Uitslagenlijst Leijenloop Opeinde - Zaterdag 16 juni 2018 ========================================================================== M5,2, 5,2 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Tjerk Dijksma Damwald 19:23 19:22 2 Johan Hoogeveen Boornbergum 19:29 19:26 3 Jeroen van Dijk Arnhem 19:53 19:50 4 Jappie Doller Oosterwolde 19:54 19:53 5 Jurre van der Vaart De Wilp 20:09 20:06 6 Jacob van der Ploeg Damwald 20:54 20:51 7 Rico van Velzen Kornhorn 21:11 21:08 8 Stefan van der Wal Drachten 21:16 21:14 9 Bert Ausma Marum 21:24 21:22 10 Jitse Keizer Triemen 21:43 21:38 11 Jouke-Atze Posthumus Rottevalle 21:47 21:45 12 Arjen Terpstra Groningen 22:09 22:05 13 Jan Douwe Zuidema Damwald 22:28 22:25 14 Cornelis Zijlstra Franeker 22:31 22:28 15 Anne Claus Boelenslaan 22:36 22:32 16 Matthijs Pultrum Luxwoude 23:46 23:44 17 Pieter Sipma Opeinde 23:47 23:42 18 Dennis Zuidema Fit zijn scoort 23:48 23:37 19 Paul Pultrum Luxwoude 24:07 24:04 20 Paul Akkerman Opeinde 24:17 24:13 21 Jan van der Voort De Wilp 24:47 24:43 22 Alex Helder Fit zijn scoort 25:02 24:51 23 Figou van der Veen Fit zijn scoort 25:03 24:54 24 Gerjan Huisman Gerkesklooster 25:03 24:51 25 Frits Feddema Heerenveen 25:18 25:15 26 Cor van Sluis Franeker 25:23 25:20 27 Bart ter Meulen Roden 25:28 25:08 28 Rinze v.d. Brug Gorredijk 25:46 25:42 29 Peter Boonstra Assen 26:12 26:07 30 Erwin Koonstra Opeinde 26:26 26:19 31 Alwin de Jong Fit zijn scoort 26:36 26:26 32 Sietze van der Wolf Fit zijn scoort 26:36 26:29 33 Joop van der Kuur Boelenslaan 26:36 26:29 34 Dennis van der Meer Fit zijn scoort 26:40 26:33 35 Jesse Dijkstra Fit zijn scoort 26:42 26:32 36 Daniël Rekker Fit zijn scoort 27:01 26:55 37 Albert Alberts Peize 27:32 27:26 38 Joost Zijlstra Franeker 27:42 27:39 39 Ids Pieter van Dellen Fit zijn scoort 27:44 27:36 40 Pieter Offinga Fit zijn scoort 28:11 28:03 41 Gert van Duinen Fit zijn scoort 28:19 27:46 42 Saco Wijma Jistrum 28:32 28:25 43 Harnt Slotegraaf Fit zijn scoort 28:43 28:32 44 Hielke Peursum Jistrum 29:09 29:01 45 Riemer Baarda Fit zijn scoort 29:16 29:07 46 Jorrick Bosklopper Fit zijn scoort 29:48 29:33 47 Tseard Veenstra Fit zijn scoort 30:14 30:04 48 Cas Paauw Fit zijn scoort 30:33 30:22 49 Jasper van Dijk Dokkum 30:37 30:35 50 Vincent Beeksma Dokkum 30:38 30:36 51 Niels van der Veen Fit zijn scoort 30:45 30:35 52 Jos Boerema Paterswolde 32:23 32:16 53 Luuk Piersma Fit zijn scoort 32:25 32:13 54 Jesse de Bruin Fit zijn scoort 32:27 32:19 55 Wieger Veenstra Fit zijn scoort 32:29 32:17 56 Lubbert van der Molen De Westereen 32:48 32:40 57 Sven Pultrum Luxwoude 33:07 33:05 58 Geert de Jong Twijzelerheide 33:35 33:03 59 Pieter van der Veen Fit zijn scoort 33:40 33:31 60 Gert-Jan Veenstra Fit zijn scoort 34:07 33:52 61 Tim de Zwart Fit zijn scoort 34:26 34:16 62 Wesley Pander Fit zijn scoort 34:53 34:38 63 Johannes Kamstra Fit zijn scoort 35:02 34:52 64 Egbert Bosma Fit zijn scoort 35:09 34:58 65 Karsten Hiemstra Fit zijn scoort 35:15 35:03 66 Germer Kuipers Fit zijn scoort 35:52 35:23 67 Ljibbe Kuipers Fit zijn scoort 35:54 35:25 68 