Uitslagenlijst Morra Run voor Kika Hemelum - Zondag 22 november 2015 ========================================================================== M5, 5 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Jelmer Smid Hindeloopen 20:41 2 Wouter Baljet Oosthem 20:48 3 Gielt Algra Heeg 20:55 4 Pieter Baljet Oosthem 21:05 5 Robert Kingsma Kollummerpomp 22:26 6 Anske Schotanus Koudum 22:39 7 Sander Haitsma Balke 22:40 8 Dirk Jan Rienstra Oudemirdum 22:41 9 Luc Visser Heeg 23:00 10 Douwe van der Bij Jirnsum 24:03 11 Fokke van den Akker Hemelum 24:53 12 Dikkie van der Werf Bolsward 25:05 13 Fanfai Tsjang Bolsward 25:28 14 Wiebe van der Eems Hemelum 26:48 15 Jorn Bakhuizen 26:59 16 Mart Dooper Blauwhuis 27:00 17 Cor Visser Heeg 27:20 18 Robert van Bodegraven Harich 27:38 19 Teake Smid Hemelum 27:49 20 David van der Wal Hemelum 27:50 21 Erik Rademaker Lemmer 27:58 22 Sjoerd Wilschut Hemelum 28:09 23 Martijn van Beenen Warns 28:15 24 Bart Lyklema Bakhuizen 28:29 25 Edward Flapper Workum 28:29 26 Wessel de Vos Sneek 29:05 27 Stijn Wikkervink Utrecht 29:06 28 Yannick Wiersma Oppenhuizen 29:31 29 Tim Douma Hemelum 29:33 30 Sef Siersma Hemelum 29:34 31 Jelle Siersma Hemelum 29:35 32 Rudy de Boer Hemelum 29:37 33 Wieger Gase Warns 29:47 34 Donald Gase Warns 29:48 35 De Groot Bakhuizen 30:48 36 M Pieters Hemelum 31:07 37 Kyran Pieters Hemelum 31:08 38 Piet Bosma Bakhuizen 31:28 39 Ploegstra Bakhuizen 31:28 40 Ulke Hidde Lanting Hemelum 32:41 41 Douwe Zeldenrust Balk 33:46 42 Theo de Wreede Sneek 33:52 43 Berend Jan Koudum 35:03 44 Koen Kiestra Leeuwarden 38:13 45 Gosse Wybren Jongsma Koudum 38:53 46 Klaas Jansma koudum 38:54 47 Hessel Katerberg Hemelum 42:22 48 Ezra Schilder Harlingen 42:34 49 Martijn van der Wal Hemelum 43:09 50 Jelle Oeds Wijbenga Hemelum 43:09 V5, 5 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Fleur Baljet Oosthem 19:49 2 Hella Yntema Bolsward 22:15 3 Hester Groenveld Bolsward 23:04 4 Samantha Hettinga Ylst 23:21 5 Theuny Reiker Scharnegoutum 23:51 6 Marloes van Leeuwen Leeuwarden 25:43 7 Marije Baert de la Faille Amsterdam 25:53 8 Joukje Kramer Bolsward 26:09 9 Marije Troost Bolsward 26:25 10 Janneke Kreeft - vd Kooij Folsgare 26:30 11 Christa van Koeveringe Heeg 28:20 12 Meenskje van der Leij Kollumerpomp 28:22 13 Anne Hilarides Hindeloopen 28:22 14 Froukje van der Meer Oudega 28:23 15 Lisanne Biekart Eindhoven 28:32 16 Joke Muizelaar IJlst 28:33 17 Baukje Wijnja Heeg 29:04 18 Marte Stellingwerf Hemelum 29:04 19 Elbrich Bolsward 29:34 20 Hendrika Troost Bolsward 29:58 21 Marlies Voogd Wijckel 29:59 22 Sonja Wiersema-Eiling Leeuwarden 30:13 23 Ilse Postma Koudum 30:16 24 Symona Wildschut Hemelum 30:17 25 Judith Veldhuizen IJlst 30:18 26 Berber