Uitslagenlijst Langste Straatloop St.-Jacobiparochie - Zaterdag 31 mei 2014 ========================================================================== MSEN, 29,5 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Joost Tijsen Horror 2:25:27 2 Jelle Jasper Tadema Wergea 2:47:48 3 Nico Geels Franeker 2:50:12 4 Richard de Vries Leeuwarden 2:58:39 M40, 29,5 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Johannes Postma Lionitas 2:04:11 2 Jaap Vink SV Friesland 2:18:23 3 Peter Groothoff Horror 2:20:17 4 Freek Jaarsma Lionitas 2:21:26 5 Remco Schraa Hurdegaryp 2:21:43 6 Reno Papa Loopgroep Leeuwarden 2:22:21 7 Erik van Zessen Heerenveen 2:26:58 8 Tjerk Bruinsma SV Friesland 2:30:19 9 Johan de Witte Makkum 2:30:19 10 Peter Boersen SV Friesland 2:41:08 11 Jan-Hindrik Hartman Makkum Fr 2:41:33 12 Gerald Hoogeveen Horror 2:42:46 13 Erik Helmholt Loopgroep Nienoord 2:46:10 14 Luuk Naarding Horror 2:46:18 15 Bas Zuurbier Schagen 2:47:26 16 André Duinstra Horror 2:50:29 17 Halbe Huitema AV Heerenveen 2:57:00 18 Wiep Kuipers AV Heerenveen 3:02:54 19 Hindrik Drenth Horror 3:05:34 20 Jan Willem Kram IJlst 3:08:55 21 Pieter Poelstra Lemmer 3:14:08 22 Harry Werkman Lemmer 3:33:11 M50, 29,5 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Sieds Wiersma Impala 2:07:40 2 Albert van der Ziel SV Friesland 2:07:47 3 Heerke Postma Start '78 2:12:11 4 Eddy Oosterkamp Start '78 2:14:48 5 Johannes van der Veen Lionitas 2:18:07 6 Jan Bootsma Horror 2:27:18 7 Andrew Guest Horror 2:27:34 8 Wisse Zantema SV Friesland 2:32:27 9 Marcel Bomas Loopgroep Leeuwarden 2:34:04 10 Peter van der Meeren Jutrijp 2:44:53 11 Piet van der Heide SV Friesland 2:45:39 12 Siebe Postma Loopgroep Leeuwarden 2:46:59 13 Jacob Dijkstra SV Friesland 2:52:19 14 Wybe Sierksma SV Friesland 2:55:40 15 Sikke Witteveen Blauwhuis 2:56:53 16 Lolke Cnossen Horror 2:57:02 17 Johan Beintema SV Friesland 2:59:25 18 Meindert van der Hulst Horror 2:59:28 19 Kees Visser Tjerkgaast 3:00:24 20 Wieger van Keulen SV Friesland 3:02:22 21 Gerard Popma Blauwhuis 3:05:34 22 Henk Velkers Joure 3:07:49 M60, 29,5 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Bennie Bijlsma SV Friesland 2:51:05 2 Harm Postma SV Friesland 2:55:03 3 Yde Haarsma SV Friesland 2:58:49 4 Femme sw Bruin SV Friesland 3:02:22 5 Henk Nijp Lionitas 3:08:35 VSEN, 29,5 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Gatske de Jong Horror 3:05:34 V35, 29,5 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Jose van der Lijke Joure 2:50:29 2 Monique Ketelaar Blauwhuis 2:59:19 3 Herma Fransdonk Joure 3:05:34 4 Roelina Adema Hommerts 3:05:34 5 Henrieta Oosterbaan Horror 3:05:34 6 Eeke Bouma Heiloo 3:10:56 7 Jildou Oosterhof Loopgroep Leeuwarden 3:12:07 8 Anneke Steinfort Bolsward 3:16:21 V45, 29,5 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Siska Folkertsma AV Heerenveen 3:02:54 2 Alie Kuipers AV Heerenveen 3:05:29 3 Karen de Kruif Horror 3:05:34 4 Klaske Portena Sint Nicolaasga 3:05:34 5 Antsje Smeding Sint Nicolaasga 3:05:34 6 Lian IJdema Bolsward 3:15:49 7 Pytsje Rijpma Heeg 3:18:49 V55, 29,5 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Jeltsje van der Wal Lionitas 2:53:49 2 Marietje Sloot Start '78 3:12:07 MSEN, 20,9 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Anton Kingma Lionitas 1:28:39 2 Richard Heeres Ried 1:39:18 3 Dirk-Jan Koehoorn Ureterp 1:57:15 M40, 20,9 