Patrick Zijlstra Fit zijn scoort 36:55 36:43 69 Sylvan Pol Fit zijn scoort 36:55 36:43 70 Jardi Rooks Fit zijn scoort 37:17 36:51 71 Colin Feringa Drachten 37:20 37:12 72 Richard Holwerda Fit zijn scoort 37:30 37:19 73 Jan Kooistra Fit zijn scoort 37:31 37:23 74 Sikko Spijkerman Fit zijn scoort 37:54 37:39 75 Theo Runia Leeuwarden 39:02 38:41 76 Nick van der Veen Fit zijn scoort 39:11 38:56 77 Oane Wiersma Fit zijn scoort 39:11 39:03 78 Rico Keegstra Fit zijn scoort 39:11 38:56 79 Bjarne Willem Bethlehem Fit zijn scoort 40:00 39:50 80 Wiebren de Boer Fit zijn scoort 40:47 40:37 81 Daniel van der Heide Fit zijn scoort 40:53 40:38 82 Pieter Postma Fit zijn scoort 41:08 40:56 83 Matthijs Wiersma Fit zijn scoort 41:28 41:13 84 Anne Gosse Damstra Fit zijn scoort 41:29 40:57 85 Wieger Lindeboom Fit zijn scoort 43:37 43:26 86 Renzo Batema Fit zijn scoort 50:48 50:37 87 Leon Kempenaar Fit zijn scoort 50:53 50:42 88 Jelmer Smit Fit zijn scoort 51:09 50:56 89 Sil Hoekstra Fit zijn scoort 52:22 52:07 90 Pieter Tjepkema Fit zijn scoort 52:22 52:08 91 Sjoerd Postma Fit zijn scoort 52:42 52:31 92 Marco Hoekstra Fit zijn scoort 52:43 52:32 93 Gerrit Paauw Fit zijn scoort 52:51 52:38 94 Folkert Hendrik Feddema Fit zijn scoort 52:51 52:40 95 Rikus Tjepkema Fit zijn scoort 54:30 54:15 96 Max van der Bij Fit zijn scoort 54:31 54:17 V5,2, 5,2 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Rianne Harmsen Drachten 20:17 20:15 2 Marinka Pultrum Luxwoude 24:50 24:47 3 Jip Boerema Paterswolde 25:29 25:24 4 Tracy v.d. Ploeg Damwald 26:17 26:13 5 Ageeth Veenstra Drachten 27:29 27:23 6 Margreet Ausma Marum 27:57 27:52 7 Johanna de Boer Triemen 27:57 27:52 8 Sanne Veenstra Burgum 28:07 28:03 9 Elly Zwart Burgum 29:12 29:06 10 Antje Smedes Fit zijn scoort 30:12 30:02 11 Renate Talstra Fit zijn scoort 30:37 30:27 12 Dieuwke Hettinga Fit zijn scoort 31:43 31:26 13 Renny Peursma Jistrum 31:44 31:36 14 Sijanne Huisma Driezum 31:57 31:51 15 Britt Vellema Fit zijn scoort 32:11 32:03 16 Hilda Tjalma Fit zijn scoort 32:11 32:03 17 Mik Boerema Paterswolde 32:21 32:15 18 Jantina Boltjes Buitenpost 32:47 32:39 19 Aniek Rittersma Fit zijn scoort 33:23 33:10 20 Dilys Vlieger Fit zijn scoort 34:04 33:46 21 Fenna Nicolai Groningen 34:32 34:22 22 Elbrich de Boer Fit zijn scoort 34:56 34:40 23 Marit Zijlstra Fit zijn scoort 34:57 34:44 24 Froukje Elzinga Fit zijn scoort 34:57 34:44 25 Aletta Machiela Fit zijn scoort 35:01 34:44 26 Gejanne Brandsma Fit zijn scoort 35:04 34:55 27 Grietje Kempenaar Fit zijn scoort 35:04 34:47 28 Marissa de Vries Fit zijn scoort 35:07 34:58 29 Rianne Zuidersma Fit zijn scoort 35:15 35:06 30 Anne Riemke de Boer Fit zijn scoort 35:19 35:06 31 Amina Boussaid Fit zijn scoort 35:19 35:06 32 Tjitske Aline van der Vee Fit zijn scoort 35:20 35:06 33 Marylène Heijkoop Fit zijn scoort 35:20 35:06 34 Cynthia van der Veen Tytsjerk 35:22 35:17 35 Judith Terpstra Fit zijn scoort 35:29 35:16 36 Hillena Boltjes Fit zijn scoort 35:51 35:43 37 Martine Steendam Fit zijn scoort 36:51 36:37 38 Nynke Steendam Fit zijn scoort 36:51 36:37 39 