Uitslagenlijst Slachterin Wommels - Zaterdag 23 november 2019 ========================================================================== MAN, 5 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Pieter Prins Friesland 18:37 2 Dennis Brandenburg Steenwijk 19:26 3 Sierk Spits Zutphen 20:51 4 Frits van Twuyver Callantsoog 22:14 5 Symen van der Velde Waaksens 23:10 6 Raymond Beintema Bolsward 23:17 7 Pieter van der Bij Friesland 24:00 8 Jurjen Eringa Rien 24:29 9 Dikkie van der Werf Friesland 28:19 10 Klaas Sybranda Hommerts 28:57 11 Peter Boersen Friesland 29:15 12 Cristian van Eeden IJsselmuiden 29:18 13 Rinze Kootstra Friesland 31:00 14 Auke Eringa Wommels 31:31 15 Theo Terpstra Stiens 33:28 16 Theo Runia Friesland 33:44 17 Rein Brouwer Heeg 35:32 18 Fedde Steenstra Joure 36:00 19 Klaas Duits Friesland 39:14 20 Jippe Bokma Friesland 42:33 21 Arjen Smit Leeuwarden 44:02 VROUW, 5 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Anneke Breidenbach Friesland 24:31 2 Henrieta Oosterbaan Goenga 25:22 3 Tineke Speelman Sneek 28:25 4 Angela Hiemstra Joure 28:37 5 Conny Behrens Lauwersoog 28:42 6 Jeltsje Ottema Friesland 28:50 7 Elise Huisman Leeuwarden 30:45 8 Silke van Renselaan Leeuwarden 31:12 9 Anna Steenstra Joure 32:21 10 Nienke Vijver Parrega 32:40 11 Geertje Zijlstra Leeuwarden 33:06 12 Janne Manderfeld Leeuwarden 33:09 13 Djoeke Eringa Wommels 33:19 14 Jeldau Terpstra Stiens 33:27 15 Lucie Borger-Hijma Marrum 33:36 16 Mari Smidt Berlikum 34:47 17 Henrike J. Huetink Heeg 35:32 18 Astrid Zijlstra Friesland 36:00 19 Nelleke Middelbrink Leeuwarden 36:24 20 Jeanet van der Zee Dronrijp 36:30 21 Nanette Caviet Friesland 36:34 22 Anneke Regnerus Friesland 37:33 23 Oriana Heringa Drachten 37:50 24 Jo Honderd Leeuwarden 39:07 MAN, 10 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Richie Azombo Heerenveen 33:50 2 Rob Vijver Hichtum 35:16 3 Marten-Jan Ernst Friesland 36:10 4 Lieuwe Palstra Bolsward 38:15 5 Klaas van Heeringen Hardegarijp 39:11 6 Thijs de Jong Birtsum 39:12 7 Iwan de Jong Irnsum 39:27 8 Gerald Hoogeveen Bolsward 40:14 9 Chris Douwsma Leeuwarden 40:34 10 Catrinus Vroom Hijum 42:16 11 William veldman Friesland 42:46 12 Gearard Posthumus Heerenveen 42:51 13 Richard Touber Friesland 43:36 14 Klaas Willem Zwaagstra Sneek 43:50 15 Jacob Rienstra Mantgum 43:50 16 Eddy Grootemaat Gorredijk 43:54 17 Syb van der Ploeg Friesland 43:56 18 Tsjerk-Sake Castelein Grouw 44:14 19 Jan Willem de Groot Wommels 44:32 20 Jan Uiterwijk Mildam 44:35 21 Meine Hoitsma Friesland 44:59 22 Willem van Zutphen Friesland 46:39 23 Sytse Jansma Friesland 46:55 24 Arjan posthumus Bolsward 47:15 25 Roelof Stoker Heerenveen 47:15 26 Wabe Roskam Friesland 47:15 27 Henk Ruiter Boazum 47:32 28 Loek Smid Hindeloopen 48:18 29 Hein Riewald Dronrijp 49:09 30 Klaas Halma Gaast 49:16 31 Wijtse Beetstra Drachten 49:26 32 Johan Jorritsma Sneek 49:36 33 Hendrie van der Werf Friesland 49:50 34 Rinse Joustra Wommels 50:09 35 Lammert van der Meij Friesland 50:09 36 Meinte Buwalda Schettens 50:36 37 Klaas Abma Wommels 50:43 38 Rob Apeldoorn Wommels 50:44 39 Harmen Kruisenga Bolsward 50:46 40 Marco Vijver Franeker 51:02 41 Klaas Smidt Berltsum 51:11 42 Domien Mulder Friesland 51:14 43 Cor van Sluis Friesland 51:27 44 Hessel de Boer Friesland 51:39 45 Douwe Attema Heeg 51:40 46 Douwe Jan Keslinge Drachten 52:04 47 Wieger van Keulen Friesland 