Uitslagenlijst Pepernotenrun Franeker - Zaterdag 1 december 2018 ========================================================================== MSEN, 1.5 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Marne van der Kooi Impala 10:06 2 Jurre Muller Lionitas 10:17 3 Thijs van der Horst Franeker 11:41 4 Enrico Pietersma Goutum 11:44 5 Jelmer Steensma Leeuwarden 12:08 6 Ids Douma Leeuwarden 12:48 7 Jorryt Visscher Herbaijum 13:28 8 Jesse Sinnema Leeuwarden 14:59 M60, 1.5 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Gerard de Raaf Franeker 14:25 VSEN, 1.5 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Anthe Troost Horror 9:41 2 Famke Douma Leeuwarden 12:43 3 Bernice de Raaf Franeker 13:56 4 Nora Post Harlingen 16:09 V55, 1.5 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Iekje Hoitsma/Jelmer Franeker 20:00 MSEN, 6,8 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Gerrit Wolbers Lionitas 24:37 2 Pieter Prins SV Friesland 25:17 3 Reinier van der Stap Harlingen 26:00 4 Ruben Muller Lionitas 26:31 5 Sander Phoelich Harlingen 27:34 6 Cornelis Zijlstra Franeker 28:29 7 Cees Terpstra Menaam 28:53 8 Meindert Mulder Workum 29:36 9 Mindert Kamstra Munein 30:11 10 Jarin van der Kooi Burgum 30:53 11 Remco De Valk Franeker 31:55 12 Lars Nomden Leeuwarden 31:58 13 Tarek Nachawati Franeker 33:15 14 Kevin Koen Leeuwarden 33:25 15 Binne Dijkstra De Westereen 34:01 16 Maino van Uitert Leeuwarden 36:25 17 Tobias Slump Blesdijke 39:49 18 Skelte Veenstra Oosterbierum 40:03 19 Rik van der Ploeg Dokkum 51:59 20 Jorrit Wijnstra Hurdegaryp 52:34 M40, 6,8 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Bert Ausma Marum 27:44 2 Catrinus Vroom Lionitas 28:19 3 Frank Visser Oppenhuizen 31:23 4 Hessel Fries Leeuwarden 33:14 5 Marco Vijver Franeker 33:57 6 Thony van der Veen Loopclub Burgum 55:12 M50, 6,8 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Ritske Flootman Menaam 26:47 2 Geery van Huisstede Lichtlopen 31:47 3 Siebe Gerritsma Franeker 38:55 4 Marten Kingma SV Friesland 39:32 5 Andries Timmerman Dronryp 42:19 6 Johan Zijlstra Leeuwarden 45:39 7 Fred van Elteren Leeuwarden 45:39 M60, 6,8 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Siebren Boerma Loopclub Burgum 34:16 2 Djurre J van der Schaaf SV Friesland 40:50 3 Lubbert Kloosterman De Westereen 42:59 4 Ben Norde Iens 46:02 5 Haije van Dekker Burgum 49:19 6 Klaas Duits Horror 49:48 7 Jan Kooistra Harlingen 51:24 VSEN, 6,8 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Marrit Hoekstra Easterein 30:41 2 Pernille Verheij AH Franeker 31:18 3 Magali Siri Franeker 33:02 4 Kim Dekker SV Friesland 33:04 5 Ine van Uitert Leeuwarden 33:24 6 Nynke de Jong Tzum 33:30 7 Marieke Fries Leeuwarden 35:00 8 Lianne la Roi Rijswijk Zh 35:54 9 Swanet van der Wal De Westereen 36:38 10 Sara van Zalinge Groningen 36:53 11 Roos Veerman St.