Uitslagenlijst Leeuwarden-Marssum-Leeuwarden Leeuwarden - Zaterdag 2 februari 2013 ========================================================================== JNGNS, 1 KM KIDSRUN Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Nick Agterberg Lionitas 3:44 2 Stefan van Lunzen Spartacus 3:52 3 Hessel Bakker Leeuwarden 4:35 4 Andries Weening Surhuisterveen 4:36 5 Elmar Drijfhout Stiens 4:58 6 Haye Tseard v/d Hem Dronryp 5:41 7 Thijs Dam Leeuwarden 6:41 MSJS, 1 KM KIDSRUN Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Natascha van Lunzen Franeker 4:33 2 Rigt Osinga Berltsum 5:05 3 Annarens van der Hem Dronryp 5:41 4 Mayke Ruige Lionitas 5:41 5 Britt de Haan Leeuwarden 6:05 6 Roos Agterberg Lionitas 6:19 7 Silke Dam Leeuwarden 6:42 8 Demi Telgerhof Leeuwarden 6:51 JNGNS, 2.5 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Leon van Lunzen Lionitas 9:35 2 Jorn de Haan Leeuwarden 13:51 MSJS, 2.5 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Mare te biesebeek Lionitas 9:35 2 Lisa Muizer Lionitas 9:49 3 Marene Scholtens Lionitas 9:49 4 Rianne Nijenhuis Lionitas 10:00 5 Tjitske Weening Surhuisterveen 11:39 MAN, 2.5 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Dirk Muizer Friesland 9:16 MAN, 5 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Steven Koffijberg Lionitas 18:22 2 Jelmer van der Veen Lionitas 18:41 3 Folkert Visser Impala 19:54 4 Bauke van Keulen Leeuwarden 22:44 5 Dikkie v.d. Werf Friesland 23:42 6 Startnummer 428 24:14 7 Harry Reitsma Buitenpost 25:16 8 Jaap Liefting Lionitas 26:42 9 Willem Hooghiemstra Lionitas 28:12 10 Epeus Jorritsma Waaksens gem Litt 29:46 11 Sjoerd Robijn Leeuwarden 31:15 12 Thijs Hofstra Wytgaard 31:40 13 Theo Runia Leeuwarden 33:46 14 Klaas Duits Sneek 35:17 15 Siep Tilstra Harlingen 35:29 VROUW, 5 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Annel Lameijer Vitalis 20:09 2 An Bennema Vitalis 20:14 3 Berber Bergsma Reduzum 22:08 4 Tubitha Dijkman Leeuwarden 23:41 5 Debora Peter Lionitas 24:19 6 Sarina Jannes Heerenveen 27:49 7 Lianne Mensink Leeuwarden 28:30 8 Stephanie Wessels Oentsjerk 30:46 9 Miranda Domenie Leeuwarden 31:28 10 Fenny van Daalen Leeuwarden 32:14 11 Loes Kleefsman Leeuwarden 32:14 12 Susan Janssen Leeuwarden 34:13 13 Anneke Regnerus Marrum 35:22 14 Elise Smit Leeuwarden 36:19 MAN, 10 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Harry Wiersma Lionitas 36:36 2 Roelof de Roos Leeuwarden 37:17 3 Mechiel Zantema Friesland 38:36 4 Simon Regnerus Friesland 38:42 5 Egbert-Jan Flik Leeuwarden 41:31 6 Harmen Dijkstra Lionitas 41:50 7 Theo Borawitz Friesland 41:58 8 Hans Hiemstra Harkema 42:13 9 Jeroen Wels Lionitas 43:16 10 Jan Uiterwijk Loopgroep Beilen 43:47 11 Rene Vellinga Tzum 44:10 12 Wiebren Postma Loopgroep Leeuwarden 44:12 13 Gerko Riedstra Goutum 44:24 14 Eelco de Graaff Lionitas 44:34 15 Patrick Agterberg Ingelum 44:35 16 Marco Pietersma Leeuwarden 44:48 17 Arnout Slijkhuis Groningen 45:13 18 