Uitslagenlijst Slach om Reahus Reahus - Zondag 1 september 2019 ========================================================================== MAN6, 6 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Lieuwe Palstra Bolsward 21:53 2 Marco van der Meerveld Sneek 22:21 3 Bert Ausma Marum 23:01 4 Wiebe Palstra Bolsward 23:54 5 Jeffrey van der Werf Reahus 24:31 6 Rick Lyklema Sneek 27:29 7 Pieter Lieuwe van der Val Reahus 27:35 8 Bernard Dames Sneek 29:13 9 Albert Altenburg Bolsward 30:04 10 Tjerk Andringa Reahus 30:39 11 Meint Leijenaar Tirns 31:29 12 Ruerd Andringa Reahus 31:44 13 Haye de Vries Drachten 31:51 14 Bas Nijenhuis Winsum 32:32 15 Ate Tirns 33:00 16 Hayo Postma Reahus 33:08 17 Anne Bootsma Tirns 33:30 18 Pieter Nijland 33:31 19 Youri Scholten Goenga 34:10 20 Hennie Smid Hindeloopen 35:39 21 Mark de Jong Sneek 38:43 VROU6, 6 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Margreet Ausma Marum 30:36 2 Mieke Altenburg Sneek 31:29 3 Marcella IJpma Bolsward 31:57 4 Matty Feenstra Winsum 32:32 5 Sandra de Ruiter Leeuwarden 33:26 6 Naraijsca Cecilia Drachten 35:01 7 Nellie Jansen Rijpma Boazum 36:21 8 Wietske Cnossen Easterwierum 36:22 9 Jenny de Jong Sneek 38:43 MAN9, 9 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Roelof Oostra Mantgum 30:19 2 Erik Bouma IJlst 31:45 3 Martijn Ruis Sneek 32:41 4 Siep Nota Sneek 32:51 5 Marco Kingma Sneek 33:07 6 Johannes van Raalte Dearsum 34:22 7 Marten Conradie Scharnegoutum 34:44 8 Richard de Graaf Mantgum 38:01 9 B van der Veen Oosthem 38:31 10 Edwin Keijzer Heerenveen 38:35 11 Wiebe Jan Elgersma Harich 38:48 12 Willem Biemolt Utrecht 38:59 13 Hein Keekstra Boalsert 39:28 14 Johan de Witte Makkum 39:38 15 Klaas jan Jorna Oosterwierum 39:53 16 Andreuw Guest Sneek 40:20 17 Simon Speelman Sneek 40:22 18 Jan Jacob Altenburg Tirns 40:27 19 Rein Bootsma Tirns 40:53 20 Klaas van Kalsbeek Scharbegoutum 42:46 21 Loek Smid Hindeloopen 43:01 22 Frans Bekema Reahus 46:40 23 Christiaan Visser Turns 46:49 24 Klaus Conradie Sneek 46:51 25 Egbert Geertsma Groningen 49:50 VROU9, 9 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Alie Brouwer Joure 40:28 2 Patricia Kloostra Menaldum 46:51 3 Marga vd Werf Zoer Joure 47:05 4 Wietske de Jager Tirns 49:08 5 Suuske de Jager Tirns 49:08 6 Nijnke Sneek 53:04 7 Tineke Speelman Sneek 53:04 JO-9, KIDSRUN TM9 Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Minne Wiersma Reahus 5:03 2 Jordy Ruis Sneek 5:04 3 Maurits Krol Mantgum 5:28 4 Piet de Jong 5:42 5 Jorik Ettema Bolsward 5:44 6 Johan de Jong 6:01 7 Jelle Altenburg 6:05 8 Nynke de Boer 6:07 9 Guido Hoekstra Reahu 6:14 10 Reinder Bootsma Tirns 6:18 11 Gosse Tolsma Hidaard 6:19 12 Sil Frewijn Sneek 6:51 13 Sytse Wiersma Reahus 6:57 14 Rein Terwischa van Schelt 8:37 15 Ruerd Terwischa v Schelti 10:27 16 Tymen Visser 11:00 ME-9, KIDSRUN TM9 Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Nila Frewijn Sneek 5:48 2 Benthe Oostra Mantgum 6:29 3 Elisa TWS 6:43 4 Maureen Hoekstra 6:49 5 Femke Visser 7:08 6 Lutske Tolsma Hidaard 7:37 7 Laurien Ettema Bolsward 7:41 8 Minke de Graaf Mantgum 7:55 9 Geartsje Altenburg 7:58 10 Richt Vellinga 8:01 11 Anna de Jong 8:23 12 Marrit Witteveen Reahus 9:30 13 Eline de Boer 10:52 JO10+, KIDSRUN 10 TM12 Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Wiebren Tamminga Tirns 4:47 2 Sjoerd Andringa 5:56 3 Tsjeard Witteveen Reahus 5:59 ME10+, KIDSRUN 10 TM12 Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Wieke Schaap Tirns 4:52 2 Amber Goedbloed Tirns 4:58 3 Doutzen Wiersma Reahus 5:03 4 Jiska Altenburg Reahus 5:11 5 Sterre Ruis Sneek 5:14 6 Douwina Tolsma Hidaard 5:26 7 Fenna 6:04 8 Hester Witteveen 6:28 Opmerkingen: mail uilke@avhorror.nl Dank aan alle vrijwilligers en sponsoren. ========================================================================== www.uitslagen.nl 01-09-2019 20:50