Uitslagenlijst Groene Ster Avondloop Leeuwarden - Woensdag 12 augustus 2015 ========================================================================== MAN, 5 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Patrick Reitsma Lionitas 16:49 2 Dick Wobbes Lionitas 17:51 3 Jeroen van Dijk Loopgroep Hugo Veenker 18:50 4 Joris van den Bosch Nes gem Boarnsterhim 18:55 5 Harmen Dijkstra Lionitas 19:02 6 Jurjen van Dijk Loopgroep Hugo Veenker 19:59 7 Klaas van Heeringen Lionitas 20:15 8 Johan Meinsma Lionitas 20:33 9 Richard van Lunzen Lionitas 20:42 10 Sander van Hoorn Lionitas 20:45 11 Timo Teitsma Leeuwarden 21:21 12 Erwin Tuithof Leeuwarden 21:35 13 Ivo Volkers Leeuwarden 21:41 14 Klaas Jan Huizing Lionitas 21:49 15 Rogier Mink Lionitas 21:55 16 Pieter Hallema Leeuwarden 22:02 17 Henk Depenbrock Zuidhorn 22:09 18 Hendrik Oosting Leeuwarden 22:10 19 Hette Grijpma Leeuwarden 22:12 20 Hans Nagtegaal Friesland 22:31 21 Sikko Ros Loopgroep Berlikum 22:45 22 Fokke Draaijer Lionitas 23:32 23 Marco Tuithof Leeuwarden 23:41 24 Thom Bauwerda Readtsjerk 24:01 25 Fokke Postma Leeuwarden 24:06 26 Peter Rutkens Lionitas 24:16 27 Stefan van Lunzen Lionitas 24:21 28 Jeep van Wallinga Leeuwarden 24:46 29 Richard de Hoo Harlingen 24:48 30 Kevin Lauwers Leeuwarden 25:00 31 Siem de Vlas Leeuwarden 25:04 32 Tonny Lolkema Lionitas 25:33 33 Marcel Hielkema Leeuwarden 25:33 34 Jouke de Vries Lionitas 25:33 35 Rene Joustra Leeuwarden 25:40 36 Henk Postma Friesland 25:46 37 Anne Martin de Jong Leeuwarden 25:58 38 Harrie Moerings Leeuwarden 26:20 39 Rinze Hallema Leeuwarden 26:43 40 Arnold Plantinga Leeuwarden 26:50 41 Mario Steman Leeuwarden 27:06 42 Sjoerd Wierstra Bitgummole 27:25 43 Maarten jan Hiemstra Leeuwarden 27:29 44 Fred van Elteren Leeuwarden 28:14 45 Johan Visser St.-Annaparochie 28:29 46 Paul Aukema Franeker 28:57 47 Lubbert Kloosterman De Westereen 29:11 48 Gerben Heidstra Twijzel 29:25 49 Theo Runia Friesland 29:29 50 Derk Boschman Gytsjerk 29:41 51 Menno Veninga Oentsjerk 29:47 52 Meindert Roosjen Friesland 30:51 53 Geert de Lange Broeksterwald 31:02 54 Wietse Hensema Leeuwarden 31:16 55 Frans Meijerink St.-Annaparochie 31:55 56 Roelof IJdema Lionitas 32:17 57 Dick Wielenga Leeuwarden 32:53 58 Herman Hoekstra Friesland 33:03 59 Frits de Munck Leeuwarden 33:58 60 Joop Boonstra Friesland 34:06 61 Bonne de Haan Loopclub Burgum 35:22 62 Hardlopen Visser Leeuwarden 38:26 63 Richard van Kammen Leeuwarden 41:43 64 Jan v.d. Hoek Friesland 42:01 VROUW, 5 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Vera Keidel Lionitas 20:27 2 Sri Hollema Loopgroep Hugo Veenker 20:28 3 Alice Tulner Lionitas 21:26 4 Debora Peter Lionitas 22:42 5 Anita Bouma Leeuwarden 23:03 6 Miranda Hornstra Friesland 24:03 7 Marrit Fokma Leeuwarden 24:58 8 Annika Huizing Lionitas 26:07 9 Anja Dijkstra Feanwalden 26:29 10 Kim Dekker St.