Uitslagenlijst Groene Ster Avondloop Leeuwarden - Woensdag 9 augustus 2017 ========================================================================== MAN, 5 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Daan Jacobs TTW 16:48 2 Tsjerk Dijksma Loopgroep Hugo Veenker 17:51 3 Tom Fobbe PAC 18:41 4 Remco Schraa Loopgroep Leeuwarden 18:43 5 Wiger Hellema Hallum 18:48 6 Robin Jeroen van Dijk Loopgroep Hugo Veenker 19:27 7 Evert Jan Heringa Groningen Atletiek 19:36 8 Sander van Hoorn Lionitas 19:38 9 Jacob van der Ploeg Damwald 19:42 10 Arjen Bakker Leeuwarden 19:43 11 Kor van der veen Dokkum 19:49 12 Sietze Huizenga Impala 19:51 13 Marco Verkade Leeuwarden 19:54 14 Timo Schraa St.-Annaparochie 20:02 15 Jacob Andringa Ryptsjerk 20:15 16 Mark van Houten Boksum 20:15 17 Jord Veslinga Gaast 20:17 18 Stefan Huisman Sneek 20:25 19 Thom Rauwerda Readtsjerk 20:45 20 Lammert van der Veen Hemrik 20:47 21 Remy Borawitz Lionitas 20:49 22 Jildert de Jong Leeuwarden 20:57 23 Erwin Krikke Leeuwarden 21:01 24 Ruben Muller Leeuwarden 21:19 25 Asa Macrimman Londen 21:49 26 Harm Jan Feenstra Drachten 22:11 27 Jens Bakker Ryptsjerk 22:16 28 Edwin de Groot Leeuwarden 22:19 29 Jarno Visser Kootstertille 22:24 30 Hidde Wagenaar Leeuwarden 22:34 31 Sten Yedema Leeuwarden 22:35 32 Rutger Wagenaar Loopgroep Leeuwarden 22:38 33 Chiel Aaij Lionitas 22:44 34 Jaap Scheltens Zuidlaren 23:00 35 Ludo de Vries Hallum 23:24 36 Richard Paauw Leeuwarden 23:43 37 Dannie van der Naald Leeuwarden 24:09 38 Maxwell Bayer Zuidwal 24:09 39 Oane de Vries Feanwalden 24:14 40 Sikko Ros Loopgroep Berlikum 24:17 41 Maarten Pol Leeuwarden 24:31 42 Willem Jorna Leeuwarden 24:44 43 Marco Vijver Franeker 24:46 44 Sijbren Kuiken Ferwert 24:47 45 Vincent Beeksma Loopgroep Hugo Veenker 25:01 46 Broer Giesing Wyns 25:03 47 Roland kloetstra Leeuwarden 25:08 48 Bram Riepmaa Leeuwarden 25:30 49 Arjen Bakker Leeuwarden 25:33 50 Lars de Lange Broeksterwald 25:44 51 Rudolf Knegtering Leeuwarden 25:51 52 Rick van der Galiën Wirdum Fr 26:14 53 Sybren van Gelder Lionitas 26:30 54 Arjen van der Kooi Leeuwarden 26:31 55 André Bär Leeuwarden 26:37 56 Frank Wieleng Leeuwarden 26:55 57 Erwin Tuithof Leeuwarden 27:12 58 Peter Bär Leeuwarden 27:26 59 Johannes Akkerman Berltsum 27:34 60 Jaap Akkerman Berltsum 27:35 61 Geert de Lange Broeksterwald 27:39 62 Marcel Hielkema Leeuwarden 27:46 63 Chris de Vries Leeuwarden 27:54 64 Jeroen Krol Leeuwarden 28:02 65 Tonny lolkema Lionitas 28:12 66 Philip Elmendorp Goutum 28:16 67 Jan Visser Anjum 28:22 68 Erik Spoelstra Leeuwarden 28:59 69 Uif van Driel Leeuwanrden 29:07 70 Ronald Mulder Leeuwarden 29:21 71 Maarten Leeuwarden 30:02 72 Berthus Nijholt Goutum 30:06 73 Henk Postma Friesland 30:14 74 André Hartman Leeuwarden 30:31 75 Aswin van Woudenberg Leeuwarden 30:34 76 Appie de Vries Friesland 31:04 77 Lubbert Kloosterman De Westereen 31:07 78 Harold Rakers Leeuwarden 31:11 79 Djurre Joh van der Schaaf Friesland 31:13 80 Mathieu van Woudenberg