Uitslagenlijst Slach om é Mar Burgum - Zaterdag 13 april 2019 ========================================================================== HMMAN, HALVE MARATHON Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Hagos Brhane Burgum 1:16:53 2 Dorus Wolthekker Nietap 1:26:53 3 Ate Bijlsma Garyp 1:28:07 4 Bram Jochemsen Groningen 1:28:34 5 Leo Olk Assen 1:29:13 6 Jan van der Meulen Rinsumageest 1:29:21 7 Peter Sibma Garyp 1:30:01 8 Arjan Elling Vries 1:31:27 9 Bareld Kootstra Loopclub Burgum 1:33:11 10 Bert de Boer Eastermar 1:36:15 11 André de Vries Gerkesklooster 1:40:27 12 Johan Bloemhof Bolsward 1:40:32 13 Wessel de Vries Leeuwarden 1:42:32 14 Willem Posthoorn Groningen 1:43:18 15 Gerrie Boersma Twijzel 1:43:58 16 Sjoerd Visser Eastermar 1:44:42 17 Willem Biemolt Friesland 1:44:54 18 Wiebe de Vries Appelscha 1:45:30 19 Marten Hellinga Burgum 1:46:17 20 Ward Eiling Leeuwarden 1:53:48 21 Benny Bijlsma Marsum 1:53:49 22 Marten de Vries Buitenpost 1:53:55 23 Dirk van der Wal Burgum 1:53:58 24 Sietie v.d. Meer Surhuisterveen 1:56:55 25 Oebele Kooy Burgum 1:58:05 26 Klaas Dijkstra Loopgroep Hugo Veenker 2:06:15 27 Tjitte Kooy Duiven 2:07:08 28 Douwe Kamminga Surhuisterveen 2:12:34 29 Johan Zwerver Friesland 2:12:34 30 Rense Zwerver Leeuwarden 2:12:34 HMVRO, HALVE MARATHON Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Mireille Baart Wageningen 1:25:06 2 Janke douma Lichtaard 1:43:30 3 Michelle Melessen Burgum 1:53:34 4 Ingrid Kuipers Burgum 1:53:34 5 Marianne Visbeek Gytsjerk 1:56:49 6 Sjoukje Bouma Loopgroep Astrea 1:59:55 7 Marja van der Werf-Zoer Joure 2:02:11 8 Marije Bijma Surhuizum 2:19:55 10MAN, 10 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Jan Hooghiemstra Loopclub Burgum 38:53 2 Jaap Bosma Garyp 43:38 3 Henk Schievink Burgum 43:47 4 Andreas van der Veen Hurdegaryp 43:58 5 Sander Bos Groningen 44:17 6 Binne Feenstra Burgum 44:32 7 Jan van der Werf Oentsjerk 44:43 8 Henk Buwalda Burgum 45:11 9 Harm Jan Veldstra Burgum 45:19 10 Jan Uiterwijk Mildam 45:22 11 Sjouke Venema Wommels 45:46 12 Rienk de Vries Burgum 47:18 13 Harry Papjes Loopgroep Hugo Veenker 47:37 14 Lammert Wolters Burgum 47:41 15 Jelmer Hiemstra Burgum 47:54 16 Ulbe Keegstra Loopgroep Dokkum 49:12 17 Cor van Sluis Franeker 49:40 18 Domien Mulder Joure 49:41 19 Otto de Boer Gytsjerk 50:03 20 Age de Vries Drachten 51:00 21 Wieger van Keulen Leeuwarden 51:19 22 Rene Lont Burgum 51:24 23 Klaas van der Zee Dokkum 51:31 24 Hendrik Jan de Vries Drachten 52:02 25 Peter Braakman Burgum 53:04 26 Jan Smit Heerenveen 53:10 27 Piet Drost Noardburgum 54:11 28 Siebren Dijkstra Leeuwarden 55:06 29 Jildert Andringa Oentsjerk 56:07 30 Wiebren van der Bijl Leeuwarden 56:45 31 Marten Kingma Loopgroep Hugo Veenker 57:17 32 Roelof Elzinga Dokkum 58:05 33 Djurre Johannes van der S Oentsjerk 58:14 34 Ale Dijkstra Sumar 58:54 35 Jan Panhuis Friesland 1:03:20 36 Wybrand de Groot Feanwalden 1:03:20 37 Wijbe Visser Hurdegaryp 1:08:04 38 Henk de Groot Burgum 1:08:39 10VRO, 10 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Esther van Vroonhoven Groningen Atletiek 44:26 2 Sandra Schievink Burgum 48:07 3 Marja Bouma Appingedam 48:55 4 Janetta Wolthekker Nietap 49:58 5 Sonja van den Berg Noordwijk 51:41 6 Anita Glas Burgum 57:15 7 Marjan Noordstra Burgum 58:56 8 Natasja Laskewitz Leeuwarden 1:01:06 9 Joke Bleijerveld Loopgroep Dokkum 1:01:14 10 Elly Smedes Garyp 1:02:58 11 Anneke Sijtsma Friesland 1:08:12 12 Baukje de Groot Burgum 1:08:39 13 Annie Frankes Kollum 1:12:39 14 Esther Bronsema De Westereen 1:17:40 15 Yke Wijbenga Loopgroep Hugo Veenker 1:18:33 5MAN, 5 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Dick Wobbes Feanwalden 18:40 2 Pieter Prins Marsum 18:43 3 Wytse Mantel Oudega 19:36 4 Reinier Hitzert Hurdegaryp 20:49 5 Jappie Doller Friesland 21:20 6 Ludolf vd Molen Tytsjerk 23:44 7 Hendrik Vonk Burgum 24:14 8 Durk Polet Burgum 24:30 9 Dedde de Jong Dokkum 26:30 10 Harry Reitsma Surhuisterveen 28:28 11 Wieko van der Bosch Hurdegaryp 28:40 12 Alex Bruinsma 31:29 13 Marne van der Kooi Burgum 32:50 14 Lubbert Kloosterman De Westereen 33:37 15 Theo Runia Leeuwarden 34:39 5VRO, 5 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Jannie Laning Blauwestad 25:20 2 Roelien Hoeksma Menaam 27:30 3 Antje Smedes Kootstertille 27:52 4 Kim Zuidema Burgum 28:46 5 Francisca van der Veen 29:08 6 Wytske van der Kooi Burgum 32:50 7 Judith Wassenaar Leeuwarden 33:17 8 Petra Straatsma 33:17 9 Iris Stelwagen Burgum 33:49 10 Doutzen Vaartjes Burgum 34:15 11 Stieneke Visker Tytsjerk 35:20 12 Daphne Ettema Leeuwarden 35:24 13 Fokelien Visser Leeuwarden 35:24 14 Ilse Massink Hurdegaryp 37:41 15 Duleke Zeinstra Garyp 41:35 16 Griet Wiersma Gytsjerk 41:36 17 Jolanda vd Bosch Harlingen 41:36 ========================================================================== www.uitslagen.nl 13-04-2019 21:12