-Annaparochie 26:32 11 Hilda Riksma-Dijkstra Burgum 26:35 12 Bettie Koops Leeuwarden 26:57 13 Joke van Houten de Boer Boksum 27:08 14 Tessa van Dijk Harlingen 27:43 15 Alexandra Koster Loopgroep Leeuwarden 27:49 16 Anneke Donkervoort Noardburgum 27:50 17 Jetty Sinnema Lionitas 27:55 18 Ilse Schumacher Lionitas 27:59 19 Nellie Dijkstra St.-Annaparochie 28:04 20 Irene van Elteren Leeuwarden 28:14 21 Jenny Hofman Lionitas 28:16 22 Hannie Bouma Lionitas 28:16 23 Lena Griskov Loopgroep Leeuwarden 28:18 24 Cindy de Jager St.-Annaparochie 28:28 25 Lucy Hoekstra Leeuwarden 28:32 26 Elly Zwart Burgum 28:54 27 Riek van der Meulen Lionitas 28:58 28 Therese Wester Lionitas 29:14 29 Doetie Scherjon Twijzel 29:23 30 Anouk ter Heide Leeuwarden 29:31 31 Jeltje Boschman Gytsjerk 29:41 32 Janke Kalter Loopgroep Leeuwarden 30:04 33 Jantien Verwer Dokkum 30:13 34 Elly Fopma St.-Annaparochie 30:19 35 Marijke Kooistra Loopgroep Leeuwarden 30:27 36 Yvonne Attema Groningen 30:43 37 Haantjes Etty Leeuwarden 31:01 38 Jantina Dijkstra-Dijkstra Bitgummole 31:05 39 Jolanda de Ridder Loopgroep Leeuwarden 31:14 40 Afke Keizer-Zijlstra Friesland 31:26 41 Anja Wielinga Harlingen 31:43 42 Merel Ekas Groningen 31:50 43 Liza Draaisma Harlingen 31:50 44 Tineke Landsbergen Ingelum 32:10 45 Chantal de Jongh Lionitas 32:13 46 Jesse Versteegh Loopgroep Leeuwarden 32:49 47 Elisabeth Reitsma Leeuwarden 32:49 48 Fonny Postma Lionitas 33:06 49 Lida van Sloten Loopgroep Leeuwarden 33:08 50 Britt Noorlander Leeuwarden 33:09 51 Ruth van Zorge Friesland 33:10 52 Trynsje Tamminga Leeuwarden 33:12 53 Patricia Visser Deinum 33:21 54 Tanja Postma Deinum 33:21 55 Petra Tuithof Leeuwarden 33:27 56 Iris Wijnand Wergea 33:43 57 Trijntje Wijnand Loopgroep Leeuwarden 33:49 58 Jelly Andreae Leeuwarden 34:10 59 Annemarie Schrale Leeuwarden 35:11 60 Tineke de Haan Loopclub Burgum 35:19 61 Greetje Bijlsma Lionitas 35:59 62 Ankie Jagersma St.-Annaparochie 36:00 63 Marjan van Huizen Loopgroep Leeuwarden 36:40 64 Rita van Zurk Loopgroep Leeuwarden 36:40 65 Sylvia van Balen Loopgroep Leeuwarden 36:41 MAN, 10 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Jeroen Grooten Atos 34:39 2 Mechiel Zandema Friesland 35:43 3 Johannes Postma Lionitas 36:07 4 Erik Verdoorn Lionitas 37:08 5 Marten-Jan Ernst Damwald 38:13 6 Mark Peereboom Loopgroep Leeuwarden 39:14 7 Nico de Jong Loopgroep Hugo Veenker 39:41 8 Timo Schraa Lionitas 40:09 9 Remco Schraa Loopgroep Leeuwarden 40:21 