Uitslagenlijst Pepernotenrun Franeker - Zaterdag 30 november 2019 ========================================================================== MSEN, 2 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Mats Westra Leeuwarden 8:11 2 Ivo Snitker Lionitas 8:33 3 Marne van der Kooi Impala 8:36 4 Johan Veenstra Oosterbierum 10:56 5 Thijs van der Horst Spartacus 11:11 6 Roan Jesse Hiemstra Goutum 11:18 7 Melle Caja Huitema Oudehaske 17:50 8 Mink Huite Huitema Oudehaske 17:55 M40, 2 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Dennis Brandenburg Steenwijk 7:29 VSEN, 2 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Iris Hulzebos Haren Gn 13:24 V35, 2 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Wendy Hulzebos Haren Gn 13:24 MSEN, 5 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Jacob van der Galien Dokkum 16:10 2 Pieter Prins Marsum 16:48 3 Sander van Hoorn Lionitas 17:01 4 Binne de Haan Groningen 18:43 5 Reinder de Valk Makkum Fr 19:19 6 Sven Harskamp Menaam 19:20 7 Mindert Kamstra Munein 19:28 8 Cornelis Zijlstra Franeker 19:52 9 Marlon Jansen Leeuwarden 20:04 10 Skelte Veenstra Oosterbierum 23:00 11 Tim Postma Goutum 24:51 12 Jarin van der Kooi Impala 25:24 13 Richard Zwaagstra Franeker 26:49 14 Peter Meelker Leeuwarden 27:41 15 Ronald Jorna Tzum 28:19 16 Sebastiaan Bosma Leeuwarden 34:11 17 Jasper Bol Raap Leeuwarden 34:12 M40, 5 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Dennis Brandenburg Steenwijk 18:01 2 Chris Vruggink Buitenpost 27:35 3 Tjeerd Abma Franeker 31:11 4 Jorrit Wijnstra Hurdegaryp 31:34 5 Patrick Koelman Amstelveen 34:08 M50, 5 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Aldert Cuperus Lionitas 19:38 2 Frits van Twuyver Noordkop 20:22 3 Frank Visser Oppenhuizen 21:41 4 Marco Vijver Franeker 22:51 5 Siebe Gerritsma Franeker 26:10 6 Andries Schaafsma Twijzelerheide 27:35 7 Klaas Kempenaar Zwagerbosch 28:12 8 Rinze Nieuwhof Franeker 30:49 9 Theo Runia Sportvereniging Friesland 31:16 10 Peter Klarenbeek Harlingen 33:59 M60, 5 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Pieter van de Wiel Hollandia 19:24 2 Pieter van der Bij Sportvereniging Friesland 22:14 3 Siebren Boerma Loopclub Burgum 22:34 4 Dikkie van der Werf Sportvereniging Friesland 24:48 5 Djurre Joh van der Schaaf Sportvereniging Friesland 27:09 6 Ruurd Veenstra Sportvereniging Friesland 27:35 7 Rinze Kootstra Sportvereniging Friesland 28:37 8 Johan Fonk Loopgroep Leeuwarden 28:43 9 Frits Ottens Sportvereniging Friesland 32:36 10 Klaas Duits Sportvereniging Friesland 34:10 11 Jippe Bokma Leeuwarden 43:26 12 Herman Hoekstra Sportvereniging Friesland 43:26 VSEN, 5 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Kyra Brouwer Loopgroep Hugo Veenker 20:27 2 Magak Siri Utrecht 23:13 3 Kim Dekker Sportvereniging Friesland 23:34 4 Esmay de Jonge Lionitas 23:57 5 Anna Jetske Baron Leeuwarden 24:04 6 Hester Siesling Lollum 24:29 7 Anna Jouta Hallum 24:30 8 Roos Veerman St.