Uitslagenlijst 17e Dokkum Bonifatiusloop Dokkum - Zaterdag 17 maart 2018 ========================================================================== MAN, 16 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Ilyas Iman Fulda 52:36 52:34 2 Riekele Kobes Nederland 53:58 53:57 3 Lorenz Rau Fulda 54:41 54:40 4 Simon Schindelmann Fulda 58:38 58:37 5 Theo Bult Pallas '67 1:02:41 1:02:39 6 Anco van der Heide Dokkum 1:06:01 1:05:59 7 Andries Damstra Loopgroep Dokkum 1:06:18 1:06:16 8 Johan Meinsma Lionitas 1:06:29 1:06:27 9 Erwin van Dalen Isala '96 1:07:45 1:07:43 10 Arnold Hager Leeuwarden 1:11:06 1:11:03 11 Pieter de Jong Marrum 1:11:16 1:11:14 12 Joop van Ginkel Loopgroep Hugo Veenker 1:12:40 1:12:37 13 Jan de Jong Dokkum 1:14:46 1:14:42 14 Alexander Osinga Dokkum 1:14:53 1:14:49 15 Arnold Boersma Friesland 1:14:57 1:14:55 16 L F van der Meij Leeuwarden 1:15:21 1:15:19 17 Andreas Hartung Fulda 1:15:39 1:15:36 18 Danny Kuipers Winsum Gn 1:17:18 1:17:16 19 Peter Rozendal Dokkum 1:17:18 1:17:15 20 Koen Rengers Winsum Gn 1:17:18 1:17:16 21 Ludolf van der Molen Loopclub Burgum 1:17:35 1:17:34 22 Harm Klomp Loopgroep Hugo Veenker 1:18:33 1:18:29 23 Jan Faber Loopgroep Dokkum 1:18:36 1:18:33 24 Jacob Feenstra Loopgroep Hugo Veenker 1:19:04 1:19:00 25 Klaas van der Zee Loopgroep Dokkum 1:21:30 1:21:28 VROUW, 16 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Ria Lok Damwald 1:18:46 1:18:43 MAN, 10 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Paul Geertsma Lionitas 33:34 33:34 2 Bram Kielman Loopgroep Hugo Veenker 34:07 34:06 3 Jort van Zutphen Nederland 34:58 34:58 4 Hugo Jan Bosscher Loopgroep Hugo Veenker 35:21 35:21 5 Marten-Jan Ernst Damwald 36:07 36:07 6 Henri Harmsen Impala 36:38 36:37 7 Yonas Mulue Teklay Fulda 38:09 38:09 8 Andries Vlietstra Nederland 38:11 38:10 9 Olikeso Otebe Fulda 40:42 40:42 10 Jacob van der Ploeg Nederland 40:51 40:50 11 Menno Cramer Loopgroep Leeuwarden 42:16 42:12 12 Julien van Dijk Loopgroep Hugo Veenker 43:13 43:13 13 Bauke Groen Dokkum 43:36 43:34 14 Jacob Eelkema Oosternijkerk 43:54 43:51 15 Bouke Triemstra Dokkum 44:03 43:58 16 Jan Germ Looijenga Oentsjerk 44:03 43:56 17 Johan van der Schaaf Dokkum 44:04 43:31 18 Jan Bart van der Plaats Breda 44:05 44:05 19 Jelmer Bouwman Engwierum 44:18 43:46 20 Jan Hooghiemstra Loopclub Burgum 44:30 44:00 21 Bas van der Kooi Dokkum 44:49 44:24 22 Daan van der Geest Friesland 44:49 44:46 23 Jan Douwe Zuidema Damwald 44:55 44:51 24 Hendrikj Hoogland Friesland 44:57 44:52 25 Jaap Visser Loopgroep Dokkum 44:58 44:54 26 Henk van Oosten Hantumhuizen 45:16 45:03 27 Jan vd Wert Lionitas 45:35 45:23 28 Johan Nieuwenhuis Dokkum 45:39 45:36 29 Stefan Bodde Leeuwarden 45:39 45:36 30 Jildert Jongstra Dokkum 45:52 45:50 31 Johan Vrieswijk Dokkum 45:52 45:49 32 Reinder Sinnema St.