Uitslagenlijst Oudejaarsloop Marrum - Zaterdag 27 december 2014 ========================================================================== MSEN, HALVE MARATHON Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Ben Stellingwerf Onderdendam 1:15:07 2 Fokko Smedema Leeuwarden 1:24:07 3 Peter Sibma Garijp 1:26:14 4 Richard de Graaf Mantgum 1:38:09 5 Pieter Miedema Leeuwarden 1:38:54 6 Ricardo Damminga Baflo 1:43:27 7 Derek de Harder Leeuwarden 1:50:59 8 Edwin Scherpenisse Dronryp 1:51:05 M35+, HALVE MARATHON Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Remon van Lunzen Leeuwarden 1:14:22 2 Jan Albert Veenema Sneek 1:14:57 3 Willem de Boer Exmorra 1:16:39 4 Douwe Nauta Leeuwarden 1:17:03 5 Martin Ketellapper Leeuwarden 1:20:18 6 Richard Kienstra Dronryp 1:20:46 7 Jetze Genee Makkum Fr 1:22:05 8 Freek Jaarsma Makkum Fr 1:23:40 9 Albert van der Ziel Berltsum 1:24:36 10 Johannes van der Veen Goutum 1:24:41 11 Ate Bijlsma Garyp 1:26:04 12 Lambertus Moes Leeuwarden 1:26:07 13 Sieds Wiersma Drachten 1:26:33 14 Willi-Jan Veltman Leeuwarden 1:29:19 15 Jasper Keizer St.-Annaparochie 1:29:55 16 Auke Postma Damwald 1:31:20 17 Jelle Wolthuizen Sneek 1:33:57 18 Otto de Boer Leeuwarden 1:35:27 19 Chris Draijer Oudega gem Smallinge 1:35:27 20 Rienk de Vries Burgum 1:36:17 21 Beke Cnossen Boazum 1:36:30 22 Pieter de Jong Westhoek 1:38:32 23 Klaas Jan Miedema Goutum 1:38:54 24 Jurjen v.d.Kooi Ferwert 1:39:15 25 Hofman Hijum 1:40:56 26 Meine Hoitsma Kollum 1:41:14 27 Jan de Jong Dokkum 1:41:33 28 Lammert Wolters Drachten 1:41:41 29 Alco St Annaparochie 1:42:37 30 Jeroen Fey Leeuwarden 1:42:46 31 Alexander Edens Stiens 1:44:21 32 Menno Cramer Leeuwarden 1:44:59 33 Hessel de Boer Leeuwarden 1:44:59 34 Hillebrand Leistra Feanwalden 1:45:09 35 Peter van der Meeren Jutrijp 1:45:37 36 Dirk Hoekstra Frieschepalen 1:47:18 37 Gros Hallum 1:47:29 38 Herman Wassenaar Menaam 1:47:40 39 Wieger van Keulen Leeuwarden 1:47:46 40 Carel Harkema Leeuwarden 1:48:59 41 Menne Brouwer Marrum 1:49:38 42 Karst Anema Stiens 1:49:38 43 Wim Hoekstra Leeuwarden 1:51:51 44 Terpstra Hallum 1:51:51 45 R.P. Slager Marrum 1:51:51 46 Wybe Sierksma Marrum 1:52:03 47 Jouke Dantuma Driezum 1:52:32 48 Auke Ykema Sexbierum 1:53:26 49 Bouke Fennema Britsum 1:54:16 50 Nanne Pieter van der K St.-Annaparochie 1:55:26 51 Bauke Schat Kollum 1:55:26 52 Gosse Korenblik Buitenpost 1:56:07 53 T. Bontes Leeuwarden 1:56:19 54 Rene Bruinsma Tijnje 1:57:18 55 Reinder Tel Surhuizum 2:00:35 56 Henk Schaafsma Stiens 2:00:56 57 Peter Glim Hippolytushoef 2:01:15 58 Gerard Houbein Franeker 2:01:53 59 Jaap Wit Heerhugowaard 2:08:30 VSEN, HALVE MARATHON Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 N. Steigenga Exmorra 1:42:51 V35+, HALVE MARATHON Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Yvonne Kassenberg Leeuwarden 1:28:07 2 Liesbeth Steenbergen Sneek 1:36:26 3 Saakje Regnerus Broeksterwald 2:01:59 4 Sarine Jannes Heerenveen 2:01:59 5 Anke Peterson Leeuwarden 2:08:30 MSEN, 10 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Jan Stuursma Sappemeer 35:48 2 Jort van