-Annaparochie 25:54 9 Milou Nibbeling Sneek 26:17 10 Antine Koopmans Wjelsryp 26:49 11 Jitske Lanting Stiens 27:05 12 Sarah Luinstra Leeuwarden 27:05 13 Wytske van der Zee Leeuwarden 27:41 14 Marieke Yolanda Zijlstra Franeker 28:31 15 Sarah Kröger Leeuwarden 28:43 16 Ingrid Hazelhoff Leeuwarden 28:43 17 Sanne Spoor Franeker 29:13 18 Yvonne la Roi Menaam 29:42 19 Ilse Schuiling-Nieuwhof Leeuwarden 30:49 20 Thirza van der Heide Loopgroep Hugo Veenker 30:52 21 Bertine Wassenaar Hilaard 31:36 22 Anouk de Warle Wjelsryp 31:39 23 Simone van Wier Peins 32:00 24 Ilse Visser Sneek 32:40 25 Wietske Koning Wjelsryp 34:05 26 Zoe Lois Harlingen 42:48 27 Geartsje Loman Rotterdam 42:55 28 Sarah Scholtens Sneek 42:55 V35, 5 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Sandra van der Meulen Hallum 23:01 2 Natascha Dijkstra Leeuwarden 25:16 3 Iftin Burmania Sneek 26:17 4 Catharine Bakker Hollandia 26:43 5 Anita Merkus Boazum 27:49 6 Liesbeth van der Veen Scharnegoutum 27:54 7 Mariska de Boer Achlum 28:10 8 Alies Prins-Zijlstra Franeker 28:37 9 Jessica Hollander Leeuwarden 28:43 10 Marjolein Huisman Oldemarkt 29:11 11 Titia Boltjes Spartacus 31:05 12 Jitske Veenstra Oosterbierum 31:57 13 Vera Kooistra Peins 32:00 14 Ester Hiemstra Marsum 32:55 15 Ellen van der Geest Leeuwarden 32:55 16 Matgosia Bagniuk Franeker 34:09 17 Katinka Oosten Heerenveen 39:10 18 Tineke van der Veen Harlingen 42:48 V45, 5 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Lieneke de Jong Lionitas 20:07 2 Wytske van der Kooi Burgum 26:30 3 Froukje Idsardi Minnertsga 27:09 4 Thea Noord Drachten 27:35 5 Karin Jager Loopgroep Leeuwarden 27:41 6 Sarina Jannes Sportvereniging Friesland 29:22 7 Bettina Bennema Berltsum 29:22 8 Anja Smit Langendijk Leeuwarden 30:19 9 Meriam Reusink Sportvereniging Friesland 30:56 10 Regina Visser Hurdegaryp 31:34 11 Ellen Sikkema-Hoogerhuis Franeker 32:35 12 Corrie van der Veen Spartacus 32:49 13 Miranda Göebel Oldemarkt 33:22 14 Ineke van Nisius Schiermonnikoog 34:03 15 Joke Feenstra-Haakma Achlum 34:06 V55, 5 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Roos Boerma Loopclub Burgum 22:54 2 Carla Zwart Hollandia 24:29 3 Anneke Wester Sportvereniging Friesland 24:35 4 Henny de Jong Smit Leeuwarden 27:47 5 Jantina Hiemstra Harlingen 30:18 6 Roelie la Roi Wijnaldum 30:43 7 Wilma Tuma Franeker 31:48 8 Mari Smidt Berltsum 32:12 9 Astrid Zijlstra-Edens Lekkum 33:38 10 Nanette Caviet Sportvereniging Friesland 33:42 11 Sietske van der Bij Sportvereniging Friesland 34:04 12 Inez Engbersen Spartacus 34:07 MSEN, 10 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Dick Wobbes Lionitas 35:13 2 Marten-Jan Ernst Sportvereniging Friesland 35:33 3 Lieuwe Palstra Horror 36:55 4 Simon van der Veen Leeuwarden 38:29 5 Eduard Hilgenga Harlingen 39:24 6 Anton Wiersma Hallum 39:59 7 Marcel Smidt Berltsum 40:20 8 Nico Dijkstra Witmarsum 40:36 9 Jurian Molenaar Urk 40:54 10 Jan Bakker Urk 42:16 11 Joram van Dijk Utrecht 42:20 12 Niels Zijlstra Leeuwarden 42:50 13 Ruben Brandsma Sneek 43:15 14 Johannes Schenk Urk 43:35 15 Douwe De Boer Sexbierum 46:55 16 Ferdinand Jansen Leeuwarden 46:57 17 Sven Alkema Sneek 47:46 18 Kees de Vries Tollebeek 