-Annaparochie 45:54 45:09 33 Robert Kingma Buitenpost 46:01 45:41 34 Jelmer Hiemstra Burgum 46:03 45:31 35 Zlatko Pejic Leeuwarden 46:13 45:44 36 Marten Hiemstra Impala 46:24 46:22 37 Jorrit Zuidema Bakkeveen 46:27 46:17 38 Herman Haaksma Leiden 46:28 45:53 39 Marten Groen Munein 46:34 46:29 40 Hille Hellema Loopgroep Hugo Veenker 46:36 46:30 41 Klaasjakob Soldaat Dokkum 46:38 46:04 42 Jaap Baalbergen Loopgroep Dokkum 46:40 46:34 43 Sjouke Sijtsma Dokkum 46:43 46:38 44 Romke Krol Dokkum 46:44 46:22 45 Jeroen Visser Damwald 46:51 46:48 46 Cor Bosgraaf Loopgroep Hugo Veenker 46:57 46:52 47 Chris Draijer Impala 47:15 47:10 48 Henk Buwalda Burgum 47:19 46:46 49 Halbe Rinsma Loopgroep Run Fun Bûtenp 47:53 47:51 50 Jappie Bijlstra Loopgroep Hugo Veenker 47:58 47:58 51 Auke J Spoelstra Impala 48:15 48:12 52 Alle de Boer Kollumerzwaag 48:29 47:56 53 Niels Procée Drachten 48:35 48:07 54 Johannes Bloem Dokkum 48:36 48:32 55 Johann de Graaf Zwolle 48:42 48:22 56 Cor van Sluis Friesland 48:50 48:45 57 Jeroen Wolfkamp HUGO Hardloopgroep 48:56 48:41 58 Arie Namminga Kollum 49:10 48:47 59 Sybren de Groot Broeksterwald 49:26 49:20 60 Jaap Adema Westergeest 49:30 49:08 61 Marinus de Haan Hurdegaryp 49:32 49:22 62 Andries Haaksma Dokkum 49:35 49:32 63 Arnold Jonker Dokkum 49:38 49:15 64 Evert Duipmans Gorredijk 49:46 49:31 65 Johan de Jong Driezum 49:47 49:31 66 Geert Broersma Loopgroep Hugo Veenker 49:51 49:34 67 Gerbrand Edens Leeuwarden 49:53 49:23 68 Siebren Boerma Loopclub Burgum 49:53 49:30 69 Durk de Boer Nederland 49:56 49:30 70 Sjoerd Geelhoed Amsterdam 49:57 49:24 71 Rik Troostheide Leeuwarden 49:59 49:51 72 Wieger van Keulen Friesland 50:02 49:49 73 Mark Wijnsma Loopgroep Hugo Veenker 50:04 50:00 74 Grigorios Palamidis Buitenpost 50:14 49:55 75 Cor vd Wande Raard 50:15 49:57 76 Erwin Hoekstra Dokkum 50:20 50:13 77 Jan van der Wal Zwolle 50:21 50:01 78 Edwin Bruinsma Friesland 50:23 49:47 79 Harm Swart Dokkum 50:28 50:14 80 Martin Noppert Sintjohannesga 50:43 50:30 81 Gerrit van den Poll Kollum 50:59 50:53 82 Erwin Ytsma Nes gem Dongeradeel 51:04 50:57 83 Jacco Jansen Nijmegen 51:11 51:03 84 Kees Weij Nieuw-Vennep 51:16 51:06 85 Sybrand Jongeling Feanwalden 51:16 51:06 86 Bauke van der Heide Leeuwarden 51:55 51:37 87 Fedde Beijert Ureterp 51:57 51:47 88 Simon Santema De Westereen 51:59 51:46 89 Rik Schoonhoven Buitenpost 52:05 51:53 90 Jurjen van der Veen Nederland 52:05 51:39 91 Domien Mulder Friesland 52:07 51:52 92 Geert Straatsma Impala 52:08 51:31 93 Marten Sijens Dokkum 52:08 51:51 94 Niek Hacquebord Dokkum 52:10 51:45 95 Jelle Wagenaar Loopgroep Hugo Veenker 52:12 51:45 96 Jildert Viet Utrecht 52:22 51:51 97 Nico van Zandvoort Leeuwarden 52:28 52:22 98 Jakob van der Zwaag Walterswald 52:28 52:23 99 Rudmer Kooistra De Westereen 52:35 51:50 100 Siemen de Jong Loopgroep Hugo