Uitslagenlijst Ronde van Súdwest Fryslân Sneek - Zondag 14 april 2019 ========================================================================== 5MAN, 5.3 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Erik Bouma IJlst 18:48 18:48 2 Freek Welbedacht Groningen 19:22 19:21 3 Siep Nota Sneek 19:38 19:37 4 Jord Veslinga Gaast 20:20 20:19 5 Mark de Boer Sneek 23:25 23:23 6 Frank Visser Oppenhuizen 24:11 24:09 7 Mark Schapelhouman Sneek 24:38 24:37 8 Eeuwe Schot Drachten 24:45 24:43 9 Arjen Attema Ede 26:09 26:07 10 Kees Van Wier Workum 26:20 26:16 11 Douwe Attema Heeg 26:49 26:45 12 Hendrie van der Werf 27:28 27:24 13 Tim Elferink Veenhuizen 28:35 28:33 14 Olof van den Bergh Leeuwarden 29:11 29:07 15 Martijn van den Bergh Leeuwarden 29:17 29:13 5VRW, 5.3 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Eva-Sofie Elferink Veenhuizen 28:38 28:36 2 Marije Elferink-Gemser Veenhuizen 28:43 28:42 3 Hester Siesling Groningen 28:58 28:56 4 Helen de Lange Idskenhuizen 29:26 29:24 5 Wybertha Brouwer Bolsward 29:36 29:34 6 Sandra Slof Sneek 30:02 30:00 7 Marloes Landman Sneek 33:24 33:21 8 Jolijn Rijpma Sneek 36:13 36:09 9 Jildou Huitema Sneek 36:13 36:09 12MAN, 12 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Lieuwe Palstra Bolsward 45:28 2 Luka Weg Wommels 47:22 3 Durk Tigchelaar Harlingen 50:26 4 Jappie Brandenburg Oudemirdum 50:40 5 Reinier de Vries Sneek 52:32 6 Saco Bootsma Workum 54:45 7 Willem Biemolt Utrecht 55:23 8 Arjen de Jong Heeg 56:08 9 Loek Smid Hindeloopen 56:13 10 R. v. Rossum Joure 56:17 11 Andrew Guest Sneek 56:19 12 Dirk van der Veen Sneek 57:17 13 Johan Slootweg Den Helder 57:26 14 Peter de Haas IJlst 58:06 15 Johan de Witte Makkum 58:19 16 Rob Swart Sneek 58:30 17 Freark Kaspersma Tjerkwerd 58:35 18 Murk Postma Oudehaske 58:44 19 Yke Atsma Nijland 58:51 20 Beke Cnossen Boazum 59:23 21 Jan Dotinga Oosthem 59:23 22 John van de Wiel Sneek 59:38 23 Wim Kuipers Sneek 1:00:43 24 Erwin Boschma Joure 1:01:11 25 Johan Jorritsma Sneek 1:04:06 26 Anco Visser Woudsend 1:04:08 27 K Jager Dronrijp 1:04:10 28 Paul van Goor IJlst 1:06:18 29 Arnold Boers Ysbrechtum 1:06:43 30 Rick de Vries Scharnegoutum 1:09:56 31 Sake Wassenaar Terherne 1:09:57 32 Gosse Reitsma IJlst 1:11:56 33 Harry Zwanenburg Sneek 1:12:29 12VRW, 12 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Anita Flapper Berlikum 51:29 2 Ytsje Talsma Hilaard 55:19 3 Liesbeth Steenbergen Sneek 55:38 4 Marrit Hoekstra Easterein 56:15 5 Miranda Swierstra Utrecht 57:41 6 Anita Boschma Sneek 58:19 7 Susanne Dijkstra Sneek 59:01 8 Jannie Schaap Sneek 59:01 9 Lolkje Abma Heeg 59:09 10 Marga Zwanenburg Sneek 1:02:44 11 Lucia v/d Bijl Bolsward 1:02:45 12 Grietsje Valkema Ysbrechtum 1:03:04 13 Lisa Gerritsma-Ottens Sneek 1:03:54 14 Ingrid Floor Sneek 1:04:20 15 Miranda Flapper Berltsum 1:05:53 16 Gerritje Zijlstra Ysbrechtum 1:06:43 17 Trea Meesters Ysbrechtum 1:09:52 18 Conny Reijntjes Sneek 1:10:25 19 Willy van Beek Ysbrechtum 