48:17 19 Mark Schapelhouman Sneek 48:35 20 Peter Abma Franeker 49:25 21 Wytse Beetstra Drachten 49:32 22 Guido Vink Leeuwarden 50:00 23 Evert Duipmans Gorredijk 50:04 24 Jelmer Hoogland Amsterdam 50:36 25 Johnny Leistra Franeker 50:39 26 Allard Hoekstra Franeker 53:02 27 Mark vd Veer Franeker 54:34 28 Danny du Pain Franeker 57:32 29 Paul Faber Leeuwarden 57:48 30 Allard Hoekstra Franeker 58:28 31 Erik Mulder Franeker 59:57 32 Erik Krol Menaam 59:57 33 Marco Lexmond Lionitas 1:02:39 34 Daniel Groen De Blesse 1:27:06 M40, 10 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Erik Bouma Horror 35:04 2 Johannes Postma Lionitas 35:27 3 Robin Boor Lionitas 44:18 4 Johan vd Meulen Spartacus 45:28 5 Sjors Tissingh Leeuwarden 46:18 6 Klaas Miedema Franeker 46:38 7 Willem van Kalsbeek Hallum 47:03 8 Hein Riewald Dronryp 47:06 9 Jan Harm Dijkstra Spartacus 47:14 10 Hessel Fries Leeuwarden 47:28 11 Hein Dijkstra Oosterbierum 48:47 12 Ruben Hulzebos Haren Gn 48:50 13 SS Dijkstra Franeker 49:52 14 Erik Pater Franeker 51:32 15 Robin Stallion AAA 51:56 16 Geert Postma Tzummarum 52:30 17 Marco van der Heide Harlingen 52:37 18 Jaap Piek AV Heerenveen 52:42 19 Alex Kramer Stiens 53:33 20 Cornelis Boschma Franeker 53:35 21 Johan Abma Franeker 53:40 22 Dennis Wijchers Goutum 55:54 23 Marco van Wigcheren Berltsum 55:58 24 Peter Markesteijn Franeker 57:24 25 Dirk Snitker Leeuwarden 58:04 26 Jeroen de Vries Franeker 59:57 27 Robert vd Heide Leeuwarden 59:57 28 Rene Smids Kollum 1:00:21 29 Geert de Jong Twijzelerheide 1:00:22 30 Reinoud Monsma Spartacus 1:00:22 31 Willem Brouwer Franeker 1:01:35 32 Bram Boekema Franeker 1:02:14 33 Pieter Postma Goutum 1:02:24 M50, 10 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Klaas Jan van der Kooi Impala 45:39 2 Johan Hoogland Loopgroep Sneek 48:47 3 Domien Mulder Sportvereniging Friesland 50:39 4 Menno Bonnema Franeker 50:52 5 Jelle Visser Leeuwarden 51:05 6 Erik de Nooij Wieringermeer 54:22 7 Wybe Sierksma Marrum 54:36 8 André Hartmann Lionitas 55:42 9 Wim Tuma Spartacus 57:00 10 Theo van Bergen Loopgroep Leeuwarden 57:27 11 Arjan Taal Nieuwvenneo 1:02:06 12 Richard Miedema St.-Annaparochie 1:03:57 13 Kees del Grosso Grou 1:04:32 14 Frans Visser Bolsward 1:04:37 15 Jan Sloothaak Hippolytushoef 1:04:46 16 Jaap Goodijk Sexbierum 1:05:08 M60, 10 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Teatse Tichelaar Harlingen 42:25 2 Hendrie van der Werf Sportvereniging Friesland 49:41 3 Douwe Jan Talman Harlingen 50:34 4 Cor van Sluis Sportvereniging Friesland 50:36 5 Kl Smidt Berltsum 50:39 6 Hans Nagtegaal Sportvereniging Friesland 50:58 7 Jacob Dijkstra Sportvereniging Friesland 52:14 8 Otto de Boer Sportvereniging Friesland 52:47 9 Keimpe Jager Sportvereniging Friesland 52:47 10 Herman Geritz Sportvereniging Friesland 52:56 11 Arie Blokker Wieringerwerf 54:20 12 Rients Terpstra Hallum 55:18 13 Sybe Swart Franeker 55:33 14 Pieter Runia Stiens 56:58 15 Jan de Jong Harlingen 58:52 16 Gerben Brouwer Sportvereniging Friesland 59:15 17 Auke Flapper Berlikum 59:57 18 Johan Zwerver