Werkman Hemelum 30:22 27 Lydia Rademaker Lemmer 30:54 28 Antsje Hornstra Nijhuizum 31:03 29 Hendina van Kalsbeek Ferwoude 31:04 30 Emilie Pieters Utrecht 31:14 31 Lenne Brugman Utrecht 31:14 32 Tryntsje van Dijk Elahuizen 31:23 33 Annemieke vd Velde de Boe Bolsward 31:27 34 Marijke de Boer It Heidenskip 31:29 35 Amarens Veenstra Oppenhuizen 31:29 36 Kristen Henderson Hemelum 31:29 37 Dauina Schaap Heeg 31:30 38 Pytsje Reinderink Bolsward 31:32 39 Jantine de Boer Bolsward 31:33 40 Reny van der Veen Leeuwarden 31:37 41 Elbrich de Boer Sneek 31:38 42 Annie van der Bos Warns 31:44 43 Lies van Bodegraven Harich 31:45 44 Petra Visser Sneek 31:45 45 Irma Heis Balk 31:48 46 Erna de Vries Koudum 31:58 47 Ellen de Vries Koudum 31:58 48 Carla Ansman Sneek 32:03 49 Angela Jansen Warns 32:08 50 Tiny van Kalsbeek Gaast 32:10 51 Lia Bandstra Warns 32:13 52 Elles Dam Drachten 32:15 53 Anskje Schaap Heeg 32:22 54 Yvonne van der Meer-Brouw Blauwhuis 32:30 55 Tjalsa Terpstra Hommerts 32:41 56 Lian van der Valk Ferwoude 32:44 57 Sytsje de Jong Heeg 32:59 58 Wilma Feenstra Workum 33:02 59 Karin Boltjes Bakhuizen 33:13 60 Amel Jaafar Sneek 33:51 61 Lucie Foekema Blauwhuis 34:27 62 Anna Sophie Kleinnulen Amsterdam 34:39 63 Yvonne van der Heide Workum 34:39 64 Marielle Klein Nulent Rotterdam 34:40 65 F Draaijer-Keuning Harich 34:52 66 Lenie Keijzer Harich 34:55 67 Judith Jager Workum 35:03 68 Martina Pool Sneek 35:10 69 Jellie Sirag Hemelum 35:13 70 Veerle de Vos Rijs 35:13 71 Dolleke van Hettema Hemelum 35:22 72 Rixt Siersma-Lunter Hemelum 35:25 73 Geeske Cnossen IJlst 36:47 74 Aileen Bus Sneek 37:24 75 Brenda Bijlsma Workum 37:32 76 Joke Tjalsma Bakhuizen 37:45 77 Inge Wulffelť Leeuwarden 38:12 78 Wietske Oostenkamp Eindhoven 39:26 79 Mirthe de Boer Hemelum 40:02 80 Klaske Smid Hemelum 40:02 81 Mara van de Wal Hemelum 42:33 82 Femke de Boer Hemelum 42:38 83 Annet Spek Hemelum 42:39 84 Leah Schilder Harlingen 42:44 M10, 10 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Riekele Kobes Nijbeets 34:55 2 Erik Bouma Ijlst 35:50 3 Ynte Lemstra Lemmer 36:09 4 Johannes Postma Leeuwarden 36:20 5 Petrus Lenes Almere 37:48 6 Wiebe Koopmans Scharnegoutum 39:43 7 Marco Kingma Sneek 40:13 8 Hendrik Hoekstra Joure 40:48 9 Klaas van Heeringen Hurdegarijp 40:56 10 Herman Westerhuis Tzum 41:00 11 Luitzen de Vries Koudum 41:32 12 Nanne Jagersma Joure 42:08 13 Sytse Algera Zeewolde 43:18 14 Martin Brouwer Sneek 44:09 15 Bauke Triemstra Bakhuizen 44:21 16 Jan Dales Lemmer 44:26 17 Edwin Troost Bolsward 44:26 18 Chris Jansen Sneek 44:28 19 Alex de Lange Balk 44:30 20 Jouke Hoekstra IJlst 45:06 21 Peter Tjallema Sneek 45:10 22 Hendrie van der Werf Bolsward 46:08 23 Henk Reinderink Bolsward 46:11 