Uitslagenlijst BurgumRun

Burgum - Zondag 9 september 2012

MANNE, 16.1 KILOMETER
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Benjamin Kok
Jistrum
57:11
57:09
2
Jan Stuurma
Run2day Leeuwarden
58:37
58:37
3
Riekele Kobes
Haskerhorne
1:01:39
1:01:38
4
Fokko Schrikkema
Hoogezand
1:03:19
1:02:51
5
roelof de Roos
leeuwarden
1:04:11
1:04:09
6
Herman Regnerus
De Regnerus dravers
1:04:14
1:04:13
7
Chris Draijer
Oudega gem Smallinge
1:07:11
1:07:10
8
Willem de Haan
Garyp
1:08:08
1:08:06
9
Freddy van der Veer
C1000 v/d Veen Team
1:09:15
1:09:07
10
Tjeerd Veenstra
Burgum
1:09:25
1:09:24
11
Peter Sibma
Garyp
1:09:43
1:09:41
12
Johan Reitsma
Augustinusga
1:10:21
1:10:18
13
Frans bolier
Beetsterzwaag
1:10:44
1:10:42
14
Hans Groenewoud
Menaam
1:11:15
1:11:14
15
Syb van der Ploeg
Jorwert
1:11:38
1:11:37
16
Klaas Graansma
Groningen
1:12:18
1:10:59
17
Durk Polet
Fam. Polet-Van der K
1:12:21
1:12:18
18
Jacob van der Ploeg
Damwoude
1:12:35
1:12:34
19
Nico de Jong
Dokkum
1:13:24
1:13:10
20
Robert Ovbiagbonhia
Drachten
1:13:35
1:13:21
21
Marco Sluijk
Burgum
1:13:44
1:13:33
22
Rienk de Vries
Burgum
1:13:58
1:13:56
23
Marco Kingma
Sneek
1:14:11
1:14:01
24
Andries Wijma
Kollum
1:14:33
1:14:31
25
Marten van Houten
Burgum
1:15:09
1:14:46
26
Luuk Dijkhuis
Leeuwarden
1:15:33
1:15:32
27
Jacob Andringa
C1000 v/d Veen Team
1:15:57
1:15:48
28
Kees van der Werff
Beetsterzwaag
1:16:18
1:16:15
29
Douwe Graansma
Hurdegaryp
1:16:29
1:15:57
30
Binne Feenstra
Burgum
1:16:42
1:16:27
31
Tsjeard Hofstra
Wommels
1:17:04
1:16:58
32
Bareld Kootstra
Garyp
1:17:05
1:17:01
33
Gerrit Jepma
Drachten
1:18:08
1:18:03
34
Robert Martens
Drachten
1:18:28
1:17:48
35
Jenno Plantinga
Garyp
1:18:31
1:18:27
36
Gjalt Weistra
Drachten
1:18:32
1:18:23
37
Gerrit Hummel
Feanwalden
1:18:44
1:18:37
38
Ype Boelens
De Hoop Installaties
1:19:10
1:18:23
39
Leon Schut
Grou
1:19:26
1:19:15
40
Jan Horenga
Sebaldeburen
1:19:29
1:19:02
41
Frits van Santen
Augustinusga
1:19:35
1:19:13
42
Tjisse Schaap
C1000 v/d Veen Team
1:19:51
1:19:41
43
Sije Boskma
Hurdegaryp
1:20:22
1:20:17
44
Sytse Evert Adema
Reset Team 1
1:20:25
1:20:19
45
Jaap Bosma
Garyp
1:20:28
1:20:21
46
Harm de Boer
Burgum
1:20:44
1:20:41
47
Jaap Sije Bosgraaf
Kollumerzwaag
1:20:52
1:20:10
48
Sietze Jelsma
Garyp
1:21:05
1:21:00
49
Klaas Bosma
Garyp
1:21:42
1:21:38
50
Rones Spinder
Buitenpost
1:21:56
1:21:51
51
Robin Quee
Coevorden
1:22:09
1:21:35
52
Anne Willem Penninga
Leeuwarden
1:22:23
1:21:48
53
Tsjerk-Sake Castelein
Grou
1:22:29
1:22:22
54
Jaap Baalbergen
Dokkum
1:22:31
1:22:19
55
Jildert Andringa
Oentsjerk
1:22:33
1:22:13
56
Heije Schaper
Oudebildtzijl
1:22:55
1:22:47
57
Ludo Abbink
Grijpskerk
1:23:06
1:22:28
58
Auke Ykema
Sexbierum
1:23:11
1:22:09
59
Klaas van Heeringen
Hurdegaryp
1:23:22
1:23:17
60
Fimme Jan van der Wal
Arrix Automatisering
1:23:23
1:23:07
61
Hans Nagtegaal
Grou
1:23:30
1:23:16
62
Jan van der werf
Oentsjerk
1:23:33
1:23:21
63
Jos Postma
Leeuwarden
1:23:33
1:23:13
64
Jaap Schut
Grou
1:24:14
1:24:03
65
Wiep van der Heide
Drachten
1:24:17
1:24:10
66
William Teinsma
Noppert Beton
1:24:23
1:24:11
67
René van der Baan
Tytsjerk
1:24:46
1:24:23
68
Richard Jonkman
Leeuwarden
1:24:46
1:24:23
69
Arie Hoogsteen
Leeuwarden
1:24:46
1:23:57
70
Dicky Veenstra
Reset Team 2
1:24:50
1:24:32
71
Louis Bakker
Ryptsjerk
1:25:05
1:24:44
72
Marten van der Kamp
Nij Beets
1:25:29
1:25:25
73
Anne Epema
C1000 v/d Veen Team
1:25:56
1:25:45
74
Marcel Bomas
Leeuwarden
1:25:57
1:25:38
75
Gba Meijwaard
Feanwalden
1:26:57
1:26:15
76
Martin Willems
Fun2Run
1:27:05
1:26:54
77
Ulbe van der Wal
Zwagerbosch
1:27:51
1:27:38
78
Heine Vries
Boornbergum
1:28:56
1:28:48
79
Jacob-Jan Jager
Burgum
1:29:39
1:29:37
80
Marcel de Roo
Leeuwarden
1:29:57
1:29:53
81
Jeroen Geenen
Burgum
1:30:18
1:30:15
82
Harold ten Dam
Drachten
1:30:36
1:30:15
83
Jorn Boringa
Leeuwarden
1:30:37
1:30:11
84
Jonne Steeman
Ferwert
1:30:56
1:30:41
85
Jacob Jan Hamstra
It Pelderhûs
1:31:08
1:30:57
86
Auke Feenstra
De Westereen
1:31:22
1:31:06
87
Syds Homan
Leeuwarden
1:32:18
1:32:14
88
Gerrit Jousma
Skingen
1:32:31
1:31:50
89
Jouke van der Zwaag
Sneek
1:32:33
1:31:57
90
Maurice Tax
Sneek
1:32:33
1:32:02
91
Bauke van Houten
Leeuwarden
1:32:41
1:32:33
92
Bert Haakma
EKB Noord Team 1
1:32:55
1:31:45
93
