Uitslagenlijst Hindeloop, Winterloop Hindeloopen - Zaterdag 11 januari 2020 ========================================================================== HEREN, 8 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Durk Tichelaar Harlingen 32:06 2 Freerk Blom Hindeloopen 33:45 3 Theunis Wouda Workum 34:50 4 Paulus Folmer Workum 35:20 5 Johan Bokma Hindeloopen 36:26 6 Tjerk Bruinsma Makkum 37:33 7 Johan de Witte Makkum 37:33 8 Jan Kiterwijk Mildam 37:57 9 Anske Schotanus Koudum 38:38 10 Klaas Halma Gaast 39:17 11 Ulli Gehrke Dortmund 40:02 12 Gerard Jansma Goutumm 40:18 13 Johannes de Boer It Heidenskip 40:43 14 Siart Snit Leeuwarden 40:48 15 Domien Mulder Joure 40:56 16 Tom Stellingwerf Koudum 41:06 17 Klaas van Kalsbeek Scharnegoutum 41:25 18 W. Feenstra Tjerkwerd 41:59 19 Henk Onsman Sneek 43:21 20 P. Wouda Workum 43:33 21 Sander Hiemstra Oudega (Swf) 43:47 22 Henri Kraak Oudega (Swf) 43:47 23 Klaas Itze v/d Ploeg Lemmer 48:00 24 Luitzen de Vries Koudum 48:35 25 Eddy Adema Joure 51:25 26 Greeult de Vries Workum 53:36 DAMES, 8 KM Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Sylvia Koopmans Hindeloopen 40:02 2 Roely Hoekstra Nijemirdum 40:51 3 Annie Amsterdam Hindeloopen 41:53 4 Jantje Haagsma Hindeloopen 41:53 5 Hester Henstra Leeuwarden 42:26 6 M. Ketelaar Blauwhuis 43:24 7 Marijke Buter Nijemirdum 43:49 8 Amerins Dijkstra Balk 45:22 9 Ypie Osinga Koudum 46:11 10 Akke Gehrke Dortmund 46:24 11 Jeltsje Venema Koudum 47:54 12 Erna de Vries Koudum 48:35 13 Nynke v/d Meer Tjerkwerd 48:53 14 Adri Sluis Mildam 49:48 15 Karin Andersson Leeuwarden 55:04 16 Erna Oalemans Goutum 56:34 17 Hilda Meijerhof Appingedam 57:29 Bedankt voor uw deelname. Tot ziens bij de (zomer) Hindeloop op 9 mei 2020. De afstanden zijn dan 5, 12, 16.1 en 21.1 km. Eventuele op/aanmerkingen: info@dehindeloopers.nl ========================================================================== www.uitslagen.nl 12-01-2020 20:32