Zutphen Weidum 35:55 3 Koos Jelmer de Vries Leeuwarden 36:26 4 Pieter Prins Burgum 38:12 5 Pieter Talsma Mantgum 38:17 6 M.J. Ernst Damwald 39:06 7 Romke van der Wal Ferwert 43:51 8 Jelle v.d. Kooi Marrum 44:23 9 Remco Greijdanus Marrum 47:10 10 Rink Pijpker Hallum 47:37 11 Joeke Vellema Ferwert 47:41 12 Ruben de Vries Hallum 48:24 13 Jan Paulus van der Meu Hallum 50:05 14 Jonathan Tamminga Leeuwarden 51:04 15 Igor Herrema Leeuwarden 52:37 16 Siep Bouma Marrum 56:25 17 Hein de Vries Ferwert 57:15 M35+, 10 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Herman Regnerus Groningen 37:54 2 IJnze Stienstra Wergea 38:41 3 Jocob van der Ploeg Damwald 39:10 4 Simon Regnerus Marrum 39:19 5 Gerald Hoogeveen Bolsward 41:01 6 Daan v.d. Geest Stiens 41:15 7 Hendrik Hoogland Blije 41:15 8 Johan Meinsma Leeuwarden 41:47 9 Hielke Nienhuis Lekkum 43:09 10 Klaas Jan v.d. Kooi Burgum 43:25 11 Teatse Tichelaar Harlingen 43:33 12 Syb van der Ploeg Jorwert 43:40 13 Duco Zijlstra Lekkum 44:13 14 Bouwe van der Steeg Leeuwarden 45:03 15 Cor van Sluis Franeker 45:40 16 Dedde de Jong Dokkum 45:54 17 Johan Greijdanus Wijnjewoude 46:34 18 Jaap Baalbergen Dokkum 46:56 19 Sjouke Touber Stiens 46:58 20 Harry Vellinga Grou 47:46 21 Bauke van der Loon Franeker 47:51 22 Jan Willem de Vries Hallum 48:12 23 Piet Boelens Kollumerzwaag 48:16 24 H.H.Miedema Hilaard 48:34 25 Ruurd veenstra Twijzelerheide 48:38 26 Allard van der Meer Eindhoven 48:56 27 Bouwe Heins Hallum 50:02 28 Bauke Zijlstra Hantum 50:05 29 Gerben Ellerie Berltsum 50:21 30 Henk Baas Dokkum 50:28 31 Mile Pajic 's Herenberg 50:31 32 Jan Willem Meinsma Hilversum 50:44 33 Marten Bosma Leeuwarden 50:52 34 Miels Smit Hallum 50:58 35 Edo Eisma Goutum 51:28 36 Andre J. van der Werf Leeuwarden 51:36 37 Roelof Elzinga Dokkum 51:39 38 Eeltje Wiersma Dokkum 51:39 39 Bauke Oegema Leeuwarden 52:22 40 Peter Boersen Leeuwarden 52:45 41 Louis Herrema Amsterdam 52:45 42 Jan Wiersema Dokkum 52:50 43 N. Nieuwenhuis Langweer 52:53 44 Jenne Talsma Oudebildtzijl 53:10 45 Jan Miedema Boijl 53:24 46 Johan Tamminga Jelsum 53:39 47 Johan Zwerver Goutum 53:52 48 Jan Hooghiemstra Oentsjerk 53:55 49 Durk Postma Driezum 53:58 50 Meinte Jelsma Leeuwarden 54:01 51 S. van der West Joure 54:16 52 Rommert Glazema Damwald 54:27 53 Klaas van der Kooij Damwald 54:29 54 Erwin Ytsma Nes gem Dongeradeel 54:55 55 Piet Runia Stiens 54:59 56 Evert Siderius Ried 55:21 57 G. Boersma Marrum 56:06 58 S. Jongeling Feanwalden 56:10 59 Willem Reitsma Leeuwarden 56:23 60 Oeds Bosma Kootstertille 56:36 61 Harold Slomp Feanwalden 56:44 62 Jan Bosman Leeuwarden 56:45 63 Jan Feenstra Leeuwarden 57:03 64 Dirk Wierstra Marrum 57:09 65 Cor Zijlstra Marrum 57:20 66 Haaije Jorritsma Grou 57:20 67 Nanne de Vries Dokkum 57:27 68 Jacob Feenstra Dokkum 57:27 69 Rense Zwerver Leeuwarden 57:37 70 P.J. Faber St.-Annaparochie 57:53 71 Aije Klaren Feanwalden 58:06 72 Rinze Kooistra Harlingen 58:10 73 v.d. Bogert Hurdegaryp 58:21 74 Tjalling Elzinga De Falom 58:23 75 Lubbert Kloosterman Wijnjewoude 58:34 76 C. Poelstra Hallum 58:44 77 Wijbren Kingma St.