1:10:25 20 Jeannette Folkertsma Folsgare 1:11:12 21 Catharina Groenland Bolsward 1:12:53 22 Saskia Louwsma Nijland 1:13:17 23 Esther Hoekstra Sneek 1:14:53 24 Gea Jongsma Scharnegoutum 1:20:52 25 Jantine de Boer Bolsward 1:22:35 26 Barbara Bootsma Sneek 1:24:07 21MAN, 21.1 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Ben Stellingwerf Bedum 1:13:36 2 Hessel Wijnja Groningen 1:22:04 3 Wim Douma Leeuwarden 1:24:15 4 Rogier Rozendaal Leeuwarden 1:26:09 5 E. Westerhof Sneek 1:26:24 6 Bernard Winsemius Joure 1:28:12 7 Jeroen Tiesma Bolsward 1:28:53 8 Marco Leeverink Bolsward 1:29:37 9 Menno Bakker Franeker 1:30:42 10 Engbert van der Weide Jirnsum 1:31:52 11 Gerlof Veldstra Mildam 1:32:06 12 Marcel van Amstel Ketelhaven 1:32:15 13 Jetze Visser Sneek 1:32:46 14 Gerald Hoogeveen Bolsward 1:33:41 15 Henk van der Meer Gorredijk 1:33:53 16 Joop Scherpeneel Leeuwarden 1:38:07 17 Klaas Jan Wiersma Oppenhuizen 1:39:12 18 Johan Wolthuizen Sneek 1:40:29 19 Simon Speelman Sneek 1:40:51 20 Timo Schraa Sint Annaparochie 1:41:12 21 Joop Tromp Hylaard 1:42:06 22 Tjerk Bruinsma Makkum 1:42:06 23 Gerrie Boersma Twijzel 1:42:10 24 René Miedema Bolsward 1:42:42 25 Sander Sieperda Bolsward 1:43:37 26 Paul van der Zwan Sneek 1:44:05 27 Arjen Dijkstra Sneek 1:46:00 28 Tally ho Sneek 1:46:12 29 Bert Barhorst IJlst 1:46:40 30 Willem de Klerk Bolsward 1:47:03 31 Auke Ho Sneek 1:50:25 32 Raymond Beintema Bolsward 1:51:07 33 Luut de Jong Woudsend 1:51:13 34 Luuk Naarding Oosthem 1:51:13 35 Jurjen van Terwisga Sneek 1:51:42 36 Marco de Vries Sneek 1:52:06 37 Wybren Rozema Jirnsum 1:52:16 38 Jaques Pommer Boazum 1:52:46 39 René Bruinsma Tijnje 1:53:15 40 Ysbrand Valkema Ysbrechtum 1:53:41 41 Durk Douma Sneek 1:54:56 42 Sikke Witeveen Blauwhuis 1:54:56 43 Cor van er Meer Oppenhuizen 2:00:01 44 Jan Dirk Pruimboom Sneek 2:03:18 45 A.M. Verhoeff Sloten 2:04:22 46 Wim Saaltink Groningen 2:05:13 47 Marcel Swart Sneek 2:05:35 21VRW, 21.1 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Ylona Kruis Heeg 1:29:44 2 Alie Brouwer Joure 1:38:12 3 Jolien Bandstra St. Anne 1:41:09 4 Marlies van Amstel Ketelhaven 1:47:35 5 Hannie ho Sneek 1:49:54 6 Maria Duursma Sneek 1:54:56 7 Alinda Kiel Wolvega 2:00:21 8 Bianca de Jong Kampen 2:00:45 9 Hendrika van der Heide Arum 2:02:45 10 Richt Samplonius Sneek 2:05:35 11 Saare Rug Wolvega 2:07:12 12 Nynke Doevendans-v.d.Meer Sneek 2:15:16 JNGS, JEUGDLOOP Plts Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Jari Heppener Bolsward 4:05 4:05 2 Stijn van Solkema Sneek 5:06 5:06 3 Ids Douma Leeuwarden 5:10 5:10 4 Daan van Solkema Sneek 5:45 5:45 5 Ilan van den Bergh Leeuwarden 5:57 5:57 MSJS, JEUGDLOOP Plts Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Jara Heppener Bolsward 4:35 4:35 2 Famke Douma Leeuwarden 5:09 5:09 vragen? uilke@avhorror.nl Dank aan alle sponsoren en vrijwilligers ========================================================================== www.uitslagen.nl 14-04-2019 15:16