-Annaparochie 38:23 12 Hester Siesling Groningen 38:52 13 Kirsten van der Pol Franeker 39:46 14 Dorien Brouwer St.-Annaparochie 40:12 15 Elsbeth Rondaan St.-Annaparochie 40:12 16 Lysbert Faber St.-Annaparochie 41:03 17 Fenna de Jager Franeker 41:53 18 Truus Post Herbaijum 42:13 19 Ivana de Jong Leeuwarden 42:39 20 Martha Rosier Leeuwarden 43:56 21 Madelon van Elteren Leeuwarden 43:56 22 Jannie Vos Dokkum 44:48 23 Veronique Hillebrand Burdaard 44:48 24 Mirthe Fokkema Franeker 45:27 25 Mariska Mintjes Steenwijk 46:12 26 Alianne Flootman Menaam 46:46 27 Juliet Hoving Groningen 46:50 28 Hannah Plomp Leeuwarden 47:11 29 Monique Pieterse Hoorn Nh 48:06 30 Jantine Kloosterman Stiens 48:07 31 Evelien de Groot Franeker 49:09 32 Femke Veenstra Eindhoven 51:59 33 Bertine Wassenaar Hilaard 52:34 34 Annemarie de Vlas Hilaard 52:35 35 MSY Korell Sexbierum 53:34 36 Kim van der Meer Tytsjerk 55:01 37 Juul Plomp Leeuwarden 55:58 V35, 6,8 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Nienke van Uitert Leeuwarden 36:24 2 Margreet Ausma Marum 36:29 3 Natascha Dijkstra Leeuwarden 38:57 4 Amarins Bontemps Franeker 41:07 5 Froukje Idsardi Minnertsga 44:48 6 Danielle Hartman Sexbierum 46:23 7 Maaike van der Weij Tzum 49:08 8 Jitske Veenstra Oosterbierum 51:04 9 Lisette Kooistra Harlingen 51:24 10 Geertje Bakker Leeuwarden 52:37 11 Matgosia Bagniuk Franeker 55:11 12 Nieskje Feenstra-Terpstra Loopclub Burgum 1:00:03 13 Annemarie Huiberts Loopclub Burgum 1:00:14 V45, 6,8 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Liesbeth Steenbergen Horror 30:14 2 Wytske van der Kooi Burgum 37:51 3 Christine Zijlstra Loopclub Burgum 39:49 4 Karin Jager Loopgroep Leeuwarden 41:38 5 Irene van Elteren Leeuwarden 45:39 6 Liesbeth van Zalinge SV Friesland 45:49 7 Wilma Tuma Franeker 46:33 8 Meriam Reisink Lionitas 46:46 9 Jisca Broersma Kimswerd 47:51 10 Regina Visser Hurdegaryp 52:32 11 Annet Goosensen Hurdegaryp 52:32 12 Petra Rekker Spartacus 53:08 13 Veronique Coenegracht Leeuwarden 55:58 14 Anita Dijker West-Terschelling 59:19 V55, 6,8 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Roos Boerma Loopclub Burgum 34:16 2 Michaela Martens Leeuwarden 38:53 3 Anna Witteveen-Valk Loopgroep Leeuwarden 42:44 4 Roelie la Roi Wijnaldum 42:49 5 Geertje Zijlstra Leeuwarden 45:39 6 Coby Tijssen Dronrijp 45:53 7 Astrid Zijlstra SV Friesland 48:43 8 Els Roosma Franeker 49:10 9 Hester van Dekken Loopclub Burgum 49:10 10 Nanette Caviet SV Friesland 50:46 11 Tiny Franssen Leeuwarden 51:04 MSEN, 10,7 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Bram Kielman AV Heerenveen 39:42 2 Lieuwe Palstra Bolsward 41:45 3 Tom Pietersma SV Friesland 42:37 4 Douwe Schermer Leeuwarden 45:49 5 Rick de Warle AH Franeker 47:38 6 Coen van Beekhuizen AH Franeker 47:41 7 Igor Herrema Leeuwarden 49:13 8 Reinder Sinnema St.