Veenker 52:51 52:45 101 Erwin Keekstra Leeuwarden 52:58 52:13 102 Bennie Breedenbach Buitenpost 52:59 52:40 103 Tonnie d'Haan Loopsport Groningen 53:01 52:53 104 Martijn Troostheide Dokkum 53:03 52:54 105 Arthur van Zwet Dokkum 53:20 52:54 106 Tony Vrieswijk Dokkum 53:39 53:18 107 Robert Folkers Uithuizen 53:46 53:38 108 Durk Gros Friesland 53:46 53:34 109 Henk Baas Loopgroep Dokkum 53:47 53:35 110 J Jansma Oentsjerk 53:50 53:21 111 Rommert Glazema Friesland 53:53 53:40 112 Kanne Lei Dokkum 53:53 53:18 113 Andre Harder Harlingen 53:55 53:12 114 Gerben Raap Dokkum 53:55 53:53 115 Cor Zijlstra Marrum 53:55 53:23 116 Egbert Geertsma Groningen 53:56 53:43 117 Albert Kingma Loopgroep Hugo Veenker 54:12 53:44 118 Tjeerdlouwren Soldaat Holwerd 54:12 53:38 119 Klaas Dijkstra Loopgroep Hugo Veenker 54:16 53:59 120 Bauke Zijlstra Hantum 54:27 54:12 121 Dennis Gaasendam Kollum 54:36 54:11 122 Ulbe Keegstra Loopgroep Dokkum 54:37 53:58 123 Oebele Kooij Burgum 54:39 53:59 124 Robin Rinzema Jistrum 54:55 54:09 125 Nanne de Vries Loopgroep Hugo Veenker 54:57 54:22 126 Taco van Veen Dokkum 55:02 54:46 127 Gerrit Bosma Loopclub Burgum 55:05 54:35 128 W Rozendal Zwaagwesteinde 55:14 54:46 129 Rients Terpstra Hallum 55:16 55:11 130 Aant-Pieter Wijnsma Dokkum 55:20 54:39 131 Pieter Koster Zwolle 55:27 55:08 132 Edwin van der Veen Haren 55:36 55:11 133 Frans Nicolai Loopgroep Hugo Veenker 55:42 55:08 134 Wietze Lei Dokkum 55:51 55:02 135 Durk Postma Driezum 56:07 55:34 136 Theunis Haaima Metslawier 56:22 55:47 137 Robert Graveland Dokkum 56:29 56:15 138 Gerrit Jan Bergsma St.-Annaparochie 56:33 55:59 139 Roelof Elzinga Loopgroep Dokkum 56:35 55:59 140 Jan Anne Dijkstra Loopgroep Hugo Veenker 56:43 56:25 141 Bob Jongsma Damwald 56:43 56:09 142 Jur Lamers HUGO Hardloopgroep 56:47 56:22 143 Peter Pranger Loopgroep Dokkum 56:49 56:28 144 Herman Bakker Dokkum 56:53 56:27 145 Johan Zijlstra Leeuwarden 57:18 56:54 146 Bokke s Visser Oudwoude 57:35 57:11 147 Marten Meinema Oosternijkerk 57:44 57:20 148 Rik de Haan Loopgroep De Drentsche Aa 57:49 57:20 149 Bernd Jager Dokkum 57:53 57:17 150 Stevie Escalona Oentsjerk 58:12 57:47 151 Wilgard Derks Assen 58:15 57:33 152 Theun Faber Dokkum 58:22 57:55 153 Nico Zijlstra Dokkum 58:47 58:03 154 Piet Kerstholt Friesland 58:53 58:42 155 Arjen Beckers Loopgroep Hugo Veenker 58:57 58:32 156 Hein Pols Dokkum 59:02 58:28 157 Frits Hilderda Damwald 59:08 58:42 158 Peter van Ditmarsch Dokkum 59:24 58:50 159 Keimpe de Vries Friesland 59:34 59:34 160 Anne Spoelstra Surhuizum 59:39 59:37 161 Rob Meijer Leeuwarden 59:49 59:29 162 Jilles Bijlstra Loopgroep Dokkum 1:00:05 59:26 163 Jan Rietberg Loopgroep Dokkum 1:00:05 59:28 164 Gerard Wiersma Hantumhuizen 1:00:15 1:00:01 165 Jan Panhuis Friesland 1:00:24 1:00:12 166 Jan Wiersema Loopgroep Dokkum 1:00:42 