-Annaparochie 59:23 78 Wiebe Bouma Marrum 1:00:56 79 Piet van der Veer Harlingen 1:01:08 80 Ron Hoving Dokkum 1:01:16 81 Jan Kalsbeek Stiens 1:01:54 82 IJsbrand Greijdanus Leeuwarden 1:02:18 83 Rene Bouma Marrum 1:02:21 84 Foeke Idzenga De Wilgen 1:02:45 85 Cor Zeemans Goutum 1:03:38 86 Djurre Joh. van der Sc Oentsjerk 1:04:03 87 Arie Smedinga Tzum 1:05:18 88 Jaap Dijkstra Drachten 1:05:33 89 Jippe Bokma Leeuwarden 1:07:41 90 Joop Boonstra Leeuwarden 1:09:15 91 Theo Runia Leeuwarden 1:09:15 92 Reinder Sinnema Leeuwarden 1:09:15 93 Frits Leeuwarden 1:10:02 JONGS, 10 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Jilke Marinus Bornwird 42:16 2 Egbert Ferwert 44:38 3 Hendrik Poelstra Hallum 45:04 4 Gijsbert Lettinga Ferwert 1:00:30 VSEN, 10 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Ytsje Talsma-Kingma Hilaard 47:46 2 Elbrich van der Heide- Hantum 53:39 3 Gaatske ter Horst Marrum 54:54 4 Suzan Kroontje Bolsward 56:38 5 Marijke Bijker Burdaard 58:15 V35+, 10 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Simone van Dijk Makkum 44:10 2 Jacinta Fancel Leeuwarden 45:28 3 Marit Houtsma Ried 46:56 4 Liesbeth Mulder Leeuwarden 47:48 5 Inge van Schaick Leeuwarden 49:43 6 Tiny Wouda Kollum 49:43 7 Grietje van der Schaaf Berltsum 50:22 8 Minke Kooistra Dokkum 50:34 9 Anita van der Wal Harlingen 52:01 10 Karin Danhof Jirnsum 52:01 11 Sandra van der Meulen Hallum 53:18 12 Mariėtte Mengerink Leeuwarden 54:06 13 Femke de Groot Waaxens gem Dongerad 54:26 14 Dieneke de Groot Leeuwarden 54:47 15 Klaske de Jong Dokkum 56:07 16 Willy de Jong Leeuwarden 57:22 17 Esther Hoogsteen Hallum 59:27 18 Anja Lettinga Ferwert 1:00:31 19 Henny Zijlstra Marrum 1:00:35 20 Henriette Westra Harlingen 1:02:19 21 L.S. Terpstra-Werkema Hallum 1:02:39 22 Josee Gillissem Harlingen 1:02:42 23 Katharina Akkerman Berltsum 1:03:26 24 Mirjam Terpstra Marrum 1:03:29 25 Anneke Sijtsma Goutum 1:03:42 26 Margriet Schonenburg Leeuwarden 1:04:29 27 Jeannette Atsma Marrum 1:04:54 28 Anneke Kroodsma Bornwird 1:04:55 29 Carolien Dijkstra Holwerd 1:05:58 30 Inge Kools Leeuwarden 1:06:31 31 Aafke Keizer-Zijlstra St.-Annaparochie 1:06:31 32 Marjan Hoeksma Dokkum 1:07:39 33 Jannie Hoeksma Dokkum 1:07:39 JONGS, 5,4 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Stefan de Jong Blije 20:43 2 Benny Dijkstra Tytsjerk 21:38 3 Daniel Schouwstra Buitenpost 24:04 4 Richard Deelstra Hegebeintum 25:48 5 Jarin v.d. Kooi Burgum 26:10 6 Mateo Schouwstra Buitenpost 26:33 7 Wiebe Luinstra Leeuwarden 27:08 8 Wilmer Koldijk Marrum 29:12 9 Jorn Terpstra Marrum 29:15 10 Bas Luinstra Leeuwarden 31:11 11 Ruben Luinstra Leeuwarden 31:16 12 Siebrand Marrum 31:51 13 Yentl Smeding Leeuwarden 32:16 14 Anco Vroom Britsum 33:24 15 Mauricio Schouwstra Buitenpost 33:38 16 Ruben Wallet Heteren 33:44 17 Maurice Kok Marrum 34:57 18 Sido Wessel Kok Marrum 37:42 19 Youri van der Meer Marrum 39:15 20 Leander Marrum 40:14 21 Goos Winsum 42:45 MAN, 5,4 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Folkert Visser Burgum 21:59 2 Ewold Kooistra Makkum 22:13 3 Mark Folbert Ternaard 