-Annaparochie 50:35 9 Marco Brandsma Midlum 50:51 10 Robbin Elzinga Harlingen 53:41 11 Dannie van der Naald Leeuwarden 53:45 12 Rutger Beckers Leeuwarden 54:44 13 Wytse Beestra AAA 56:02 14 Mark van der Veer Franeker 58:26 15 Jan Sjoerd Smits De Westereen 58:49 16 Peter Brander Franeker 59:01 17 Hans Ypma Spartacus 1:02:28 18 Erik Krol Menaam 1:03:52 19 Peter Tuurenhout Harlingen 1:05:11 20 Erik Steensma Leeuwarden 1:05:21 21 Jeroen de Vries Franeker 1:06:23 22 Erik Mulder Franeker 1:06:24 23 Steinar de Vries Joure 1:15:48 M40, 10,7 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Victor Plomp Leeuwarden 41:40 2 Arie de Jong Lionitas 43:04 3 Richard Touber Stiens 44:32 4 Johan van der Meulen Spartacus 48:32 5 Ludolf van der Molen Tytsjerk 50:46 6 Klaas Visser Spartacus 51:04 7 Rikus van Wijk Lionitas 51:24 8 Marcel Dijkstra Deventer 51:52 9 Edwin Bruinsma SV Friesland 54:24 10 Dennis Krigee Goutum 55:51 11 Maarten de Jong Amsterdam 56:02 12 Hein Riewald Dronrijp 56:05 13 Durk Haitsma SV Friesland 56:20 14 Johan Peringa Kimswerd 56:41 15 Marco van der Heide Harlingen 56:42 16 Marco Kikkert Leeuwarden 57:32 17 Robert vd Heide Leeuwarden 1:00:20 18 Reinoud Monsma Spartacus 1:01:13 19 Jan Harm Dijkstra Spartacus 1:01:14 20 Sjoerd Elzinga Loopclub Burgum 1:01:15 21 Robin Stallion AAA 1:01:30 22 Pieter Postma Goutum 1:02:30 23 Jouke van der Zee Sexbierum 1:07:16 24 Patrick Dijkhuizen Horror 1:15:47 M50, 10,7 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Richard van der Wal Lionitas 43:09 2 Edwin Troost Bolsward 45:59 3 Aalze Kuperus Franeker 46:48 4 Hans Bonnema Lionitas 52:05 5 Domien Mulder SV Friesland 54:25 6 Raimond de Lange Harlingen 56:46 7 Jacob Dijkstra SV Friesland 57:08 8 Sjoerd Holtrop Lionitas 57:13 9 Wieger van Keulen SV Friesland 57:53 10 Ruud de Jong Lelystad 58:06 11 Pieter Runia Loopgroep Berlikum 58:31 12 Theo Sikkema Franeker 1:00:18 13 Nico Galema Spartacus 1:00:32 14 Jan Jansma Oenkerk 1:00:43 15 Andries Norder Spartacus 1:01:46 16 Henk Bakker Franeker 1:02:14 17 Theo Runia SV Friesland 1:02:48 18 Bauke van der Meer Franeker 1:03:28 19 Herman van der Geest Oudebildtzijl 1:03:32 20 Henk Mulder Franeker 1:04:01 21 Harold Rakers Lionitas 1:04:23 22 Theo van Bergen Loopgroep Leeuwarden 1:04:45 23 Klaas Nieuwhof Loopgroep Berlikum 1:05:18 24 Wybe Sierksma Marrum 1:05:19 25 Jan Will Loopgroep Leeuwarden 1:07:31 26 Jan Haan Spartacus 1:09:47 27 Kees del Grosso Grou 1:14:28 28 Martin Ansing Spartacus 1:15:18 29 Peter Klarenbeek Harlingen 1:16:16 M60, 10,7 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Teatse Tichelaar Harlingen 46:05 2 Cor van Sluis SV Friesland 51:17 3 Otto de Boer SV Friesland 53:51 4 Sjouke Touber SV Friesland 54:55 5 Tjalling Tjalsma Drachten 56:32 6 Durk Brouwer Loopgroep Sneek 1:00:17 7 Carel Harkema