum 11:01 11:00 9 Ate Hamstra Buitenpost 11:17 11:17 10 Jing Oldhoff Leeuwarden 11:23 11:23 11 Bas Willems Assen 11:27 11:26 12 Jelle van der Veer Ede Gld 11:39 11:39 13 Janco Leistra Burgum 11:47 11:45 14 Jacob Rijpma Gytsjerk 11:50 11:46 15 Jordy Storm Burgum 12:05 12:03 16 Chris van der Meulen Burgum 12:09 12:08 17 Redmer Nicolai Veenwouden 12:10 12:10 18 Stafan de Jonge Oentsjerk 12:15 12:13 19 Christian Visbeek Gytsjerk 12:58 12:57 20 Folkert de Haan Noardburgum 13:09 13:06 21 Jens de Boer Burgum 13:14 13:12 22 Sybren Okke Buijert Burgum 13:18 13:14 23 Kevin Hoekstra Burgum 13:20 13:18 24 Morris van der Leij Drachten 13:37 13:35 25 Niels Boersma Hurdegaryp 13:50 13:48 26 Jorn Jongsma Hurdegaryp 13:50 13:48 27 Aron Polet Hurdegaryp 14:08 14:06 28 Johan Polet Burgum 14:10 14:08 29 Andries Weening Surhuisterveen 14:11 14:10 30 Thyme Bosma Burgum 15:03 14:59 31 Jelle Bosma Burgum 15:23 15:20 32 Siebrand Polet Hurdegaryp 15:25 15:24 33 Jens Schievink Burgum 15:39 15:37 34 Tieme van Reenen Oudega gem Smallinge 17:04 17:03 35 Jappie van der Wal Oudega gem Smallinge 17:04 17:03 36 Jort Bosma Burgum 18:24 18:21 37 Derk Lubbe Buijert Burgum 18:29 18:25 MEISJ, 2.5 KILOMETER J Plts Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Lisa Muizer Leeuwarden 10:44 10:42 2 Tjitske Weening Surhuisterveen 11:33 11:31 3 Gwenda Struiving Surhuisterveen 11:48 11:46 4 Brecht Plantinga Garyp 12:01 11:59 5 Brecht Frensel Akkrum 12:12 12:10 6 Nynke Gros Burgum 12:23 12:23 7 Sybrig de Haan Noardburgum 12:39 12:37 8 Hedwig de Jong veenwouden 12:48 12:44 9 Martine Kamminga Feanwalden 12:49 12:47 10 Lianne Bosma Garyp 12:51 12:49 11 Nathalie Boersma Burgum 13:10 13:06 12 Fenny Gros Burgum 13:13 13:12 13 Elsina Leistra Burgum 13:15 13:14 14 Anke van der Schaaf Burgum 13:15 13:12 15 Mirjam de Jonge Oentsjerk 13:23 13:19 16 Reina Rijpma Gytsjerk 13:24 13:20 17 Brecht de Groot Burgum 13:30 13:29 18 Jennifer Muizer Leeuwarden 13:35 13:33 19 Hendrica de Hoop Burgum 13:46 13:08 20 Joukje de Wilde Burgum 13:46 13:09 21 Marianne de Hoop Burgum 14:32 13:56 22 Inez van der Schaaf Burgum 15:12 15:09 23 Marijke Poortinga Damwoude 15:21 15:19 24 Minke de Hoop Burgum 15:22 15:06 25 Floor Dekker Drachten 15:22 15:22 26 Tessa van der Meulen Burgum 15:25 15:21 27 Susan Willems Assen 15:43 15:40 28 Ylse Barkmeijer Akkrum 17:32 17:30 29 Annebeth Ars Stiens 19:02 18:59 30 Silke Meijer Stiens 19:04 19:01 ========================================================================== Uitslagen.nl 10-09-2012 11:52