Aise Bouma
Kimswed
1:32:55
1:32:15
94
Pier Miedema
Hurdegaryp
1:32:57
1:32:24
95
Sid Overdijk
Buitenpost
1:32:58
1:32:33
96
Meindert Dijk
Tytsjerk
1:33:14
1:33:02
97
Piet Drost
Noardburgum
1:33:40
1:33:19
98
Pierre Zondervan
Leeuwarden
1:34:01
1:33:51
99
Siebren Elzinga
Burgum
1:34:09
1:33:38
100
Henk Meijer
Loopcircuit Middelst
1:34:30
1:34:11
101
Henk de Vries
Surhuisterveen
1:34:44
1:33:53
102
Amir Amini
Leeuwarden
1:35:14
1:34:59
103
Frank Schaafsma
Terwispel
1:35:24
1:35:18
104
Rikus van Wijk
EKB Noord Team 3
1:35:48
1:34:38
105
Izaak Talsma
Achlum
1:35:59
1:35:25
106
Willlem Dantuma
Gytsjerk
1:36:26
1:35:29
107
Coos van der Meulen
Surhuisterveen
1:36:37
1:35:45
108
René Lont
Burgum
1:37:23
1:36:18
109
Jan Binnema
Burgum
1:37:50
1:37:10
110
Henk de Groot
Burgum
1:37:51
1:37:10
111
Hans van Egmond
Drachten
1:37:55
1:37:22
112
Eppie van der Veer
Oudebildtzijl
1:38:06
1:36:58
113
Herman Wassens
Leeuwarden
1:38:33
1:37:44
114
Gerben Koopman
Loopcircuit Middelst
1:38:36
1:38:18
115
Sieb Jan Wichers
Burgum
1:39:36
1:38:56
116
Berend Schaap
Gytsjerk
1:39:38
1:39:02
117
Damiano Ramalli
EKB Noord Team 2
1:39:53
1:38:42
118
Dick van der Vecht
Deventer
1:39:55
1:38:49
119
Hans Laanstra
Assen
1:40:18
1:39:42
120
Andries Rinsma
Leeuwarden
1:40:26
1:39:38
121
Kor Kingma
C1000 v/d Veen Team
1:40:27
1:40:19
122
Anne-Oetze van der Bur
Burgum
1:40:28
1:39:48
123
Gerben Yedema
Leeuwarden
1:41:01
1:40:47
124
Jan Reitsma
Eastermar
1:41:20
1:41:12
125
Ane de Jong
Leeuwarden
1:41:23
1:40:15
126
Reinout Jansen
Broeksterwald
1:42:18
1:41:28
127
Rob Pestman
Dokkum
1:42:57
1:41:59
128
Jan Minnema
FactorNoord Makelaar
1:43:15
1:42:21
129
Raymond Buis
Harlingen
1:43:20
1:42:27
130
Aeger Bouma
Menaam
1:43:26
1:42:19
131
Jan Barkmeijer
Akkrum
1:44:05
1:43:46
132
Andre Ignatius
Leeuwarden
1:44:47
1:43:59
133
Jos Meeuwsen
Gem. Tytsjerksteradi
1:45:36
1:44:36
134
Roelof Houttuin
Leeuwarden
1:45:51
1:44:44
135
Anne Flapper
Leeuwarden
1:46:04
1:45:01
136
Johan Betsema
GDF-Suez
1:46:18
1:45:20
137
Anne Cuperus
Trije Knappe Kerels
1:46:32
1:45:44
138
Marc van Gelder
Leeuwarden
1:46:41
1:45:38
139
Jelle Hiemstra
Gytsjerk
1:47:57
1:47:00
140
Bonne de Haan
Twijzelerheide
1:49:22
1:48:31
141
Marco Bansema
Hurdegaryp
1:50:11
1:49:49
142
Sjoerd van der Bij
Goutum
1:50:25
1:49:17
143
Ronald Ars
Stiens
1:50:45
1:50:30
144
Marten Hooijenga
Leeuwarden
1:52:51
1:51:53
145
Tjeerd Kemper
Dronryp
1:53:28
1:52:58
146
Erwin Krol
Drachten
1:54:30
1:53:32
147
Douwe Bethlehem
Tjalleberd
1:55:56
1:55:28
148
Klaas Struiving
Surhuisterveen
1:58:23
1:57:27
149
Reinder Sinnema
Leeuwarden
2:00:25
1:59:23
150
Hylke Kalwij
Grou
2:01:15
2:00:26
151
Cor Stienstra
Leeuwarden
2:08:48
2:07:59
VROUW, 16.1 KILOMETER
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Brenda de Jong
Impala Drachten
1:16:53
1:16:52
2
Janetta Wolthekker
Nietap
1:25:12
1:25:08
3
Elly Rooda-Voogd
Grootegast
1:25:29
1:25:04
4
Margre Mulder
Tytsjerk
1:27:37
1:27:03
5
Aaltsje Deinum
Jistrum
1:29:58
1:29:50
6
Gerda van Klaarbergen
Leeuwarden
1:31:37
1:30:48
7
Janneke Wittebol
Hurdegaryp
1:33:47
1:33:30
8
Hester Schotanus
Leeuwarden
1:34:10
1:33:56
9
Mariche Abbink
Grijpskerk
1:34:14
1:33:36
10
José Sinnema
Oentsjerk
1:35:30
1:35:27
11
Marja Bruin
Gytsjerk
1:36:39
1:36:37
12
Silke Visser
Hurdegaryp
1:37:41
1:37:29
13
Fenna Jansen de Vries
Hurdegaryp
1:38:37
1:38:22
14
Tini Huisma
Sebaldeburen
1:38:59
1:38:31
15
Brigitte Feenstra
Ryptsjerk
1:40:01
1:39:10
16
Minke Oord
Joure
1:40:47
1:40:31
17
Cora van Zwol
Leeuwarden
1:41:01
1:40:46
18
Yvonne Miedema
Hurdegaryp
1:41:28
1:40:54
19
Geart de Jong
Unive Burgum
1:41:49
1:40:55
20
Annechien van der Veen
Leeuwarden
1:42:42
1:41:39
21
Alisa Nijdam
Noordwijk Gn
1:43:05
1:42:25
22
Marianne Waterman
Sauwerd
1:43:29
1:42:26
23
Karin Tjepkema
Leeuwarden
1:43:58
1:43:05
24
Marjan Veenstra
Warffum
1:44:06
1:43:02
25
Ienskje van der Weg
Ouwsterhaule
1:44:18
1:44:10
26
Helene Lauvenberg
Oldekerk
1:46:39
1:46:10
27
Rina Sijtsma
Britsum
1:47:34
1:47:18
28
Wytske van der Kooi-Po
Burgum
1:47:57
1:47:36
29
Ingrid Prins
Leeuwarden
1:47:58
1:46:55
30
Janneke Bakker
Leeuwarden
1:47:59
1:46:55
31
Rinny Polet
Burgum
1:49:04
1:48:12
32
Danielle Hartman
Horjus Team 1
1:49:50
1:49:18
33
Krista Sijtsma
Leeuwarden
1:50:46
