Uitslagenlijst Galamadammen Kika Run

Koudum - Zondag 11 december 2011

10EM, 16.1 KILOMETER
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jan Stuursma
Sappemeer
56:08
2
Willem de Boer
Exmorra
58:54
3
Luitzen de Vries
Koudum
1:02:22
4
Henk Por
Groningen
1:02:47
5
Kor Broers
Lemmer
1:03:00
6
Tjerk Bruinsma
Makkum
1:03:14
7
Otto de Boer
Leeuwarden
1:04:51
8
Gerrit Duits
Sneek
1:04:51
9
Huib jan Imbers
Wirdum
1:06:38
10
Marcel Hoekstra
Harlingen
1:07:06
11
Ylona Kruis
Ysbrechtum
1:07:07
12
Jacinta Fancel
Leeuwarden
1:09:29
13
Thijs Tuinstra
Hemelum
1:09:48
14
Sipke Schaap
Lemmer
1:10:23
15
Rene Schaap
Eesterga
1:11:08
16
Jelle Wolthuizen
Sneek
1:11:28
17
Fekke Fekkes
Koudum
1:11:32
18
Johan de Witte
Makkum
1:11:36
19
Anneke de Boer
Nijland
1:11:43
20
Marten Sjoerds
workum
1:11:58
21
Alco Kruithof
Lemmer
1:12:08
22
Arnoud Huisman
Sneek
1:12:29
23
Beke Cnossen
Boazum
1:12:30
24
Liesbeth Steenbergen
Sneek
1:12:32
25
Ruurd van Wieren
Heeg
1:12:58
26
Roan van Rossum
Joure
1:13:19
27
Karel Vis
Himmelum
1:13:24
28
Wiebe Jongsma
Katlijk
1:13:29
29
Keimp Jager
Dronrijp
1:13:59
30
Douwe de Jong
Wolsum
1:13:59
31
Emiel de Jong
Franeker
1:14:05
32
Sietze pieter Stilma
Koudum
1:14:19
33
Joël Postma
Nijemirdum
1:14:39
34
Andries van Dijk
Lemmer
1:14:45
35
Murk Postma
Nijland
1:14:49
36
Cor Wijnja
Heerenveen
1:15:35
37
Wabe Roskam
Easterlittens
1:15:36
38
Piet Boelens
Kollumerzwaag
1:16:23
39
J w Vernhout
Lemmer
1:16:54
40
J de Graaf
Wijckel
1:16:54
41
Klaas Hiemstra
Koudum
1:17:04
42
John van de Wiel
Sneek
1:17:35
43
S Witteveen
Blauwhuis
1:17:59
44
Henriet kuipers Bremer
Workum
1:18:00
45
Acronius Kramer
It Heidenskip
1:18:57
46
René Spaan
Sneek
1:19:07
47
Jan Brinkman
Harich
1:19:19
48
Nanne van der Veer
Elahuizen
1:19:41
49
Paulus Schakel
Sneek
1:19:57
50
Anno Zwerver
IJlst
1:21:37
51
Paul Jansen
bolsward
1:22:01
52
Peter Yntema
Ypecolsga
1:22:36
53
Anco Heida
Koudum
1:22:38
54
Theo Mestrini
Bolsward
1:22:53
55
GerbenBrouwer
Sneek
1:22:55
56
Douwe Bokma
Hindeloopen
1:22:56
57
Ankie Hanzers
Sloten
1:22:56
58
Frank Sanders
Lemmer
1:22:58
59
Rinus Witte
Bolsward
1:23:02
60
Luuk Naarding
Oosthem
1:23:07
61
J Mulder
Lemmer
1:23:07
62
B Feenstra
Tjerkwerd
1:23:08
63
Sjoerd Hiemstra
Ferwoude
1:24:21
64
Jan Nauta
Workum
1:24:41
65
Clasien Andela
oudega
1:25:19
66
Jeroen Tiesma
Bolsward
1:25:25
67
Cor Bron
Sneek
1:26:03
68
Ingeborg Holtman
den haag
1:26:34
69
Tjeerd Osinga
Balk
1:26:51
70
Christiaan Pander
Sloten Fr
1:27:07
71
Leo van der Meulen
Sneek
1:27:11
72
Yolanda Brouwer
heerenvee
1:27:52
73
Ymkje Brattinga
Woudsend
1:28:14
74
Marijke de Jong
Wolsum
1:28:27
75
Christina de Haan
Bolsward
1:29:37
76
Fan Fai Tsang
Bolsward
1:29:38
77
Marijke Bekkema
Itens
1:29:38
78
Fedde Bloemhof
itens
1:29:39
79
Rijpkema
harich
1:29:51
80
Aad van der Burg
easterlittens