10 Jaap Vink Friesland 40:32 11 Jelle Steensma Veenwouden 41:28 12 Michiel de Nooijer Hurdegaryp 41:30 13 Jasper Keizer Friesland 41:38 14 Menno Cramer Loopgroep Leeuwarden 41:57 15 Meine Jongedijk Leeuwarden 42:30 16 Richard Jonkman Loopgroep Leeuwarden 42:52 17 Aise Bouma Friesland 43:01 18 Willem Biemolt Friesland 43:07 19 Rienk de Vries Friesland 43:18 20 Gerlof van Minnen Loopgroep Leeuwarden 43:23 21 Gerrit Gildemacher Leeuwarden 43:27 22 Nico Hoekstra Lionitas 43:35 23 Wouter van der Meer Lionitas 44:06 24 Wybren Visser Leeuwarden 44:09 25 Willem Abma Leeuwarden 44:22 26 Sietze Vis Leeuwarden 44:43 27 Jeremy Deug Leeuwarden 44:57 28 Hans Breuker Loopgroep Leeuwarden 44:57 29 Hugo Reitsma Hurdegaryp 45:15 30 Tim Schoenmaker Leeuwarden 45:19 31 Niels Blaauw Lionitas 45:21 32 Ronald Rauwerda Readtsjerk 45:21 33 Maarten Kloppenburg Leeuwarden 45:28 34 Gouke Reitsma Buitenpost 45:29 35 Arnold Hager Leeuwarden 45:29 36 Jan Roelof Buruma Oudwoude 45:32 37 André Bär Lionitas 45:33 38 Pim Rasing Leeuwarden 45:38 39 Cor Wetting Lionitas 45:47 40 Erwin Krikke Leeuwarden 46:02 41 Gerza van IJs Wergea 46:11 42 Otto de Boer Friesland 46:13 43 Cor van Sluis Friesland 46:16 44 Benny Bijlsma Friesland 46:43 45 Dirk Postma Lionitas 46:43 46 Catrinus Vroom Lionitas 46:54 47 John Groteboer LSV Invictus 47:20 48 Bouwe Hiddinga Lionitas 47:20 49 Frans Haitsma Loopgroep Leeuwarden 47:23 50 Dirk Dijkstra Garyp 47:23 51 Arjen Kooistra Stiens 47:26 52 Arno Miedema Leeuwarden 47:28 53 Arnold Kooiker Marsum 47:46 54 Marten Bosma Friesland 47:53 55 Meine Hoitsma Friesland 47:54 56 Carlo Loos Lionitas 47:57 57 Hendrik Dijkstra Friesland 48:23 58 Peter Boersen Friesland 48:43 59 Gerard Schade Lionitas 48:57 60 Chris Vreugdenhil Leeuwarden 49:04 61 Hessel de Boer Friesland 49:06 62 Marcel Perdu Leeuwarden 49:08 63 Simon Visbeek Friesland 49:47 64 Stefan Albus Leeuwarden 49:51 65 Piet Attema Leeuwarden 49:52 66 Jasper Heidstra Twijzel 49:52 67 Robin Telgenhof Lionitas 49:56 68 Jan Sikke Postma Loopgroep Leeuwarden 50:17 69 Hans Willems Lionitas 50:30 70 Rick Postma Stiens 50:39 71 Michel van lunteren Loopgroep Leeuwarden 50:42 72 Nico van Zandvoort Leeuwarden 50:46 73 Gerrit Dijkstra Bitgummole 50:49 74 Tjipke Joustra Ryptsjerk 50:51 75 Douwe Jan Kooistra Stiens 50:53 76 Euurd Veenstra Twijzelerheide 50:59 77 Ronald Lenters Lionitas 51:24 78 Carel Harkema Friesland 51:33 79 Wieger van Keulen Friesland 52:12 80 Cor Kooistra Deinum 52:41 81 Jimmy Kainama Leeuwarden 52:47 82 Albert Boonstra Lionitas 52:55 83 Gerr Jan Zeelen Lionitas 53:00 84 Harry Reitsma Buitenpost 53:03 85 Peter Bär Lionitas 53:05 86 Rik Troostheide Leeuwarden 53:09 87 Michiel Kloppenburg Leeuwarden 53:12 88 René Wubs Hallum 53:27 89 Willem Lautenbag St.