1:50:30
34
Berber Nijholt
Tijnje
1:50:57
1:50:22
35
Alie Vissia
Drogeham
1:51:59
1:51:07
36
Jeanet Braaksma
Leeuwarden
1:53:28
1:52:58
37
Martha Binnerts
Garyp
1:55:00
1:54:34
38
Ingrid Droogers
Surhuisterveen
1:55:15
1:54:19
39
Jeltje Hoekstra
Akkrum
1:55:36
1:54:57
40
Judith Goslinga
Leeuwarden
1:56:59
1:56:30
41
Femke Nijder-Kamperman
Leeuwarden
1:56:59
1:56:29
42
Annemiek Oldenburg
Leeuwarden
1:57:55
1:56:55
43
Carla Droogers
Surhuisterveen
1:58:22
1:57:26
44
Sietske Grenzenberg
Surhuisterveen
1:58:22
1:57:26
45
Henrietta van der Pol
Franeker
2:02:33
2:02:27
MANNE, 10 KILOMETER WE
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Ben Stellingwerf
Run2day Leeuwarden
34:39
34:37
2
Johannes Postma
Leeuwarden
37:32
37:31
3
Kees Noppert
Noppert Beton
39:55
39:54
4
Eddy Elsinga
Heerenveen
40:21
40:20
5
Andries Vlietstra
Burgum
40:31
40:30
6
Auke Postma
Damwald
40:39
40:38
7
Simon Regnerus
De Regnerus dravers
40:43
40:42
8
Dorus Wolthekker
Nietap
41:10
41:07
9
Gerrit Betzema
Tytsjerk
42:13
42:10
10
Hans Hiemstra
Harkema
44:56
44:54
11
Faissal Atmit
Horjus Team 2
45:00
44:58
12
Pieter Prins
Burgum
45:06
44:08
13
Jeroen Wels
Leeuwarden
45:34
45:24
14
Klaas Jan van der Kooi
Fam. Polet-Van der K
45:37
45:33
15
Sietse Rozema
Burgum
45:52
45:47
16
Anton Theo Borger
Surhuisterveen
46:14
46:14
17
Gerk Dijkstra
Nij Beets
47:03
46:54
18
Theo de Vries
Leeuwarden
48:29
48:12
19
Roel Smit
GDF-Suez
48:29
47:54
20
Ronald Vanger
Burgum
48:34
48:27
21
Jan Douwe Zuidema
Damwald
49:01
48:57
22
Johannes Faro
Wolvega
49:04
48:50
23
Henk Wijbenga
Suameer
49:20
49:10
24
Dirk Kampen
C1000 v/d Veen Team
49:20
49:08
25
Raji Hakim
C1000 v/d Veen Team
49:20
49:07
26
Wouter Meer
Leeuwarden
49:33
49:23
27
Auke Kuipers
Leeuwarden
49:45
49:03
28
Klaas Tinga
Vianen Ut
50:05
49:58
29
Thomas Visser
Arrix Automatisering
50:15
49:59
30
Johannes Schilstra
Scharnegoutum
50:19
50:12
31
Dick Wobbes
Hurdegaryp
50:28
50:09
32
Broer Sijtsma
Dokkum
50:32
50:26
33
Mark van der Made
Burgum
50:33
50:29
34
Stefan Siderius
Horjus Team 1
50:37
50:32
35
Siebren Boerma
Garyp
51:04
50:22
36
Uwe Baldamus
Fun2Run
51:05
50:59
37
Jouke van der Ploeg
Garijp
51:06
50:40
38
Lút Postma
Burgum
51:12
51:06
39
Jurjen Grijpstra
Burgum
51:20
50:37
40
Sico van der Wal
Drachten
51:23
50:59
41
Jacob Munneke
Leeuwarden
51:43
51:33
42
Frans Haitsma
Leeuwarden
51:52
51:40
43
Jef Nienhuis
Ureterp
52:05
52:02
44
Tjalling Westra
Oentsjerk
52:23
52:12
45
Marten Hellinga
Burgum
52:30
52:02
46
Harm Jan Veldstra
Burgum
52:37
51:54
47
Tjeerd Jongsma
Dokkum
53:14
53:07
48
Arno Miedema
Leeuwarden
53:17
52:48
49
John Bolt
GDF-Suez
53:22
52:45
50
Arnold Kooiker
Arrix Automatisering
53:29
53:12
51
Robert van der Wal
Burgum
53:41
53:05
52
Fedde Hoekstra
Noardburgum
53:46
52:44
53
Gerard van der Veen
C1000 v/d Veen Team
53:48
53:36
54
Simon Simon
C1000 v/d Veen Team
53:51
53:42
55
Ronald Voersma
Kollum
53:55
53:32
56
Henk Boonstra
Hurdegaryp
54:04
53:21
57
Auke Baron
Hurdegaryp
54:07
53:39
58
Marten Jan vd Ploeg
Burgum
54:28
54:21
59
Jelte Jan Hopman
Noardburgum
54:29
53:56
60
Jochum Prins
EKB Noord Team 3
54:32
53:27
61
Bryan Holwerda
Hurdegaryp
54:46
54:19
62
Sander Moojen
Leeuwarden
54:58
54:32
63
Martijn Lantinga
Hurdegaryp
55:07
54:41
64
Ruud Fransz
Leeuwarden
55:12
54:44
65
Remco Fikkert
Birdaard
55:39
55:16
66
Koos Postma
Buitenpost
55:39
55:23
67
Meindert Sterenberg
Loopcircuit Middelst
55:43
55:30
68
Hugo Reitsma
Hurdegaryp
56:01
55:45
69
Bauke van den Berg
Drachten
56:01
55:24
70
Wessel Bouman
Dokkum
56:20
56:09
71
Jetze Lont
Leeuwarden
56:21
56:14
72
Willem Doppenberg
Garyp
56:24
55:40
73
Matthijs Fennema
Burgum
56:26
55:44
74
Peter van der Lugt
Goutum
56:28
55:33
75
Remko van der Heide
Drachten
56:36
56:26
76
Matthė ten Wolde
Leeuwarden
56:43
56:39
77
Catrinus van der Leest
Burgum
56:43
55:58
78
Jan Hooghiemstra
Oentsjerk
56:47
56:11
79
Peter Breukers
Hurdegaryp
56:55
55:55
80
Rintje Noppert
Burgum
57:11
56:57
81
Andries Schipper
Hurdegaryp
57:15
56:55
82
Sietse Vlietstra
Burgum
57:19
56:40
83
Duco Zijlstra
Lekkum
57:21
57:04
84
Dennis Dijkstra
Lekkum
57:27
56:52
85
Albert Vrolijk
Drachten
57:28
57:09
86
Maurice Middendorp
Leeuwarden
57:32
57:10
87
Marco Vries
Augustinusga
57:41
57:39
88
Siebe Postma
Leeuwarden
57:44