Leeuwarden 31:21 81 Johan Koning Lionitas 31:24 82 Edwin Pasma Sneek 31:28 83 Robby Rhee Oentsjerk 31:36 84 Frans Zomers Leeuwarden 31:43 85 Gerben kerkmeester Lionitas 31:44 86 Peter Boersen Friesland 31:51 87 Koos Pietersma Lionitas 32:18 88 Tjeerd Hendrik Krol Tytsjerk 32:20 89 Jeroen Van der Valle Kollum 32:30 90 Jelte Bouma Spartacus 32:46 91 Patrick Dijkhuizen Horror 32:52 92 Carlo Goutum 33:01 93 Matthijs ten Borge Leeuwarden 33:13 94 Johan Leegstra Kollum 33:13 95 Richard van Kammen Leeuwarden 34:28 96 Johannes Herbig Leeuwarden 35:10 97 Rijk van Elteren Leeuwarden 35:14 98 Klaas Duits Horror 35:30 99 Jeffrey Kooistra Roden 36:14 100 Henk Hoekstra Friesland 36:52 101 Reinder Sinnema Lionitas 37:08 102 Theo Runia Friesland 37:25 103 Joop Boonstra Friesland 39:08 104 Jan vd Hoek St.-Annaparochie 42:34 VROUW, 5 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Anita van der Wal Friesland 22:48 2 Charissa Zijlstra Friesland 23:21 3 Jolien Bandstra St.-Annaparochie 23:22 4 Marijke Abma Goenga 23:32 5 Jacintha Kool Leeuwarden 23:48 6 Kim Dekker Friesland 25:10 7 Inge Bokma Leeuwarden 26:15 8 Joke van Houten Boksum 26:16 9 Sandra van der Meulen Hallum 26:29 10 Renske van der Kooi Leeuwarden 26:32 11 Tracy van der Ploeg Damwald 26:48 12 Jeltje Eizema Leeuwarden 26:49 13 Sjoukje Huizenga Damwald 26:49 14 Jetske Stegenga Warns 26:55 15 Femke Salverda Vitalis 27:07 16 Minke Hell Leeuwarden 27:17 17 Isabelle Visser Anjum 27:21 18 Marijke nijdam Workum 27:29 19 Minke Nijdam Enschede 27:37 20 Carolien Peen Zwolle 27:47 21 Seke Koonstra Hurdegaryp 27:49 22 Anna de Ruiter-Knegtering Leeuwarden 28:04 23 Esmée Douma Leeuwarden 28:17 24 Marianne Haijma Lionitas 28:24 25 Monique de Jong Leeuwarden 28:26 26 Paulien Lamsma Leeuwarden 29:05 27 Vera Miedema Berltsum 29:12 28 Sonja Douma Leeuwarden 29:14 29 Sarina Jannes Friesland 29:26 30 Gerda Leenstra Sint Nicolaasga 29:30 31 Britt de Lange Broeksterwald 29:45 32 Margriet de Vries Leeuwarden 29:46 33 Ariana Heringa - Kuipers Groningen Atletiek 29:49 34 Mira Marlous Kuurstra Leeuwarden 29:52 35 Corine de Jong Leeuwarden 30:11 36 Lianne van Mourik Hardlopen.nl 30:30 37 Martha Buning Goutum 30:31 38 Eleanor Murphy Colwyn Bay 30:40 39 Marieke Brinkhof Burgum 30:47 40 Anna van der Kuur Leeuwarden 30:57 41 Nienke Sinnema Leeuwarden 30:58 42 Inge Visser Sneek 31:00 43 Janneke Spronk Oentsjerk 31:05 44 Ilse Timmerman-Wijnja Leeuwarden 31:06 45 Ankje Dijkstra Leeuwarden 31:10 46 Hinke Oost Leeuwarden 31:15 47 Amber Soepboer Leeuwarden 31:16 48 Lydia de Jong-Zwart Leeuwarden 31:21 49 Sjoukje ;) Reitsma Hurdegaryp 31:24 50 Inge Kools Friesland 31:25 51 Corlinda Leffring Leeuwarden 31:26 52 Naraysca Cecilia Drachten 31:35 53 Grite Abma Goenga 31:38 54 Heidi Huizenga Leeuwarden 31:40 55 Diana Slagter Leeuwarden 31:42 56 Irene Lebbing Leeuwarden 31:46 57 Daphne Ettema Leeuwarden 31:51 58 Linda Hofman Leeuwarden 31:53 59 Josine Sporrel Loopgroep Leeuwarden 31:53 60 Aafke Keizer-Zijlstra St.