Uitslagenlijst Slach om Reahus

Reahus - Zondag 1 september 2019

MAN6, 6 KM
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Lieuwe Palstra
Bolsward
21:53
2
Marco van der Meerveld
Sneek
22:21
3
Bert Ausma
Marum
23:01
4
Wiebe Palstra
Bolsward
23:54
5
Jeffrey van der Werf
Reahus
24:31
6
Rick Lyklema
Sneek
27:29
7
Pieter Lieuwe van der Valk
Reahus
27:35
8
Bernard Dames
Sneek
29:13
9
Albert Altenburg
Bolsward
30:04
10
Tjerk Andringa
Reahus
30:39
11
Meint Leijenaar
Tirns
31:29
12
Ruerd Andringa
Reahus
31:44
13
Haye de Vries
Drachten
31:51
14
Bas Nijenhuis
Winsum
32:32
15
Ate
Tirns
33:00
16
Hayo Postma
Reahus
33:08
17
Anne Bootsma
Tirns
33:30
18
Pieter
Nijland
33:31
19
Youri Scholten
Goenga
34:10
20
Hennie Smid
Hindeloopen
35:39
21
Mark de Jong
Sneek
38:43
VROU6, 6 KM
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Margreet Ausma
Marum
30:36
2
Mieke Altenburg
Sneek
31:29
3
Marcella IJpma
Bolsward
31:57
4
Matty Feenstra
Winsum
32:32
5
Sandra de Ruiter
Leeuwarden
33:26
6
Naraijsca Cecilia
Drachten
35:01
7
Nellie Jansen Rijpma
Boazum
36:21
8
Wietske Cnossen
Easterwierum
36:22
9
Jenny de Jong
Sneek
38:43
MAN9, 9 KM
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Roelof Oostra
Mantgum
30:19
2
Erik Bouma
IJlst
31:45
3
Martijn Ruis
Sneek
32:41
4
Siep Nota
Sneek
32:51
5
Marco Kingma
Sneek
33:07
6
Johannes van Raalte
Dearsum
34:22
7
Marten Conradie
Scharnegoutum
34:44
8
Richard de Graaf
Mantgum
38:01
9
B van der Veen
Oosthem
38:31
10
Edwin Keijzer
Heerenveen
38:35
11
Wiebe Jan Elgersma
Harich
38:48
12
Willem Biemolt
Utrecht
38:59
13
Hein Keekstra
Boalsert
39:28
14
Johan de Witte
Makkum
39:38
15
Klaas jan Jorna
Oosterwierum
39:53
16
Andreuw Guest
Sneek
40:20
17
Simon Speelman
Sneek
40:22
18
Jan Jacob Altenburg
Tirns
40:27
19
Rein Bootsma
Tirns
40:53
20
Klaas van Kalsbeek
Scharbegoutum
42:46
21
Loek Smid
Hindeloopen
43:01
22
Frans Bekema
Reahus
46:40
23
Christiaan Visser
Turns
46:49
24
Klaus Conradie
Sneek
46:51
25
Egbert Geertsma
Groningen
49:50
VROU9, 9 KM
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Alie Brouwer
Joure
40:28
2
Patricia Kloostra
Menaldum
46:51
3
Marga vd Werf Zoer
Joure
47:05
4
Wietske de Jager
Tirns
49:08
5
Suuske de Jager
Tirns
49:08
6
Nijnke
Sneek
53:04
7
Tineke Speelman
Sneek
53:04
JO-9, KIDSRUN TM9
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Minne Wiersma
Reahus
5:03
2
Jordy Ruis
Sneek
5:04
3
Maurits Krol
Mantgum
5:28
4
Piet de Jong
5:42
5
Jorik Ettema
Bolsward
5:44
6
Johan de Jong
6:01
7
Jelle Altenburg
6:05
8
Nynke de Boer
6:07
9
Guido Hoekstra
Reahu
6:14
10
Reinder Bootsma
Tirns
6:18
11
Gosse Tolsma
Hidaard
6:19
12
Sil Frewijn
Sneek
6:51
13
Sytse Wiersma
Reahus
6:57
14
Rein Terwischa van Scheltinga
8:37
15
Ruerd Terwischa v Scheltinga
10:27
16
Tymen Visser
11:00
ME-9, KIDSRUN TM9
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Nila Frewijn
Sneek
5:48
2
Benthe Oostra
Mantgum
6:29
3
Elisa TWS
6:43
4
Maureen Hoekstra
6:49
5
Femke Visser
7:08
6
Lutske Tolsma
Hidaard
7:37
7
Laurien Ettema
Bolsward
7:41
8
Minke de Graaf
Mantgum
7:55
9
Geartsje Altenburg
7:58
10
Richt Vellinga
8:01
11
Anna de Jong
8:23
12
Marrit Witteveen
Reahus
9:30
13
Eline de Boer
10:52
JO10+, KIDSRUN 10 TM12
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Wiebren Tamminga
Tirns
4:47
2
Sjoerd Andringa
5:56
3
Tsjeard Witteveen
Reahus
5:59
ME10+, KIDSRUN 10 TM12
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Wieke Schaap
Tirns
4:52
2
Amber Goedbloed
Tirns
4:58
3
Doutzen Wiersma
Reahus
5:03
4
Jiska Altenburg
Reahus
5:11
5
Sterre Ruis
Sneek
5:14
6
Douwina Tolsma
Hidaard
5:26
7
Fenna
6:04
8
Hester Witteveen
6:28
Opmerkingen: mail uilke@avhorror.nl
Dank aan alle vrijwilligers en sponsoren.
www.uitslagen.nl
01-09-2019 20:50