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Harry Wiersma SV Friesland 1:18:51 2 Harry Schaafsma SV Friesland 1:37:50 3 Bertjan Steunebrink Joure 1:38:47 4 Willem Biemolt SV Friesland 1:41:20 5 Alle Sterk SV Friesland 1:47:04 6 Tjisse Schaap Ingelum 1:49:14 7 Pieter Alberda Midlum 1:50:06 8 Louis Ubbens Horror 1:53:49 9 Tjeerd Bakker Leeuwarden 1:57:15 10 Rene Nagel Minnertsga 2:01:48 11 André Dijkstra Minnertsga 2:01:48 M50, 20,9 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Otto de Boer SV Friesland 1:35:56 2 Herman Geritz SV Friesland 1:39:35 3 Andries Tolman SV Friesland 1:43:24 4 Duco Zijlstra SV Friesland 1:47:51 5 Hans Nagtegaal Grou 1:52:33 6 Tjeerd Visser SV Friesland 1:55:34 7 Meine Hoitsma SV Friesland 1:57:06 8 Pieter Douma Leeuwarden 1:57:32 9 Reinder Tel Surhuizum 2:00:23 10 Wim Manshande Lionitas 2:05:31 11 Frans van der Molen Spartacus 2:05:37 12 Wijbrand de Groot SV Friesland 2:11:11 M60, 20,9 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Peter Glim SV Friesland 1:58:35 2 Gerard Houbein Spartacus 2:04:07 3 Jaap Wit Hera 2:09:23 4 Jan Panhuis SV Friesland 2:11:11 5 Joop Boonstra SV Friesland 2:29:35 V35, 20,9 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Jolanda Muizer Loopgroep Leeuwarden 1:49:30 2 Joke van den Berg Tzummarum 2:13:18 3 Hanna Schuiling SV Friesland 2:13:18 V45, 20,9 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Froukje Smedes Garijp 2:17:19 V55, 20,9 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 José Baas-Zondag Athleta 2:06:50 MSEN, 15,8 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Krisjan de Bruin De Keien 1:03:03 M40, 15,8 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Cor de Vries Lionitas 1:09:57 2 René Miedema Bolsward 1:13:38 3 Werner Zuurbier Sneek 1:17:23 4 Cor de Groot SV Friesland 1:18:50 5 Paul Dijkstra St.-Annaparochie 1:24:20 6 Richard Thoen Jutryp 1:43:02 M50, 15,8 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Harm Alberts SV Friesland 1:07:45 2 Andre Jerusalem Sneek 1:15:13 3 Jan Miedema SV Friesland 1:28:06 4 Jan Leijstra Witmarsum 1:31:10 5 Dico Oprel Hanzesport 1:35:10 6 Ben Venmans Leeuwarden 1:35:34 7 Marten Kingma SV Friesland 1:43:17 M60, 15,8 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Johan Zwerver Goutum 1:20:33 2 Auke Baron Hurdegaryp 1:24:01 3 Koos Postma Buitenpost 1:26:54 4 Frans Hoitinga Leeuwarden 1:29:29 5 Djurre van der Schaaf SV Friesland 1:34:42 6 Henk Brijker Spartacus 1:41:02 7 Cor Zeemans SV Friesland 1:50:35 8 Jippe Bokma SV Friesland 1:51:28 VSEN, 15,8 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Janny Strikwerda Easterein 1:15:44 2 Olga Kolkman St.-Annaparochie 1:37:48 3 Anne Kolkman St.-Annaparochie 1:37:48 4 Inge Faber Hindeloopen 1:44:37 V35, 15,8 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Tabitha Dijkman Lionitas 1:21:28 2 Sabine Dijkstra Sneek 1:22:01 3 Mathilde de Vries Almere 1:25:47 4 Karin Danhof SV Friesland 1:27:29 5 Hikmet Yigit Leeuwarden 1:28:06 6 Alice Dijkstra Leeuwarden 1:29:29 7 Charlotte Fiets Leeuwarden 1:30:30 8 Marian van der Harst Leeuwarden 1:34:18 9 Ingrid Alkema Lionitas 1:34:18 10 Hanneke Thoen-Jonkman Jutryp 1:43:02 11 Tietsje Abma Hommerts 1:43:36 12 Anja Poiesz Ysbrechtum 1:43:36 13 Hedwig Falkena Hommerts 1:44:37 V45, 15,8 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Jacinta Fancel Lionitas 1:10:57 2 Bettie Koops Lionitas 