SV Friesland 1:00:37 8 Johan Zwerver SV Friesland 1:03:10 9 Hielke Broersma Franeker 1:03:12 10 Piet Runia Stiens 1:03:57 11 Willem Reitsma SV Friesland 1:07:17 12 Rinze Kootstra SV Friesland 1:07:17 13 Wybrand de Groot SV Friesland 1:07:23 14 Jan Panhuis SV Friesland 1:07:24 15 Foeke Idzenga SV Friesland 1:10:17 16 Gerard Houbein Spartacus 1:12:23 17 Reinder Sinnema Lionitas 1:26:27 18 Joop Boonstra SV Friesland 1:26:29 19 Jippe Bokma SV Friesland 1:26:30 VSEN, 10,7 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Marrit Mulder Leeuwarden 48:38 2 Rianne Tierolf Leeuwarden 54:51 3 Diane Pijl Wolvega 54:52 4 Marloes van der Haak Midlum 1:01:07 5 Patricia Kloostra Spartacus 1:03:26 6 Anouk de Warle Wjelsryp 1:07:24 7 Marije Bijma Surhuizum 1:08:03 8 Ankie Krikke Amsterdam 1:09:10 9 Sandra Bagniuk Harlingen 1:11:52 10 Annelies van den Akker Franeker 1:14:28 11 Ytje Holtrop Joure 1:15:48 V35, 10,7 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Anna Lemstra AH Franeker 47:52 2 Van der Veen Harlingen 55:18 3 Minke Hell Loopclub Burgum 55:19 4 Thelma Visser Franeker 1:00:38 5 Afke Punter Spartacus 1:01:23 6 Helena Zeinstra Dronryp 1:01:36 7 Annette Rozenga Leeuwarden 1:02:38 8 Anneke Regnerus SV Friesland 1:04:17 9 Lianne Kuipers Franeker 1:04:27 10 Annette Rozenga Leeuwarden 1:05:31 11 Annemieke Fortuin Loopgroep Leeuwarden 1:06:40 12 Marije Mulder Franeker 1:06:45 13 Petra Need Akkrum 1:06:46 14 Annemarie Russchen-Nortie Franeker 1:07:15 15 Hammie Vellinga Franeker 1:09:10 16 Liesbeth Dijkstra Spartacus 1:14:42 17 Anja Riem Franeker 1:39:21 V45, 10,7 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Simone Smid Franeker 54:05 2 Petra Pol Leeuwarden 58:04 3 Petra Lok Lionitas 1:00:16 4 Titia Knip Spartacus 1:01:17 5 Hilde de Vries Dronryp 1:01:34 6 Trea Walstra Lionitas 1:02:32 7 Liesbeth de Ruiter Franeker 1:02:40 8 Monique Klaver Leeuwarden 1:03:32 9 Johanna Rinsma Hallum 1:03:43 10 Maaike Mulder Franeker 1:03:58 11 Marianne Haijma Lionitas 1:04:19 12 Sippie Hansma Koarnjum 1:04:37 13 Larissa Spijkerman Franeker 1:04:38 14 Lineke Veenstra Leeuwarden 1:05:42 15 Gerda de Vries Franeker 1:05:53 16 Ans Engelsma Spartacus 1:07:14 17 Corrie van der Veen Spartacus 1:07:36 18 Thea Hoekstra Spartacus 1:07:45 19 Marijke de Boer Sneek 1:08:12 20 Jetty Tromp Ferwert 1:08:52 21 Marian Dijkstra Bitgum 1:09:34 22 Klaske Bonnema Spartacus 1:09:36 23 Hennie Smid Hindeloopen 1:10:05 24 Lida van Sloten Loopgroep Leeuwarden 1:10:13 25 Inez Engbersen Spartacus 1:11:19 26 Sonja Schepel Hijum 1:11:49 27 Grietje Stoker SV Friesland 1:12:21 28 Joke Fokkema Franeker 1:12:22 29 Anneke van der Veen Spartacus 1:12:52 30 Joke Fokkema Franeker 1:13:37 31 Jacqueline Kroese Franeker 1:14:28 32 Janke Bonnema Spartacus 1:15:18 33 Linda Bronts Spartacus 1:17:30 34 Yke Wijbenga Loopgroep Hugo