52:22 48 Tjitte Hylke Verbeek Wommels 52:28 49 Tseard Verbeek Wommels 52:37 50 Bauke Gietema Heeg 52:44 51 Robin Pryke Oudehaske 52:45 52 Jaap Dijkstra Friesland 52:55 53 Willem Kalsbeek Hallum 53:02 54 Ruurd Veenstra Friesland 53:09 55 Meine Verbeek Wommels 53:09 56 Francisco Oosterbaan Goenga 53:46 57 Tjitse Schiltstra Allingawier 54:20 58 Benjo Pelder Leeuwarden 54:24 59 Klaas Peereboom Heerenveen 54:48 60 Louke Berretty Wommels 54:57 61 Sjoerd Holtrop Leeuwarden 55:23 62 Jan Dirk Pruimboom Sneek 55:28 63 Lolke Cnossen Sneek 56:05 64 Romano Adely Tzum 56:17 65 Johan Zijlstra Leeuwarden 56:29 66 Egbert Geertsma Groningen 56:40 67 Keimpe Jager Dronrijp 56:59 68 Paul van Vliet Wommels 57:10 69 Reinder Tel Friesland 57:19 70 Rients Terpstra Hallum 57:31 71 Koos Jacobsen Friesland 57:33 72 Alex van Zurk Friesland 57:39 73 Rinze Miedema Friesland 57:40 74 Jan Weijer Wommels 58:06 75 Foppe Boonstra Boazum 58:36 76 Theo Ansema Indijk 58:37 77 Djurre Joh. van der Schaa Friesland 58:47 78 Willem Reitsma Friesland 59:03 79 Jaap Wit Friesland 59:09 80 Piet Kerstholt Friesland 59:21 81 Johan Zwerver Friesland 1:00:21 82 Gerben Brouwer Friesland 1:01:22 83 Chris Vruggink Buitenpost 1:01:57 84 Jelle Krol Leeuwarden 1:02:09 85 Cees Visser Sneek 1:02:15 86 Tjeerd Fopma Friesland 1:02:28 87 Douwethijs Bakker Roterhaule 1:02:28 88 Frans Roelof Ketting Oliv Rotsterhaule 1:02:29 89 Wybrand de Groot Friesland 1:02:54 90 Paul de Boer Zwolle 1:03:21 91 Durk Haagsma Friesland 1:03:39 92 Bart Bosma Bolsward 1:06:07 93 Fred van Elteren Leeuwarden 1:06:58 94 Johan Knoester Oudehaske 1:08:01 95 Gerald Houbein Franeker 1:09:01 96 Harm Postma Friesland 1:09:54 97 Reinder Sinnema Friesland 1:17:17 98 Lammert van der Veen Hemrik 1:37:10 VROUW, 10 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Erika Broekema Groningen 44:00 2 Jikke van den Berg Nijbeets 46:37 3 Alie Brouwer Joure 46:51 4 Sijtske Visser Warten 47:18 5 Geertje de Schiffart Eesveen 47:21 6 Janet Werkema Boazum 47:32 7 Liesbeth Hiddema Irnsum 48:42 8 Linda Peereboom Utrecht 49:04 9 Corine Visser Friesland 49:33 10 Anke Bronius Lemmer 51:41 11 Johanna Cnossen Wommels 54:16 12 Berber Akkerman Wommels 54:18 13 Lucia van der Bijl Bolsward 54:20 14 Froukje Striesenou Leeuwarden 54:24 15 Hendrika van der Heide Arum 54:46 16 Fardau Anjema Indijk 55:00 17 Matty Feenstra Winsum 55:13 18 Sippie Louwsma Wijnaldum 55:16 19 Sjoukje de Glee Gauw 56:05 20 Nieske van Kesteren Tzum 56:17 21 Femke Zijlstra Leeuwarden 56:29 22 Suzan Kroontje Bolsward 56:56 23 Monica Bruggenkamp Bolsward 56:56 24 Marja Jonker Bolsward 57:04 25 Moniek van Zurk Friesland 57:39 26 Cindy de Jager Friesland 57:40 27 Antje Mulder IJlst 57:59 28 Bregtje Bergema Feinsum 58:29 29 Inge Kools Friesland 58:31 30 Marrit de Jong Weidum 58:39 31 Anita van der Wal Friesland 58:47 32 Annelies de Jong Wommels 1:01:45 33 Thea Noord Drachten 1:01:57 34 Nynke Doevendans - v.d. M Sneek 1:02:23 35 Marije de Vries Wommels 1:02:36 36 Myrian de Boer Groningen 1:02:55 37 Anke Peterson Friesland 1:02:55 38 Willy de Jong Leeuwarden 1:02:55 39 Esther Hoekstra Sneek 1:02:55 40 Welmoed Riemersma Friesland 1:02:56 41 Anke van Dijk Wommels 1:02:58 42 Leonie Terpstra Friesland 1:03:10 43 Kim Visser Zwolle 1:03:21 44 Annalies Woudstra Friesland 1:03:39 45 Corinna Schmidt Berlin 1:03:47 46 Minke Oord Friesland 1:04:16 47 Irene van