1:26:49 3 Jannes Sarina SV Friesland 1:27:29 4 Annechien van der Veen Lionitas 1:31:08 5 Lidwien Broenink Joure 1:35:42 6 Ilonka Marcelis Sneek 1:36:01 7 Jeannet Nagtegaal Athleta 1:36:37 8 Coby de Swart Bitgum 1:39:05 9 Klaske van der West Joure 1:39:33 V55, 15,8 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Mattie de Boer Joure 1:33:04 2 Tineke Dijkstra SV Friesland 1:40:42 MSEN, 9,5 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Folkert Visser Impala 40:48 2 Klaas Kooistra Drachten 40:51 3 Tjebbe Hettinga SV Friesland 46:27 4 Peter Tuurenhout Harlingen 52:55 5 Thomas Keizer St.-Annaparochie 53:55 6 Dirk van der Beek Ferwert 56:15 M40, 9,5 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Eelco Hoogeveen SV Friesland 35:58 2 Simon Regnerus SV Friesland 38:02 3 Catrinus Vroom Lionitas 40:46 4 Sikko Ros St.-Annaparochie 45:26 5 Dirk Dijkstra Bitgummole 47:10 6 Marten Bosma SV Friesland 47:15 7 Hendrik Dijkstra Bitgummole 47:30 8 Henk van der Veen Ried 51:55 9 Arjen Bruinsma Ingelum 54:25 10 Jaap Jager Leeuwarden 55:16 11 Jan Geert Nagel Minnertsga 55:36 M50, 9,5 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Daan van der Geest SV Friesland 39:01 2 Hendrie van der Werf SV Friesland 41:40 3 Oeds Bosma Kootstertille 47:34 4 Jan van der Wal SV Friesland 1:04:32 5 Z Suleiman Leeuwarden 1:31:05 M60, 9,5 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Keimpe Jager SV Friesland 44:14 2 Cor van Sluis SV Friesland 44:18 3 Peter de Vries SV Friesland 46:58 4 Sjouke Touber SV Friesland 51:20 5 Wim Zondag 's-Gravenhage 53:24 6 Jan Kalsbeek SV Friesland 56:00 7 Lubbert Kloosterman Zwaagwesteinde 59:33 8 Jan Kooistra SV Friesland 1:00:23 VSEN, 9,5 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Ramona Lemstra St.-Jacobiparochie 52:47 2 Femke Salverda Bolsward 56:55 3 Ina van der Weide Burgwerd 56:55 4 Ilse Faber St.-Annaparochie 57:26 5 Lisette Kooistra Harlingen 1:00:20 6 Deborah Stuivenberg Leeuwarden 1:01:00 7 Roelien Plender Leeuwarden 1:01:05 V35, 9,5 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Marit Houtsma SV Friesland 47:42 2 Jelma Wassenaar Berltsum 51:57 3 Judith Zijlstra Loopgroep Leeuwarden 1:02:58 4 Nelly van Kammen Bitgum 1:03:20 5 Linda Lep Nij Altoenae 1:07:11 6 Jeanine Spanjer Deinum 1:07:11 V45, 9,5 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Saakje Regnerus SV Friesland 49:15 2 Carla Lippold Leeuwarden 58:04 V55, 9,5 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Anneke Breidenbach SV Friesland 46:29 2 Anneke Sijtsma SV Friesland 1:05:00 MSEN, 4,7 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Jens Bleeker St.-Annaparochie 36:55 M50, 4,7 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Eeuwe Schot Groningen Atletiek 20:40 2 Dikkie van der Werf SV Friesland 22:50 VSEN, 4,7 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Anouk de Vries SV Friesland 26:16 V35, 4,7 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Petra Wieringa Leeuwarden 24:46 2 Marianne Waterman Artemis 27:30 3 Naomi Smeijers Reek 30:57 4 Sandra Palsma St.-Annaparochie 35:12 5 Gerry Bleeker St.