Uitslagenlijst Be Quickloop Dokkum - Zaterdag 11 januari 2020 ========================================================================== MAN, 1.2 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Luca Louwsma Dokkum 4:19 2 Robert Groen Dokkum 4:21 3 Kristian Van Weenen Dokkum 4:40 4 Senna Louwsma Dokkum 4:54 5 Erwin de Jong Dokkum 4:55 6 Ivar Wiersma Dokkum 5:25 7 Lars Seijsenar Heerenveen 5:39 VROUW, 1.2 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Lizzy Elise Brouwer Nes - Ameland 4:34 2 Mirthe Bijwaard Dokkum 4:52 3 Anna Smits Berlikum 4:58 4 Sanne de Jong Dokkum 5:07 5 Fiene de Jong Dokkum 6:15 MAN, 5.5 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Jacon van der Galien Dokkum 19:42 2 Pieter Prins Friesland 20:39 3 Anton Wiersma Hallum 21:15 4 Allard Sym Sprenger Harlingen 21:20 5 Kok van der Veen Dokkum 21:26 6 Bauke Tuinstra Friesland 21:43 7 Lammert van der Veen Hemrik 21:56 8 Roy Nienhuis Dokkum 23:24 9 Jeroen van Dijk Dokkum 23:40 10 Cor Bosgraaf Walterswald 23:45 11 Jappie Sonnema Dokkum 24:08 12 Thony van der Veen Burgum 26:28 13 Vincent Zijlstra Dokkum 26:29 14 Herman Rotteveel Gorredijk 26:33 15 Cor van Sluis Friesland 26:48 16 Hendrie van der Werf Friesland 28:02 17 Kristiaan Miedema Holwerd 28:23 18 Hans Albers Leeuwarden 28:23 19 Martijn Troostheide Dokkum 28:54 20 Poul Brouwer Dokkum 29:01 21 Milan Louwsma Dokkum 29:27 22 Dikkie van der Werf Friesland 30:49 23 Cor Bruining Dokkum 30:57 24 Marne van der Kooi Burgum 31:37 25 Adrie van Dijk Dokkum 31:41 26 Wilbert Wensink Dokkum 31:48 27 Jan klaas de Graaf Dokkum 33:07 28 Riemer Zijlstra Dokkum 33:55 29 Rinze Kootstra Friesland 34:25 30 Marco Eikkorn Dokkum 34:42 31 Otto de Boer Friesland 34:53 32 Willem Huizenga Hallum 35:02 33 Imam Nasima Burgum 35:23 34 Femme de Bruin Friesland 35:55 35 Gosse Dijkstra Leeuwarden 36:59 36 Lubbert KLoosterman De Westereen 37:13 37 Theo Runia Friesland 37:13 38 Piet Klaas Vrieswijk Dokkum 37:55 39 Bauke Keekstra Dokkum 41:18 40 Herman Hoekstra Friesland 41:18 41 Klaas Duits Friesland 43:36 VROUW, 5.5 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Kyra Brouwer Nes - Ameland 25:22 2 Ineke Wijbenga Dokkum 26:56 3 Trienke Zijlstra Burdaard 27:24 4 Marijke Bijker Burdraard 27:35 5 Tiny Wouda Friesland 29:41 6 Sjoukje Huizenga Damwald 31:31 7 Wytske van der Kooi Burgum 31:37 8 Ingrid Lapar Dokkum 31:41 9 Baukje de Vries Dokkum 32:08 10 Marjan Wiersma Dokkum 32:18 11 Jildou Bijwaard Dokkum 32:18 12 Jellie Hiemstra Bornwird 33:45 13 Jeldau Terpstra Stiens 34:16 14 Leonie Terpstra Friesland 34:33 15 Marijke Hellinga Burgum 34:53 16 Sarina Jannes Friesland 34:57 17 Gretha van der Meulen Burgum 35:20 18 Ineke Tiekstra Burgum 36:59 19 Annewieke Smit Dokkum 38:17 20 Tineke Woudwijk