57:25
89
Bauke Deinum
Drachten
57:47
56:46
90
Henk van der Heide
Boornbergum
57:58
57:48
91
Edward Jorritsma
GDF-Suez
57:58
57:22
92
Eelze Cuperus
Trije Knappe Kerels
58:15
57:26
93
Johan Poortinga
Leeuwarden
58:21
57:49
94
Jurjen Stellingwerf
Ryptsjerk
58:31
58:12
95
Joost van der Meulen
Burgum
58:32
57:33
96
Joop van der West
Hurdegaryp
58:54
58:24
97
Remco Bosma
Steggerda
59:07
58:56
98
Djurre Joh van der Sch
Oentsjerk
59:13
58:39
99
Jan van der Meulen
Sexbierum
59:18
58:50
100
Olaf Kerstholt
Burgum
59:23
58:34
101
Jan Kempenaar
Zwagerbosch
59:26
59:10
102
Edwin Dijkstra
Dokkum
59:27
58:46
103
Klaas van Tricht
Sneek
59:31
58:54
104
Elger Spijksma
Leeuwarden
1:00:01
59:35
105
Nico Wijma
Burgum
1:00:05
59:13
106
Ultsje Geart Epema
Noardburgum
1:00:09
59:53
107
Robbert Reijn
Burgum
1:00:17
59:12
108
Ton Edelijn
Burgum
1:00:33
59:27
109
Gerben Heidstra
Twijzel
1:00:37
1:00:07
110
Henk Postma
Deinum
1:00:40
1:00:05
111
Siebe de Jong
Kollum
1:00:42
1:00:14
112
Aant Zuidema
Grootegast
1:00:49
1:00:19
113
Gideon Oudshoorn
Leeuwarden
1:00:49
59:41
114
Marco Haanstra
Burgum
1:00:50
1:00:33
115
Eelke de Vreis
Feanwalden
1:01:11
1:00:05
116
Jouke de Vries
Leeuwarden
1:01:15
1:00:54
117
Hendrik Oosting
Leeuwarden
1:01:22
1:01:18
118
Robin Telgenhof
Leeuwarden
1:01:41
1:00:45
119
Jan Spoor
GDF-Suez
1:01:54
1:01:16
120
Anton Langeberg
Reduzum
1:02:10
1:01:18
121
Harry Plokkaar
Raerd
1:02:14
1:01:28
122
Gerrit Bosma
Ryptsjerk
1:02:18
1:01:41
123
Jan van der Weg
Leeuwarden
1:02:29
1:02:16
124
Anco Schipper
Hurdegaryp
1:02:40
1:02:19
125
Sjuk Dijkstra
Reset Team 2
1:02:41
1:01:48
126
Jan Panhuis
Leeuwarden
1:02:43
1:02:21
127
Fokko v/d Veen
Reset Team 1
1:02:45
1:02:35
128
Pieter Schipper
Feanwalden
1:02:50
1:02:29
129
Theo Wijma
Drogeham
1:02:59
1:02:11
130
Auke Peringa
Goutum
1:03:19
1:02:51
131
Stijn van Gijssel
Gem. Tytsjerksteradi
1:03:23
1:02:22
132
Tjerk de Jong
Buitenpost
1:03:40
1:03:11
133
Sytze Beuving
Hoogeveen
1:03:55
1:02:50
134
Gerrit Miedema
Garyp
1:04:13
1:03:48
135
Abe Kampen
Loopcircuit Middelst
1:04:14
1:03:53
136
Bertus Dillema
Burgum
1:04:20
1:04:03
137
Jan Dirk Pruimboom
Sneek
1:04:43
1:04:18
138
Durk Brouwer
Sneek
1:04:43
1:04:01
139
Johan Fonk
Hurdegaryp
1:04:53
1:04:18
140
Natanael Zijlstra
Leeuwarden
1:04:58
1:04:51
141
Janjaap Betten
Leeuwarden
1:04:58
1:04:14
142
Steven Sijtsma
Leeuwarden
1:05:11
1:04:40
143
Rinke Booi
Burgum
1:05:26
1:05:02
144
Eppie Pijl
Sumar
1:06:01
1:05:48
145
Arie Poortinga
Burgum
1:06:06
1:05:18
146
Hans ten Houten
Leeuwarden
1:06:08
1:05:31
147
Rob Wijnstra
Tytsjerk
1:06:09
1:05:56
148
Leen Plokkaar
Julianadorp
1:06:10
1:05:25
149
Herman Rouppé
Appingedam
1:06:17
1:05:31
150
Daniël Beimers
C1000 v/d Veen Team
1:06:35
1:06:22
151
Harrie Woudwijk
Burgum
1:06:40
1:06:03
152
Michel Boelsma
EKB Noord Team 2
1:07:17
1:06:12
153
Dion van der Kerk
Leeuwarden
1:07:27
1:06:40
154
Edwin van der Kerk
Leeuwarden
1:07:31
1:06:44
155
Ronald Hoekstra
Reduzum
1:08:03
1:07:11
156
Jurn Spijksma
Leeuwarden
1:09:41
1:09:08
157
Rob JAger
Tytsjerk
1:09:55
1:08:45
158
Frans Smid
GDF-Suez
1:11:57
1:11:20
159
Erwin Hooijenga
Burgum
1:12:59
1:12:31
160
Rients Tijsma
Raerd
1:13:31
1:12:46
161
Peter Kuiper
EKB Noord Team 1
1:13:53
1:12:43
162
Janwillem Bethlehem
Tjalleberd
1:16:56
1:16:26
163
Fred Reiffers
Loopcircuit Middelst
1:19:55
1:18:48
164
Oeds Helder
Kootstertille
1:22:44
1:22:19
VROUW, 10 KILOMETER WE
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Immy Auck Kersbergen
Wommels
40:05
40:04
2
Jellie van der Kloet
Impala Drachten
41:26
41:25
3
Mettie de Vegt
Ureterp
50:44
50:36
4
Harmke Boringa
Leeuwarden
53:16
52:51
5
Janneke Spronk
Leeuwarden
54:48
53:47
6
Tamara van der Leij
Drachten
54:57
54:33
7
Geke Koonstra
Damwald
55:19
54:30
8
Minke Kooistra
Dokkum
55:45
55:32
9
Alien de Vries
Drachten
55:53
55:43
10
Martina Blanke
Gytsjerk
56:20
55:30
11
Saskia Scholtens
Leeuwarden
56:23
55:32
12
Marian v/d Schaaf
Oentsjerk
56:30
56:17
13
Tracy van der Ploeg
damwoude
56:58
56:41
14
Ria van der Schoot
Goutum
57:05
56:54
15
Gerda Elzinga-Wagenaar
Munein
57:12
57:10
16
Carla Vaessen
Dokkum
57:35
56:54
17
Gerdina Brouwer
FactorNoord Makelaar
57:37
57:31
18
Ingrid van der Veen
Leeuwarden
58:08
57:13
19
Dieke de Boer
Burgum
59:02
58:21
20
