Uitslagenlijst Oerpolderloop It Heidenskip - Zondag 24 februari 2019 ========================================================================== MSEN, 8 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Pieter Prins SV Friesland 28:42 2 Siep Nota Horror 28:44 3 Martijn Ruis Horror 29:22 4 Dennis Brandenburg Steenwijk 31:59 5 Paul van Snick Groningen 33:21 6 Folkert Huisman Oosthem 34:23 7 Willem Miedema Hitzum 34:58 8 Sytse de Vries Warns 35:17 9 Jarno Engels Ostrhanderfehn 36:08 10 Erik Bakker Groningen 36:31 11 Henk van Dalfsen Nijland 39:37 12 Djurre Zijlstra Mantgum 41:58 13 Luutsen Stellingwerff Workum 45:14 14 Wiebe Haitsma Bolsward 56:11 15 Jan Veenstra Joure 58:07 16 Folkert Niemantsverdriet Workum 1:01:02 M40, 8 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Cor van Wieren Scharnegoutum 45:19 2 Jolle Jelte de Vries Mantgum 46:37 3 Harry Werkman Lemmer 48:37 M50, 8 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Klaas Kroese SV Friesland 31:22 2 Wim Ammeraal Artemis 36:15 3 Arjen Visserman SV Friesland 38:23 4 Harmen Kruisenga Bolsward 40:26 5 Theo Anjema Indijk 48:23 6 Klaas Jitze van der Ploeg Lemmer 50:22 7 Theo Runia SV Friesland 52:20 M60, 8 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Jan Feenstra Workum 41:45 2 Klaas Halma Gaast 42:13 3 Jos Bruin Sint Nicolaasga 42:45 4 Otto de Boer SV Friesland 43:01 5 Johan Zwerver SV Friesland 43:49 6 Djurre Johannes van der S SV Friesland 45:41 7 Ridzert Postma Horror 45:47 8 Harry Zwanenburg Horror 47:09 9 Henk Bruinenberg Glimmen 51:08 10 Klaas Dijkstra Grijpskerk 51:08 11 Jurjen Schirm Aduard 55:10 12 Jan Kooistra SV Friesland 58:03 13 Jippe Bokma SV Friesland 1:04:19 14 Herman Hoekstra SV Friesland 1:05:38 15 Annemarten Groenman Groningen 1:25:25 VSEN, 8 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Bernardine de Vries Horror 39:53 2 Teuna Bosch Koudum 40:04 3 Silke Jellesma Sneek 42:22 4 Jantsje de Vries Warns 43:14 5 Pietsje Trijntsje Wink Oudega 47:44 6 Petra Bakker Lemmer 47:46 7 Anniek Visser Stadskanaal 54:51 V35, 8 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Trudy Barth Postma Sneek 43:11 2 Keidi Wesselius Workum 43:15 3 Ietsje Hoks Joure 43:27 4 Anneke Regnerus SV Friesland 44:42 5 Magdalena Hoekstra Hommerts 47:01 6 Akkie van den Akker Workum 47:28 7 Sue-Yin Hofstee Sneek 47:38 8 Marijke Wiersma Koudum 47:44 9 Thiara Bouwmeester Sneek 48:05 10 Hilly van der Molen Scharnegoutum 48:48 11 Anja Klijn Velderman Koudum 50:51 12 Sasja Haytema-Bruno Koudum 50:51 13 Lisette Kooistra SV Friesland 55:33 14 Geeske Cnossen IJlst 1:00:50 V45, 8 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Jitse Cats Burgwerd 34:36 2 Anita van der Wal SV Friesland 39:30 3 Grytsje Miedema Workum 48:00 4 Etty Spriensma it Heidenskip 49:00 5 Wieke Miedema Hitzum 52:04 6 Martine Sijtsma SV Friesland 57:03 7 Mirjam Kuipers Uitwelleringerga 59:41 V55, 8 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Marga Zwanenburg Horror 43:20 2 Ybeltsje Lemstra Lemmer 47:46 3 Elbrich Witteveen Blauhuis 50:16 4 Gerda Kruisenga Bolsward 51:19 5 Jitske Rinsma Glimmen 51:20 6 Anneke Sijtsma SV Friesland 56:11 7 Sietske van der Bij Jirnsum 59:31 