-Annaparochie 36:55 V45, 4,7 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Hann Lente Oudebildtzijl 30:06 MSEN, 34,2 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Douwe Nauta Lionitas 2:19:06 2 Joeri De Coninck MarathonPlus 2:27:14 3 Nico de Jong Loopgroep Hugo Veenk 2:28:20 4 Elger Spijksma Loopgroep Leeuwarden 2:31:18 5 Mark Peereboom Loopgroep Leeuwarden 2:42:50 6 Meine Jongedijk Leeuwarden 2:47:06 7 Herman Regnerus SV Friesland 2:56:26 8 Egbert Allema Lionitas 3:02:19 9 Melchior Ram Harlingen 3:03:35 10 Johan Kooistra SV Friesland 3:17:10 11 Klaas de Groot Leeuwarden 3:34:11 M40, 34,2 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Egbert Top MarathonPlus 2:46:22 2 Harrie Wetterhahn Lionitas 2:46:33 3 Jelle Steensma Feanwalden 2:47:32 4 Gerben Groenewoud Loopgroep Leeuwarden 2:47:33 5 Robert Rijpma Sneek 3:02:36 6 Douwe de Jong Wolsum 3:03:14 7 Auke Ykema SV Friesland 3:10:38 8 Walter Bruinsma Loopgroep Leeuwarden 3:11:08 9 Thony van der Veen Loopclub Burgum 3:19:49 10 Fokke Hoeksma SV Friesland 3:23:45 11 Rene Swart Loopgroep Leeuwarden 3:26:40 12 Peter Nijholt Loopgroep Leeuwarden 3:26:40 13 Broer Sijtsma Loopgroep Hugo Veenk 3:34:32 M50, 34,2 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Klaas van Heeringen Loopgroep Leeuwarden 2:21:35 2 Dirk Muizer SV Friesland 2:25:42 3 Huib Jan Imbens SV Friesland 2:39:05 4 Hans van der Steen Lionitas 2:43:24 5 Cees Dijkstra SV Friesland 2:46:33 6 René van der Baan Loopgroep Leeuwarden 2:47:32 7 Ed Velderman SV Friesland 3:02:19 8 Bas Kalkman Leeuwarden 3:04:22 9 Hans Breuker Loopgroep Leeuwarden 3:05:07 10 Pieter Visser Driesum 3:07:40 11 Lutsen Wijma SV Friesland 3:08:06 12 Gerrie Boersma SV Friesland 3:09:58 13 Bert Bor 3:10:41 14 Hessel de Boer SV Friesland 3:11:31 15 Willem van Zutphen SV Friesland 3:12:47 16 Jildert Andringa SV Friesland 3:13:22 17 Henk de Groot Loopgroep Hugo Veenk 3:15:30 18 Jochum Roorda Leeuwarden 3:16:02 19 Aise Bouma SV Friesland 3:16:27 20 Rinke de Jong SV Friesland 3:18:27 21 André Bär Lionitas 3:18:27 22 Henk Miedema Leeuwarden 3:20:31 23 Meinte Wesselius Wommels 3:21:47 24 Rob Appelboom Wommels 3:21:47 25 Jeffery Robbers SV Friesland 3:25:29 26 Sytze Hellema Loopgroep Hugo Veenk 3:28:38 27 Richard Stillebroer Loopgroep Leeuwarden 3:30:19 28 Wierd Bethlehem Loopgroep Hugo Veenk 3:34:32 29 Tjeerd Jongsma Loopgroep Hugo Veenk 3:34:36 M60, 34,2 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Watze van der Meer SV Friesland 3:01:56 2 Karst Anema SV Friesland 3:10:53 3 Geert Peereboom Loopgroep Leeuwarden 3:16:38 4 Gert Jan Zeelen SV Friesland 3:18:12 5 Carel Harkema SV Friesland 3:23:45 6 Menne Brouwer SV Friesland 3:25:46 7 Karel Moojen SV Friesland 3:30:32 V35, 34,2 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Lydia Doornbos MarathonPlus 2:43:33 2 Marjan Rodenhuis Lionitas 3:16:36 3 Yldau Visser Leeuwarden 3:22:54 4 Hester Schotanus Loopgroep Leeuwarden 3:26:33 5 Evelyn Miedema Loopgroep Leeuwarden 3:26:40 6 Hester Henstra Loopgroep Leeuwarden 3:26:40 7 Marijke de Jong Wolsum 3:26:40 8 Mieke Dousma Leeuwarden 3:38:57 9 Femke Hulzinga Baard 4:01:45 V45, 34,2 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Annie Oostenbrink SV Friesland 3:09:05 2 Fokje Lutgendorff Makkum 3:26:40 3 Rinke de Jong SV Friesland 3:29:07 4 Minke Kooistra Loopgroep Hugo Veenk 3:34:35 5 Agnes Winia Elahuizen 3:55:55 V55, 34,2 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Anneke Wester SV Friesland 3:19:57 2 Geke Koonstra Loopgroep Hugo Veenk 3:34:32 3 Anke Peterson SV Friesland 3:47:23 ========================================================================== www.uitslagen.nl 01-06-2014 20:47