Uitslagenlijst Loop door Workum

Workum - Zondag 3 juli 2016

M6, JEUGD6
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jari Heppener
Bolsward
2:02
2
Lenn Flapper
Workum
2:08
3
Stian Galema
Workum
2:10
4
Mart Visser
Workum
2:12
5
Jesse van Os
Workum
2:23
6
Bas Bruggink
Workum
2:24
7
Julian Krishok
Workum
2:28
8
Ingmar Bouwhuis
Workum
2:28
9
Hidde Galema
Nijhuizum
2:30
10
Mariel Palstra
Workum
2:33
11
Luc Schippers
Workum
2:36
12
Jort van der Goot
Workum
2:39
13
Jurre Wouda
Workum
2:41
14
Tim Bruggink
Workum
2:46
15
Sijbrand Zorgdrager
Workum
2:46
16
Jesper Huisman
Workum
2:56
17
Dylano Westerhuis
Tzum
3:03
18
Roan Krischok
Workum
3:03
19
Levi Dijkstra
Workum
3:11
20
Brend Haanstra
Workum
3:12
21
Alant Haanstra
Workum
3:15
22
Brent Wouda
Workum
4:11
V6, JEUGD6
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Lianne Douma
Workum
2:15
2
Jildou Wildervanck
Ferwoude
2:30
3
Renske Zorgdrager
Workum
2:34
4
Sytske
Workum
2:34
5
Femke Twijnstra
Workum
2:37
6
Jill Schippers
Harlingn
2:38
7
Bo Sijrier
Workum
2:40
8
Joel Bakker
Workum
2:42
9
Ysmee Bekkema
Workum
2:45
10
Marije Zijlstra
Workum
2:47
11
Joël Bakker
Workum
2:49
12
Leijne van der Heuvel
Workum
2:51
13
Dieke van der Zee
Nijhuizum
2:52
14
Veda Bakker
Workum
2:59
15
Noa Visser
Workum
3:06
16
Isis Pelle
Workum
3:09
17
Juul Sieperda
Bolsward
3:25
18
Lieke Bekkema
Workum
3:27
M9, JEUGD9
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Evert Sjoerds
Workum
3:46
2
Douwe de Jager
Workum
3:48
3
Daan Jaarsma
Makkum
3:56
4
Lasse Galema
Workum
4:01
5
Arjan Galema
Nijhuizum
4:01
6
Tygo Flapper
Workum
4:08
7
Jiri Heppener
Bolsward
4:20
8
Lenn Schippers
Harlingen
4:36
9
Max Sijrier
Workum
4:41
10
Jesse Bokma
Workum
5:31
V9, JEUGD9
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Anthe Troost
Bolsward
3:59
2
Rixt van der Goot
Workum
4:11
3
Elise postma
Workum
4:23
4
Mare van der Zee
Nijhuizum
4:32
5
Jara Heppener
Bolsward
4:34
6
Iris Vreeling
Meppel
4:39
7
Mila Dijkstra
Workum
4:49
8
Nikki
Workum
4:52
9
Milou Sieperda
Bolsward
4:56
10
Jennisja Palstra
Workum
5:00
11
Ciska Adema
Workum
5:03
12
Minke Bakker
Workum
5:04
13
Mireiile Zorgdrager
Workum
5:16
14
Marrit Boele
Workum
5:21
15
Fleur van Os
Workum
5:24
16
Marije Galema
Nijhuizum
5:29
17
Iris Ronner
Workum
5:32
18
Thirza Feenstra
Workum
5:51
19
Tess Visser
Workum
5:55
20
Anna Venema
Workum
6:03
21
Jildou Ronner
Workum
6:03
22
Jasmijn Bosma
Workum
6:08
23
Sanne Wouda
Workum
6:12
24
Elske Marije de Groot
Workum
6:38
25
Isa Twellaar
Workum
6:40
26
Ilse de Jager
Workum
7:01
M12, JEUGD12
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Stefan van Lunzen
Franeker
3:23
2
Sem Visser
Workum
3:36
3
Kars Dijkstra
Emmeloord
3:37
4
Siard van der Goot
Gaastmeer
3:41
5
Hidde de Vries
Workum
3:51
6
Koen de Haan
Workum
3:52
7
Marco Breewsma
Parrega
3:53
8
Daniel Steen
Rotterdam
3:53
9
Ruben Visser
Workum
3:55
10
Rudmer
Workum
3:58
11
Jetse de Groot
Workum
4:02
12
Nils Visser
Workum
4:03
13
Tijn Atsma
Workum
4:07
14
Teake Cees Deinum
Workum
4:11
15
Joran de Jonge
Workum
4:19
16
Erwin
Workum
4:19
17
Giovanni Postma
Workum
4:34
V12, JEUGD12
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Tess Jaarsma
Makkum