MSEN, 14,6 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Jaap Gerben Vellinga Lemmer 51:48 2 Wilco Kooistra Leeuwarden 52:30 3 Erik Bouma IJlst 53:10 4 Erwin de Vries Leeuwarden 54:15 5 Ynte Lemstra Lemmer 54:41 6 Thijs de Jong Britsum 55:15 7 Hessel Wijnja Groningen 55:44 8 Lieuwe Palstra Horror 57:11 9 Hilbert de Haan AV Heerenveen 58:06 10 Saco Bootsma Workum 58:12 11 Auke Veldman IJlst 58:16 12 Richard de Graaf SV Friesland 1:01:53 13 Nico Dijkstra Witmarsum 1:02:25 14 Durk Tigchelaar Harlingen 1:02:29 15 Sietse Rozema Ijlst 1:04:20 16 Hette Pieter Wink Balk 1:04:32 17 Wiebe Terwisscha van Sche Reahus 1:04:44 18 Anne Sijbesma Stadskanaal 1:04:49 19 Catriunus Vroom Lionitas 1:04:59 20 Melchior Ram SV Friesland 1:05:36 21 Joris Popken Stiens 1:05:47 22 Theunis Wouda Workum 1:08:44 23 Klaas Muizelaar Balk 1:09:04 24 Geert de Ridder Bakhuizen 1:12:45 25 Rutger Haanstra It Heidenskip 1:13:29 26 Anna Koning Balk 1:15:02 27 Renko Engels Ostrhanderfehn 1:19:47 28 Wisse Renema It Heidenskip 1:20:03 29 Dennis Mulder Hoogkerk 1:24:06 30 Alex van Tuinen Workum 1:30:26 M40, 14,6 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Remon van Lunzen Lionitas 52:26 2 Evert Westerhof Sneek 1:01:07 3 Ate Bijlsma Garyp 1:01:09 4 Menno Bakker Spartacus 1:02:43 5 Marten Sjoerds Workum 1:02:44 6 Peter Hoekstra Horror 1:04:54 7 Fjodor van der Sluijs Gasselte 1:05:01 8 Jaap Vink SV Friesland 1:05:07 9 Jasper Sierdsma Bolsward 1:05:38 10 Herman Westerhuis Workum 1:05:45 11 Lars van Bavel Bolsward 1:05:47 12 Bas Kaldenbach Mantgum 1:06:43 13 Jouke Hoekstra IJlst 1:08:01 14 Martijn Bergsma Balk 1:09:02 15 Anne Joris Bottema Nijland 1:10:16 16 Rene Miedema Bolsward 1:10:33 17 Sjouke Venema SV Friesland 1:13:46 18 Fekke Fekkes Koudum 1:13:56 19 Ysbrand Valkema Loopgroep Sneek 1:14:17 20 Michiel van Blanken Sneek 1:15:02 21 Marco de Vries Loopgroep Sneek 1:15:02 22 Sander Hiemstra Aldegea 1:15:02 23 Barry Lummers Workum 1:17:06 24 Chris Vreugdenhil Leeuwarden 1:20:27 25 Sijbrand Mous Bakhuizen 1:21:13 26 Gerard van der Velde Groningen 1:21:15 27 Hendrik Jan Meulenaar Burgum 1:22:12 28 Hendrik Westerhuis Hilversum 1:26:27 29 Alex de Lange Balk 1:27:47 30 Douwe Konst Arum 1:27:52 31 Dave de Jong Sneek 1:36:08 M50, 14,6 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Diemed Top Hoogkerk 1:02:31 2 Frank de Ruiter SV Friesland 1:04:05 3 Tjitte de Vries AV Heerenveen 1:05:00 4 Harrie Wetterhahn Lionitas 1:06:04 5 Erik Bakker avVN 1:07:37 6 Willem Biemolt SV Friesland 1:08:46 7 Jaap Baalbergen Dokkum 1:10:22 8 Elko Knoop Tolbert (GR) 1:10:52 9 Stoffer Havinga Loopgroep Astrea 1:12:08 10 Loek Smid Hindeloopen 1:12:14 11 Aise Bouma Kimswerd 1:12:26 12 Herman Geritz SV Friesland 1:13:22 13 Willem de Klerk Bolsward 1:14:17 14 Tom Stellingwerf Koudum 1:14:47 15 Johan Feenstra Sneek 1:15:02 16 Sikke Witteveen Blauwhuis 1:15:38 17 Johannes de Boer It Heidenskip 1:16:27 18 Martin van der Zee Sneek 1:16:41 19 Marcel Kamstra Sneek 1:17:11 20 Domien Mulder SV Friesland 1:19:28 21 Reinder Tel SV Friesland 1:20:07 22 Sjack Jongsma Sneek 1:21:03 23 Bas de Best Horror 1:21:03 24 Marcel Tognini Sneek 1:22:41 25 Marten van der Wal It Heidenskip 