Uitslagenlijst Centrumcross Run Surhuisterveen - Vrijdag 2 januari 2015 ========================================================================== J-12, 2.5 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Matthijs Pultrum Luxwoude 10:44 2 Mateo Schouwstra-Atsma Buitenpost 12:08 3 Mauricio Schouwstra-Atsma Buitenpost 12:08 4 Fanc v/d Werf Surhuisterveen 13:42 5 Andrie Weening Surhuisterveen 14:04 6 Wouter Roerda Surhuisterveen 16:58 7 Marc de Boer Surhuisterveen 20:14 M-12, 2.5 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Amber van Doorn Harkema 12:43 2 Hannah Talsma Drachten 13:02 3 Dewi Hollema Dokkum 13:33 4 Stella Pultrum Surhuisterveen 14:28 MSEN, 2.5 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Jarin van der Kooi Impala 11:47 M40, 2.5 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Derick Hiemstra Surhuizum 14:09 M50, 2.5 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Dirk van Beelen Hurdegaryp 17:55 VSEN, 2.5 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Anneke Tamsma Drachten 23:57 MSEN, 5 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Jeroen van Dijk Dokkum 19:36 2 Nico de Jong Dokkum 20:27 3 Folkert Visser Burgum 20:43 4 Ewold Kooistra Makkum 21:12 5 Sibbele van der Meulen Kollum 21:50 6 Harold Brouwer Heerenveen 21:52 7 Ruben Talstra Drachten 21:55 8 Sije Brinkman Surhuizum 22:17 9 Julien van Dijk Dokkum 22:27 10 Pieter Atsma Surhuisterveen 23:08 11 Louw-Ate Hoeksma Surhuisterveen 23:49 12 Alexander van Duinen Kornhorn 24:33 13 Pieter Jan Schouwstra Buitenpost 24:47 14 Bard Pultrum Surhuisterveen 25:14 15 Erik v/d Heide De Westereeen 25:20 16 Jorn de Jong Opende 26:48 17 Sjouke Land Surhuisterveen 27:39 18 Wibo v/d Werf Surhuisterveen 30:12 M40, 5 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Anton van Doorn Harkema 26:01 2 Ronald voersma Kollum 26:35 M60, 5 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Lubbert Kloosterman De Westereen 30:50 2 Gerry Wubs Marum 32:39 VSEN, 5 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Rianne Harmsen de Boer Drachten 21:28 2 Sri Hollema Dokkum 22:32 3 Gwenda Struiving Surhuisterveen 25:35 4 Tjitske Weening Loopgroep Surhuisterveen 26:50 5 Tineke de Boer Kornhorn 32:45 6 Janneke Roorda Surhuisterveen 37:04 7 Freke Bijlsma Surhuisterveen 37:40 8 Antje Cuperus Surhuisterveen 37:40 9 Adriana van der Meer Surhuisterveen 38:28 10 Andreo Lumstra Surhuizum 38:28 11 Kim Marinus Surhuisterveen 39:46 12 Paula Koudenburg Oudwoude 39:56 V35, 5 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Marinka Pultrum Luxwoude 23:50 2 Wytske van der Kooi Burgum 28:33 3 Janny van der ploeg Oudwoude 36:56 4 Elske kinderman Oudwoude 36:56 V45, 5 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Siepie Waaksma Kootstertille 28:14 2 Elly Zwart Burgum 32:04 V55, 5 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Nanette Caviet Dokkum 36:38 MSEN, 7.5 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Rik Atsma Drachten 34:40 2 Sytze Batsma Harkema 38:39 3 Taede de Haan Surhuisterveen 44:06 M40, 7.5 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Piet Alma Loopgroep Surhuisterveen 29:10 2 Hendrik de Vries Surhuisterveen 42:48 M50, 7.5 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Rinke Booi Burgum 27:22 2 Jan Reitsma Eastermar 45:24 VSEN, 7.5 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Tanja Boomsma Boeienslaan 26:47 2 Ilse Dijkstra Surhuisterveen 43:46 3 Klasaukje de Bruin Opende 47:01 V35, 7.5 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Hendrika Oostra Opende 44:17 2 Marijke Tjoelker Opende 48:12 V45, 7.5 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Klaziena Vos Surhuisterveen 47:20 MSEN, 10 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Anton Theo Borger Surhuisterveen 39:52 2 Hans Hiemstra Harkema 43:13 3 Jan Harm Schippers Harkema 45:16 4 Dirk- Klaas de Wit Opende 47:44 5 Gerk Huisma Surhuisterveen 48:08 6 Jalco Huisma Surhuisterveen 48:08 7 Minne Marinus Grou 49:43 8 Menno Nicolai Opende 54:43 9 Willem van Kammen Harkema 55:03 10 Melle Buruma Surhuisterveen 1:02:10 11 Dave de Jong Sneek 1:07:43 M40, 10 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Marcel Adema Lionitas 39:19 2 Jacob van der Ploeg Damwoude 40:43 3 Ytsen de Boer Steenwijk 44:13 4 Andrew Lambourne Rotterdam 45:57 5 Jouke-Atze Posthumus ATC '75 47:05 6 Bareld Kootstra Garijp 47:27 7 Durk Polet Burgum 49:09 8 Wierd de Haan Harkema 51:04 9 Simon van Dijk Loopgroep Surhuisterveen 52:59 10 Siemon Hollema Dokkum 53:31 11 Lieuwe v/d Heide Harkema 54:00 12 Edwin de Vries Surhuisterveen 54:25 13 Leo van der Meer Harkema 55:18 14 John van den Berg Noordwijk 56:04 15 Bert Vos Surhuisterveen 57:53 16 Ievan v/d Heide De Westereen 59:07 M50, 10 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Ijnze Stienstra Lionitas 39:37 2 Jan Roelof Buruma Oudwoude 47:22 3 Piet Streefkerk Friesland 47:56 4 Rienk de Vries Boksum 48:28 5 Jelle Nutma Surhuisterveen 49:39 6 Jan Hooghiemstra Oenkerk 54:11 7 Hans Top Hoogkerk 1:02:00 M60, 10 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Jelle Haarsma Drachten 48:42 2 Karst Adema Stiens 51:41 3 Bauke de Jong - 53:31 4 Harm Pops Grootegast 58:32 VSEN, 10 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Trudy Veenstra Surhuisterveen 43:36 2 Jetty Veenstra Opende 51:08 V35, 10 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Marit Houtsma Lionitas 47:32 2 Jannie Nicolaij Harkema 47:45 3 Karin Danhof Irnsum 54:09 4 Dieuwke Timmerman Harkema 55:43 5 Geke v/d Hoek Twijzelerheide 1:03:31 V45, 10 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Tiny Wouda Kollum 50:55 2 Saakje Regnerus Broeksterwoude 54:19 3 Sonja van den Berg Noordwijk 56:03 4 Ingrid Droogers Surhuisterveen 1:04:44 5 Carla Droogers Surhuisterveen 1:06:23 V55, 10 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Nienke Bays Surhuisterveen 56:33 www.svfriesland.nl ========================================================================== Uitslagen.nl 02-01-2015 12:52