24 Jacob van den Berg Harlingen 46:15 25 Ivor Beem Amsterdam 46:26 26 Kristian de Vries Sneek 46:36 27 Loek Smid Hindeloopen 47:24 28 Remco Kuperus Leeuwarden 47:32 29 Peter Rijpsma Sneek 47:33 30 Peter de Haas IJlst 47:39 31 Jelle Folmer Balk 47:50 32 Rijpsma Sneek 47:57 33 Folkert Attema Heeg 48:16 34 Freark Kaspersma Abbega 48:43 35 Henk Groen Sneek 48:53 36 Rinnie van de Pal Stavoren 48:55 37 Sven Kalsbeek Scharnegoutum 48:56 38 Martinus Meulman Sneek 49:05 39 Tally Ho van der Sluis Sneek 49:06 40 Jaap Dijkens Zeewolde 49:25 41 Janco de Vries Gorredijk 49:41 42 Auke van der Sluis Sneek 49:41 43 Frank Wessel Harich 49:42 44 Henk Onsman Sneek 50:10 45 J De Boer Stavoren 50:17 46 Hendrik vd Zee Balk 51:01 47 Tjardo Stellingwerf Hemelum 51:08 48 Pieter Stellingwerf Hemelum 51:10 49 Sjoerd Hiemstra Ferwoude 51:12 50 Pieter van der Bij Jirnsum 51:20 51 Arend de Haan Jubbega 51:27 52 R vd Brug Molkwerum 51:29 53 L van der Pol Heeg 51:30 54 Paul van Goor Sneek 51:31 55 Obe Mous Bakhuizen 51:31 56 Douwe Attema Heeg 52:05 57 Gerrit Wijnja Harich 52:25 58 Ralph Simmers Zwolle 52:51 59 Jan Feenstra Workum 52:54 60 Raymond Beintema Bolsward 53:14 61 Loeke Cnossen Sneek 53:57 62 Kaj van der Plas Eelde 54:39 63 Jan Pieter Dijkstra Warns 54:50 64 Cor van Wieren Scharnegoutum 55:08 65 Onno Verkuyl Amsterdam 55:13 66 Rutgert Oldenburger Sneek 55:22 67 Roel Kooijker Tijnje 55:43 68 Bouwe van der Meer Jubbega 55:47 69 Gerben Brouwer Sneek 55:50 70 H Nooitgedagt Sneek 57:03 71 Thijs Balder Amsterdam 57:08 72 Age Dijkstra Koudum 57:13 73 Henk Lageveen Folsgare 57:17 74 Jos Wiegers Balk 57:18 75 Cor Schuurma Balk 57:19 76 Cor Rameau Sneek 57:26 77 Butz Nijemirdum 57:32 78 Hendrik Rijkens Hemelum 57:33 79 Abe Dijkstra Harlingen 57:35 80 Peter van Capelleveen Hemelum 58:11 81 Cor de Hoop Heeg 58:19 82 Joop Bosma Sneek 58:32 83 Jan Willem Kram IJlst 58:52 84 Koos Jacobsen Sneek 58:53 85 Bert de Vos Sneek 59:22 86 Remco van Hettema Hemelum 1:00:26 87 Age van der Veer Warns 1:01:07 88 Ype Haytema Koudum 1:02:38 89 Bart Smit Sneek 1:02:50 90 Henk Breimer Warns 1:03:40 91 Gerwin Boersma Hemelum 1:05:18 92 Rieks Smit Lemmer 1:06:38 93 Djurre Joh van der Schaaf Oentsjerk 1:08:58 94 Pim Smit Sneek 1:11:03 95 Dave de Jong Sneek 1:16:51 V10, 10 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Andrea Hofstra Bolsward 41:42 2 Simone van Dijk Makkum Fr 42:38 3 Bettie Agricola Goingarijp 43:43 4 Hester Salverda Oudermirdum 45:06 5 Andrea Kroes Makkum Fr 45:38 6 Saskia Smits Jutrijp 48:03 7 Evelien van Leeuwen Utrecht 48:16 8 Wilma van der Wal Joure 48:49 9 Ingrid Dijkstra Ysbrechtum 48:57 10 Marije Steigenda Wons 49:41 11 Henrieta Oosterbaan Goenga 50:10 12 Roelina Adema Hommerts 