Veenker 1:26:28 V55, 10,7 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Alie Brouwer Horror 51:46 2 Anneke Wester SV Friesland 55:36 3 Ingrid van der Veen Leeuwarden 58:04 4 Wil Pijl Dronrijp 1:08:24 5 Corrie Klat Spartacus 1:08:36 6 Fokje Ytsma Spartacus 1:08:37 7 Titia Brouwer Loopgroep Sneek 1:09:12 8 Tineke Dijkstra SV Friesland 1:09:19 9 Anneke Sijtsma SV Friesland 1:13:36 10 Tineke Onnes Harlingen 1:13:37 11 Betty Johanns Spartacus 1:17:30 12 Cora Duijndam Spartacus 1:17:31 MSEN, 16,4 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Rob Vijver Lionitas 1:00:03 2 Dick Wobbes Loopgroep Leeuwarden 1:00:58 3 Wim Douma Leeuwarden 1:09:41 4 Menno Bakker Spartacus 1:11:23 5 Durk Tigchelaar Harlingen 1:11:39 6 Anton Wiersma Hallum 1:13:17 7 Ate Bijlsma Impala 1:13:25 8 Jan Julius Buwalda AV Heerenveen 1:15:10 9 Piet Rienstra Oudemirdum 1:15:32 10 Elger Spijksma Goutum 1:15:50 11 Arjan van der Wal Opende 1:16:35 12 Joris Popken Stiens 1:18:27 13 Gerrit Betzema SV Friesland 1:19:28 14 Kevin Buursen Leeuwarden 1:19:40 15 Ruben Brander Franeker 1:20:02 16 Harrie Wetterhahn Lionitas 1:20:45 17 Johan Alserda Leek 1:20:54 18 Melchior Ram Harlingen 1:23:09 19 Matthijs vd Akker AH Franeker 1:23:10 20 Wytse Hiemstra Goutum 1:23:39 21 Erik van Houte Leeuwarden 1:24:58 22 Jan Nanninga Leeuwarden 1:27:15 23 Mosab Akradman Franeker 1:27:21 24 Dennis Wijchers Goutum 1:27:57 25 Frank Balk Leeuwarden 1:29:11 26 Hasain Alfabbory Franeker 1:31:32 M40, 16,4 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Remco Schraa Loopgroep Leeuwarden 1:03:56 2 Andre Ydema Lionitas 1:12:22 3 Gerben Groenewoud Loopgroep Leeuwarden 1:12:35 4 Hein Dijkstra Oosterbierum 1:16:46 5 Andre Jellema Lionitas 1:16:51 6 Germ Steensma St.-Jacobiparochie 1:17:28 7 Giorgio Delea SV Friesland 1:17:28 8 Dies Snoodijk Goutum 1:18:16 9 Theo Terpstra Stiens 1:18:28 10 Jan van der Werf Oentsjerk 1:18:50 11 Willem Biemolt SV Friesland 1:19:18 12 Tom Rijpma Leeuwarden 1:21:17 13 Klaas Sietse van der Wal Buitenpost 1:21:30 14 Marco Balk Leeuwarden 1:23:41 15 Marc Kerkhof Spartacus 1:27:53 16 Raymond van der Werff Spartacus 1:28:34 17 Seth Dorenbos Goutum 1:35:18 M50, 16,4 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Henk van Eldik Lionitas 1:08:10 2 Sieds Wiersma Impala 1:08:58 3 Albert van der Ziel SV Friesland 1:10:59 4 Daan van der Geest SV Friesland 1:11:03 5 Lammert van der Meij Loopgroep Leeuwarden 1:13:40 6 Hillebrand de Vries St.