Sportvereniging Friesland 1:01:59 19 Rense Zwerver Leeuwarden 1:01:59 20 Harm Postma Sportvereniging Friesland 1:06:29 21 Gerard Houbein Spartacus 1:07:29 22 Reinder Sinnema Sportvereniging Friesland 1:09:06 23 Rink Post LSV Invictus 1:09:06 VSEN, 10 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Marrit Hoekstra Easterein 42:25 2 Serena Alserda Groningen 43:23 3 Iris Reitsma IJlst 46:55 4 Petra Kramer Urk 47:36 5 Yolinda Haijma Franeker 48:19 6 Irene Cnossen Scharnegoutum 51:12 7 Amarens Veenstra Oppenhuizen 51:22 8 Juliet van der Zweep Sneek 51:26 9 Lianne la Roi Rijswijk Zh 52:31 10 Patricia Kloostra Spartacus 56:44 11 Djoeke van der Weide Scharnegoutum 56:52 12 Wyke Veenstra Franeker 57:32 13 Esther Bron Franeker 58:28 14 Janet Cornel Nauta Harlingen 1:00:21 15 Lisanne Nauta Franeker 1:00:21 16 Dineke Ypma Franeker 1:00:21 17 Sandra Wijbenga Leeuwarden 1:02:59 18 Willemijn Boskma Utrecht 1:03:22 19 Miranda Monsma Stiens 1:04:37 20 Sjoukje Vonk Stiens 1:04:43 21 Hedwig Goodijk Sexbierum 1:05:08 22 Ilona Schippers Kollum 1:05:47 23 Ine Christov Ried 1:07:29 24 Lidewey Jorna-Pater Tzum 1:08:44 25 Sandra Bagniuk Harlingen 1:11:31 V35, 10 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Minke Hell Loopclub Burgum 45:46 2 Anke Bronius Lemmer 50:20 3 Sandra Hoekzema Jirnsum 53:00 4 Jolanda Muizer Sportvereniging Friesland 53:26 5 Anja Hofstra Witmarsum 54:59 6 Jolanda Blaauw Franeker 54:59 7 Jessica Van Der Velde Harlingen 55:58 8 Marloes Merza Franeker 57:32 9 Marsha de Munnik Scherpenzeel Gld 57:59 10 Tessa van der Meer Sneek 58:34 11 Linda de Vries Franeker 58:34 12 Cindy de Jager Sportvereniging Friesland 58:34 13 Helena Zeinstra Dronryp 58:34 14 Dorithia Jansma Stiens 58:52 15 Marielle de Haan Stiens 58:54 16 Lianne Kuipers Franeker 58:54 17 Christien ten Hoeve Loopgroep Leeuwarden 59:36 18 Evelien Snitker Leeuwarden 59:41 19 Angelique Bijlsma Franeker 59:57 20 Titia Lycklama ā Nijeholt Winsum Fr 59:57 21 Simone Terpstra Stiens 1:00:22 22 Welmoed Riemersma Leeuwarden 1:01:51 23 Bianca de Jonge Hippolytushoef 1:02:19 24 Anneke Regnerus Sportvereniging Friesland 1:09:06 25 Marjan Meijering-Bron Spartacus 1:10:25 26 Grietje Kelderhuis Reinsm Harlingen 1:11:28 27 Rinske Elsinga Sneek 1:18:36 V45, 10 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Jenieke Hoogland Loopgroep Sneek 48:50 2 Tabitha Dijkman Gytsjerk 52:28 3 Petra Lok Lionitas 53:35 4 Bregtje Bergema Feinsum 56:48 5 Trea Walstra Lionitas 58:32 6 Hilde de Vries Dronryp 58:50 7 Klaske Atsma-Nauta Oppenhuizen 59:57 8 Attie van der Woude Loopgroep Dokkum 1:00:21 9 Willy Brouwer Arum 1:00:21 10 Margreet Dijkstra Lionitas 1:01:10 11 Ottoliene Taal van Rijn Nieuw-Vennep 1:02:06 12 Jessica Brouwer Franeker 1:02:16 13 Joke Fokkema Franeker 1:02:52 14 Jacqueline Kroese Franeker 1:04:32 15 Anneke van der Veen Spartacus 1:05:14 16 Klaske Bonnema Spartacus 1:05:47 17 Marian Postma Spannum 1:08:04 18 Liesbeth Dijkstra Spartacus 1:08:16 19 Marian Dijkstra Bitgum 1:10:42 20 Marika Boekema Franeker 1:11:06 V55, 10 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Alie