1:24:03 26 Eelco van der Werff It Heidenskip 1:24:10 27 Pier de Roos Heerenveen 1:24:29 28 Johan Hoogland Loopgroep Sneek 1:26:52 29 Lolke Knossen Sneek 1:28:09 30 Bouwe Hoekstra Leeuwarden 1:29:48 31 Ytzen Renema It Heidenskip 1:30:01 32 Cees Visser Sneek 1:34:32 33 Pieter van der Zee Witmarsum 1:36:40 M60, 14,6 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Chris Draijer SV Friesland 1:01:38 2 Durk Bouma SV Friesland 1:07:53 3 Jan Uiterwijk Mildam 1:07:53 4 Johan van Noordenburg Jubbega 1:10:46 5 Gerard Postma Koufurderrige 1:12:52 6 Douwe Talman Harlingen 1:12:55 7 Benny Bijlsma SV Friesland 1:13:30 8 Tjeerd Visser SV Friesland 1:13:30 9 Meine Hoitsma SV Friesland 1:13:35 10 Freark Kaspersma Horror 1:13:47 11 Harmen de Boer AV Heerenveen 1:15:30 12 Anne Miedema Grou 1:16:05 13 Pieter van Dijk AV Heerenveen 1:16:31 14 Saap Dijkstra SV Friesland 1:17:27 15 Pieter van der Bij SV Friesland 1:18:12 16 Leo van der Meulen Sneek 1:20:43 17 Gijs de Graaff Almere 1:21:24 18 Klaas Peereboom Heerenveen 1:21:38 19 Wiebren Lemstra Lemmer 1:23:35 20 Karst Anema SV Friesland 1:23:38 21 Alfons Crijnen Amsterdam 1:24:16 22 Durk van Tuinen Workum 1:24:29 23 Yde de Boer Bolsward 1:26:12 24 Frank Klasen SV Friesland 1:26:52 25 PD Meesters Easterein 1:30:22 26 Jan Miedema SV Friesland 1:31:01 27 Henk Waterlander Witmarsum 1:36:40 28 Gerard Houbein Franeker 1:39:22 VSEN, 14,6 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Hester Salverda Workum 1:07:08 2 Bettie de Graaf Mantgum 1:18:46 3 Gwendolyn Aldershof Oenkerk 1:21:03 4 Fardau Anjema Indijk 1:23:29 5 Djoke de Boer It Heidenskip 1:24:16 6 Gwendolyn Aldershof Oenkerk 1:29:40 V35, 14,6 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Mathilde de Vries Loopgroep Sneek 1:15:44 2 Jantje Haagsma Hylpen 1:17:30 3 Jitske Walda Balk 1:17:30 4 Beanne Bakker Drachten 1:17:53 5 Marieke Faber Sneek 1:18:03 6 Janke Engels-Bakker Ostrhanderfehn 1:19:47 7 Winanda Dijkstra Drachten 1:19:53 8 Rieneke Boersma Bolsward 1:26:58 9 Dieuwke Cuperus Workum 1:27:14 10 Cindy de Jager SV Friesland 1:29:18 11 Kim Boonstra Leeuwarden 1:29:37 12 Nellie Dijkstra SV Friesland 1:31:23 13 Ellen Konst Hindeloopen 1:32:30 V45, 14,6 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Marjan de Ruiter SV Friesland 1:04:05 2 Jenieke Hoogland Loopgroep Sneek 1:15:23 3 Roely Hoekstra Nijemirdum 1:17:40 4 Dorine Huisman Groningen Atletiek 1:20:22 5 Antje van der Wal Ysbrechtsum 1:24:54 6 Sjoukje de Glee Gauw 1:27:47 7 Ida Hylkema It Heidenskip 1:28:30 8 Pietsje Fekkes Koudum 1:29:18 9 Annika Bangma Arum 1:41:25 V55, 14,6 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Corry Buma Sneek 1:18:06 2 Marja van der Werf-Zoer Joure 1:24:14 3 Inge Helder De Knipe 1:24:30 4 Jeltsje Ferwerda Horror 1:29:08 5 Lidwien Broenink Joure 1:31:01 6 Tsjerk Viesser Hommerts 1:32:04 7 Ans Agricola Horror 1:33:13 8 Liesbeth Zegwaard Amsterdam 1:34:57 9 Femke Dijkstra Amsterdam 1:34:57 10 Jose Baas-Zondag Grou 1:35:05 Fout in uitslagen? Mail naar info@svfriesland.nl Sponsor herinneringen: Bij Folkert, Sneek ========================================================================== www.uitslagen.nl 24-02-2019 21:27