50:11 13 Annie Vogelenzang Hindeloopen 50:40 14 Audrey Eysberg Makkum 52:39 15 Marga Zwanenburg Sneek 53:14 16 Gea Elgersma Sneek 54:11 17 Jaqueline Swart Haskerhorne 54:30 18 De Graaf Balk 54:47 19 Margreet Osinga Oudega 55:08 20 Femke Hendriksma-Ozinga Lemmer 55:09 21 Priscilla Feenstra Sneek 55:56 22 Liset Zwaan Workum 56:47 23 Janette Ozinga Follega 56:47 24 Pytsje Rijpma heeg 56:48 25 Nelja Kaspersma Sneek 56:51 26 Carla Flapper Workum 57:05 27 Willy van Beek Ysbrechtum 57:05 28 Sophie Kroon Amsterdam 57:08 29 Ybeltsje Lemstra Lemmer 57:19 30 Minke Oord Joure 57:32 31 Juscha Knuttel Amsterdam 57:35 32 Willemieke Dijkstra Warns 57:51 33 Wendy Visser Heeg 58:05 34 Margriet Rosendaal Oosterhout Nb 58:36 35 Tille Paanakker Hemelum 58:59 36 Siska Folkertsma Heerenveen 58:59 37 Ria Stellingwerf Mollema Hemelum 59:00 38 Ingrid Talsma Heeg 59:02 39 Kim Haytema Koudum 59:18 40 Djuke Elzinga Joure 59:31 41 Marjan van der Laan Sneek 59:41 42 H Gall Sint Nicolaasga 59:50 43 Marieke de Vries Woudsend 1:00:02 44 Yvette Alkema Sneek 1:00:48 45 Ellen Konst Hindeloopen 1:01:15 46 Iemkje Klein Lemmer 1:01:21 47 MarriŽt Boomstra Balk 1:01:48 48 Thea Stornebrink Warns 1:02:03 49 Jelleke de Vries Warns 1:02:03 50 Klaske Betsema Ten Boer 1:02:04 51 Sippie van der Veer Warns 1:02:17 52 Ankie Boschma Tijnje 1:02:35 53 Marjan Jaarsma Hommerts 1:03:03 54 Sietske de Vries Bolsward 1:03:44 55 Ciska Kuiper Sneek 1:03:51 56 Willeke Schotanus Hemelum 1:04:29 57 Paula Kramer Harich 1:04:30 58 Hennie Smid Hindeloopen 1:05:05 59 Bregtje van Vugt Hommerts 1:08:41 60 Lina Tuinstra Hemelum 1:08:45 61 Gea Zijlstra-vd Schaaf Burgum 1:08:57 62 Esther Hoekstra Sneek 1:09:39 63 Sietske van der Bij Jirnsum 1:10:52 64 Liesbeth Reyenga Abbega 1:15:01 65 Boukje Wymans Joure 1:15:49 M16, 16.1 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Yke Zoetendal Joure 58:54 2 Ilan Palstra Workum 1:00:57 3 Dick Wobbes Veenwoude 1:01:50 4 Sipke Schaap Lemmer 1:02:26 5 Richard Velzen Achlum 1:03:08 6 Gerrit Kramer Bolsward 1:03:20 7 Jetze Genee Makkum Fr 1:03:35 8 Freek Jaarsma Makkum 1:04:04 9 Wim Douma Leeuwarden 1:04:55 10 Jan Monsma Hindeloopen 1:05:30 11 Tjitte jan de Vries Warns 1:05:54 12 Jappie Brandenburg Oudemirdum 1:06:40 13 Wabe Roskam Wommels 1:06:41 14 Stefan van der Wal Drachten 1:06:50 15 S Bootsma Workum 1:07:10 16 Sander van Hoorn Burgum 1:07:15 17 Klaas Willem Zwaagstra IJlst 1:07:47 18 Marten Sjoerds Workum 1:09:19 19 Evert Westerhof Sneek 1:09:29 20 Peter Liemburg Drachten 1:10:51 21 Berend Schotanus Emmeloord 1:11:02 22 Willem Biemolt Utrecht 1:12:23 23 Pieter Alberda Midlum 1:12:42 24 Fekke Fekkes Koudum 1:13:39 25 Johannes de Boer It Heidenskip 1:13:39 26 Ronalnd de Fries Bakhuizen 