Fokje Boers
Leeuwarden
59:02
58:07
21
Anne Cecile Houttuin
Leeuwarden
59:09
58:43
22
Helga van der Kerk
Leeuwarden
59:29
58:42
23
Lenie Wilms
Ureterp
59:30
58:21
24
Wike Bruinsma
Leeuwarden
1:00:03
59:15
25
Sonja van der Veen
Leeuwarden
1:00:04
59:02
26
Dieneke de Groot
Leeuwarden
1:00:10
59:49
27
Jolanda Muizer
Leeuwarden
1:00:23
1:00:05
28
Anca Meijer
Hurdegaryp
1:00:26
1:00:23
29
Kim Keidel
Leeuwarden
1:00:37
59:45
30
Joël Weerts
Leeuwarden
1:00:46
59:44
31
Marianne Visbeek
Gytsjerk
1:00:48
59:57
32
Hilda Scheenstra
Noardburgum
1:01:10
1:00:24
33
Sandra Schievink
Burgum
1:01:10
1:00:25
34
Tea Busstra
Leeuwarden
1:01:16
1:00:54
35
Berber akkerman
Wommels
1:01:35
1:01:22
36
Joyce Looijenga- v/d L
Oentsjerk
1:01:37
1:01:34
37
Agnes de Boer
Hurdegaryp
1:01:49
1:01:43
38
Akke Vlietstra
Burgum
1:02:20
1:01:32
39
Gea Huisman
Drachten
1:02:28
1:02:19
40
Nelie Schut
Drachten
1:02:44
1:02:27
41
Jolanda van Duinen
Drachten
1:02:46
1:02:22
42
Amelie Krijnsen
Unive Burgum
1:03:14
1:02:34
43
Suzan Bergsma
Sumar
1:03:18
1:02:52
44
Marjan Miedema
Leeuwarden
1:03:20
1:02:21
45
Jannie Idema
Leeuwarden
1:03:24
1:02:41
46
Christine Douma
Burgum
1:03:42
1:03:01
47
Jenny Siderius
Burgum
1:03:50
1:03:11
48
Carmen Jorritsma
Groningen
1:03:53
1:03:22
49
Fenna van der Leeuw
Sintjohannesga
1:04:06
1:03:48
50
Cobe de Wilde
Burgum
1:04:09
1:03:30
51
Janneke Visser
It Pelderhûs
1:04:26
1:03:55
52
Sandra van Diemen
Groningen
1:04:42
1:04:20
53
Jittie Oosterdijk
Burgum
1:04:51
1:04:29
54
Froukje Mulder
Drachten
1:05:34
1:05:25
55
Petra Pol
Leeuwarden
1:05:36
1:04:41
56
Janny Wijnstra-Bakker
Tytsjerk
1:05:39
1:05:26
57
Simone Minnema
Leeuwarden
1:05:54
1:05:29
58
Carla Buurman
Leeuwarden
1:06:04
1:05:19
59
Nynke Schraa
Hurdegaryp
1:06:23
1:05:14
60
Tine Siebenga
Burgum
1:06:36
1:05:58
61
Douwina Woudwijk
Burgum
1:06:40
1:06:04
62
Jellie Rijpma
Gytsjerk
1:06:47
1:06:04
63
Wiesje Kloosterman
Burgum
1:07:04
1:06:39
64
Tytsje Schievink
Burgum
1:07:17
1:06:06
65
Meenskje van der Leij
Kollumerpomp
1:07:27
1:06:32
66
Gretha van der Meulen
Garyp
1:07:36
1:07:06
67
Nynke Sibma
Burgum
1:07:45
1:07:14
68
Anita Mast
Menaam
1:07:53
1:06:46
69
Annemarie van der Stee
Burgum
1:07:53
1:06:48
70
Marloes van der Meulen
Hurdegaryp
1:07:53
1:06:49
71
Natasja lagemaat - Kro
Oentsjerk
1:08:05
1:07:04
72
Esther van der Pol
Harlingen
1:08:44
1:07:40
73
Johanna Haanstra-Tinga
Burgum
1:09:13
1:08:56
74
Gryt Terpstra
Gytsjerk
1:09:25
1:08:30
75
Marijke de Hoop - Veen
De Hoop Installaties
1:10:01
1:09:01
76
Anita Glas
Burgum
1:10:14
1:09:34
77
Jelma de Jonge-Visser
Oentsjerk
1:10:16
1:10:03
78
Marie Woudwijk
Burgum
1:10:41
1:09:47
79
Mettje Tinga
Burgum
1:10:43
1:10:28
80
Majella Geerdink
Burgum
1:11:00
1:10:00
81
Hester Luinstra
Oudkerk
1:11:55
1:11:52
82
Ellie Nicolai
Oentsjerk
1:12:21
1:11:17
83
Bianca Beemer
Joure
1:12:21
1:11:17
84
Coby Kamstra- de Swart
Bitgum
1:12:25
1:11:24
85
Hennie Westerhuis
Leeuwarden
1:12:40
1:11:35
86
Hieke Veenstra
Noardburgum
1:13:22
1:12:36
87
Martine poortinga
Burgum
1:13:28
1:12:28
88
Miranda Rijfers
Harlingen
1:14:35
1:14:19
89
Elsbeth Venema-de Graa
Feanwalden
1:14:46
1:13:54
90
Thea de Vries
Deinum
1:15:02
1:14:01
91
Annelies Hofstra
Harkema
1:15:07
1:14:10
92
Renate Nouta
Hurdegaryp
1:15:13
1:14:25
93
Els Roosma
Franeker
1:16:22
1:15:34
94
Tineke Woudwijk
Burgum
1:16:43
1:15:49
95
Tina Reitsma
Zwolle
1:16:43
1:15:31
96
Miranda Hooijenga
Burgum
1:17:38
1:17:11
97
Duleke Zeinstra
Garyp
1:17:49
1:16:54
98
Wina Hoekstra
Leeuwarden
1:19:55
1:19:21
99
Anita Dijker
West-Terschelling
1:20:12
1:19:53
100
Janet Lampers
Burgum
1:21:07
1:20:15
101
Alina Tiemersma
Burgum
1:21:29
1:20:42
102
Ytje Groenhof
Burgum
1:21:29
1:20:36
MANNE, 5 KILOMETER WED
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Paul Geertsma
Harlingen
18:13
18:08
2
Marcel Adema
Akkrum
18:23
18:23
3
Oane van der Heide
Groningen
19:08
19:07
4
Steven Koffijberg
Leeuwarden
19:13
19:09
5
Theo van der Veer
Ede Gld
19:34
18:15
6
Sibbele van der Meulen
Kollum
20:02
20:01
7
Johan Walda
Burgum
20:45
20:43
8
Harold Brouwer
Heerenveen
20:46
20:42
9
Jair Salverda
Drachten
20:47
20:46
10
Wytse Mantel
Burgum
21:02
20:57
11
Yesak Ghebremariam Fse
Burgum
21:06
21:06
12
Harmen Vlietstra
Burgum
21:28
21:25
13
Folkert Visser