Hendrie van de Werf Friesland 45:24 19 Wybren Visser Leeuwarden 45:26 20 Niels van der Hem Dronryp 45:32 21 Siart Smit Leeuwarden 46:01 22 Robert van Kaaden Mantgum 46:10 23 Geert Luinstra Lionitas 46:33 24 Keesjan de Vries Lionitas 46:40 25 Hugo Reitsma Hurdegaryp 47:40 26 Tsjerk-Sake Castelein Athleta 47:48 27 Piet Struiksma Lionitas 47:53 28 Dick Henkes Lionitas 47:56 29 Carlo Loos Leeuwarden 48:21 30 Jan Sikke Postma Loopgroep Leeuwarden 48:50 31 Jan Woudstra Leeuwarden 48:52 32 Jan Jaap Dicke Lionitas 49:28 33 Johan Zwerver Leeuwarden 50:28 34 Elger Spijksma Leeuwarden 51:04 35 Edo Eisma Goutum 51:08 36 Jeroen Boshuijzen Loopgroep Leeuwarden 51:36 37 Hans Willems Lionitas 51:43 38 Auke Baron Hurdegaryp 52:03 39 Jelmer de Vries Leeuwarden 52:23 40 Fokke Fokma Grou 52:30 41 Cor van Sluis Friesland 52:35 42 Wijbrand de Groot Feanwalden 52:35 43 Gerrit Hottinga Sumar 53:48 44 Rense Zwerver Leeuwarden 53:55 45 Herman Wassens Lionitas 53:56 46 Aad van der Windt Lionitas 54:31 47 Tabe-Anne Zijlstra Leeuwarden 54:42 48 Mark Sjoerdsma Leeuwarden 55:12 49 René Sjoerdsma Leeuwarden 55:12 50 Berend Boom Friesland 55:31 51 Arie Smedinga Friesland 55:51 52 Jan Feenstra Friesland 56:12 53 A.P. Slagter Lionitas 56:15 54 Rob Jager Tytsjerk 56:32 55 Jan van der Wal Friesland 56:59 56 Marcel Schuurman Leeuwarden 57:02 57 Eppie van de Veer Oudebildtzijl 57:05 58 Marc van Gelder Lionitas 57:20 59 Kalsbeek Stiens 57:32 60 Wim Paauw Lionitas 57:37 61 Fokke van der Veen Leeuwarden 57:41 62 Gerben de Vries Leeuwarden 57:46 63 Peter Tuurenhout Harlingen 59:12 64 Klaas Kuilman Boksum 59:16 65 Jaap van der Veen Roden 59:16 66 Djurre van der Schaaf Oentsjerk 59:23 67 Reinder Sinnema Lionitas 1:00:12 68 Peter Boersen Friesland 1:00:14 69 Dick Wielenga Leeuwarden 1:01:15 70 Leo van Herksen Marum 1:02:19 71 Meindert Roosjen Friesland 1:04:02 72 Bon Bosma Artemis 1:04:14 73 Henk Hoekstra Friesland 1:04:39 74 Jippe Bokma Friesland 1:04:39 75 Frank Hoekstra Leeuwarden 1:20:25 VROUW, 10 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Immy Auck Kersbergen Lionitas 38:34 2 Yvonne Kassenberg Lionitas 39:08 3 Sandra van Strien Friesland 42:19 4 Jacinta Fancel Lionitas 43:15 5 Alie Gercama Lionitas 46:48 6 Fenna de Boer Amsterdam 48:39 7 Grietje van der Schaaf Berltsum 48:54 8 Elisabeth Plokhooij Bussum 49:37 9 Saakje Regnerus Friesland 52:10 10 Tjitske van Lien Lionitas 52:30 11 Jacqueline Sollie Stiens 52:36 12 Anna Ykema Friesland 53:48 13 Jannie Idema Lionitas 53:53 14 Ingrid Alkema Leeuwarden 54:15 15 Wieke de Haan Lionitas 54:45 16 Marian van der Harst Leeuwarden 55:46 17 Fenna van der Leeuw Sintjohannesga 56:59 18 Annechien van de Veen Lionitas 57:20 19 Tineke Dijkstra Friesland 57:21 20 Lammie van Engen Lionitas 57:28 21 Mariëlle Feenstra Leeuwarden 57:59 22 Marielle Schuil Leeuwarden 58:18 23 Riek van der Meulen Leeuwarden 58:35 24 Jet Lodders Leeuwarden 58:41 25 Karin Andersson Leeuwarden 59:09 26 Anja Smit-Langendijk