1:00:05 167 Sierd Santema De Westereen 1:00:49 1:00:40 168 Bert Santema De Westereen 1:00:49 1:00:17 169 René Smids Kollum 1:01:07 1:01:00 170 Jaap Rinsma Kootstertille 1:01:29 1:00:57 171 Jilles Visser Loopgroep Dokkum 1:01:54 1:01:18 172 Thomas Schleicher Fulda 1:02:03 1:01:23 173 Hans Jurgen Graber Fulda 1:02:43 1:02:26 174 Peter Schade Fulda 1:03:59 1:03:42 175 Renze de Jager Dokkum 1:04:38 1:04:29 176 Jan Lei Boornbergum 1:04:49 1:04:10 177 Dirk Jan Compaan Dokkum 1:05:59 1:05:49 178 Robert Prins De Westereen 1:10:14 1:09:53 179 Jippe Bokma Friesland 1:12:03 1:11:32 180 Chris Buijtenhuijs Hardlopen.nl 1:14:03 1:14:03 VROUW, 10 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Rianne Harmsen - de Boer Drachten 41:06 41:05 2 Anja van Zutphen Nederland 46:37 46:33 3 Thea van der Meulen Friesland 49:08 48:56 4 Mare Wiersma Loopgroep Hugo Veenker 49:47 49:46 5 Nynke de Jong Tzum 49:59 49:32 6 Jeltje Bouma-Visser Loopgroep Hugo Veenker 50:00 49:53 7 Roos Boerma Loopclub Burgum 50:28 50:06 8 Amanda Zijlstra-de Vries Rinsumageast 50:36 50:32 9 Atty Jellema Loopgroep Hugo Veenker 51:00 50:55 10 Sonja van den Berg Noordwijk Gn 51:21 51:13 11 Arnolda Holwerda Blije 51:43 51:33 12 Elly Kok-Meetsma Oentsjerk 52:12 52:05 13 Marlies Kolder Dokkum 52:19 52:13 14 Sanne Veenstra Burgum 53:23 53:12 15 Aaltsje Swart Morra 53:27 53:15 16 Saskia Jutte Dokkum 53:39 53:30 17 Baukje de Vries Dokkum 53:55 53:53 18 Klazien van der Meij Hera 54:20 54:12 19 Klaske de Haan Loopgroep Hugo Veenker 54:33 54:26 20 Kirsten Vos LSV Invictus 54:49 54:44 21 Sytske van der Kooi Nijmegen 54:53 54:45 22 Nynke Wolters Damwald 54:54 54:51 23 Sjoukje Huizinga Loopgroep Hugo Veenker 55:13 55:07 24 Anita de Vreeze Leeuwarden 55:32 55:26 25 Sandra Klaver Kollum 55:33 55:11 26 Johanna de Boer Triemen 55:34 54:55 27 Agnes de Boer Hurdegaryp 55:57 55:46 28 Inge Wiersma Loopgroep Hugo Veenker 56:07 55:46 29 Hilda van der Meulen Feanwalden 56:49 56:29 30 Liza van der Land Impala 56:53 56:25 31 Anke Sonnema-Haaima Dokkum 57:01 56:29 32 Anja Hoszfeld Fulda 57:07 56:52 33 Judith Hoekstra Rotterdam 57:14 57:03 34 Hilda Walsma Anjum 57:14 57:01 35 Jelly Haarsma Ternaard 57:27 57:20 36 Femke de Groot Loopgroep Dokkum 57:27 56:50 37 Momo Pols Dokkum 57:28 56:55 38 Afie Schilstra Loopgroep Hugo Veenker 57:35 57:28 39 Anke Straatsma Impala 57:36 56:58 40 Anneke vd Zee Kollum 58:05 58:02 41 Agnes Miedema Loopgroep Hugo Veenker 58:18 57:53 42 Lucia Oenema Gytsjerk 58:19 58:12 43 Anneke Kiewiet Gytsjerk 58:19 58:13 44 Ilse Raap Groningen 58:48 58:05 45 Manon Vanbellinghen Amsterdam 59:25 58:51 46 Irene van Elteren Leeuwarden 59:40 59:16 47 Henny Zijlstra Marrum 59:47 59:15 48 Aukje Weidenaar Loopgroep Hugo Veenker 1:00:13 59:45 49 Claudia Westerhof Dokkum 1:00:21 1:00:00 50 Nynke Rosier-Tilma Anjum 1:00:29 