-Jacobiparochie 1:16:57 7 Aise Bouma Kimswert 1:17:50 8 Niels Blaauw Lionitas 1:18:26 9 Eddie Schipper Drachten 1:19:02 10 Albert van der Veen Harlingen 1:21:09 11 Loek Smid Hindeloopen 1:21:25 12 Gertjan Hijstek SV Friesland 1:24:09 13 Johan Beintema SV Friesland 1:26:10 14 Rinze Miedema SV Friesland 1:28:56 15 Martin van den Burg SV Friesland 1:30:21 16 Reinder Tel Surhuizum 1:32:20 17 Alex van Zurk SV Friesland 1:38:16 18 Izaak Talsma 1:39:03 19 Wim Tuma Spartacus 1:40:09 20 Mark de Jager Franeker 1:44:23 M60, 16,4 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Rienk de Vries SV Friesland 1:17:02 2 Duco Zijlstra SV Friesland 1:17:17 3 Lammert Wolters Drachten 1:18:00 4 Meine Hoitsma SV Friesland 1:18:58 5 Benny Bijlsma SV Friesland 1:23:14 6 Jos Bruin St. Nicolaasga 1:24:09 7 Ulbe van der Wal SV Friesland 1:26:26 8 Jaap Dijkstra SV Friesland 1:27:04 9 Ruurd Veenstra SV Friesland 1:27:30 10 Yde Haarsma SV Friesland 1:29:29 11 Henk Kooistra avVN 1:32:10 12 Gerben Brouwer SV Friesland 1:33:07 13 Gerard Pol SV Friesland 1:35:42 14 Harm Postma SV Friesland 1:43:08 15 Ibo Pheifer Ysbrechtum 1:43:12 16 Bonne de Haan Loopclub Burgum 1:45:45 17 Jaap Wit SV Friesland 1:57:20 VSEN, 16,4 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Rianne - Harmsen de Boer Drachten 1:08:08 2 Hester Salverda Workum 1:18:57 3 Katolina Dijkstra Leeuwarden 1:31:33 4 Moniek van Zurk SV Friesland 1:38:16 5 Maaike Felen Loopgroep Leeuwarden 1:39:20 V35, 16,4 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Lisan de Vries Bergum 1:13:05 2 Marit Houtsma SV Friesland 1:22:02 3 Lonneke Eedens Leeuwarden 1:22:35 4 Natasja Young Mi vd Ploeg Leeuwarden 1:24:00 5 Hikmet Yigit Goutum 1:34:41 6 Janneke Samplonius Leeuwarden 1:37:50 7 Cindy de Jager SV Friesland 1:37:51 8 Nellie Dijkstra SV Friesland 1:40:58 9 Christien ten Hoeve Franeker 1:43:09 10 Jeanet Hibma Franeker 1:43:52 11 Danny Glas Franeker 1:44:25 12 Jessica Hollander Leeuwarden 1:47:07 13 Pytsje Frankena Franeker 1:54:28 14 Aletta Dijkstra Franeker 1:54:30 15 Johanna Andringa Stiens 1:57:36 16 Nynke Rondaan Bitgummole 1:57:36 V45, 16,4 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Judith van der Meer Lionitas 1:08:23 2 Dineke Prins Runners Stadskanaal 1:35:52 3 Karin Machiela Leeuwarden 1:37:52 4 Lianne Nadorp Leeuwarden 1:37:52 5 Diana Jorritsma Franeker 1:42:24 6 Anouk de Groot Franeker 1:42:24 7 Ekelyn Buwalda Franeker 1:43:52 8 Tessa Bouma Dongjum 1:43:52 9 Tessica Brouwer Franeker 1:48:27 10 Wieke Miedema Hitzum 1:48:27 11 Tjitske Muizelaar Franeker 1:48:27 12 Willy de Jong Leeuwarden 1:54:27 V55, 16,4 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Inge van Schaick Lionitas 1:20:45 2 Jacinta Fancel Leeuwarden 1:23:18 3 Tjitske Kooistra avVN 1:31:32 4 Marja van der Werf- Zoer AV Heerenveen 1:34:31 5 Annechien van der Veen Lionitas 1:35:02 6 Fenna Jansen de Vries Hurdegaryp 1:35:56 7 Rina Sijtsma Loopgroep Hugo Veenker 1:38:34 8 Anke Peterson SV Friesland 1:57:20 Opmerkingen over de uitslagen: info@svfriesland.nl Afstanden zijn iets langer geworden. Sponsor: Albert Heijn Franeker ========================================================================== www.uitslagen.nl 01-12-2018 16:47