Burgum
21:31
21:30
14
Berend Pijlman
Gem. Tytsjerksteradi
22:06
21:58
15
Erwin Born
C1000 v/d Veen Team
22:39
22:33
16
Klaas Willem Dijkstra
Tytsjerk
23:19
23:16
17
Rene Swart
Run2day Leeuwarden
23:22
23:19
18
Tom van het Hoff
Reset Team 1
23:26
23:06
19
Janco Rijpstra
Oentsjerk
23:29
23:25
20
Hildebrand Dijkstra
Groningen
23:44
23:22
21
Yme Joustra
Ryptsjerk
23:45
23:39
22
Jan Bosgraaf
Burgum
23:53
23:28
23
Douwe-peter Rijpstra
Oentsjerk
23:54
23:50
24
Pieter Sikkema
Burgum
24:16
24:14
25
Robert Snoek
Buitenpost
24:18
23:34
26
Ricardo Papa
Wergea
24:38
24:29
27
Stefan Stoop
Suwald
24:50
24:45
28
Michiel Teunissen
Burgum
24:58
24:52
29
Wout Brinkman
Burgum
24:58
24:52
30
Hendrik de Jong
Opende
25:00
24:41
31
Sjoerd Kempenaar
C1000 v/d Veen Team
25:05
24:57
32
Roel de Wilde
Burgum
25:20
25:16
33
Pieter Visser
Dokkum
25:31
25:14
34
Aron Snippe
Drachten
25:40
25:26
35
Marc Walda
Burgum
25:41
25:39
36
Reno Papa
Leeuwarden
25:53
25:45
37
Johan van Duuren
GDF-Suez
26:04
25:19
38
Simon Andringa
Tytsjerk
26:05
25:44
39
Rik Faber
Ryptsjerk
26:05
26:00
40
Jan Nanninga
Leeuwarden
26:12
25:38
41
Andries Meijer
Noppert Beton
26:12
26:03
42
Willem Huizenga
Hallum
26:21
26:12
43
Eric Douma
Noardburgum
26:24
26:19
44
Willem de Vries
EKB Noord Team 3
26:27
25:28
45
Jacob Voogt
Burgum
26:28
25:51
46
Theo Posthumus
C1000 v/d Veen Team
26:42
25:24
47
Dirk Faber
Ryptsjerk
26:45
26:41
48
Jaap Kingma
Burgum
26:45
26:12
49
Jan Sikke Postma
Leeuwarden
26:47
25:57
50
Douwe Gros
Burgum
27:11
27:05
51
Wim Zwartveld
GDF-Suez
27:11
26:36
52
Dirk Jan Rijpstra
Burgum
27:12
27:06
53
Sicco Procee
Trije Knappe Kerels
27:18
26:30
54
Bart van der Kooi
Dokkum
27:25
26:35
55
Repke van der Leest
Burgum
27:32
27:09
56
Tadesse Gebremedhin
Burgum
27:50
27:48
57
Peter Arnold Jellema
Gytsjerk
28:02
27:26
58
Bas Koopman
Loopcircuit Middelst
28:27
28:08
59
Hendrik Jan de Vries
Drachten
28:45
28:30
60
Jacob Frölich
Drachten
29:07
28:31
61
Ulbe Keegstra
Dokkum
29:09
28:59
62
Roy Hoeve
Arrix Automatisering
29:21
28:24
63
Jorrit Booi
Burgum
29:28
29:05
64
Gerben Snippe
Drachten
29:36
29:11
65
Harry Snippe
Drachten
29:36
29:22
66
Harry van der Meulen
Horjus Team 1
29:45
29:28
67
Anne van der Berg
Hurdegaryp
29:46
28:50
68
Aaron Dumas
EKB Noord Team 1
30:25
29:14
69
Johannes van der Wal
Burgum
30:25
29:58
70
Jan Auke Post
C1000 v/d Veen Team
30:51
30:37
71
Johannes de Hoop
De Hoop Installaties
30:55
29:52
72
Gosse Sikkema
Burgum
30:59
30:02
73
Timon Spijksma
Leeuwarden
31:00
30:27
74
Marcel van Beusekom
Leeuwarden
31:01
30:08
75
Erik Veenstra
Groningen
31:01
30:23
76
Dirk de Leeuw
Jistrum
31:26
30:39
77
Marcel Horjus
Horjus Team 2
31:27
30:53
78
Remco van Wieren
EKB Noord Team 2
31:38
30:27
79
Henk Mollrma
Burgum
32:03
31:39
80
Anne Veenstra
Buitenpost
33:14
32:42
81
Wietze Woudwijk
Burgum
33:20
32:24
82
Klaas Duits
Sneek
33:21
33:01
83
Djoni Maatita
Ureterp
33:34
32:26
84
Sander Bosch
Burgum
33:41
32:44
85
Paul van der Wolf
Leeuwarden
33:44
32:39
86
Niels Reiffers
Middelstum
33:51
32:41
87
Henk de Haan
Burgum
33:52
33:13
88
Manfred Benus
Burgum
33:53
33:12
89
Sybren Bosma
Burgum
33:54
33:11
90
Daniel de Jager
Hurdegaryp
33:57
33:14
91
Menne Talsma
Nijmegen
34:21
34:01
92
Albert Rameau
Rien
34:27
33:21
93
Jaap van der Meer
Noardburgum
34:29
33:29
94
Rick Spijksma
Augustinusga
34:29
33:20
95
Sietze Betzema
Tytsjerk
34:29
33:48
96
Theunis Bekkema
Burgum
34:42
34:17
97
Johannes Spijksma
Augustinusga
34:49
33:39
98
Hendrik Hiemstra
Franeker
34:50
33:48
99
Frank Miedema
Arrix Automatisering
35:10
34:13
100
Otto Minnema
FactorNoord Makelaar
35:30
34:36
101
Klaas Keimpema
Horjus Team 2
35:38
34:19
102
Robert Sinnema
C1000 v/d Veen Team
35:43
35:34
103
Herman Hoekstra
Goutum
35:54
34:53
104
Martin Groters
Gytsjerk
36:33
35:25
105
Meint Scheenstra
Burgum
37:10
36:22
106
Jan Dupon
Noardburgum
38:21
37:28
107
Sybren Havinga
Leeuwarden
39:29
38:57
VROUW, 5 KILOMETER WED
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Sandra van Strien
Fun2Run
20:53
20:51
2
Trudy Veenstra
Surhuisterveen
21:25
21:24
3
Elsa Rijpstra
Oentsjerk
23:53
23:49
4
Jetty Veenstra
Surhuisterveen
24:08
24:06
5
Roos Boerma
Garyp
25:12
25:04
6
Saakje Regnerus
De Regnerus dravers
25:27
25:13
7
Melissa Papa
Wergea
25:53
25:45
8
Jildou Struiving