1:00:08 51 Jikke Faber Anjum 1:00:29 1:00:07 52 Anja Bandstra Oosternijkerk 1:00:41 1:00:13 53 Reina Hes Loopgroep Dokkum 1:00:59 1:00:20 54 Joke Bleijerveld Loopgroep Dokkum 1:01:15 1:00:37 55 Marije Bijma Surhuizum 1:01:25 1:01:14 56 Jacqueline den Otter Hoofddorp 1:01:29 1:01:27 57 Wiesje Verf Sneek 1:01:39 1:01:00 58 Hannie Leijstra Dronryp 1:01:39 1:01:19 59 Petra Hopmans Assen 1:01:39 1:00:58 60 Lisette Fennema Dokkum 1:01:43 1:01:33 61 Welmoed Kuiper- van Dijk Dokkum 1:01:51 1:01:41 62 Laura Westerhof Dokkum 1:01:57 1:01:36 63 Petra van Dekken Ternaard 1:01:59 1:01:44 64 Tjitske Kranenburg Broeksterwald 1:02:11 1:02:03 65 Sijanne Huisma Nederland 1:02:21 1:02:05 66 Henny Nuwolt Nes gem Dongeradeel 1:02:39 1:02:11 67 Lysbeth Rubingh Blije 1:03:45 1:03:00 68 Sandra de Graaf Blije 1:04:06 1:03:43 69 Amarins Korvemaker-Rijpke Dokkum 1:04:37 1:04:09 70 Antsje Postma Oentsjerk 1:04:38 1:04:12 71 Marianne Wassenaar Rûnom Mantgum 1:05:18 1:04:58 72 Maaike Walsweer Feanwalden 1:05:34 1:05:14 73 Marly Visser Dokkum 1:05:35 1:04:53 74 Petra Drost Assen 1:05:39 1:04:57 75 Ilse Hoekstra Dokkum 1:05:59 1:05:51 76 Janke de Vries Loopgroep Hugo Veenker 1:06:04 1:05:23 77 Attie van der Woude Loopgroep Dokkum 1:06:29 1:05:51 78 Marieke van Dijk Dokkum 1:07:00 1:06:37 79 Debby Meerstra Dokkum 1:07:09 1:06:59 80 Elly Hager Leeuwarden 1:08:05 1:07:20 81 Sietske van der Bij Friesland 1:11:57 1:11:36 JJUN, 5 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Olaf Jan Bosscher Loopgroep Hugo Veenker 16:12 16:12 2 Jacob van der Galien Loopgroep Hugo Veenker 18:47 18:47 3 Mees van der Veen Bornwird 20:58 20:54 4 Meine van der Meulen Metslawier 21:02 21:00 5 Geronimo Hartmans Holwerd 24:30 24:24 6 Jan Bandstra Oosternijkerk 24:32 24:28 7 Jelmer Castelein Metslawier 25:22 25:19 8 Quinthyn Poelman Dokkum 25:42 25:40 9 Marco Fennema Dokkum 26:06 26:04 10 Thomas Boersma Ee 27:51 27:48 11 Lucas Korving Loopgroep Hugo Veenker 27:54 27:50 12 Laurens van der Laan Oranjewoud 27:58 27:44 13 Jacob Hendrik Heeringa Oosternijkerk 28:43 28:40 14 Jasper Woudwijk Ee 28:49 28:22 15 Jasper van Dijk Loopgroep Hugo Veenker 30:45 30:01 16 Nick Dijck Nes gem Dongeradeel 32:53 32:24 17 Julian van der Laan Oranjewoud 32:56 32:43 18 Sybrant Veenstra Metslawier 34:32 34:05 19 Marvin Wiersma Damwald 34:33 34:05 20 Wybren de Jong Moddergat 34:36 34:07 21 Sybrand Nutma Dokkum 34:36 34:08 22 Wybe Feenstra Dokkum 40:22 39:54 23 Piter Hiemstra De Westereen 53:08 53:03 MSEN, 5 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Janco Rijpstra Lionitas 16:30 16:29 2 Jelmer van der Veen Lionitas 17:27 17:26 3 Folkert Visser Impala 17:48 17:48 4 Samuel Feik Fulda 18:09 18:09 5 Hilbert de Haan Nederland 18:25 18:24 6 Nico Timmermans Foudgum 19:34 19:32 7 Jogchum Dijkstra Friesland 20:49 20:46 8 Brent de Haan