Kirsten Hellinga Fit zijn scoort 37:07 36:58 40 Janneke Henstra Fit zijn scoort 37:17 36:51 41 Romy de Vries Fit zijn scoort 37:29 37:16 42 Anja Lucy Cazemier Drachten 37:31 37:22 43 Iris Hellinga Fit zijn scoort 37:50 37:37 44 Alisha van der Veen Fit zijn scoort 37:51 37:36 45 Amber van der Werff Fit zijn scoort 37:52 37:33 46 Berber Peursum Fit zijn scoort 38:03 37:54 47 Marieke Fennema Fit zijn scoort 38:04 37:55 48 Yteke van Kammen Fit zijn scoort 38:06 37:57 49 Dita Plantinga Fit zijn scoort 38:29 38:10 50 Ymke Agema Fit zijn scoort 38:29 38:10 51 Mirjam Molenaar Fit zijn scoort 38:48 38:35 52 Esmee Hoekstra Fit zijn scoort 38:48 38:35 53 Froukje Elzinga Fit zijn scoort 38:49 38:36 54 Marrit de Vries Fit zijn scoort 40:42 40:29 55 Silke Duursma Fit zijn scoort 40:42 40:26 56 Feara Kooistra Fit zijn scoort 40:42 40:30 57 Esmée Groen Fit zijn scoort 40:52 40:38 58 Julia Kobes Fit zijn scoort 40:52 40:38 59 Esmee de Haan Fit zijn scoort 40:59 40:41 60 Priscilla Steringa Fit zijn scoort 41:10 40:53 61 Tjitske de Boer Fit zijn scoort 41:19 41:01 62 Vere Damstra Zuidhorn 41:27 40:55 63 Mirthe Hollander Fit zijn scoort 41:29 41:15 64 Esther de Vries Fit zijn scoort 41:50 41:36 65 Alina Veenstra Fit zijn scoort 42:03 41:47 66 Bauwina ter Veer Fit zijn scoort 42:03 41:47 67 Joukje Bekkema Fit zijn scoort 42:04 41:55 68 Bente de Vries Fit zijn scoort 42:05 41:56 69 Ilse Brandsma Fit zijn scoort 42:05 41:55 70 Anke van der Zwaag Fit zijn scoort 42:06 41:57 71 Marije Kamminga Fit zijn scoort 43:20 43:04 72 Renee Fleury Fit zijn scoort 43:20 43:05 73 Lucia Boersma Fit zijn scoort 43:22 43:07 74 Sybricht Dijkstra Fit zijn scoort 50:48 50:34 75 Hendrika Bos Fit zijn scoort 50:48 50:35 76 Femke Reitsma Fit zijn scoort 50:53 50:27 77 Antje de Boer Fit zijn scoort 51:34 51:17 78 Rosaliek Vellema Fit zijn scoort 51:34 51:20 79 Gerda Brouw Fit zijn scoort 52:12 51:56 80 Lisa Smids Fit zijn scoort 52:12 51:56 81 Norah Koops Fit zijn scoort 52:12 51:56 82 Femke Veenstra Fit zijn scoort 52:33 52:15 83 Jasmijn Stenekes Fit zijn scoort 52:34 52:15 84 Belinda Wiersma Fit zijn scoort 52:50 52:24 85 Lolkje Tjepkema Fit zijn scoort 52:52 52:33 M12, 12 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Henri Harmsen Drachten 44:03 44:01 2 Remco Schraa Hurdegaryp 45:41 45:38 3 Henk Piek Drachten 48:47 48:42 4 Dick Gelderblom Drachten 51:33 51:29 5 Chris Draijer Oudega 51:57 51:53 6 Johan Wijma Groningen 51:57 51:53 7 Rienk de Vries Burgum 54:05 53:59 8 Paul van Snick Groningen 54:27 54:20 9 Henk Jan Holwerda Anjum 56:01 55:55 10 Arjan van der Wal Opende 56:28 56:23 11 Auke Spoelstra Drogeham 56:32 56:28 12 Ed Velderman Gytsjerk 57:24 57:20 13 Harry Papjes Burgum 57:32 57:25 14 Bouke Tjeerdsma Leeuwarden 1:00:04 1:00:00 15 Fedde Beijert Ureterp 1:02:38 1:02:16 16 Meine Hoitsma Kollum 1:05:47 1:05:26 17 Bert Jelsma Aalsum 1:06:03 1:05:59 18 Piet Kerstholt Groningen 1:08:23 1:08:17 19 Karst Anema Stiens 1:08:44 1:08:38 20 Theo Mestrin Bolsward 1:08:53 1:08:47 21 Jan Reitsma Eastermar 1:13:33 1:13:13 22 Siebe Groot Opeinde 1:14:33 1:14:11 