Surhuisterveen
26:02
25:59
9
Geartsje Zandstra
Eastermar
26:06
25:58
10
Liesbeth van den Berg
Engwierum
26:25
26:21
11
Ilja Dijk
Burgum
26:46
26:34
12
Elisabeth Postma
Impala Drachten
27:31
27:28
13
Joke de Graaf
Leeuwarden
27:58
27:51
14
Yvonne Luinge
Niebert
28:04
27:49
15
Suzanna Havinga
Leeuwarden
28:18
28:03
16
Sandra Veenstra
Burgum
28:31
28:06
17
Moniek Boskma
Hurdegaryp
28:40
28:36
18
Wilma Stelpstra
Leeuwarden
28:50
28:43
19
Hilly Veenstra-Posthum
Surhuisterveen
29:03
28:50
20
Michelle Melessen
Burgum
29:24
28:44
21
Jacqueline Boersma
Burgum
29:29
29:16
22
Van der Wal
Opeinde
29:46
29:33
23
Karin Ploeg
Drachten
29:55
29:43
24
Elske Wind
Eastermar
30:01
29:54
25
Ilse Oldenburg
Leeuwarden
30:02
29:57
26
Joke Bleijerveld
Dokkum
30:10
30:01
27
Aly van der Meulen
Garyp
30:21
29:52
28
Greta van der Meer
Grou
30:24
29:06
29
Pieteke Binnema
It Pelderhûs
30:25
29:40
30
Elske Booi
Burgum
30:25
29:54
31
Monique Bening
Burgum
30:27
29:48
32
Annet de Vries
Kommerzijl
30:38
29:38
33
Nynke Mulder
Eastermar
30:38
30:33
34
Bianca Timmermans
Ureterp
30:39
30:33
35
Liesbeth Spijksma
Leeuwarden
30:39
30:08
36
Lotte Hofstede
Leeuwarden
30:44
30:18
37
Regina Liekelema
Drachten
30:50
30:27
38
Miranda Tehubijuluw
Drachten
30:52
30:30
39
Susanne Dijkstra
Eastermar
30:54
30:48
40
Martine van der Galien
Groningen
31:01
30:23
41
Fokje Grijpstra
Burgum
31:02
30:48
42
Siska Kingma
Burgum
31:05
30:54
43
Kim Bode
Groningen
31:14
30:01
44
Janine van der Kooi
Dokkum
31:16
30:25
45
Gerda Van der Meer
Burgum
31:18
30:36
46
Margrit Boelens
Burgum
31:19
30:59
47
Debby Wiersma
Wergea
31:50
31:31
48
Johanna Hoekstra
Burgum
31:51
31:13
49
Afina van der Galien
Leeuwarden
31:55
30:52
50
Nely Nicolai
Leeuwarden
32:20
31:38
51
Dineke Meester
Jistrum
32:23
31:36
52
Annefleur Oldenburg
Leeuwarden
32:29
32:24
53
Hester Meijer-Roosjen
Stiens
32:30
31:52
54
Lysbert Noppert
Burgum
32:36
31:54
55
Esther Boskma
Hurdegaryp
32:44
32:29
56
Greta Homma
Drachten
32:51
32:40
57
Mirthe Ritsma
Burgum
33:00
32:15
58
Nynke Dupon
Burgum
33:03
32:22
59
Corinne Boomsma
Burgum
33:06
32:43
60
Hannah Lente
Oudebildtzijl
33:10
32:52
61
Sil drentje-Sasabone
Drachten
33:13
32:51
62
Marjam Issa
Leeuwarden
33:13
32:41
63
Hinke Sikkema
Suwald
33:14
32:42
64
Hinke Zandstra
Burgum
33:14
32:53
65
Gerbrich Nijdam
Burgum
33:17
32:14
66
Joke Ritsma-van der Le
Burgum
33:22
32:37
67
Adri van Klaarbergen
Leeuwarden
33:22
33:14
68
Yvette Mollema
Drachten
33:30
33:05
69
Ineke Visser
Kollum
33:33
32:20
70
Willy de Jong
Burgum
33:33
32:36
71
Marjan Bijlsma Ruiter
Drachten
33:42
33:34
72
Thea Boskma
Hurdegaryp
34:09
33:52
73
Henriëtte Schievink
Burgum
34:09
33:58
74
Chantal Droste
Drachten
34:17
34:07
75
Coco Haveman
Sumar
34:19
33:52
76
Astrid Douma
Burgum
34:28
33:29
77
Monique Walstra
Leeuwarden
34:37
33:48
78
Titia Westra
Burgum
34:39
33:40
79
Marijke Land
Buitenpost
34:41
34:19
80
Klasina Vonk
Burgum
34:42
33:43
81
Matty Kloosterman
Grou
34:42
34:19
82
Hilda van Duuren
GDF-Suez
34:44
33:59
83
Regina Boomker
GDF-Suez
34:44
33:59
84
Anja de Jong
Burgum
34:45
33:52
85
Carla Hoekstra
Tytsjerk
34:47
34:14
86
Hilde Koopmans
Drachten
34:56
34:10
87
Tiny van der Wal
Drachten
34:58
34:11
88
Martha Hooijenga
Hurdegaryp
34:58
33:59
89
Marjan Spijksma
Drachten
34:59
34:13
90
Margriet Nauta
Noardburgum
35:05
34:47
91
Dorien Teernstra
Loopcircuit Middelst
35:06
33:56
92
Aukje Fokkema
Eastermar
35:26
35:19
93
Tialda Brouwer
Sneek
35:32
34:54
94
Lammy Nauta-Veenstra
Drachten
35:42
34:38
95
Tialda Zwart
Hurdegaryp
35:45
35:13
96
Daniella Bruinsma
Hurdegaryp
35:45
35:11
97
Marijke Scheenstra
Stiens
35:47
35:00
98
Joukje Venema
Reset Team 2
35:50
35:33
99
Tanja van Poelgeest
Drachten
35:53
34:49
100
Margreet Tadema
Eastermar
36:00
34:47
101
Evelien Schotanus
Leeuwarden
36:04
34:54
102
Sjanien Vogelzang
Heerenveen
36:13
35:39
103
Tjerkje Postma
Noardburgum
36:16
35:26
104
Anna Venema
Ryptsjerk
36:17
36:11
105
Lutske Bousma
Kootstertille
36:21
35:07
106
Patricia Roodhof
Leeuwarden
36:22
35:12
107
Ingrid van der Velde
Burgum
36:34
35:37
108
Willy Bannink
Buitenpost
36:43
36:36
109
Berber vd Wal
Burgum
36:48
35:54
110
Johanna Klompstra
Burgum
36:55
36:20
111
Els Boersma
Burgum
36:55
36:20
112
Marianne Sollie
Burgum
36:58
36:15
113