-Annaparochie 31:55 61 Aafke planting Reduzum 31:59 62 Minke Nijdam Enschede 32:03 63 Hillie van der Veer Leeuwarden 32:09 64 Suzanne Eijbaard Dronryp 32:13 65 Tineke Louwenaar Leeuwarden 32:14 66 Esther Dooper Steenwijk 32:17 67 Sandra Leffring Loopgroep Hugo Veenker 32:21 68 Jinke de Kroon Hemrik 32:22 69 Martine Abma Oudehorne 32:24 70 Cisette Doze Goutum 33:02 71 Anja Lucy Cazemier Drachten 33:05 72 Alies van der Wal Siegerswoude 33:06 73 Rianne Poesse Leeuwarden 33:07 74 Aukje van der Veen Loopgroep Dokkum 33:12 75 Jolanda Dekker Leeuwarden 33:14 76 Manon Iris de Jong Goutum 33:23 77 Ivana de Jong Leeuwarden 33:23 78 Margriet Taekema Leeuwarden 33:36 79 Anneriek Sijperda Goenga 33:41 80 Sabine Tijsma Franeker 34:28 81 Lian Hoving Drachten 34:28 82 Chantal de Jongh Lionitas 34:32 83 Startnummer 512 Berltsum 34:35 84 Lily Manshande Harlingen 35:14 85 Elly Bär-Hoekstra Leeuwarden 35:24 86 Daniëlle Wielenga Leeuwarden 35:26 87 Ingrid Visser Leeuwarden 35:28 88 Sita Wielenga Leeuwarden 36:24 89 Kyra de Jong Lionitas 36:25 90 Gemma van der Zee Leeuwarden 36:28 91 Karin Woudstra Leeuwarden 36:48 92 Griet Hiemstra Leeuwarden 36:49 93 Marijke Kooistra Stiens 36:56 94 Meilana Wijma Stiens 36:58 95 Sandra Rigter Loopgroep Leeuwarden 37:05 96 Lies de Vries-Groen AV Heerenveen 37:09 97 Audrey van Gelder Leeuwarden 37:09 98 Yke Wijbenga De Falom 37:55 99 Petra Tuithof Leeuwarden 38:14 100 Alanis Jorna Leeuwarden 38:20 101 Nina Jorna Lionitas 38:21 102 Debora Jorna Lionitas 38:22 103 Patrice Diederiks Leeuwarden 38:49 104 Nanda Schrage Marsum 39:05 105 Nynke Koerts Leeuwarden 40:26 106 Marjan Soepboer Leeuwarden 41:00 107 Elske Fijma Goutum 42:10 108 Yldau Visser Loopgroep Leeuwarden 42:15 MAN, 10 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Douwe Nauta Lionitas 36:39 2 Wilco Kooistra Leeuwarden 37:33 3 Romke Rodrigo de Jong Lionitas 37:48 4 Paul Miedema Berltsum 39:10 5 Hendrik de Boer Wiuwert 39:10 6 Ate Bijlsma Athleta 40:15 7 Auke Postma Lionitas 40:20 8 Piter Kool Weesp 40:22 9 Ynte Tijsma Leeuwarden 40:43 10 Jordy Idsinga Leeuwarden 40:44 11 Floris Boonstra Leeuwarden 41:08 12 Jan Faber Sint Nicolaasga 41:22 13 André Zuiderveld Loopgroep Leeuwarden 41:32 14 Ruben Sijtsma Leeuwarden 41:42 15 Reinier Hitzert Friesland 41:42 16 Auke Meinsma Leeuwarden 42:04 17 Thys de Jong Britsum 42:04 18 Erik Bijma Berltsum 42:19 19 Richard van der Wal Lionitas 42:21 20 Andries Damstra Loopgroep Dokkum 42:22 21 Catrinus Vroom Lionitas 42:25 22 Richard Stroobach Loopgroep Astrea 42:33 23 Bert Kobus Leeuwarden 43:05 24 Arno Miedema Leeuwarden 43:17 25 Meine Jongedijke Leeuwarden 43:40 26 Leon Yedema Leeuwarden 43:41 27 Hendrik Hoogland Friesland 44:06 28 Bauke Groen Dokkum 44:08 29 Hugo Reitsma Lionitas 44:10 30 Klaas Jan Miedema Goutum 44:19 31 Ytsen de Boer Steenwijk 44:25 32 Jasper Keizer Friesland 44:47 33 Simon Teeninga Loopgroep Astrea 44:49 34 Gerlof van Minnen Loopgroep Leeuwarden 45:02 35 Marco Pietersma