Brouwer Horror 44:32 2 Tineke Blaauw Franeker 53:00 3 Monique Lusthof Sportvereniging Friesland 53:22 4 Tineke de Groot Loopgroep Dokkum 54:13 5 Margreet Westra Harlingen 57:08 6 Michaela Martens Leeuwarden 58:50 7 Margreeth Korten Lionitas 1:02:17 8 Alie Kielstra Menaam 1:02:52 9 Jeannet Huitema Lionitas 1:03:00 10 Grytsje Hylkema Hegebeintum 1:03:05 11 Hinke de Vries Palesta dravers 1:06:11 12 Anneke Sijtsma Sportvereniging Friesland 1:08:16 13 Mattie de Boer Appelscha 1:09:06 14 Tineke Dijkstra Sportvereniging Friesland 1:10:42 15 Betty Johanns Spartacus 1:11:25 MSEN, 16 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Richie Azombo Heerenveen 53:33 2 Rob Vijver Lionitas 55:37 3 Thys de Jong Lionitas 56:01 4 Durk Tigchelaar Harlingen 1:04:28 5 Jelte Hijlkema Achlum 1:04:53 6 Pieter Talsma Athleta 1:05:31 7 Sander Teertstra Franeker 1:11:43 8 Stefan Rorije Leeuwarden 1:11:54 9 Johan Alserda Leek 1:12:51 10 Dariusz Jablonowski Oosterbierum 1:16:48 11 Jesse Fennema Leeuwarden 1:16:52 12 Frank Balk Leeuwarden 1:18:28 13 Max Burger Appingedam 1:20:14 14 Kevin Buursen Leeuwarden 1:21:25 15 Wytse Hiemstra Goutum 1:24:58 16 Matthijs van Akker Groningen 1:26:25 17 Hans Ypma Spartacus 1:29:06 18 Klaas-Hessel Bijlsma St.-Annaparochie 1:31:23 19 Henk van der Sluis Bitgummole 1:31:23 20 Dennis Vellinga Franeker 1:31:31 21 Wilco Wiersma Leeuwarden 1:34:38 M40, 16 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Remco Schraa Lionitas 59:42 2 Gerrit Duits Sportvereniging Friesland 1:04:20 3 Ate Bijlsma Garijp 1:04:28 4 Menno Bakker Spartacus 1:06:24 5 Arie de Jong Lionitas 1:07:18 6 Melle van Laar Sportvereniging Friesland 1:07:40 7 Andre Ydema Lionitas 1:08:58 8 Alex Gitzels Hoorn Nh 1:11:41 9 Giorgio Delea Sportvereniging Friesland 1:12:00 10 Jan Van der Werf Oentsjerk 1:12:28 11 Joris Popken Stiens 1:13:08 12 Rinke De Jong Hempens 1:14:02 13 Emiel de Jong Franeker 1:14:36 14 Martin Terpstra Stiens 1:14:42 15 Willem Biemolt Sportvereniging Friesland 1:14:43 16 Albert Jan Kloosterman Lemmer 1:17:23 17 Emiel Adema Menaam 1:17:58 18 Theo Terpstra Stiens 1:18:36 19 Gerard Wagenaar Minnertsga 1:18:43 20 Kor de Boer Marum 1:21:32 21 Harold Wever Assen 1:22:17 22 Sander Hiemstra Oudega Sudwest-Fryslan 1:23:46 23 Durk Haitsma Franeker 1:23:58 24 Carlo Loos Lionitas 1:24:05 25 Martin Noppert Sintjohannesga 1:28:26 26 Sybrand Jongeling Feanwalden 1:40:00 M50, 16 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Henk van Eldik Lionitas 1:06:06 2 Arnold Hager Leeuwarden 1:08:37 3 Ruud van Breukelen Hollandia 1:12:43 4 Frank Ettes Hollandia 1:18:13 5 Aise Bouma Sportvereniging Friesland 1:18:25 6 Jan Nanninga Leeuwarden 1:23:13 7 Theo Sikkema Franeker 1:23:24 8 Johan Feenstra Sneek 1:23:40 9 Raimond de Lange Harlingen 1:23:45 10 Marc Kerkhof Spartacus 1:26:05 11 Reint Jonker Stiens 1:27:10 12 Richard van Lunzen Franeker 1:28:32 13 Jurjen Smit Horror 1:29:06 14 Francisco Oosterbaan Horror 1:30:04 15 Martin van den Burg Sportvereniging Friesland 1:30:33 16 Henk Hiemstra Spartacus 1:30:52 17 Johan van der Leij St.