1:13:47 27 Robert Zondervan Koudum 1:13:59 28 Wink Oudega 1:14:17 29 Arjan Siersma Hemelum 1:14:18 30 Yuri Gotoh Amsterdam 1:14:30 31 Wibe Jan Elgersma Harich 1:15:34 32 Hugo Reitsma Hurdegaryp 1:15:44 33 Bas de Best Sneek 1:16:27 34 Fimme Jan van der Wal Oudega Gaast Sleat 1:16:28 35 Anne Floris Bottema Nijland 1:16:28 36 Klaas Jan Wiersma Oppenhuizen 1:16:29 37 Nanne van der Veer Elahuizen 1:16:29 38 Atze Wiepke Merkus Winsum 1:16:30 39 Wouda Koudum 1:16:57 40 Martijn Bergsma Balk 1:17:11 41 Geert van der Veen Wijnjewoude 1:17:58 42 Luuk Naardings Oosthem 1:19:29 43 John van de Wiel Sneek 1:19:54 44 Gilles Rattink Deventer 1:20:19 45 Thomas van Vuuren Tienhoven 1:20:20 46 S H Boschma IJlst 1:20:24 47 J Kuiper Hemelum 1:20:35 48 Tom Stellingwerf Koudum 1:20:35 49 Cees Methorst Zegveld 1:21:33 50 Jaap Zijlstra Hindeloopen 1:21:34 51 Simon Speelman Sneek 1:21:50 52 Luuk Jeeninga Leeuwarden 1:21:58 53 Jo-Albert Kooistra Easterwierrum 1:22:01 54 Sikke Witteveen Blauwhus 1:22:03 55 Bert van der Lijn Balk 1:23:25 56 S Olof Idskenhuizen 1:23:26 57 Barry Lammers Workum 1:24:25 58 Tabitha Dijkman Leeuwarden 1:24:33 59 Mildo Kock Balk 1:24:38 60 Douwe Smit Groningen 1:25:07 61 Ibo Grouwstra Sondel 1:26:10 62 Wiebren Minnema Bolsward 1:27:45 63 Gert Jan Jorna Bolsward 1:27:52 64 J Bandstra Workum 1:28:40 65 Johan Feenstra Sneek 1:29:48 66 Yvo Pijlman Sneek 1:30:56 67 Wim Manshande Harlingen 1:33:42 68 Rob Wiersma Leeuwarden 1:34:10 69 Johan Betsema Ten Boer 1:34:35 70 Pieter Bootsma Hindeloopen 1:36:42 71 Jelle de Haan Haskerhorne 1:39:28 72 Meinte Buurwalda Schellens 1:41:42 73 Patrick Dijkhuizen Sneek 1:42:24 V16, 16.1 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Ylona Kruis Ysbrechtum 1:06:52 2 Samantha Wolfslag Leeuwarden 1:07:37 3 Nynke Rinsma-Rijpkema Rottevalle 1:18:32 4 Nynke Steigenga Exmorra 1:18:44 5 Alie Brouwer Joure 1:20:44 6 Nolina Sjoerds Workum 1:20:46 7 Ytsje Talsma-Kingma Hilaard 1:22:01 8 Coby de Vries Oldelamer 1:24:37 9 Theresia Offringa Nijland 1:25:31 10 Femke Boersma Balk 1:25:49 11 Foekje de Boer Joure 1:25:51 12 Sylvia Koopmans Hindeloopen 1:27:46 13 Roely Hoekstra Nijemardum 1:30:14 14 Menke Antonides Holwerd 1:30:14 15 Marieke Pijlman Sneek 1:30:55 16 Hilly van der Molen Scharnegoutum 1:31:05 17 Akkie van Wezep-Zuidema Nunspeet 1:31:15 18 Marja van der Werf-Zoer Joure 1:31:42 19 Lysbet Faber Lemmer 1:31:48 20 Dieuwke Visser Workum 1:34:45 21 Ans Agricola Joure 1:35:10 22 Ciska Sterk Sneek 1:37:36 23 Jeltje Ferwerda Joure 1:38:11 Dank aan alle vrijwilligers en sponsoren ! Opmerkingen over deze uitslag: uilke@avhorror.nl ========================================================================== www.uitslagen.nl 25-11-2015 11:16