Leeuwarden 45:13 36 Niels Zijlstra Leeuwarden 45:15 37 Rob Pestman Dokkum 45:22 38 Willem Mollema Leeuwarden 45:55 39 Wessel de Vries Leeuwarden 46:08 40 Menno Bakker Spartacus 46:17 41 Rogier Rozendaal Leeuwarden 46:24 42 De Vries Leeuwarden 46:27 43 Rinke de Jong Friesland 46:29 44 Pim Rasing Leeuwarden 46:39 45 Arnold Hager Leeuwarden 46:45 46 Eldert Berends Leeuwarden 46:49 47 Jildert Dijkstra Leeuwarden 46:50 48 Henk Depenbrock Zuidhorn 46:55 49 Gerard Dam Loopgroep Hugo Veenker 46:59 50 Menno Stienstra Lionitas 47:08 51 Lars Nomden Leeuwarden 47:12 52 Johan van Boerum Leeuwarden 47:24 53 Wouter-Bas Halbersma Leeuwarden 47:26 54 Niels Idsinga Loopgroep Leeuwarden 47:39 55 Jos de Bruin Steenwijk 47:42 56 Duco Zijlstra Friesland 47:59 57 Roeland van der Heide Goutum 48:20 58 Siem de Vlas Lionitas 48:32 59 Jan Sikke Postma Loopgroep Leeuwarden 48:33 60 Jellt Duijf Warns 48:39 61 Klaas de Ruiter Leeuwarden 48:42 62 Gerard Schade Lionitas 48:43 63 Otto de Boer Friesland 48:47 64 Van der Leest Groningen 48:53 65 Rik Tasma Goutum 48:58 66 Steffen Hansma Koarnjum 49:03 67 Willem van Zutphen Friesland 49:08 68 Rikus van Wijk Lionitas 49:09 69 Alex van Zurk Friesland 49:28 70 Damiano Ramalli Lionitas 49:43 71 Hakim Aabis Leeuwarden 49:57 72 Wym Britseradiel Friesland 50:07 73 Carlo Loos Lionitas 50:15 74 Jan Visser Suwald 50:29 75 Remco Greydanus Leeuwarden 50:42 76 DJ Tjoelker Franeker 50:46 77 Dirk Wiersma Dokkum 50:51 78 Hessel de Boer Friesland 50:52 79 Harry Zandstra Leeuwarden 50:53 80 Sytse Koopal Leeuwarden 51:07 81 Rik Troostheide Leeuwarden 51:11 82 Alex Kramer Stiens 51:20 83 Herman Wassens Lionitas 51:22 84 Meine Hoitsma Friesland 51:26 85 Haije de Vries Drachten 51:42 86 Marko Oosterhuis Leeuwarden 51:47 87 Geert Peereboom Loopgroep Leeuwarden 51:49 88 Ed Velderman Friesland 52:10 89 Rudy Douma Leeuwarden 52:24 90 Marcel Perdu Leeuwarden 52:31 91 Ludolf van der Molen Loopclub Burgum 52:35 92 Hans Willems Lionitas 52:36 93 Uilker Hurdegaryp 52:36 94 Henk Riepma Leeuwarden 52:42 95 Harold Wever Assen 52:45 96 Johan Beintema Friesland 52:47 97 Hendrik Harm Kingma Koarnjum 52:54 98 Louis Bakker Friesland 52:56 99 Chris Gill Leeuwarden 53:00 100 Emiel Adema Menaam 53:08 101 Benny Bijlsma Friesland 53:16 102 Ronald spoor Leeuwarden 53:22 103 Marten Bosma Friesland 53:23 104 Frank Swart Leeuwarden 53:27 105 Jeroen Smid Leeuwarden 53:31 106 Kor Oosterhuis Leeuwarden 53:40 107 Erwin IJtsma Leeuwarden 53:41 108 Piet Visser Driezum 53:44 109 Jacob Dijkstra Friesland 54:07 110 Marco van der Heide Harlingen 54:21 111 Erwin Ytsma Nes gem Dongeradeel 54:28 112 Titus Gros Leeuwarden 54:48 113 Jordy Weijkamp Leeuwarden 54:55 114 Jan Boon Loopgroep Dokkum 54:57 115 Wytse Hiemstra Goutum 55:06 116 Dennis Krigee Goutum 55:07 117 Domien Mulder Friesland 55:25 118 Cor van Sluis Friesland 55:27 119 Edward Postma Drachten 55:43 120 Rudolf Kuipers Lionitas 55:44 121 Dick Wielenga Leeuwarden 55:50 122 Jorn Boringa Friesland 