-Annaparochie 53:41 90 Harry Meijer Leeuwarden 53:47 91 Karst Anema Friesland 54:04 92 Martijn Troostheide Dokkum 54:13 93 Wopke Brander Exmorra 54:39 94 Louis Bakker Friesland 55:12 95 Jeffrey Robbers Friesland 55:15 96 Henk Melker Loopgroep Leeuwarden 55:19 97 Aad van den Burg Friesland 56:18 98 Postma Edward Drachten 56:18 99 Jaap Wit Hera 56:18 100 Wieger Scholte Hurdegaryp 56:22 101 Reit Nijp Leeuwarden 56:25 102 Jurjen Stellingwerf Friesland 56:45 103 Harm Postma Friesland 56:54 104 Arjen Spijkstra Leeuwarden 56:54 105 Gerard Hendriksma Lionitas 57:03 106 Jan Bosman Lionitas 57:06 107 Jan Feenstra Friesland 57:16 108 Siebe Annema Leeuwarden 57:40 109 Wijbrand de Groot Friesland 57:42 110 Dominicus Mulder Leeuwarden 58:20 111 Edwin Deelstra Friesland 1:03:42 112 Gosse Dijkstra Friesland 1:03:45 113 Jan Kalsbeek Friesland 1:06:08 114 Lettink Leeuwarden 1:07:21 115 Hidzer Groenhof Friesland 1:12:49 VROUW, 10 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Samantha Wolfslag Leeuwarden 41:52 2 Marit Houtsma Lionitas 46:42 3 Lieneke de Jong Athleta 47:40 4 Jildou Laan Amsterdam 53:09 5 Jelly Haarsma Ternaard 53:37 6 Anneke Wester Spannum 54:08 7 Yvonne Kuis Loopgroep Astrea 54:41 8 Elisabeth v.d. Woude Hallum 54:42 9 Jessica Bosch-de Vries Peins 54:48 10 Linda de Vries Horror 54:49 11 Carin Kuiper Loopgroep Leeuwarden 54:50 12 Tamara Kieffer Lionitas 55:43 13 Saakje Regnerus Friesland 56:18 14 Sarina Jannes Friesland 56:18 15 Anke Peterson Lionitas 56:18 16 Irene de Vries Lionitas 56:26 17 Anita de Vreeze Leeuwarden 57:18 18 Marije Postma Drachten 57:31 19 Annechien van der Veen Lionitas 57:46 20 Gitte Brugman Leeuwarden 58:12 21 Sonja Douma Loopgroep Leeuwarden 58:24 22 Monique de Jong Leeuwarden 58:47 23 Hennie Steensma Earnewald 59:05 24 Willy de Jong Leeuwarden 59:52 25 Ria Rozeboom Leeuwarden 1:00:16 26 Antje Koopmans Lionitas 1:00:57 27 Gerda IJdema Lionitas 1:01:00 28 Aukje Kracht Loopgroep Leeuwarden 1:01:24 29 Anneke v.d.Meer Loopgroep Leeuwarden 1:02:06 30 Inge Kools Friesland 1:03:16 31 Marike Jose Bosma Friesland 1:03:16 32 Linda Hofman Loopgroep Leeuwarden 1:03:59 33 Josine Sporrel Loopgroep Leeuwarden 1:03:59 34 Aliëtte Venema Leeuwarden 1:05:54 35 Lucia Hernandez Leal Loopgroep Leeuwarden 1:05:57 36 Marielle Kenemans Groningen 1:06:03 37 Tineke Dijkstra Friesland 1:06:53 38 Anne-Wil de Vries Leeuwarden 1:07:59 Opmerkingen over de uitslag, gaarne mailen naar wocweg@lionitas.nl ========================================================================== Uitslagen.nl 14-08-2015 23:07