Elteren Leeuwarden 1:06:58 48 Janny Bulthuis Scharnegoutum 1:07:00 49 Geeske Cnossen Ylst 1:08:03 50 Lida van Sloten Friesland 1:09:27 51 Tineke Dijkstra Friesland 1:09:54 52 Riekje Boorsma Wommels 1:12:19 53 Minke Kersbergen Hoitinga Wommels 1:12:19 54 Anneke Sijtsma Friesland 1:13:29 MAN, 21.1 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Rogier Rozendaal Leeuwarden 1:20:44 2 Benjamin Kok Jistrum 1:21:59 3 Johannes van Raalte Friesland 1:25:41 4 Jendo Visser Friesland 1:26:03 5 Jan Albert Veenema Sneek 1:26:22 6 Ewout Atsma Drachten 1:27:08 7 Gerrit Duits Friesland 1:28:49 8 Harmen Jorritsma Joure 1:32:21 9 Jan van der Veen Hardegarijp 1:32:43 10 Gerlof Veldstra Mildam 1:33:48 11 Chris Draijer Friesland 1:34:36 12 Evert Jan Heringa Drachten 1:35:46 13 Andre Ydema Dronrijp 1:35:49 14 Wiebe Terschisscha Reahus 1:36:07 15 Stefan van der Wal Friesland 1:36:21 16 Andre Jellema Leeuwarden 1:36:31 17 Simon Steelman Sneek 1:36:32 18 Harrie Wetterhala Leeuwarden 1:36:41 19 Hans Hiemstra Harkema 1:37:10 20 Edgar Bakker Groningen 1:38:51 21 Daan van der Geest Friesland 1:39:20 22 Aria van der Steen Bontebok 1:40:36 23 Luuk Kruizinga Aduard 1:42:07 24 Douwe v/d Schaaf Wommels 1:42:57 25 Niels Boonstra Wommels 1:43:34 26 Rudy Miedema Heerenveen 1:43:54 27 Kees Visser De Knipe 1:43:56 28 Bert Barhorst Ylst 1:44:20 29 Sjouke Venema Wommels 1:44:38 30 Willem Biemolt Friesland 1:44:59 31 Beke Cnossen Boazum 1:47:08 32 Henk Sijbranda Ureterp 1:47:45 33 Ad Roosendaal Leeuwarden 1:48:10 34 Rik Troostheide Leeuwarden 1:49:02 35 Murk Postma Oudehaske 1:49:10 36 Jildert Visser Assen 1:50:03 37 Dirk van der Veen Sneek 1:50:07 38 Niels Tang Langezwaag 1:50:10 39 Henk Ebbinga Wommels 1:50:54 40 Duco Zijlstra Friesland 1:52:28 41 Klaas de Vries Amsterdam 1:52:36 42 Luuk Naarding Oosthem 1:53:50 43 Rene Wubs Hallum 1:55:24 44 Durk Haitsma Friesland 1:55:47 45 Teije Sikkema Leeuwarden 1:55:57 46 Peter Londema Sneek 1:56:03 47 Jan Nanninga Leeuwarden 1:56:28 48 Bouwe Post Heerenveen 1:56:52 49 Erik Willekus Sint Annaparochie 1:57:14 50 Evert Algra Rugahuizen 1:57:16 51 Harm de Boer Heerenveen 1:57:34 52 Marcel Bootsma De Vonter 1:57:36 53 Pieter Hiemstra Joure 1:58:39 54 Minne Bouma Wommels 1:58:56 55 Herman Weening Emmen 1:59:21 56 Johan Beintema Friesland 1:59:45 57 Peter Faber Leeuwarden 2:00:48 58 Martin van den Burg Friesland 2:00:58 59 Peter Hoogstra Harlingen 2:01:43 60 Pieter van Dijk Langezwaag 2:01:57 61 Leo van der Meer Harkema 2:03:03 62 Bouke Fennema Friesland 2:03:24 63 Dirk Hoekstra Fryskepeallen 2:05:28 64 Sander Hiemstra Oudega Sm. 2:06:08 65 Yde Haarsma Friesland 2:07:46 66 Peter Stokje Groningen 2:07:53 67 Harro de Beer Sneek 2:08:26 68 Johan van der Leij Sint Annaparochie 2:18:15 69 Aad van der Burg Friesland 2:23:05 VROUW, 21.1 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Karin Pastoor Langezwaag 1:32:27 2 Mireille Baart Wageningen 1:44:38 3 Anita Fokkens Tersoal 1:49:45 4 Klasina de Vries Nes - Akkrum 1:50:30 5 Gea Tepper Emmen 1:59:22 6 Eritia Weening Assen 2:01:34 7 Marja van der Werf-Zoer Joure 2:04:08 8 Akkerins Ploegstra Dongjum 2:04:25 9 Nynke Weening Assen 2:07:53 10 Susan van der Vegt Wolvega 2:08:20 11 Gemma Stouwie Groningen 2:21:18 12 Sarina Brouwmeester Groningen 2:21:18 ========================================================================== www.uitslagen.nl 23-11-2019 19:16