55:53 123 Reinder Tel Friesland 56:00 124 René Joustra Leeuwarden 56:01 125 Leen Van Bavel Loopgroep Leeuwarden 56:09 126 Ulbe van der Wal Friesland 56:31 127 Dat Nguyen Leeuwarden 56:36 128 Marinus de Haan Hurdegaryp 56:38 129 Rauwerda Readtsjerk 56:40 130 Tjipke Joustra Ryptsjerk 57:11 131 Anne Zijlstra Leeuwarden 57:33 132 Diederik Everts Leeuwarden 57:37 133 Robert van der Heide Leeuwarden 57:39 134 Rienks Hallum 58:25 135 Jelte Kramer Loopgroep Dokkum 58:47 136 Jan Panhuis Friesland 58:54 137 Willem Reitsma Friesland 58:58 138 Ewald Broers Leeuwarden 59:18 139 Roelof Elzinga Loopgroep Dokkum 59:31 140 Femme de Bruin Friesland 59:36 141 Marten Kingma Friesland 59:45 142 Jan Veenstra Friesland 1:00:14 143 Wim Manshande Lionitas 1:00:15 144 Arjen Spijkstra Leeuwarden 1:00:25 145 Wybe Sierksma Marrum 1:00:36 146 Dominicus Mulder Loopgroep Leeuwarden 1:01:29 147 Theo Van der Zee Stiens 1:01:40 148 Siebren Duurken Leeuwarden 1:01:52 149 Klaas Nieuwhof Loopgroep Berlikum 1:04:27 150 Jelle de Haan Haskerhorne 1:04:28 151 Edwin leeuwarden Deelstra Friesland 1:05:12 152 Marc van Gelder Lionitas 1:05:48 153 Kees Brussee Leeuwarden 1:07:20 154 Eduard Faas Loopclub Burgum 1:08:25 155 Bonne de Haan Loopclub Burgum 1:08:26 156 Ruben van den ham Zaandam 1:08:36 VROUW, 10 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Marijke Jousma Leeuwarden 47:47 2 Daniëlle Bekkering Den Ham Gn 48:04 3 Sietske Leenstra Nijelamer 51:12 4 Maaike Felen Lekkum 51:35 5 Yvonne Luinge Feanwalden 52:19 6 Hillegien Tol Leeuwarden 52:49 7 Marije Postma Drachten 53:25 8 Sjoerdtje Veenstra Burgum 53:44 9 Saakje Regnerus Friesland 54:24 10 Japke Veninga Loopgroep Dokkum 54:56 11 Hikmet Yigit Goutum 55:10 12 Ilse Leeuwarden 55:40 13 Hanny vd Bij Friesland 56:26 14 Carin Kuiper Lionitas 56:40 15 Karin Danhof Friesland 56:55 16 Thessa Baas Leeuwarden 57:01 17 Emma Baarsma Groningen 57:04 18 Mettje Elzinga Friesland 57:11 19 Anita de Vreeze Leeuwarden 57:11 20 Magné Mulder Tytsjerk 57:11 21 Sarah Miedema Goutum 57:42 22 Miranda Flapper Berltsum 57:43 23 Leonie Terpstra Hallum 1:00:04 24 Hennie van der Velde Sneek 1:00:28 25 Kim Boonstra Leeuwarden 1:00:37 26 Romy van Dijk Lemmer 1:01:18 27 Anke Peterson Lionitas 1:01:49 28 Willy de Jong Leeuwarden 1:03:32 29 Tine Visser Lionitas 1:04:03 30 Elsa van der Hoek Leeuwarden 1:06:17 31 Monica van den Boogaard Leeuwarden 1:06:26 32 Christien ten Hoeve Leeuwarden 1:07:13 33 Vanja van den Anker Beetsterzwaag 1:07:21 34 Karin Lebbink Leeuwarden 1:07:53 35 Lineke Veenstra Leeuwarden 1:08:00 36 Heinric Kempenaar Loopclub Burgum 1:08:24 37 Renata van den Ham Amsterdam 1:08:36 38 Rinske Bokma Leeuwarden 1:09:21 39 Maaike Molendijk Leeuwarden 1:09:23 40 Esther Aagtjes Stiens 1:10:59 41 Sietske van der Bij Friesland 1:16:02 42 Catrien Schade-Melein Leeuwarden 1:17:41 Opmerkingen graag naar wocweg@lionitas.nl ========================================================================== Uitslagen.nl 12-08-2017 12:21