Burgum 21:05 21:03 9 Tom vd Meer Grouw 21:27 21:26 10 Pieter Visser Loopgroep Dokkum 21:55 21:54 11 Dirk vd Leij Kollum 22:23 22:02 12 Marlon Jansen Leeuwarden 22:29 22:27 13 Martin Talstra Bitgum 23:13 23:11 14 Jente Talsma Nederland 23:28 23:13 15 Wiebe Haisma Loopgroep Hugo Veenker 24:06 24:05 16 Johan de Jong Dokkum 24:12 23:48 17 Bauke Sleegstra Hurdegaryp 25:01 24:41 18 Rik van der Ploeg Dokkum 25:01 24:31 19 Pieter Eelke Buwalda Dokkum 25:33 25:24 20 Edwin Wiersma Loopgroep Hugo Veenker 26:15 25:55 21 Cornelis Keizer Damwald 26:25 26:25 22 Jaap Jongsma Driezum 26:44 26:26 23 Folkert Vos LSV Invictus 26:52 26:47 24 Arno Hardholt Dokkum 26:56 26:53 25 Poul Brouwer Dokkum 26:57 26:04 26 Marcel Renou Dokkum 27:25 27:19 27 Douwe van der Schaaf Dokkum 27:28 27:08 28 Rick van Meekeren Loopgroep Hugo Veenker 27:43 27:14 29 Auke Pieter de Jong Dokkum 28:04 27:40 30 Tjalling Feenstra Dokkum 29:05 28:52 31 Lieuwe de Jong Damwald 30:11 30:10 32 Gerrit Has Sneek 30:17 29:49 33 Willem Huizenga Hallum 30:30 30:19 34 Geert de Jong Twijzelerheide 30:31 30:16 35 Eddy Kooistra Dokkum 30:35 30:04 36 Adrie van Dijk Dokkum 30:54 30:10 37 Rene van der Woude Dokkum 31:18 30:54 38 Marten van der Woude HUGO Hardloopgroep 31:18 30:54 39 Rudie van der Woude Dokkum 31:18 30:56 40 Bauke Keekstra Loopclub Burgum 31:49 31:09 41 Lubbert Kloosterman De Westereen 31:50 31:24 42 Johan Kardol HUGO Hardloopgroep 31:52 31:08 43 Paul Erkelens Burgum 32:40 32:37 44 Johan Bloemama Groningen 33:29 33:03 45 Klaas Tot Leeuwarden 34:33 33:47 46 Douwe Ferwerda Damwald 35:19 34:35 47 Jacob Haakma Dokkum 35:26 35:24 48 Annegerrit Postma Paesens 35:27 34:43 49 Geert Bril Loopgroep Hugo Veenker 36:25 35:41 50 Guido Hanel Fulda 37:07 36:24 51 Joop Boonstra Friesland 45:24 44:54 52 Herman Hoekstra Friesland 45:25 44:53 53 Haile Zegazap Fulda 45:55 45:55 54 Ronald van der Goot Leeuwarden 57:42 57:41 MJUN, 5 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Kyra Brouwer Loopgroep Hugo Veenker 24:53 24:52 2 Denise Gosma Dokkum 30:31 30:27 3 Myrna Holwerda Oosternijkerk 30:31 30:27 4 Famke Meinema Dokkum 35:21 34:50 5 Thessa Ramakers Dokkum 35:21 34:50 6 Tiny Weidenaar Niawier 35:33 35:28 7 Dian Arjaans Dokkum 35:33 35:28 VSEN, 5 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Lisanne Jager Lionitas 20:59 20:58 2 Mirjam Hardholt Dokkum 24:23 24:20 3 Ilse Spijksma Dokkum 24:44 24:33 4 Elisabeth Dam Kampen 24:56 24:44 5 Tsjetty Visser Burgum 25:14 24:51 6 Jolanda Wijnsma-van der L Dokkum 25:22 25:11 7 Jantina Jager Loopgroep Hugo Veenker 25:38 25:33 8 Nettie Keizer Damwald 26:24 26:23 9 Frederika Krottje Loopgroep Hugo Veenker 27:03 26:42 10 Yvonne Hoekstra Kollumerzwaag 27:36 27:13 11 Jolanda Zalmstra Leeuwarden 27:46 27:42 12 Baukje de Beer Damwald 27:51 27:33 13 Marian Korving Loopgroep Hugo Veenker 