1:30:21
81
Karin Boersma
Sint Nicolaasga
1:30:26
82
Pietsje Fekkes
Koudum
1:30:39
83
Sarina Jannes
Heerenveen
1:31:04
84
Marloes van der Wal
leeuwarden
1:31:04
85
Egbert Engelsma
Groningen
1:31:30
86
Aafje de Graaf
Wijckel
1:33:09
87
Jeen Holwerda
Earnewald
1:34:04
88
Afke Brandenburg
Wirdum
1:34:06
89
Douwe Sikkes
St Niek
1:35:22
90
Fokke Hoekstra
menaam
1:35:34
91
Marc van Gelder
Leeuwarden
1:36:51
92
Andries Oenema
heerenveen
1:37:01
93
Anne Hoekstra
Lemmer
1:39:46
94
Jeannet van der Heide
Lemmer
1:39:50
95
Durk van Tuinen
Workum
1:41:06
10KM, 10,5 KILOMETER
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jappie Brandenburg
oudemirdum
39:55
2
Simon Regnerus
marrum
40:29
3
Gerald Hoogeveen
bolswardd
40:45
4
Daan van der Hoek
Tilburg
43:04
5
H Hiemstra
Surhuisterveen
44:51
6
Jacob van den Berg
harlingen
45:17
7
Wilco Tijmers
Bolsward
45:23
8
Joost Bijlsma
Makkum
46:56
9
Andrea Hofstra
bolsward
47:01
10
Johannes de Boer
It Heidenskip
47:58
11
Sjoerd Wesselius
hommerts
48:00
12
E van der Werff
it heidenskip
48:05
13
Gerry Laagland
koudum
48:34
14
Yvo Kramer
koudum
48:35
15
Chris Jansen
Sneek
48:42
16
Arnoud Rijpstra
balk
49:02
17
Cor van Sluis
Franeker
49:22
18
Harmen Bijlsma
Bakhuizen
49:52
19
Anske arjen Schotanus
Koudum
50:13
20
Marga Zwanenburg
sneek
50:20
21
Tom Stellingwerf
Koudum
50:25
22
M Wouda
koudum
50:26
23
Lolke Okkema
burgwerd
50:37
24
Johannes de Boer
stavoren
51:09
25
Benny Bijlsma
Marsum
51:30
26
Jan Feenstra
workum
52:16
27
KARIn Danhof
irnsum
52:28
28
Frank Klasen
sneek
52:47
29
Jaap Ypma
hartwerd
52:51
30
Marten van der Wal
it heidenskip
52:57
31
Roland Mestrum
Heerenveen
52:59
32
P Wouda
workum
53:23
33
J Akkerman
nijemirdum
53:25
34
Pieter Siem Wijnja
Boornzwaag
53:51
35
Wim Hospes
Balk
54:00
36
Eric Ringma
sneek
54:11
37
Arjen Kemker
koudum
54:21
38
Saakje Regnerus
Broeksterwoude
54:47
39
Oane Bootsma
ijlst
55:32
40
Trudy Sanders
sneek
56:03
41
Johny Sikkema
indijk
56:05
42
G Hoejkstra
Lemmer
56:09
43
Johan Brandsma
workum
56:23
44
Roelof Hoekstra
heeg
56:31
45
Aukje Jorritsma
sneek
57:00
46
Chrsitian Vessies
koudum
57:25
47
Fokje Altenburg
ijlst
58:02
48
Jefta Boogaard
Grou
58:17
49
Djurre van der Schaaf
Oentsjerk
58:35
50
Harry Zwanenburg
Sneek
58:37
51
Greeult de Vries
Workum
58:37
52
Anja Jongsma
Katlijk
59:52
53
Jan Reinsma
Balk
59:54
54
Johanna de Vries
oudega w
1:00:24
55
Jose Armin
oosthem
1:00:33
56
Erna Kaptein
folsgare
1:00:43
57
Anthe Veldhuis
Aldeboarn
1:00:47
58
Anea Somers
Lemmer
1:00:54
59
Nynke Bootsma
Balk
1:01:04
60
Erna de Vries
koudum
1:01:07
61
Druk Brouwer
sneek
1:01:10
62
Jeltsje Draaijer
Nijemirdum
1:01:16
63
Ida Hylkema
it heidenskip
1:01:22
64
Marja van dr werf Zoer
Joure
1:01:30
65
T Douma
hemelum
1:01:38
66
Jurjen Faber
Wijckel
1:02:07
67
Schoutje de Boer
koudum
1:02:21
68
Anton Stokman
koudum