-Annaparochie 1:31:21 18 Peter Stokje Loopgroep Bedum 1:34:32 19 Alex van Zurk Sportvereniging Friesland 1:38:15 20 Gertjan Hijstek Sportvereniging Friesland 1:42:14 M60, 16 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Hans Baart Hollandia 1:11:56 2 Rienk de Vries Burgum 1:16:20 3 Kees Bot Hollandia 1:19:52 4 Meine Hoitsma Sportvereniging Friesland 1:20:08 5 Ulbe Keegstra Loopgroep Dokkum 1:21:38 6 Hessel de Boer Sportvereniging Friesland 1:21:57 7 Jaap Dijkstra Sportvereniging Friesland 1:22:01 8 Yde Haarsma Sportvereniging Friesland 1:26:37 9 Johan Beintema Sportvereniging Friesland 1:26:38 10 Wieger van Keulen Sportvereniging Friesland 1:26:55 11 Piet Attema Leeuwarden 1:27:41 12 Henk Kooistra avVN 1:28:49 13 Gerard Pol Sportvereniging Friesland 1:30:21 14 Karst Anema Sportvereniging Friesland 1:31:00 15 Reinder Tel Sportvereniging Friesland 1:32:46 16 Pieter Cremer Sportvereniging Friesland 1:32:56 17 Jaap Wit Sportvereniging Friesland 1:36:36 18 Bonne de Haan Loopclub Burgum 1:37:30 VSEN, 16 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Sytske Visser Impala 1:15:13 2 Jitske Roest Amsterdam 1:18:49 3 Nynke de Jong Tzum 1:23:40 4 Marije Bijma Surhuizum 1:29:51 5 Moniek van Zurk Sportvereniging Friesland 1:38:15 6 Miranda Bolhuis Sneek 1:41:24 V35, 16 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Anita Flapper Berltsum 1:07:58 2 Marit Houtsma Sportvereniging Friesland 1:19:58 3 Klary-An Wimmenhove Lionitas 1:25:26 4 Tineke Acda Franeker 1:26:03 5 Hanna Postuma-Schuiling Sportvereniging Friesland 1:28:30 6 Anja Riem Franeker 1:30:16 7 Jeanet Hibma Franeker 1:30:26 8 Sabine de Graaf Franeker 1:31:14 9 Rolanda Westra Leeuwarden 1:39:02 10 Leonie Terpstra Sportvereniging Friesland 1:39:35 11 Helen de Lange AV Heerenveen 1:44:44 V45, 16 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Judith van der Meer Lionitas 1:07:01 2 Simone Smid Franeker 1:18:58 3 Tamara van der Molen Leeuwarden 1:25:12 4 Sjoukje de Glee Gauw 1:30:04 5 Karin Machiela Leeuwarden 1:32:10 6 Petra Pol Leeuwarden 1:32:20 7 Danny Glas Franeker 1:32:32 8 Liesbeth de Ruiter Franeker 1:33:41 9 Patricia Hepkema Franeker 1:33:58 10 Ekelyn Buwalda Franeker 1:38:15 11 Tessa Bouma Dongjum 1:38:15 12 Joke Bleijerveld Loopgroep Dokkum 1:39:02 13 Gea Gras Loopgroep Sneek 1:39:34 14 Hilda van der Meulen Feanwalden 1:40:00 15 Thessa de Wind Groningen 1:41:39 16 Sonja Schepel Hijum 1:44:16 17 Willy de Jong Leeuwarden 1:44:44 18 Marlene Kreijkes Franeker 1:45:59 V55, 16 KILOMETER Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Bettie Koops Lionitas 1:20:06 2 Marijke Terpstra-Hobert Stiens 1:26:41 3 Annechien van der Veen Lionitas 1:27:24 4 Tjitske Kooistra avVN 1:28:49 5 Marja van der Werf- Zoer AV Heerenveen 1:30:20 6 Ingrid van der Veen Leeuwarden 1:32:20 7 Inge Helder AV Heerenveen 1:33:25 8 Lianne Nadorp Leeuwarden 1:33:31 9 Anke Peterson Sportvereniging Friesland 1:43:55 Productie: Valk Event Productions ========================================================================== www.uitslagen.nl 03-12-2019 18:08