Leeuwarden 59:16 27 Karin van Beusekom Leeuwarden 59:53 28 Ilse Hiemstra Leeuwarden 1:00:10 29 Anneke Sijtsma Friesland 1:00:12 30 Inge Kools Friesland 1:00:25 31 Eline Ritchi Sneek 1:02:13 32 Marja Muller Lionitas 1:06:06 MAN, HALVE MARATHON Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Bert de Boer BB lopers 1:22:19 2 Huub Bots Lionitas 1:23:05 3 Michiel Huzen Nieuwleusen 1:24:13 4 Johannes van der Veen Lionitas 1:27:52 5 Henk van Eldik Lionitas 1:28:00 6 Tjerk Bruinsma Friesland 1:28:14 7 Pieter Jan Kooi Loppersum 1:29:44 8 Otto de Boer Friesland 1:31:01 9 Chris Draijer Impala 1:31:19 10 Remon van Lunzen Lionitas 1:31:40 11 Johannes Postma Lionitas 1:31:40 12 Rienk de Vries Friesland 1:32:47 13 Jan Wijnsma Lionitas 1:34:00 14 Fokko Smedema Leeuwarden 1:35:01 15 Koenraad Kiestra Lionitas 1:35:37 16 Johan de Witte Makkum 1:36:42 17 Aise Bouma Friesland 1:37:18 18 Piet Scholten Leeuwarden 1:38:02 19 Wieberen Jan de Jong Drachten 1:39:50 20 Willem Biemolt Utrecht 1:40:53 21 Andries Tolman Friesland 1:41:03 22 Auke Ykema Friesland 1:41:10 23 André Jellema Lionitas 1:42:30 24 Harry Oosterhuis Stiens 1:42:35 25 Folkert Brijker Leeuwarden 1:43:37 26 Theo Keegstra Leeuwarden 1:44:44 27 Anne Jan Barkmeijer Heerenveen 1:45:02 28 Bauke Dijk Lionitas 1:45:04 29 Hessel de Boer Friesland 1:47:59 30 Henk Wiersma Leeuwarden 1:48:27 31 Lammert de Jong Hurdegaryp 1:48:29 32 Harry Papjes Burgum 1:48:32 33 Hans Nagtegaal Lionitas 1:48:45 34 Karst Anema Friesland 1:48:45 35 Karel Kiers Leeuwarden 1:49:18 36 Jan-Peter Hogerhuis Franeker 1:49:28 37 Rogier Mink Leeuwarden 1:49:29 38 Wieger van Keulen Friesland 1:49:51 39 Johan Beintema Friesland 1:50:45 40 Tim Boonstra Leeuwarden 1:51:22 41 Carel Harkema Friesland 1:51:31 42 Andre Bar Lionitas 1:51:46 43 Herman Euverman Friesland 1:52:58 44 Edwin Deelstra Friesland 1:53:31 45 Jorn Boringa Friesland 1:55:20 46 Chris Jansen Horror 1:55:31 47 Bouke Fennema Britsum 1:55:59 48 Damiand Ramalli Leeuwarden 1:56:48 49 Rein Baarsma Leeuwarden 1:57:13 50 Jeffery Robbers Friesland 1:58:11 51 Henk ter Steege Balkbrug 1:59:36 52 Karel Moojen Friesland 1:59:40 53 Peter Bär Lionitas 1:59:53 54 Wim Manshande Lionitas 2:00:43 55 Henk Nijp Lionitas 2:02:41 56 Jaap Wit Hera 2:03:16 57 Reinder Tel Surhuizum 2:03:51 58 Jan Panhuis Friesland 2:05:48 59 Aat van den Berg Loopgroep Astrea 2:07:34 60 Joop Boonstra Friesland 2:08:26 61 Jan Zondag Friesland 2:13:16 VROUW, HALVE MARATHON Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Hettie Hellinga Schiermonnikoog 1:44:38 2 Anke Peterson Lionitas 2:03:16 3 Ineke Scheffer Friesland 2:04:02 4 Inge Wulffelé Lionitas 2:04:02 5 Willy de Jong Leeuwarden 2:08:40 MSJS, 600M Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Tess Telgerhof Leeuwarden 5:34 Opmerkingen over de uitslag kun je mailen naar wocweg@lionitas.nl ========================================================================== www.uitslagen.nl 05-02-2013 21:09