24:16 4 Hans Huizinga Damwald 24:40 5 A. Bles Leeuwarden 24:49 6 Job Luinstra Leeuwarden 25:14 7 Rinke v.d. Werf Franeker 25:50 8 Lex Bakker Hillegom 27:07 9 Sjoerd Bakker Stiens 27:07 10 Henk v.d. Werf Franeker 27:17 11 Herman Kingma Ferwert 27:17 12 Wieger Monsma Marrum 27:25 13 Pieter-Jan Schouwstra Buitenpost 27:28 14 Herman Vloon Leeuwarden 27:43 15 Pieter van der Bij Jirnsum 27:55 16 Geert Luinstra Leeuwarden 28:06 17 Steinar de Vries Broek Fr 28:20 18 Harry Wiersma Blije 29:54 19 Pieter Jager Damwald 30:11 20 Edwin Bruinsma Leeuwarden 30:20 21 Anne Wiersma Dokkum 30:21 22 Willem Huizinga Hallum 30:21 23 R. Terpstra Hallum 30:50 24 Theo Santema Reitsum 31:10 25 Jelle Wiebe Zijlstra Ferwert 33:24 26 Tjeerd Holtrop Joure 33:44 27 Marten Kingma Leeuwarden 33:55 28 Michael Palstra Ozinga Groningen 34:02 29 Harm de Boer Ferwert 34:08 30 J. Bakker Blije 34:49 31 Oane Leegstra Stiens 36:17 32 Thijs Hofstra Wytgaard 36:24 33 Wilco Kok Marrum 37:42 34 Herman Hoekstra Goutum 42:45 35 F. Prins Marrum 43:23 36 Berende Schreuder Zweeloo 45:13 37 Jan v.d Hoek St.-Annaparochie 47:10 MEISJ, 5,4 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Maud Visser Holwierde 28:28 2 Mare Wiersma Blije 29:54 3 Hannah bakker Stiens 34:08 4 Ymke Blije 36:17 5 Sanne Leegstra Stiens 36:17 6 Berber de Haan Marrum 38:29 7 Susanne van der Wal Marrum 50:44 VROUW, 5,4 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Mayke de Boer Nossen Duitsland 25:37 2 Ingrid Slager Marrum 27:17 3 Marianne haijma Berltsum 28:40 4 Geke Koonstra Damwald 28:54 5 Sjoukje Visser Damwald 29:12 6 Wytske van der Kooi Burgum 29:31 7 Jantina Jager Damwald 30:44 8 Baukje de Boer Damwald 31:10 9 Elisabeth v.d. Woude Hallum 31:38 10 Margriet de Vries Groningen 32:01 11 Keshia Boomsma Dokkum 32:16 12 Geja Droogsma Leeuwarden 32:16 13 Ida Greijdanus Nij Altoenae 32:21 14 Yvonne Hoogland Blije 32:41 15 Nellie Dijkstra St.-Annaparochie 33:34 16 Sanne Zijlstra Groningen 33:49 17 Klaske v.d. West-de Bo Joure 33:58 18 Janneke Wiegersma Ferwert 34:02 19 Wlly Zwart Burgum 34:18 20 Ytje Holtrop Joure 34:20 21 Hilda Meijerhof Appingedam 34:21 22 Martine Sijtsma Mantgum 34:43 23 Martine Hoekstra Marrum 34:49 24 Renske Steegstra Marrum 34:56 25 Anna Andreae Marrum 34:56 26 Martine Russchen Hallum 35:25 27 Renny Osinga Marrum 35:48 28 Grutsje Hylkema Hegebeintum 35:49 29 Tineke Dreijer Wijnjewoude 36:00 30 Anke Bos Blije 36:17 31 Anneke Regnerus Marrum 36:17 32 Tine Jippes Hallum 36:27 33 Gryt Sterk Ferwert 36:37 34 Annette Rozenga Marrum 36:48 35 Suzan van der Kooi-Bos Ferwert 37:16 36 Annet Tjepkema Blije 37:19 37 Yvonne de Vries Dokkum 37:58 38 Jelma v.d. Velde Feanwalden 38:12 39 Hilda v.d. Meulen Feanwalden 38:12 40 Leny van der Veer Harlingen 38:27 41 Nanette Caviet Dokkum 39:16 42 Marian Frankena Hallum 40:00 43 Karin Minnema Oudebildtzijl 43:23 44 Baukje Idema Hurdegaryp 43:28 Voor opmerkingen over de uitslag kun je een mailtje zenden naar wocweg@lionitas.nl ========================================================================== www.uitslagen.nl 28-12-2014 14:12