Burgum 38:52 21 Astrid Zijlstra Friesland 39:40 22 Yke Wijbenga De Falom 41:18 23 Nelie Keekstra Dokkum 41:18 24 Trix Wijbenga Hantumhuizen 41:18 25 Hester Jepkema Burgum 41:18 26 Anneke Regnerus Friesland 41:18 27 Saakje Regnerus Friesland 41:18 28 Petra Pekel Burgum 42:22 29 Jeltsje Dotinga Dokkum 44:29 30 Nijnke Klaassens Westergeast 44:29 31 Aafje Dotinga Dokkum 44:29 MAN, 10.3 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Marten Jan Ernst Friesland 36:43 2 Frits de Jager Dokkum 41:18 3 Rintje Zijlstra Berlikum 42:25 4 Hylke Dorhout Rinsumageest 44:31 5 Mindert Kamstra Munein 45:42 6 Jesse Nutma Dokkum 45:43 7 Bauke Groen Dokkum 47:00 8 Jildert Jongstra Dokkum 47:56 9 Freerk Wouda Dokkum 47:56 10 Klaas Jan van der Kooi Burgum 48:06 11 Rik Troostheide Leeuwarden 48:35 12 Johannes van der Kooi Gytsjerk 48:40 13 Jan Castelein De Westereen 48:42 14 Romke Krol Dokkum 49:19 15 Marcel Storma Dokkum 49:19 16 Gert Jan Nienhuis Dokkum 49:31 17 Willem van Kalsbeek Hallum 49:35 18 Durk Polet Burgum 50:25 19 Johannes Bloem Dokkum 50:31 20 Bauke Wijbenga Damwald 50:52 21 Jelle Nutma Surhuisterveen 51:03 22 Jelmer Mullender Dokkum 51:04 23 Laas Bonnema Friesland 51:08 24 Wieger van Keulen Friesland 51:40 25 Julius Kuipers Twijzelerheide 52:07 26 Sjoek Nutma Dokkum 52:18 27 Mark Wijnsma EE 52:20 28 Jappie Bijlstra Dokkum 52:32 29 Karel Hellinga Dokkum 53:07 30 Henk Bos Oudwoude 54:29 31 Nanne de Vries Dokkum 54:31 32 Jakob Smit Burdaard 54:56 33 Anton Langeberg Reduzum 55:23 34 Ruurd Veenstra Friesland 55:32 35 Edwin Dijkstra Dokkum 55:41 36 Henk Klip Ballum 56:09 37 Benny Bijlsma Friesland 56:18 38 Ronald Leijstra Ballum 56:21 39 Sybrand Brouwer Ballum 56:22 40 Henk Bos Oudwoude 56:26 41 Dave van Marien Niawier 57:56 42 Rients Terpstra Hallum 57:58 43 Andries Schaafsma Twijzelerheide 1:00:25 44 Johan Kardol Dokkum 1:01:14 45 Anne-Gerrit Postma Paesens 1:01:49 46 Piet Kerstholt Friesland 1:01:49 47 Jan Miedema Friesland 1:02:01 48 Waalke Smit Dokkum 1:02:25 49 Wessel Bouman Dokkum 1:02:25 50 Marten Kingma Friesland 1:02:54 51 Jelte de Jager Dokkum 1:06:38 52 Ype Koldijk Dokkum 1:06:47 53 Niek van der Molen Leeuwarden 1:06:50 54 Klaas van der Kooij Friesland 1:06:50 55 Harm Klomp Dokkum 1:06:50 56 Jan Wiersema Dokkum 1:06:50 57 Jaap Visser Damwoude 1:06:50 58 Jilles Bijlstra Dokkum 1:06:50 59 Jaap Baalbergen Dokkum 1:06:50 60 Roelof Elzinga Friesland 1:06:50 61 Willem Bodde Dokkum 1:06:50 62 Rick van Meekeren Broeksterwoude 1:06:50 63 Ulbe Keegstra Dokkum 1:06:50 64 Pieter Visser Dokkum 1:06:50 65 Jacob Feenstra Dokkum 1:06:50 66 Piet Zijlstra Bornwird 1:06:50 67 Andries Damstra Raard 1:06:50 68 Gerard Dam Dokkum 1:06:50 69 Jilles Visser Dokkum 1:06:50 70 Sieger Jan Cuperus Dokkum 1:06:50 71 