1:02:22
69
E Witteveen
Blauwhuis
1:02:29
70
Riemke de Jong
Blauwhuis
1:02:30
71
Meindert Roosjen
leeuwarden
1:02:31
72
Etty Kramer
It Heidenskip
1:03:08
73
Elsemieke Stokman
koudum
1:03:28
74
Patrick Dijkhuizen
Sneek
1:03:45
75
Ingrid Swieringa
Bontebok
1:04:07
76
Henk Sterk
gauw
1:04:07
77
Johan Oosterweld
Warns
1:04:07
78
Thea de Vries
st.nicolaasga
1:04:11
79
Rene de Vries
st. nicolaasga
1:04:12
80
Joukje de Vreeze
oudemirdum
1:04:24
81
Sybren evert Couperus
Workum
1:04:41
82
Wilma Visscher
Genemuiden
1:04:50
83
Herman Hoekstra
Leeuwarden
1:06:35
84
Rixt de Jong
Koudum
1:08:16
85
Cilia Brandsma
1:10:36
86
Reinder Sinnema
leeuwarden
1:11:13
87
Jantina Feenstra
Koudum
1:11:13
88
Jan vd Hoek
st annaparochie
1:14:13
89
Steven Slaap
Sneek
1:18:08
5KM, 5,8 KILOMETER
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Erik Kleppe
Franeker
25:59
2
Jaap Vlasblom
nijland
26:41
3
Jos Geggers
Groningen
27:26
4
Regine Postma
sint nicolaasga
27:37
5
Bernardine de Vries
Workum
27:43
6
Arnold van der Wekken
Balk
29:05
7
Nikos Leijenaar
Balk
29:38
8
Vincent E Wassenaar
Wolvega
29:57
9
Robert van Bodegraven
Garic
30:01
10
Fedde Hoekstra
noordbergum
30:19
11
Eelco Werkman
Balk
30:45
12
Wieke Nijdam
Groningen
30:59
13
Iris Bouman
Niewolda
31:13
14
Karin van der Meulen
Sneek
31:41
15
Anton de Boer
Urk
32:06
16
Jelle Asma
scharsterbrug
32:10
17
Marije Vlasbolom
nijland
32:11
18
Marieke Nieuwenhuis
Balk
32:35
19
Femke Kuindersma
Aldeboarn
32:50
20
Joke Heida
Koudum
33:01
21
Jildou hobma Feenstra
hindeloopen
33:03
22
Jaldert Sjoerds
Workum
33:13
23
Nadine Sjoerds
Workum
33:13
24
Rita Bijlsma
Makkum
33:24
25
Lies van Boegraven
Haric
33:50
26
Julia Melchers
Idskenhuizen
33:58
27
Lars de Vries
Koudum
34:01
28
Silke Jellesma
ysbrechtum
34:08
29
Antje van der Wal
Ysbrechtum
34:20
30
Afke Roskam
Balk
34:55
31
Welmer de Boer
Nijland
35:20
32
Yeme de Boer
Nijland
35:20
33
Anneke Ypma Zijlstra
Hartwerd
35:33
34
Fenny Postma
Sneek
35:38
35
Ron Postma
Sneek
35:38
36
Klaske de Jong
Oudemirdum
36:22
37
Grietje Faber
oudemirdum
36:26
38
Jannie van der Wal
Sneek
36:29
39
Wendy Visser
Heeg
37:08
40
Joke Wesselius
balk
37:09
41
Ellen Sjoerdmsa
Leeuwarden
37:37
42
Sascha Bruinsma
Harich
37:53
43
Alet Hoeksma
Menaam
38:34
44
Mineke Bekkema
Molkwerum
38:43
45
Margriet vd Weij
rijs
38:54
46
Klaas Duits
Sneek
38:57
47
Laura Sarina Bruinsma
Harich
39:12
48
Alie Numan
Grou
41:02
49
Tineke de Jong
Oudemirdum
42:06
50
Veerle de Vos
rijs
42:12
51
Lizette de Beer
joure
42:19
52
Ilona de Ringh
Workum
42:54
53
Nellie de Vos
rijs
43:00
54
Jilke Postma
koudurderigge
43:39
55
Bijlstra Mestrien
Bakhuizen
44:47
56
Jan Mestrum
Heerenveen
44:48
Opmerkingen over deze uitslagenlijst:
jjorritsma@versatel.nl
Met dank aan alle vrijwilligers,medewerkers en personeel Galamadammen
Uitslagen.nl
02-01-2012 13:51