3:42
2
Anne Demmer
Workum
3:50
3
Jenna Bakker
Workum
4:00
4
Josien de Haan
Workum
4:07
5
Marin Wesselius
Workum
4:26
6
Rixt van der Goot
Gaastmeer
4:38
7
Emma Twellaar
Workum
4:44
8
Anouk
Workum
4:45
9
Jildou Siesling
Bolsward
4:47
10
Tess Flapper
Workum
4:48
11
Bente van Os
Workum
4:54
MAN, 4MIJL
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Bram Kielman
Grouw
20:56
2
Willem de Boer
Exmorra
21:14
3
Freek Jaarsma
Makkum
23:11
4
Ilan Palstra
Workum
23:12
5
Saco Bootsma
Workum
24:14
6
Frank Buigel
Groningen
25:04
7
Herman Westerhuis
Tzum
25:07
8
Jappie Brandenburg
Oudemirdum
25:14
9
Riemer Bosma
Haulerwijk
25:21
10
Johan Bokma
Hindeloopen
25:37
11
Jorn van der Meer
Workum
26:08
12
Thilo Strack
Darmstadt
26:44
13
Eelke Cramer
Oudega
27:13
14
Wiebe Jan Elgersma
Harich
27:15
15
Ate Bergsma
Aldeboarn
27:36
16
Kees Folkertsma
Workum
27:37
17
Jorrit Miedema
Workum
27:39
18
Jaldert Sjoerds
Workum
27:39
19
Edwin Troost
Bolsward
27:59
20
Wiebe Palstra
Bolsward
28:09
21
Rudmer de Ringh
Workum
28:17
22
Theunis Wouda
Workum
28:25
23
Folkert Keuning
Workum
28:44
24
Beau Talsma
Workum
29:16
25
Klaas Halma
Gaast
29:32
26
Martin van den Burg
Sneek
29:37
27
Barry Lammers
Workum
29:54
28
Jarno Morien
Workum
30:18
29
Jelmer Pieter Groenhoff
It Heidenskip
30:18
30
Joris van der Zee
Workum
30:18
31
Luut de Jong
Workum
30:52
32
Klaas Jitse Tijtsma
Workum
31:01
33
Durk Ozinga
Workum
31:14
34
Johan Bandstra
Workum
31:16
35
Rients de Jager
Workum
31:17
36
Thomas Lagerveld
Leeuwarden
32:19
37
Raymond Beintema
Bolsward
32:29
38
Siemon Bierma
Bolsward
33:08
39
Gerrit Kramer
Bolsward
33:29
40
Dick Heppener
Bolsward
34:43
41
Hiele Lootsma
Leeuwarden
34:55
42
Willem van der Werf
Workum
39:50
43
Jan Grasman
Workum
41:14
44
Berend Jan Knol
Parrega
44:03
45
Dave de Jong
Sneek
45:41
VROUW, 4MIJL
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Yara Stunnenberg
Groningen
25:48
2
Marije Steigenga
Wons
27:42
3
Hella Yntema
Bolsward
27:58
4
Jantje Haagsma
Hylpen
28:27
5
Sylvia Koopmans
Hindeloopen
28:58
6
Hester Groenveld
Bolsward
29:17
7
Diana Venema
Hindeloopen
31:15
8
Bernardina de Vries
Parrega
31:35
9
Silke Hoekstra
IJlst
31:52
10
Heidi Wesselius
Workum
31:54
11
Yske Bakker
Workum
31:54
12
Froukje Rienstra
Workum
32:49
13
Joukje Kramer
Bolsward
33:29
14
Chantal Grasman
Aldeboarn
33:55
15
Antsje Hornstra
Workum
34:46
16
Carla Flapper
Workum
34:48
17
Grytsje Miedema
Workum
35:12
18
Alie Demmer
Workum
35:45
19
Dieuwke Couperus
Workum
35:50
20
Andrea Gietema
Groningen
35:50
21
Linde Gietema
Workum
35:51
22
Jildau Visser
Sneek
37:24
23
Ageeth Bierma
Bolsward
37:52
24
Heleen van Burik
Rotterdam
38:20
25
Riekje Jonkman
Workum
38:53
26
Desiree Efdee
Workum
38:53
27
Jildau Zijlstra
Workum
41:08
28
Wytske Huitema
Workum
42:45
29
Sylvia Wouda
Workum
42:45
30
Jetske Terpstra
Makkum
43:13
31
Jantine de Boer
Bolsward
43:28
32
Rinske Kelderhuis
Workum
45:32
33
Femke Zijlstra
Workum
47:33
34
Aeltsje Visser
Balk
50:14
35
Dieuwke Jansen
Parrega
50:22
1ste versie volwassen ( 4 mijl ), zijn er opmer-
kingen, dan graag mailen naar shaijtema@hotmail.nl

Uitslag jeugd ook geplaatst

Groet, Siebolt Haijtema
4 mijl van Workum
Uitslagen.nl
06-07-2016 01:51