23 Bouwe Offringa Buitenpost 1:18:01 1:17:38 24 Jornt de Vries Drachten 1:18:53 1:18:44 25 Joop Boonstra Leeuwarden 1:31:37 1:31:19 26 Jippe Leeuwarden 1:31:37 1:31:17 V12, 12 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Wytske Bolt Joure 59:03 59:00 2 Willemien Zandberg Drachten 1:01:40 1:01:37 3 Foke Reitsma Eastermar 1:09:47 1:09:26 4 Saskia Barentsen Opeinde 1:12:57 1:12:50 5 Marije Bijma Fit zijn scoort 1:18:05 1:17:47 6 Maria Pietersma Drachten 1:18:53 1:18:44 7 Anneke Regnerus Marrum 1:31:37 1:31:17 M21, 21 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Richie Azombo Leeuwarden 1:21:20 1:21:18 2 Jan van der Meulen Rinsumageest 1:29:29 1:29:26 3 Ate Bijlsma Garijp 1:35:17 1:35:12 4 Karel Edens Groningen 1:35:22 1:35:20 5 Maarten de Jong Roden 1:37:30 1:37:27 6 Keimpe de Vries Gytsjerk 1:42:10 1:42:05 7 Henk Reinderink Bolsward 1:42:12 1:42:09 8 Catrinus Vroom Hijum 1:43:04 1:43:01 9 Gerrie Boersma Twijzel 1:46:43 1:46:39 10 Lammert Wolters Drachten 1:47:10 1:47:06 11 Jan v.d. Werf Oentsjerk 1:47:30 1:47:25 12 Eddie Schipper Drachten 1:47:36 1:47:32 13 Aalzen Alma Surhuisterveen 1:48:25 1:48:21 14 Bart Hoogeveen Boskoop 1:48:47 1:48:43 15 Freek Schonewille Drachten 1:52:45 1:52:40 16 Fred Kamp Rottevalle 1:54:21 1:54:18 17 Dirk Heun Appingedam 1:55:10 1:55:06 18 Stoffer Havinga Thesinge 1:55:25 1:55:18 19 Ronald Bakker Amsterdam 1:55:36 1:55:32 20 George de Roo Dwingeloo 1:56:47 1:56:42 21 Erik Helmholt Grootegast 1:56:47 1:56:40 22 Alex de Groot Drachten 2:02:20 2:02:14 23 Frank van Zeijl Leeuwarden 2:02:28 2:02:23 24 Tom Alma Oudega 2:08:08 2:08:01 V21, 21 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Hinke Schokker Eastermar 1:31:37 1:31:35 2 Marrit Mulder Leeuwarden 1:38:58 1:38:55 3 Mariska van den Engel Drachten 1:58:12 1:58:09 MKIDS, KIDSRUN Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Pieter Overzet Leister Igge 6:52 2 Sybren de Vries Diamant 6:56 3 Chris Bergsma Leister Igge 7:03 4 Arjen Breeuwsma Leister Igge 7:07 5 Symen Knol Leister Igge 7:18 6 Roan Akkerman Leister Igge 8:27 7 Jesse de Jong Diamant 8:42 8 Jelle Douma Gielguorde 9:16 9 Fokke Ophuis Leister Igge 9:21 10 Sven v.d. Weij Leister Igge 9:22 11 Thijs v.d. Veen Giele Mieden 9:24 12 Bart Steensma Leister Igge 10:02 13 Siem Jan Hoekstra Diamant 10:28 14 Jesse Wilschut Diamant 10:28 15 Valentijn Wijmenga Diamant 10:47 16 Jelte Postma Leister Igge 11:06 17 Gerard Jacob Hoeksma Diamant 11:08 18 Rense tjolker Mozaïek 12:11 VKIDS, KIDSRUN Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Meintje Jeeninga Diamant 6:46 2 Megan Kuypers Leister Igge 7:45 3 Nienke Overzet Leister Igge 8:14 4 Janneke Kooistra Leister Igge 8:33 5 Elbrich de Vries Diamant 8:36 6 Iris Koonstra Leister Igge 8:44 7 Emy van der Ploeg Gielguorde 9:12 8 Marike Steensma Leister Igge 9:42 9 Armarens Bergsma Leister Igge 10:51 10 Rianne Jonker Leister Igge 10:52 11 Elin Jelsma Diamant 11:48 12 Parisha Radjekoemar Leister Igge 12:07 ========================================================================== www.uitslagen.nl 02-07-2018 10:15