Wierd Bethlehem Dokkum 1:06:50 72 Harm Postma Friesland 1:10:01 73 Reinder Sinnema Friesland 1:12:55 74 Johan Zwerver Friesland 1:12:55 75 Theo Beeksma Dokkum 1:13:23 VROUW, 10.3 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Jantien Hoekstra Berlikum 48:09 2 Sonja Grit Jannum 48:44 3 Mirjam Vrieling Oudwoude 50:53 4 Ria Lok Damwald 50:53 5 Jantina Jager Damwald 55:18 6 Anette Klaver Dokkum 55:45 7 Lieke Wouda Dokkum 56:12 8 Sandra Klaver Kollum 57:54 9 Bregtje Bergema Feinsum 58:33 10 Klaske de Haan EE 59:00 11 Afie Schilstra Dokkum 1:00:22 12 Ingrid Koldijk Dokkum 1:01:18 13 Lidwien Broenink Joure 1:02:01 14 Joke Bleijerveld Dokkum 1:06:50 15 Gelske Jager Dokkum 1:06:50 16 Tricia van der Velde Dokkum 1:06:50 17 Ilse Seijsenar Heerenveen 1:06:50 18 Femke de Groot Waaxens 1:06:50 19 Lijsberth Rubingh Blije 1:06:50 20 Tineke Dijkstra Friesland 1:10:01 21 Anneke Sijtsma Friesland 1:12:55 22 Marianne Folbert - van de Ternaard 1:19:36 MAN, 16.1 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Gerrit Duits Friesland 1:03:04 2 Albert de Bakker Nuis 1:03:32 3 Jan van der Meulen Rinsumageast 1:06:13 4 Harry Wiersma Friesland 1:07:49 5 Pieter de Jong Marrum 1:08:07 6 Hans Hiemstra Harkema 1:09:05 7 Meine Jongedijk Leeuwarden 1:09:45 8 Douwe Schaafsma Damwald 1:10:38 9 Vincent Sraihli Groningen 1:10:48 10 Eelco Hoogeveen Friesland 1:12:26 11 Jonathan Elsinga Apeldoorn 1:12:35 12 Joop Scherpenzeel Leeuwarden 1:13:40 13 Joris Popken Stiens 1:15:34 14 Luuk Kruizinga Aduard 1:15:52 15 Mark Folbert Ternaard 1:15:56 16 Arnold Kooiker Marsum 1:16:13 17 Marten Hellinga Burgum 1:17:46 18 Ewoud Nutma Dokkum 1:18:08 19 Rienk de Vries Friesland 1:18:17 20 Theo Terpstra Stiens 1:18:21 21 Jurjen van der Kooi Ferwerd 1:19:28 22 Willem Biemolt Friesland 1:22:10 23 Wouter Hoogland Dokkum 1:22:40 24 Sjouke Elsinga Norg 1:23:47 25 Jeroen Visser Damwoude 1:24:08 26 Geek Bleeksma Friesland 1:25:01 27 Peter Visser Friesland 1:25:18 28 Jelle Nutma Buitenpost 1:25:58 29 Marios Siapalis Amsterdam 1:26:17 30 Broer Sijtsma Friesland 1:26:22 31 Bauke Gietema Heeg 1:27:03 32 Sebastiaan Spanjer Dokkum 1:27:52 33 Yde Haarsma Friesland 1:28:28 34 Jermaine Lapar Dokkum 1:29:24 35 Sytze Hellema Dokkum 1:32:48 36 Karst Anema Friesland 1:33:29 37 Frans Nicolai Dokkum 1:33:29 38 Tjeerd Jongsma Oranjewoud 1:33:51 39 Willem Reitsma Friesland 1:35:01 40 Aise Bouma Friesland 1:36:30 41 Hayco Elsinga Leek 1:37:10 VROUW, 16.1 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Marit Houtsma Friesland 1:20:32 2 Minke Kooistra Dokkum 1:23:55 3 Corine Visser Friesland 1:24:35 4 Agnes Miedema Dokkum 1:37:36 Valk Event Productions ========================================================================== www.uitslagen.nl 13-01-2020 12:29