27:54 27:50 14 Judith Wijbenga Oudwoude 27:57 27:35 15 Neeltsje Wijma Buitenpost 28:31 28:18 16 Anja Haga Dokkum 28:52 28:30 17 Alie Groen Damwald 29:04 28:54 18 Marjan Wiersma-Hoeksma Dokkum 29:05 28:52 19 Janneke Booij-Vellema Sneek 29:05 28:52 20 Tieneke Potjewijd Driezum 29:09 28:54 21 Jannie Vos Dokkum 29:10 29:02 22 Baukje de Jong Loopgroep Hugo Veenker 29:24 29:00 23 Line Couperus Veenklooster 29:34 29:17 24 Jeldau Andringa Groningen 30:08 29:57 25 Ilona Schippers Kollum 30:11 30:11 26 Hilda de Haan Zwagerbosch 30:31 30:18 27 Sandra Leffring Loopgroep Hugo Veenker 30:31 30:24 28 Minke Leijstra Wijnjewoude 30:48 30:40 29 Marjolein de Vries Damwald 30:49 30:17 30 Goaitske Mulder Dokkum 30:52 30:43 31 Liesbeth van der Veen Nederland 31:09 30:55 32 Elly Dijk Dokkum 31:10 30:22 33 Raffika Blelis Leeuwarden 31:20 30:34 34 Anja Tijsma Dokkum 31:23 30:46 35 Anna Jouta Hallum 31:39 31:30 36 Nienke Akkerman Dokkum 31:39 31:31 37 Leiping Huang Dokkum 31:41 31:01 38 Sjoukje Piersma Dokkum 31:41 31:01 39 Marjan van Huizen Leeuwarden 31:46 31:43 40 Femke Hoekstra Dokkum 31:47 31:46 41 Jenny Zwaagstra Dokkum 31:50 31:41 42 Tineke de Groot Dokkum 31:51 31:15 43 Corlinda Leffring Leeuwarden 31:51 31:14 44 Geertje Zijlstra Leeuwarden 32:12 31:48 45 Ytje Sikkema Leeuwarden 32:20 31:49 46 Jeltinke Sytsma Dokkum 32:27 32:14 47 Jeldau Ferwerda Damwald 32:37 31:54 48 Minke de Vries Leeuwarden 32:50 32:11 49 Yvette van der Laan Oranjewoud 32:56 32:42 50 Anneke Vledder-Kooy Driezum 33:01 32:19 51 Emely Bosma Jistrum 33:09 32:51 52 Dyonda Spiegelaar Driezum 33:23 32:50 53 Djoke van der Valk Kollumerzwaag 33:23 32:51 54 Roxanne vd Zwaag Dokkum 33:28 33:12 55 Karin Bloemsma Kollum 33:29 33:03 56 Thirza van der Heide Loopgroep Hugo Veenker 33:29 32:48 57 Jitske Monsma Hantum 34:28 34:02 58 Lolkje de Vries Damwald 34:29 33:48 59 Grada van Stralen Leeuwarden 34:33 33:47 60 Cindy Lexmond Leeuwarden 35:00 34:18 61 Wieke Braaksma Utrecht 35:20 34:37 62 Mosja Pols Dokkum 35:25 34:51 63 Femke Veenstra Broeksterwald 35:30 35:01 64 Jellie Veenstra Oentsjerk 35:30 35:00 65 Immy Paulusma Dokkum 35:36 35:30 66 Anne vd Ploeg Damwald 35:41 35:18 67 Vamos Vamos Leeuwarden 35:45 34:59 68 Mascha van der Meij Dokkum 35:46 34:59 69 Nancy L Caviet Friesland 35:54 35:45 70 Roliene de Jong Dokkum 36:01 35:51 71 Miranda van der Kooi Dokkum 36:01 35:51 72 Femke Marije Klaver Dokkum 37:03 36:44 73 Gerda Cuperus Dokkum 37:03 36:45 74 Ietsje de Boer Surhuisterveen 37:16 36:42 75 Griet Hiemstra Leeuwarden 37:39 37:00 76 Marianne Folbert- van Der Ternaard 37:51 37:35 77 Maria Peters Fulda 42:09 41:26 78 Christine Hanel Fulda 47:21 47:21 79 Johanna den Hartogh Dokkum 52:15 51:31 www.bonifatiusloop.nl ========================================================================== Uitslagen.nl 17-03-2018 15:27