Nynke Talsma
Suwald
37:06
36:49
114
Aleida Vanger
Burgum
37:24
36:24
115
Teddy Mulder
Ureterp
37:25
36:16
116
Aafke Veenstra
Buitenpost
37:28
37:06
117
Meta Poort
Burgum
38:05
37:07
118
Johanneke Heidstra
Burgum
38:08
37:09
119
Irma Douma
Hurdegaryp
38:14
37:43
120
Anette Kerstholt
Burgum
38:19
37:58
121
Christina Bruinsma
Burgum
38:22
37:27
122
Wia Doevendans
Leeuwarden
38:22
37:32
123
Anneke Vledder
Driezum
38:27
37:33
124
Ria van der Werff
Drachten
38:40
38:27
125
Margriet Bakker
Leeuwarden
38:49
38:22
126
Meiny Antonides
Rottevalle
38:55
38:06
127
Chantal Onclin
Leeuwarden
39:16
38:26
128
Nancy L. Caviet
Dokkum
39:19
38:49
129
Alie Visser
Leeuwarden
39:28
38:55
130
Miranda Posthumus
Leeuwarden
39:34
38:52
131
Annatea de Vries
Noardburgum
39:37
38:58
132
Margreet Tromp
Drachten
39:51
39:01
133
Anjetta Hamstra
Buitenpost
39:51
39:43
134
Ina Stevens
Tjalleberd
39:52
39:21
135
Baukje Westra
Burgum
40:16
39:52
136
Karen de Jong
Burgum
41:21
40:26
137
Corine Gaastra
Drachten
41:22
40:22
138
Alie Braaksma
Unive Burgum
41:25
40:44
139
Jeanet Edelkoort
Loopcircuit Middelst
42:09
41:10
140
Jacolien Prins-Hamersm
Feanwalden
42:22
41:10
141
Teatske Wijma-Joustra
Feanwalden
42:29
41:33
142
Petra van der Meulen
Burgum
42:29
41:58
143
Ineke Idzerda
Feanwalden
42:37
41:42
144
Linda Eising
Noardburgum
44:23
43:44
145
Francina Veerman
Utrecht
44:37
44:26
146
Renate Lems
Utrecht
44:37
44:25
147
Connie van assen
Noardburgum
45:51
44:39
JONGE, 2.5 KILOMETER J
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Benny Dijkstra
Tytsjerk
9:19
9:18
2
Jan Oldhoff
Leeuwarden
10:07
10:05
3
Roy Storm
Burgum
10:10
10:10
4
Jouke van der Veen
Burgum
10:21
10:19
5
Jarin van der Kooi
Burgum
10:22
10:20
6
Rutger Hoekstra
Gytsjerk
10:25
10:24
7
Bard Pultrum
Surhuisterveen
11:00
10:59
8
Simon Hoekstra
Burgum
11:01
11:00
9
Ate Hamstra
Buitenpost
11:17
11:17
10
Jing Oldhoff
Leeuwarden
11:23
11:23
11
Bas Willems
Assen
11:27
11:26
12
Jelle van der Veer
Ede Gld
11:39
11:39
13
Janco Leistra
Burgum
11:47
11:45
14
Jacob Rijpma
Gytsjerk
11:50
11:46
15
Jordy Storm
Burgum
12:05
12:03
16
Chris van der Meulen
Burgum
12:09
12:08
17
Redmer Nicolai
Veenwouden
12:10
12:10
18
Stafan de Jonge
Oentsjerk
12:15
12:13
19
Christian Visbeek
Gytsjerk
12:58
12:57
20
Folkert de Haan
Noardburgum
13:09
13:06
21
Jens de Boer
Burgum
13:14
13:12
22
Sybren Okke Buijert
Burgum
13:18
13:14
23
Kevin Hoekstra
Burgum
13:20
13:18
24
Morris van der Leij
Drachten
13:37
13:35
25
Niels Boersma
Hurdegaryp
13:50
13:48
26
Jorn Jongsma
Hurdegaryp
13:50
13:48
27
Aron Polet
Hurdegaryp
14:08
14:06
28
Johan Polet
Burgum
14:10
14:08
29
Andries Weening
Surhuisterveen
14:11
14:10
30
Thyme Bosma
Burgum
15:03
14:59
31
Jelle Bosma
Burgum
15:23
15:20
32
Siebrand Polet
Hurdegaryp
15:25
15:24
33
Jens Schievink
Burgum
15:39
15:37
34
Tieme van Reenen
Oudega gem Smallinge
17:04
17:03
35
Jappie van der Wal
Oudega gem Smallinge
17:04
17:03
36
Jort Bosma
Burgum
18:24
18:21
37
Derk Lubbe Buijert
Burgum
18:29
18:25
MEISJ, 2.5 KILOMETER J
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Lisa Muizer
Leeuwarden
10:44
10:42
2
Tjitske Weening
Surhuisterveen
11:33
11:31
3
Gwenda Struiving
Surhuisterveen
11:48
11:46
4
Brecht Plantinga
Garyp
12:01
11:59
5
Brecht Frensel
Akkrum
12:12
12:10
6
Nynke Gros
Burgum
12:23
12:23
7
Sybrig de Haan
Noardburgum
12:39
12:37
8
Hedwig de Jong
veenwouden
12:48
12:44
9
Martine Kamminga
Feanwalden
12:49
12:47
10
Lianne Bosma
Garyp
12:51
12:49
11
Nathalie Boersma
Burgum
13:10
13:06
12
Fenny Gros
Burgum
13:13
13:12
13
Elsina Leistra
Burgum
13:15
13:14
14
Anke van der Schaaf
Burgum
13:15
13:12
15
Mirjam de Jonge
Oentsjerk
13:23
13:19
16
Reina Rijpma
Gytsjerk
13:24
13:20
17
Brecht de Groot
Burgum
13:30
13:29
18
Jennifer Muizer
Leeuwarden
13:35
13:33
19
Hendrica de Hoop
Burgum
13:46
13:08
20
Joukje de Wilde
Burgum
13:46
13:09
21
Marianne de Hoop
Burgum
14:32
13:56
22
Inez van der Schaaf
Burgum
15:12
15:09
23
Marijke Poortinga
Damwoude
15:21
15:19
24
Minke de Hoop
Burgum
15:22
15:06
25
Floor Dekker
Drachten
15:22
15:22
26
Tessa van der Meulen
Burgum
15:25
15:21
27
Susan Willems
Assen
15:43
15:40
28
Ylse Barkmeijer
Akkrum
17:32
17:30
29
Annebeth Ars
Stiens
19:02
18:59
30
Silke Meijer
Stiens
19:04
19:01
Uitslagen.nl
10-09-2012 11:52